Heiligen

Over heiligen bestaan er heel wat publicaties. Ook Wikipedia is op dit vlak erg gedocumenteerd.
 
In de zoektocht naar apotropaeïsche reflexen in de periode van het Ancien Regime lijkt het toch wel boeiend om een aantal heiligen te verzamelen met omschrijving van hun voorkomen en karakteristieke attributen. Om het aantal toch enigszins beheersbaar te houden wordt hierbij in eerste instantie uitgegaan van heiligen die in mijn eigen omgeving nog steeds aanwezig zijn door het gebouwde erfgoed: patroonheiligen van parochiekerken, heiligen waaraan kapellen zijn toegewijd edm.
foto: Kapel van de Beukenboom - Lummen
Mijn vader herinnert zich nog dat in zijn jonge tijd een veulen op de boerderij opvallend veel aan molshopen zat te peuzelen. Samen met grootvader deed  hij een bedevaart naar Oetersloven en toen ze terug thuis kwamen, bleek er niets meer aan de hand met het veulen...


De verzamelde gegevens werden overgenomen uit:
- Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, Davidsfonds Leuven en KOK, 2002
- Geneesheiligen in de Lage Landen, Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, Davidsfonds Leuven en KOK, 2005
- Beschermheiligen in de Lage Landen, Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, Davidsfonds Leuven en KOK, 2006
- Wikipedia: online encyclopedie