Heiligen‎ > ‎

Martinus

Zoon van Romeins tribuun (316-397). Hij kwam uit Hongarijë naar Gallië en liet zich bekeren. Hij verliet het leger en werd een leerling van Hilarius van Poitiers. In 371 volgde hij Litorius op als bisschop van Tours.
Naam:

Feestdag:

Voorstelling:


Martinus van Tours
Maarten, Martin
11 november

Afgebeeld als soldaat te paard of te voet terwijl hij zijn mantel in twee snijdt en de helft aan een bedelaar geeft. 
Ook voorgesteld als bisschop met mijter en kromstaf (zonder zwaard!), mogelijk in het gezelschap van bedelaars.