Heiligen‎ > ‎

Laurentius

Een jonge diaken die in 258 de marteldood stierf (hij werd verbrand op een rooster). Hij zou geweigerd hebben kerkschatten over te dragen aan keizer Valerianus en noemde de armen: 'de schatten van de kerk'.
Naam:
Feestdag:

Voorstelling:
Laurentius van Rome
10 augustus

Voorgesteld in witte of rode mantelpallium of als diaken met dalmatiek en eventueel stola.
Attributen: rooster waarop hij werd verbrand, martelaarspalm, schriftrol, wierooksvat, kelk met goudstukken, beurs.