Biografie Pim Fortuyn

 
Pim Fortuyn: intelligent en verongelijkt

Pim Fortuyn: intelligent en verongelijkt

Fel bekritiseerd door zijn tegenstanders, geliefd door vele kiezers. Hoe het ook zij, Pim Fortuyn (54) werkte zich in de kijker. Ondanks de felle kritiek besteedden de media uitvoerig aandacht aan de charismatische leider van de Lijst Pim Fortuyn.

Verwacht werd dat de omstreden politicus bij de Tweede Kamerverkiezingen waarschijnlijk meer dan 20 zetels zou halen. Niemand zal het nooit weten, want op zes maart, minder dan twee weken voor de verkiezingen werd Pim Fortuyn doodgeschoten. Na afloop van een interview op Radio 3 werd de lijsttrekker van de LPF op het Mediapark in Hilversum even na 18.00 uur vijf of zes keer van dichtbij beschoten. Hij werd geraakt in hoofd, hals en borst. Na de aanslag is hij nog behandeld op het terrein, maar rond 19.00 uur is hij overleden.

Niet bang zijn nek uit te steken
Of Fortuyn nu in debat was met Marcel van Dam in het Vara-programma Het Lagerhuis of ondervraagd werd door Nova-presentator Kees Driehuis, hij speelde graag de verongelijkte. Hij wist het beter, maar waande zich een Cassandra, de onheilsprofete die naderend onheil voorspelde, maar door niemand werd geloofd. Ook Fortuyn voelde zich soms een roepende in de woestijn.

Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra noemt Fortuyn een 'oprecht man' die niet bang is om zijn nek uit te steken. Dat geldt zeker voor diens pogingen om ooit minister-president te worden. "Hij gaat voor het hoogste. Dat tekent de man. Je gaat in de politiek om dingen te regelen. En waar kun je dat beter dan vanuit het Torentje. Hij loopt voorop, is veranderingsgezind en in die zin nog steeds progressief."

Bas van Kleef in de Volkskrant: "Hij wil steeds hogerop, want zijn missie is Nederland hervormen. Maar alle publieke functies die hij tot nog toe vervulde verliet hij vooral met achterlating van haat, onbegrip, ergernis, ruzie of op zijn best gemengde gevoelens. Zo heeft hij zichzelf in de positie van de onbegrepen messias gemanoeuvreerd."

Fortuyn had genoeg van zijn positie aan de zijlijn. Na eerdere avances met de PvdA, VVD en, meest recent, het CDA, kiest hij eind 2001 voor Leefbaar Nederland. Daar blijkt hij niet te handhaven. Fortuyn stuwt LN op naar 22 zetels in de wekelijkse peilingen. Maar na een spraakmakend Volkskrant-interview, waarin hij zich niet houdt aan de afspraken met het partijbestuur van LN, wordt hij door datzelfde bestuur als lijsttrekker aan de dijk gezet.

Fortuyn zegt in dat interview dat Nederland vol is en dat er geen asielzoekers meer moeten worden toegelaten. Wat hem betreft worden de grenscontroles verscherpt en het Verdrag van Schengen opgezegd. "Veertigduizend asielzoekers per jaar, dat is in vier jaar tijd een stad van een omvang van Groningen. Dat moeten mensen zich eens goed realiseren." Hij voegt eraan toe: "Janmaat had gewoon voor een deel gelijk."

In hetzelfde interview noemt de LN-lijsttrekker de islam "een achterlijke cultuur" en zegt hij dat het anti-discriminatie-artikel 1 van de Grondwet mag worden geschrapt. Dat gaat het partijbestuur van Leefbaar Nederland te ver. Volgens de partij is artikel 1 de hoeksteen van de samenleving. Fortuyn moet opstappen als lijsttrekker omdat hij zich niet wil distantiëren van een Volkskrant-interview. Terwijl de Leefbaar Nederland vrijwel meteen in een vrije val terecht komt en in de peilingen zakt tot onder de tien zetels, richt Fortuyn zijn eigen partij op: Lijst Pim Fortuyn (LPF).

Rooms-Katholiek
Wilhelmus Simon Petrus Fortuyn wordt 19 februari 1948 geboren in een conservatief rooms-katholiek milieu in Velsen. Zijn schoolcarrière aan de HBS verloopt voorspoedig. In 1967 behaalt hij zijn diploma. Vier jaar later behaalt hij zijn doctoraal Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Aan de Universiteit van Groningen promoveert hij in 1980 tot doctor in de Sociale Wetenschappen op de lijvige studie: 'Sociaal-economische politiek in Nederland 1945-1949'.

Zijn politiek-maatschappelijke carrière kent een voortvarende start. Eind jaren zestig is Fortuyn actief in de Amsterdamse studentenbeweging. In 1969 wordt hij lid van de Protestants Christelijk Besturenraad. Van 1970 tot 1972 doceert hij aan Nijenrode in Breukelen. Vanaf 1972 werkt hij zestien jaar als docent in Groningen aan de faculteit Sociologie. Hij verdient zijn geld als universitair hoofddocent sociaal-economische politiek/beleid. In 1986 is de professor-doctor part-timemedewerker van de Sociaal Economische Raad (SER).

Na zijn vertrek uit het noorden vestigt hij zich in Rotterdam waar hij een adviesbureau opricht. Hij wordt aangetrokken als projectleider bij de invoering van de OV-jaarkaart, een van zijn succesvolste banen (1989-1992). Daarna ontpopt hij zich als boekenschrijver, columnist en wordt hij een veelgevraagde gastspreker.

