Natuurgodsdienst en kerstening

Ik heb het ervaren, geloof mij:
In de wouden vindt gij meer dan in de boeken.
Hout en stenen zullen u over dingen leren
Waarvan ge bij de leraars niets kunt horen.
Bernardus van Clairvaux (°eind 11°E, Fontaine-lès-Dijon)

In dit site-onderdeel wordt een deel van het boek: De Keltische Erfenis, Riten en symbolen in het volksgeloof van Eddy Valgaerts en Luk Machiels overgenomen (Stichting mens en Kultuur Gent, 1992). Het boek poogt een beeld te geven van de Keltische natuurgodsdienst,  de daaropvolgende kerstening en wat hieromtrent leefde in de orale volkscultuur. Mede gezien dit onderwerp moeilijk (en qua besluiten en gelegde linken allicht zelfs onmogelijk) kan steunen op wetenschappelijke gronden kreeg het werk behoorlijk wat tegenwind van wetenschappelijke zijde. Maar ook van kerkelijke zijde uit brengt het een analyse met zich die heel wat bedenkingen oproept of kan oproepen. 

Anderzijds blijkt het toch meer dan degelijk gedocumenteerd om een beeld te geven van bijgeloof en superstities en al wat daar verband mee hield/houdt. De gelegde links blijken vaak toch erg frappant... 

Volgende hoofdstukken zijn op aparte pagina's weergegeven: