Heiligen‎ > ‎

Petrus

Hij heette Simeon (Simon) en was de broer van Andreas. Hij werd in 44 door Herodes Agrippa gevangen genomen maar werd bevrijd door een engel. Later predikte hij in Antiochië, Klein-Azië, Korinte en Rome. Eerste paus. Hij stierf in 64 de marteldood tijdens de vervolgingen van Nero.
Naam:

Feestdag:

Voorstelling:

Petrus
Pieter, Pietersbanden
29 juni

Lange omgorde tunica en mantel, blootsvoets, met één sleutel (van de hemel), met twee sleutels (hemel + aarde), met drie sleutels (hemel-aarde-hel).
Attributen: schip of vis. Omgekeerd kruis als teken van marteldood.
Ook afgebeeld als paus met tiara, kruis met drie dwarsbalken, palmtak, albe, pallium, boek, schriftrol of kerkmodel, wijwatervat.
Ook voorgesteld met haan. Vaak voorgesteld samen met Paulus.