Omstreden
Fortuyns pittige uitspraken doen regelmatig stof opwaaien. In het blad van de actiegroep Mileudefensie zegt hij bijvoorbeeld: "Ook in Egypte en Bangladesh kunnen ze de dijken best verhogen. Ze moeten daar eens een keer de handen uit de mouwen steken, meneer! Dacht u wij die Deltawerken cadeau hadden gekregen?"

Bij de lancering van Pim Fortuyn als lijsttrekker van Leefbaar Nederland vergelijkt voorzitter Jan Nagel hem met een topvoetballer vol risico's, die vanwege zijn gedurfde uitspraken een lastpak zou kunnen worden voor diens partij. Fortuyn reageert ter plekke: "Ik zal niet zeggen dat Nederland vol is, maar wel behoorlijk druk. In mijn ogen zelfs een beetje te druk." Desondanks is Fortuyn met overmacht van stemmen gekozen tot lijsttrekker van Leefbaar Nederland.

Islam
Fortuyn heeft in 1997 een boek geschreven met de niets verhullende titel 'Tegen de islamisering van onze cultuur'. Dit boek veroorzaakt aardig wat ophef in Nederland. Zo waarschuwt hij dat de islam, met name via de in Nederland wonende moslims, een bedreiging vormt voor essentiële Nederlandse normen en waarden. 'Nederlanders zijn zich door hun vergevorderde individualisering niet bewust van hun culturele identiteit en de verworvenheden die daarbij horen: de scheiding van kerk en staat, de positie van de vrouw en de positie van de homoseksuelen. Hun onverschilligheid maakt Nederlanders een makkelijke en kwetsbare prooi', is de porté van Fortuyns uitspraken.

In een vraaggesprek met het Rotterdams Dagblad riep Fortuyn 28 augustus 2001 op tot een 'Koude Oorlog tegen de islam'. Nederland moet zich wapenen tegen de invloed van de islam, omdat "daarin de grootste bedreiging van de wereldvrede schuilt", vindt Fortuyn. Drie organisaties hebben naar aanleiding van de "grievende" uitspraken een klacht ingediend bij de Rotterdamse hoofdofficier van Justitie.

Bedrijfsrisico
Oud-fractievoorzitter van de VVD, Hans Wiegel, doet eind 2001 op de site van LN de volgende observatie: "Ik ken Pim Fortuyn goed, ben zeer op hem gesteld en je kan ontzettend met hem lachen. Je bent waarschijnlijk voor of tegen hem, want hij durft natuurlijk wel bepaalde issues aan te raken, maar is ook snel ontvlambaar. Op tenen staan mag best, dat deed ik vroeger ook, maar dat is wel een extra bedrijfsrisico."

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam behaalt Leefbaar Rotterdam, waarvan lijsttrekker Fortuyn ook lijsttrekker was, op zes maart met 17 zetels een historische overwinning. Leefbaar Rotterdam is meteen de grootste partij in de tweede stad van Nederland. De PvdA verliest vier zetels, de VVD wordt meer dan gehalveerd. De ogen van het hele land en de Haagse politiek in het bijzonder waren gericht op de coalitie-onderhandelingen in Rotterdam. Het leek een voorbode van wat ze na 15 mei te wachten staat. Na de moord op Pim Fortuyn is het echter ongewis of de verkiezingen op vijftien mei doorgaan of dat ze worden uitgesteld. Of LPF nog meedoet aan de verkiezingen is ook onduidelijk. Vriend van Pim Fortuyn, Harry Mens, riep LPF op om niet aan de verkiezingen mee te doen, omdat de partij zonder Fortuyn niet meer is wat hij was.

'Een schande voor de democratie'

06-05-2002


Geschokte reacties op straat in Utrecht en Amsterdam

Niet alleen politici reageren op de moordaanslag op Pim Fortuyn, uit alle lagen van de bevolking komen reacties. 'Een schande voor de democratie', 'een democratisch dieptepunt', 'onvoorstelbaar'. Een greep uit de reacties in het land.

Volgens de advocaat van Fortuyn, Hammerstein, is de lijsttrekker van de LPF meermaals bedreigd. "We weten niet uit welke hoek die bedreigingen kwamen. Dat zeiden die lafbekken er natuurlijk niet bij'', aldus Hammerstein. "Wij dachten samen altijd 'blaffende honden bijten niet."

COC en de Stichting Vrienden van de Gaykrant
In een gezamelijke reactie noemen het COC en de Stichting Vrienden van de Gaykrant de moord op Pim Fortuyn "behalve een laffe daad ook een aanslag op de democratische grondbeginselen van onze samenleving". Volgens de organisaties ging Fortuyn de politiek in om het debat over veel zaken open te breken. Hij heeft dat debat met verve gevoerd, maar is monddood gemaakt. De organisaties noemen de moord op Fortuyn verder een schok en te onvoorstelbaar voor woorden.

Volgens COC-voorzitter Beerten heeft Fortuyn als openlijk homoseksueel gezorgd voor een emancipatie van de homo's in Nederland. "Zijn homoseksualiteit was voor een hele grote groep geen belemmering zich achter hem te scharen", zei Beerten. Volgens de homo-organisaties bleek uit diverse peilingen dat Fortuyn onder homoseksuelen een aanhang van ongeveer 25 procent had. "In hem zagen ze een voorbeeld, iemand die iets zou gaan doen tegen de onveiligheid die zij regelmatig ervaren. Deze daad mag niet zonder gevolgen blijven."

Harry Mens, vriend van FortuynHarry Mens
Harry Mens, een vriend, had 's ochtends nog met Fortuyn getelefoneerd. Tijdens dat gesprek zei Fortuyn volgens Mens dat hij bezorgd was om de bedreigingen. "Toch bleef hij daar zelf heel laconiek onder. Hij citeerde zijn moeder die zei 'kom op, we gaan door, er is niets aan de hand", aldus Mens. Mens zei ook dat Fortuyn geen bodyguards wilde nemen.

Marokkaanse gemeenschap
De Marokkaanse gemeenschap heeft de moord op Pim Fortuyn in felle bewoordingen veroordeeld. Zij betuigen ook hun medeleven aan de familie en vrienden van Pim Fortuyn. "Deze politieke aanslag is een schande voor de democratie'', zei Abdou Menebhi namens een netwerk van Marokkaanse organisaties. "We waren het weliswaar niet eens met zijn opvattingen, maar een aanslag gunnen we nemand.''

Een woordvoerster van het instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum noemde de moordaanslag een democratisch dieptepunt. "Het is afschuwelijk en ongelofelijk. Een moord is niet de manier om met elkaar te communiceren'', aldus de woordvoerster.

Joodse gemeenschap
'Een lafhartige aanslag', zo noemt het Centraal Joods Overleg noemt de moord op Fortuyn . De koepelorganisatie van joodse organisaties in Nederland beschouwt de daad als een aanslag op de democratie zelf, meldt de organisatie in een verklaring. De leden van het overleg zeggen diep geschokt te zijn.

Het condoleanceregister in RotterdamCondoleanceregister
In Rotterdam is een condoleanceregister neergelegd.
Op de site van Pim Fortuyn is een condoleanceregister opgericht. Vanwege de drukte is dat onbruikbaar. Ook Van Braak, die eerder sites maakte voor vele andere overleden prominenten, onder wie Toon Hermans en Herman Brood, de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam, heeft een condoleanceregister voor Fortuyn opgericht..

BNN
De directeur-tv van BNN zei in een verklaring: "Wij zijn geschokt door wat er vandaag gebeurd is. Het is onvoorstelbaar dat er zoiets kan gebeuren in Nederland. Onze gedachten gaan uit naar de personen in de omgeving van Pim Fortuyn." Fortuyn was op het Mediapark voor een interview in het BNN-programma Ruuddewild.nl.

3FM
Op de redactie van Radio 3FM werd gehuild na de aanslag op Fortuyn. Medewerkers reageerden ontzet en verbijsterd. Volgens zendercoördinator Van der Lugt was het interview dat Fortuyn had gehad vlak voordat hij werd neergeschoten, 'leuk en plezierig'. "Er zijn geen controversiële dingen gezegd of gevraagd'', aldus Van der Lugt. Fortuyn was in de studio voor een interview dat deel uitmaakte van een serie gesprekken met lijsttrekkers. Volgens Van der Lugt wordt de serie stopgezet. Ook wordt de programmering op Radio 3FM dinsdag aangepast.

Niet Uit Het Raam
De cabaretiers van Niet Uit Het Raam (NUHR), die vorige week het boek 'De puinhopen van Pim Fortuyn' presenteerden, hebben hun optreden voor maandagavond afgezegd. Dat doen ze om twee redenen. "Eén, vanwege het leed dat Fortuyns vrienden en nabestaanden wordtr aangedaan, en twee, omdat het een aanslag is op de democratie om iemand te vermoorden wegens zijn mening. Zonder democratie is de basis voor cabaret verloren", aldus Heerschop, Waas en Van Deudekom van NUHR.

Voetbal gaat door
De finale van de UEFA-cup gaat door zoals gepland. Dat heeft de organisator, de Europese voetbalbond UEFA, gemeld. "We zien geen reden de finale niet zoals gepland door te laten gaan'', aldus Mike Lee, directeur communicatie van de voetbalbond. Volgens Lee zal de UEFA de situatie dinsdag met de Rotterdamse politie en het gemeentebestuur bespreken. "Als er nadere veiligheidsmaatregelen nodig zijn, zullen we die nemen'', zei Lee.

Ook de Nederlandse nacompetitie wordt door de moord op Fortuyn niet uitgesteld. Dat heeft KNVB-woordvoerder Rob de Leede gemeld. "Voor zo'n beslissing is het nog te vroeg'', zei De Leede. "Dinsdagochtend zullen we met een frisse blik overleg voeren. Wij nemen voorlopig geen maatregelen. Maar het kan zijn dat we van hogerhand - door de regering of het ministerie van VWS - worden gevraagd om wedstrijden af te gelasten. Dan zal dat natuurlijk gebeuren

 

Fortuyn werd telefonisch bedreigd

06-05-2002

 


Pim Fortuyn heeft de laatste dagen telefoontjes ontvangen waarin hij met de dood werd bedreigd. Volgens zijn vriend Harry Mens kreeg hij vandaag nog zo'n telefoontje, waarna hij overwoog zijn intrek in een hotel te nemen. Vorige week liet hij al aan NOS-verslaggever Job Frieszo weten dat hij zich zorgen maakte over zijn persoonlijke veiligheid en dat zijn huis was beveiligd.

Het huis van Fortuyn de avond na de moordFortuyn zou vanavond optreden op een verkiezingsbijeenkomst in hotel Van den Bergh State in Leeuwarden. Er waren door verschillende groeperingen demonstraties aangekondigd. De hoteldirectie kreeg zondag een telefonisch verzoek van de Lijst Pim Fortuyn om extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

'Lafbekken'
Volgens de advocaat van Fortuyn, Oscar Hammerstein, kreeg Fortuyn ook bedreigende brieven. "We weten niet uit welke hoek de bedreigingen kwamen. Dat zeiden die lafbekken er natuurlijk niet bij."

Hammerstein vindt dat Fortuyn beter beschermd had moeten worden. Na de presentatie van zijn boek 'De Puinhopen van Paars', toen hij was bekogeld met taarten, deed de politicus aangifte bij de politie. Hij liet toen al weten dat hij zich bedreigd voelde, maar volgens Hammerstein werd daar met een schouderophalen op gereageerd.

Harry Mens zegt dat Fortuyn geen persoonlijke beveiliging wilde. Hij zei dat mensen hem toch wel zouden raken, als ze dat wilden.

 

Buitenland reageert geschokt

06-05-2002

 


Ook in het buitenland is ook geschokt gereageerd op de aanslag op Pim Fortuyn. De buitenlandse media hebben het nieuws direct opgepikt. De nieuwszenders CNN en BBC en de Duitse zender ARD openden hun nieuwsuitzendingen met de gebeurtenissen in Hilversum. Ook buitenlandse nieuwssites besteden veel aandacht aan de aanslag op Fortuyn.

Groot-Brittanië
De Britse premier Blair heeft zijn geplande trip naar Nederland afgelast. Blair zou PvdA-voorzitter Melkert bijstaan in diens verkiezingscampagne. In een verklaring zei zijn woordvoerder dat de Britse premier "het gevoel van ontzetting, dat in Nederland zal bestaan, deelt." De minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw zei dat hij "diep geschokt" was door het nieuws. Straw heeft via de Britse ambassadeur in Den Haag zijn deelneming betuigd aan Fortuyn's familie en vrienden.


België
De Belgische premier Verhofstadt zei in de Belgische media dat hij "extreem geschokt" is door de schietpartij. "Ik geloofde dat zoiets onmogelijk was in deze tijd, in de Europese Unie, in de 21ste eeuw", aldus Verhofstad.

Minister van Buitenlandse Zaken Michel heeft de moord krachtig veroordeeld. "De moord van een man in zulke dramatische en onaanvaardbare omstandigheden droevig. Niets kan het gebruik van geweld in een democratie rechtvaardigen", aldus Louis Michel.

Frank Vanhecke, de voorzitter van het Vlaams Blok, zei "geschokt, maar niet verbaasd" te zijn. Vanhecke wijt de aanslag aan het 'haatklimaat', dat volgens hem in heel Europa en vooral in Nederland en Vlaanderen heerst. Vlaams Blok-voorman Filip Dewinter verbaast plaatst vraagtekens bij de gebrekkige beveiliging rond de omstreden Pim Fortuyn.

Nederlandse Antillen
Hoewel Pim Fortuyn op de Antillen niet onverdeeld populair was, is geschokt gereageerd op de dood van Fortuyn. De leider van de Antilliaanse politieke partij PAR, Ys, noemt de dood van Pim Fortuyn 'in- en intriest.' "Het is ongelooflijk dat zoiets in Nederland kan gebeuren. Het is een zware klap voor de democratie", aldus Ys, die vermoedelijk eind deze maand de nieuwe premier van de Antillen wordt. Ys voegde daaraan toe dat hij hoopt dat de moord op Fortuyn geen einde zal maken aan de vrijheid van meningsuiting en de democratie in Nederland.

Frankrijk

Het extreem-rechtse Front National heeft vol onbegrip gereageerd op de moordaanslag. ,,We weten niet of hij het slachtoffer is geworden van een politieke moord of dat de aanslag wellicht te maken heeft met zijn seksuele geaardheid'', aldus een woordvoerder van het Front National.

Oostenrijk
In Oostenrijk heeft een woordvoerder van de extreem-rechtse Vrijheidspartij (FP) de moord "waanzin'' genoemd. Regeringswoordvoerder Schweitzer noemde de dood van Fortuyn "een verschrikkelijk signaal voor Europa", aldus Schweitzer. "Het is waanzin: het begint met kwade woorden, en vervolgens moet je iemand met geweld ontwapenen. Geweld is onaanvaardbaar, zelfs als je niet akkoord gaat met de politieke ideeën van iemand."

Italië

Ignazio La Russa, parlementslid voor de rechtse Italiaanse Nationale alliantie, noemt elk gebruik van geweld in de politiek onaanvaardbaar is. "Ik druk mijn medeleven uit omdat geen enkele politieke confrontatie geweld moet uitlokken", aldus La Russa.

Volgens Daniele Capezzone van de sociaal liberale Radicale partij toont de moord op Fortuyn hoe campagnes tegen rechtse partijen uit de hand kunnen lopen. "In te veel delen van Europa worden campagnes tegen potentieel fascisme, letterlijk fascistisch in de naam van de democratie", zei Capezzone.

Denemarken
De Deense minister van Buitenlandse Zaken Per Stig Moeller noemde de moord op Fortuyn een zware slag voor de democratie. "Niets kan zo'n onaanvaardbare daad goedpraten. Het is een zware aanslag op en een vergiftiging van de democratie", aldus Stig Moeller. "De democratie is de grote verliezer als politici moeten omringd worden door lijfwachten. Dat verhindert het contact met de burgers.

De voorzitter van de extreem-rechtse Partij van het Deense Volk Kjaersgaard is 'ontsteld door deze ongelooflijke moord'. "Hoe is het in een democratie mogelijk om iemand te vermoorden voor zijn ideeën en standpunten", aldus Kjaersgaard.

EU

Javier Solana, de buitenlandcoördinator van de Europese Unie, heeft de aanslag veroordeeld. "Het is vreselijk", verklaarde Solana in Brussel. Uiteraard ga ik niet akkoord met dergelijke methodes."

Voorzitter Cox van het Europees Parlement veroordeelt de moord op Pim Fortuyn en noemt deze daad ook een trauma voor Nederland. ,,Namens het Europees Parlement spreek ik onze diepgaande solidariteit uit met de Nederlandse bevolking, die getraumatiseerd is door deze schokkende daad, en de familie en vrienden van Pim Fortuyn.''

De Spaanse premier AznarSpanje
De twee grootste Spaanse politieke partijen hebben de moord op Fortuyn streng veroordeeld. Een woordvoorder voor de centrumrechtse Populaire Partij van premier Aznar zei dat niets moord kan rechtvaardigen, zelfs als het slachtoffer 'extreme en radicale ideeën verdedigt'. De socialistische oppositiepartij heeft een gelijkaardige mening. "De waarde van een democratie is dat alle ideeën hun eigen ruimte hebben, en dat het de kiezers zijn die de politieke keuze maken, door te stemmen", aldus woordvoerster Jimenez van de Spaanse socialistische

 

ME veegt Plein in Den Haag schoon

06-05-2002

 


Oproer rond het Binnenhof in Den Haag

Menigte op het BinnenhofIn Den Haag heeft de mobiele eenheid het Plein schoongeveegd, nadat zich hier ongeregeldheden hadden voorgedaan. Enkele van de honderden mensen die bij het Binnenhof bijeen waren gekomen, hadden de politie met stenen bekogeld. Dranghekken waarmee het Binnenhof was afgezet, zijn omver geduwd. Eén agente is licht gewondgeraakt.

De ME heeft het Plein geheel afgesloten. In de straten in de nabijheid zijn vernielingen aangericht. Bij winkels in de Grote Marktstraat en aan de Korte Poten zijn ruiten vernield. De politie heeft extra mensen en een waterkanon achter de hand.

Het Binnenhof werd afgesloten toen hier een grimmige situatie was ontstaan door boze aanhangers van Pim Fortuyn. In de parkeergarage onder het Plein werd brand gesticht in twee auto's. Bij het Torentje van premier Kok, waar een extra ministerraad plaatsvindt, werden leuzen geroepen als "demonisering is moord". Fortuyn en de zijnen hebben steeds gezegd dat de politiek hem afschilderde als een gevaarlijke, ultrarechtse man.

Bloemen voor het huis van FortuynRotterdam
Bij het huis van Pim Fortuyn hebben zich tientallen mensen verzameld. Er zijn bloemen neergelegd en de Nederlandse vlag is er gehesen. De aanwezigen reageren grimmig op de aanwezige journalisten, die meegewerkt zouden hebben aan de "demonisering".

In Rotterdam hebben zich kleine incidenten van raciale aard voorgedaan. Dat heeft de politie bevestigd. Het zou gaan om jonge allochtonen die dingen roepen waar andere Rotterdammers op reageren. Verder heeft een groep gewapende Rotterdammers op de Provenierssingel een groep allochtonen bedreigd.

Hilversum
Bij de ingang van het Mediapark, waar Pim Fortuyn is doodgeschoten, hebben tientallen voorbijgangers bloemen neergelegd. Daarbij ligt een groot vel papier van ongeveer 1,5 meter met de tekst ,,Pim Fortuyn was eerlijk en dat schijnt hier niet te kunnen''.

In het stadhuis van Rotterdam is een condoléanceregister geopend. Mensen staan in de rij te wachten om te tekenen. De politie heeft dranghekken geplaatst.

 

Besluit over uitstel verkiezingen na overleg met LPF

06-05-2002

 


Reactie van minister-president Kok
Reactie van PvdA-lijsttrekjker Melkert
Reactie van VVD-lijsttrekker Dijkstal
Reacties van lijsttrekkers Rosenmöller, Balkenende en D66-minister Van Boxtel

Kok bij zijn eerste reactie op de dood van FortuynMinister-president Kok, vice-premiers Jorritsma en Borst en minister De Vries van Binnenlandse Zaken hebben dinsdagochtend om tien uur een bespreking op het Catshuis met leden van Lijst Pim Fortuyn. Ze zullen daar overleggen over een eventueel uitstel van de verkiezingen van 15 mei. Na afloop van de ministerraad sprak premier Kok van een "sfeer van collectieve verslagenheid" in het kabinet. Voor aanvang van de ministerraad heeft Kok gesproken met de nummer twee op de Lijst Pim Fortuyn Joao Varela en woordvoerder Mat Herben. Hij heeft hen namens het kabinet "diep leedwezen" overgebracht.

Den Haag heeft geschokt gereageerd op de moord op Pim Fortuyn. De politieke partijen hebben hun campagnes tot 15 mei stilgelegd. Premier Kok heeft eerder in een emotionele reactie opgeroepen kalm te blijven. "Laten we in godsnaam onze kalmte bewaren in een tijd waarin je geneigd bent woest te zijn'', aldus Kok. Hij zei kapot te zijn van de aanslag. "Dit is diep tragisch. Voor de nabestaanden en voor ons land; een democratische rechtstaat.'' Hij noemde Nederland een verdraagzaam land met respect voor elkaars mening. "Die mag je bestrijden met woorden en niet met kogels'', zei Kok.

De Vries 'Geen aanwijzingen voor bedreigingen'
Volgens minister De Vries van Binnenlandse Zaken hadden Justitie, politie en BVD geen aanwijzingen voor concrete bedreigingen van Pim Fortuyn. Na afloop van de speciale zitting van de ministerraad zei De Vries dat de Rotterdamse politie Fortuyn bescherming heeft aangeboden. Maar De lijsttrekker van de Lijst Pim Fortuyn heeft volgens De Vries geen gebruik gemaakt van het aanbod. Ook heeft hij geen gevallen van bedreiging gemeld bij de politie. Volgens De Vries heeft het korps Rotterdam-Rijnmond hem wel gevraagd eventuele bedreigingen te melden.

Lijsttrekkers

MelkertPvdA-lijsttrekker Melkert heeft de moord op Fortuyn 'weerzinwekkend' genoemd. "Het is niet te bevatten''. Hij vindt de aanslag een dieptepunt van de Nederlandse democratie. "Onze democratie heeft hiermee zijn onschuld verloren."

CDA-lijsttrekker Balkenende noemde de aanslag ongelofelijk. Hij sprak van een buitengewoon ernstige zaak, iets dat hij absoluut niet verwachtte. Lijsttrekker Teeven van Leefbaar Nederland noemt de moord verschrikkelijk.

D66-leider De Graaf: "Dit is een verschrikkelijke klap voor zijn dierbaren, de politiek, voor iedereen eigenlijk." Hij noemde de aanslag verbijsterend. Hij zei dat je wel van mening kunt verschillen, "maar dat dit nooit mag gebeuren".

Rosenmöller en Fortuyn bij een lijsttrekkersdebatRosenmöller, lijsttrekker van GroenLinks is enorm geschrokken en noemde de daad "absoluut ontoelaatbaar". Volgens hem moeten alle campagne-activiteiten worden gestaakt.. "Het menselijke aspect komt op de allereerste plaats, politiek moet van de agenda af", aldus Rosenmöller.

VVD-leider Dijkstal vindt ook dat de campagnes moeten worden gestopt. Hij liet in het midden of de verkiezingen uitgesteld moeten worden. "Dit is een absoluut dieptepunt voor samenleving en democratie." VVD- vice-premier Jorritsma wil de verkiezingen van 15 mei liever uitstellen. "Gevoelsmatig zeg ik dat het bizar zou zijn als de verkiezingen zoals gepland doorgaan.''

Jan Marijnissen, lijsttrekker van de SP, beschouwt Fortuyn als een man die de "moed had om voor zijn mening te staan, als een non-conformist en als iemand die bereid was om vriendschappen te riskeren om zijn politieke ideaal."

SGP-fractievoorzitter Van der Vlies voelt zich "verpletterd en beschaamd.'' Hij vindt het moeilijk te bevatten "dat dit in onze rechtsstaat kan gebeuren". Hij hoopt dat de samenleving deze klap in waardigheid zal verwerken.

LPF
De fractie van Leefbaar Rotterdam heeft ook geschokt gereageerd. "Het is ongelofelijk dat dit in Nederland heeft kunnen gebeuren'', aldus raadslid Smit. Hij wist dat Fortuyn werd bedreigd. "Ik zie wat ik al over me heen krijg, en bij hem was dat nog veel erger.'' In Rotterdam waren recentelijk drie wethouders van Leefbaar Rotterdam benoemd: Rabella de Faria, Wim van Sluis en Marco Pastors. De verslagen Leefbaar Rotterdam-fractie kreeg bezoek van burgemeester Opstelten. De hal van het Rotterdamse stadhuis is opengesteld voor rouwende Rotterdammers.

Jim Janssen van Raay, derde op de kandidatenlijst van de Lijst Pim Fortuyn, heeft laten weten dat zijn partij niet wijkt voor geweld. In het Radio 1-Journaal verklaarde hij: "Als wij zouden zwichten voor
Joao Vareladat tuig, dan zouden wij de nagedachtenis van Fortuyn onteren.'' Janssen van Raay noemde Fortuyn de man die de democratie heeft wakker geschud. "Wij doen de tanden op elkaar, pinken een traan weg en gaan door.''

Joao Varela, de nummer twee op de Lijst Pim Fortuyn, is 'zwaar geschokt' door de moord. Hij noemde Fortuyn zijn grote voorbeeld. ''Het is onvoorstelbaar dat dit juist Fortuyn moet overkomen. Hij was iemand die mensen inspireerde'', zei hij met tranen in de ogen.

Bizar
Burgemeester Cohen van Amsterdam heeft met ontzetting gereageerd. Hij noemde de aanslag bizar. "Dit is absoluut niet de manier om politieke meningsverschillen uit te vechten", aldus Cohen.

Minister Pronk van VROM heeft de aanslag een 'politieke moord' genoemd." Dit is voor zover ik weet de eerste politieke moord in de geschiedenis van de Nederlandse democratie.'' Pronk vindt niet dat met de moord het failliet van het democratische systeem is aangetoond." Pronk, die Fortuyn kent van vroeger, noemde hem een "eerlijk politicus die anders dacht dan ik". Van een eventueel uitstel van verkiezingen wil Pronk voorlopig niet weten. Fortuyn zou volgens Pronk hebben gewild dat ze doorgaan.

Minister van Boxtel van Grote Steden en Minderheden was eveneens verbijsterd. In Tilburg, waar een bijeenkomst van zijn partij D66 werd afgelast, zei hij: "Een klap voor onze democratie en onze rechtstaat. Dit grijpt iedereen aan. Het is afschuwelijk."

Willem-Alexander en Máxima hebben geschokt gereageerd. Op dit moment verblijven zij op Curaçao. Voorafgaand aan een besloten lunch met premier Pourier uitten ze woorden van afschuw, aldus een woordvoerder. Het paar is aangeslagen teruggekeerd naar hun hotel.

Leefbaar Nederland
Jan NagelJan Nagel, voorzitter van Leefbaar Nederland wil de verkiezingen het liefst uitstellen "zonder enige politieke bedoelingen dan ook''. De campagne-activiteiten worden in ieder geval gestopt. Hij meent dat het het werk is van een 'complete idioot'. "Eén idioot is voldoende om zoiets afschuwelijks te doen. Kennelijk heeft Nederland ook zo iemand in zijn midden.''

Partijvoorlichter Kaj van der Linde van Leefbaar Nederland heeft aangeslagen gereageerd op de moord. "Het is een zwarte dag in de Nederlandse geschiedenis, echt in de geschiedenis, niet alleen politiek.'' Van der Linde ging veel met Fortuyn om toen deze nog lijsttrekker was van Leefbaar Nederland. "Na de politieke breuk konden we nog wel persoonlijk met elkaar overweg. Er is toen al zijn gesproken met Fortuyn over persoonsbeveiliging, maar dat zou vrij minimaal zijn. De vraag is of dit zo'n gebeurtenis had kunnen voorkomen.''

Henk Westbroek heeft met een beschuldigende vinger gewezen naar pers en politiek. Ze zouden een sfeer hebben gecreëerd waarbij dit soort dingen gebeuren. Het lid van LN zei in het Radio 1-Journaal dat Fortuyn door sommige mensen werd neergezet als een verachtelijk mens. Vooral Melkert en Rosenmöller zouden zich hier schuldig aan hebben gemaakt. Westbroek zei hierbij dat het om zijn persoonlijke mening gaat en dat hij emotioneel was. Westbroek heeft ervaren hoe Fortuyn anoniem werd bedreigd toen hij nog lijsttrekker van Leefbaar Nederland was.

 

Pim Fortuyn doodgeschoten

06-05-2002

 


Ambulance op de plek van de aanslagfLive-stream Nederland 2 (Real Media Player)
Live-stream Nederland 2 (Windows Media Player)
Live-stream Radio 1 (Real Media Player)
Live-stream Radio 1 (Windows Media Player)
De aanslag en een ooggetuigeverslag
Portret Pim Fortuyn
Harry Mens over bedreigingen

Pim Fortuyn (54), de lijsttrekker van de LPF, is maandag even na 18.00 uur neergeschoten in het Mediapark in Hilversum. Hij is krap een uur later overleden. De vermoedelijke dader is aangehouden en wordt op dit moment verhoord.

De onbekende man heeft Fortuyn vijf of zes keer van dichtbij beschoten. Het slachtoffer werd geraakt in hoofd, hals en borst. De schietpartij vond plaats achter het 3FM-gebouw. Fortuyn was net in de uitzending geweest bij Radio 3-programma RuuddeWild.nl en was op weg naar zijn auto. Het duurde bijna 20 minuten voordat een ziekenwagen ter plaatse was. Ambulancepersoneel heeft een half uur lang geprobeerd Fortuyn te reanimeren, maar rond 19.00 uur is hij overleden. Om kwart voor acht arriveerde een lijkwagen in het Mediapark.

Blanke man
De dader droeg een baseball-pet. Hij zou nog zijn besprongen door de chauffeur van Fortuyn, maar sloeg daarna op de vlucht. Het Mediapark werd direct hermetisch afgesloten. De korpschef van de politie in Hilversum maakte op een persconferentie bekend dat de verdachte een blanke Nederlander is, maar dat er nog niets bekend is over zijn identeit of motief. Minister Korthals van Justitie vulde aan dat hij tussen de 30 en 35 jaar oud is. De verdachte is aanspreekbaar, maar wil geen verklaring afleggen.

Tientallen boze mensen staan bij het Torentje van premier Kok op het Binnenhof . De premier houdt daar vanavond spoedberaad. "Demonisering is moord", wordt er geroepen.Ook bij Fortuyns huis, dat is afgezet, staan boze mensen. Bij het Mediapark in Hilversum zijn honderden 'ramptoeristen' door de ME weggestuurd.

Bedreigingen
Fortuyn zou vanavond optreden op een verkiezingsbijeenkomst in Leeuwarden. Er waren door verschillende groeperingen demonstraties aangekondigd. De lijsttrekker liet vorige week al aan NOS-verslaggever Job Frieszo weten dat hij zich zorgen maakte over zijn persoonlijke veiligheid. Hij werd telefonisch bedreigd en had daarom bijvoorbeeld zijn huis laten beveiligen.

Volgens zijn vriend Harry Mens kreeg hij maandag nog een bedreigend telefoontje, waarna hij overwoog zijn intrek in een hotel te nemen. Advocaat Hammerstein: "We weten niet uit welke hoek de bedreigingen kwamen. Dat zeiden die lafbekken er natuurlijk niet bij."

Op de website van de Lijst Pim Fortuyn is inmiddels een condoleanceregister geopend. Het is inmiddels onbereikbaar door de drukte.

Reageer op de stelling: de verkiezingen moeten worden uitgesteld

 

Pim Fortuyn is op maandag 6 mei 2002 kort na 18.00 uur doodgeschoten op het Media-park in Hilversum. Een man heeft zeker vijf tot zes keer op hem geschoten, in hoofd, borst en hals.Medici zijn zeker een uur bezig geweest om hem in leven te houden.

Pim Fortuyn werd 54 jaar.

Soundmix-debat': nauwelijks invloed op stemgedrag.

 

HILVERSUM- Hoewel Fortuyn en Rosenmöller als winnaars werden aangewezen na het debat in de pauze van de Soundmixshow is dit niet terug te vinden in de 2Vandaag/NIPO peiling van deze week. Fortuyn wint er weliswaar een zetel bij, maar GroenLinks moet er een inleveren ten opzichte van de peiling van vorige week.

De PvdA blijft de grootste partij met 30 zetels. Het CDA bezet de 2e plaats met 29 zetels. Deze aantallen zijn ongewijzigd ten aanzien van vorige week. Toch wordt in de percentages de tendens voortgezet dat de PvdA verliest en het CDA (licht) wint.

Op de vraag welke coalitie de voorkeur heeft van de Nederlanders antwoordde 21% een coalitie van CDA-VVD-Lijst Pim Fortuyn. 12% van de Nederlanders geeft de voorkeur aan een Centrum-Links kabinet van CDA-PvdA-GroenLinks. 21% van de Nederlanders weet het niet of heeft geen coalitievoorkeur, terwijl slechts 5% een derde Paarse kabinet wil.

Prof. Dr. Pim Fortuyn

Ik zeg wat ik denk, en ik doe wat ik zeg

Prof. Dr. Pim Fortuyn

 

19 februari 1948

6 mei 2002

Op 54 jarige leeftijd is politicus Pim Fortuyn, op 6 mei in Hilversum met meerdere schoten van het leven beroofd.
Fortuyn studeerde sociologie waarin hij in 1980 promoveerde.

Fortuyn drong definitief de Nederlandse huiskamers binnen als lijsttrekker van Leefbaar Nederland, en later Lijst Fortuyn.

 

Pim Fortuyn gaat VVD voorbij

Pim Fortuyn zou met zijn eigen partij 27 zetels halen als er nu Kamerverkiezingen zouden zijn.
Dat blijkt uit een peiling van NIPO in opdracht van 2Vandaag.

  Video: Analyse

 

  Video: ReactiesGroter dan VVD
Het is de eerste peiling na de gemeenteraadsverkiezingen. Lijst Pim Fortuyn kan nu rekenen op 27 Kamerzetels, dat zijn er 7 meer dan bij de vorige peiling. Zijn partij wordt daarmee groter dan de VVD die op 25 zetels staat. De VVD heeft nu nog 38 zetels in de kamer.

Leefbaar Nederland
De PvdA krijgt nu 31 zetels, 3 minder dan bij de vorige peiling. De partij zit momenteel met 45 zetels in de Tweede Kamer. Het CDA blijft stabiel met 29 zetels, 4 meer dan in de vorige peiling en hetzelfde aantal als het CDA nu heeft in de Tweede Kamer.

D66 verliest 7 zetels vergeleken met de vorige landelijke verkiezingen en staat in de peiling op 7. Leefbaar Nederland komt met de nieuwe lijsttrekker Teeven op 7 zetels. Groenlinks staat op 9, een verlies van 2. SP stijgt een zeteltje en komt op 6. net als de ChristenUnie. SGP levert er één en komt op 3.

De peiling is gehouden onder bijna 3000 Nederlanders.

 

Pim Fortuyn Getaart

De eerste taart wordt geworpen


Premier Kok heeft fel gereageerd op de bekogeling van Fortuyn met drie taarten. "Dit soort lichamelijke bedreigingen kunnen niet worden getolereerd." De taartactie vond plaats bij de presentatie van Fortuyns boek over acht jaar Paars.

Fortuyn verdedigt zich


Volgens Kok moet iedere burger - dus ook Fortuyn - zich vrij kunnen uiten. Hij stelt dat serieus en inhoudelijk over Fortuyn moet worden gedebatteerd. "Verschillen van inzicht kunnen nooit een rechtvaardiging zijn voor geweld."

De tweede taart komt van rechts


De taartsmijters behoren tot de Biologische Bakkers Brigade. Zij poogden met het gooien van de taart, aan het begin van de persconferentie in Nieuwspoort, "het charisma van de onaantastbare extreem-rechtse populist te doorbreken en hem van zijn voetstuk te stoten''. De activisten werden uit Nieuwspoort verwijderd.

Deze raakt Fortuyn in het gezicht


Honderden journalisten hadden zich in het Haagse perscentrum verzameld voor de doop van het boek van Fortuyn, waarvan in eerste instantie werd beweerd dat het als partijprogramma dienst zou doen. Het boek lag dinsdag al in een aantal winkels, en is op veel plekken uitverkocht.

Fortuyn duwt de taartengooier van zich af


Bij hervatting van de persconferentie deed Fortuyn een "emotioneel en indringend" beroep op minister-president Kok in het bijzonder en de regering in het algemeen. Zij zouden moeten ophouden met de demonisering van Fortuyn en de verkiezingsstrijd op inhoud moeten voeren. "Kok is de minister-president van alle Nederlanders, dus ook van mij", aldus een hoorbaar aangeslagen Fortuyn.

Bij het opfrissen maakt Fortuyn een aangeslagen indruk


Door hem in een hoek te duwen, zouden de minister-president en de regering acties als de taartengooierij uitlokken, aldus Fortuyn. Hij zei dat hij zich in zijn integriteit voelt aangetast, omdat zijn bedoelingen niet serieus worden genomen. Fortuyn laat zich door de actie echter niet van zijn stuk brengen, liet hij weten. "Mensen moeten er niet op rekenen dat ik ermee ophoud. Ik ga gewoon door. Ik zie het als een roeping. Dat mag niet meer, maar ik zie het zo.'"

Partijen bij collegevorming in Rotterdam voor het blok gezet

Fortuyn: Graag of niet

Van onze verslaggevers

Leefbaar Rotterdam heeft gisteren bij de eerste collegeonderhandelingen de PvdA uitgesloten van deelname aan de coalitie. Lijsttrekker Pim Fortuyn wil een zakenkabinet met VVD, CDA en D66.

Foto: Arie Kievit

Leefbaar Rotterdam-lijsttrekker Pim Fortuyn tijdens de eerste collegeonderhandelingen in Rotterdam. Nadat Fortuyn meerdere malen werd aangevallen door andere partijen op zijn programma, verliet de volledige fractie van Leefbaar Rotterdam de zaal.

Fortuyn heeft de partijen een ultimatum gesteld. Komende maandag moeten de beoogde coalitiepartners aan Fortuyn laten weten of ze bereid zijn de besprekingen voort te zetten achter gesloten deuren. Doen ze dat niet, dan laat Fortuyn het initiatief over aan de sociaal-democraten.

CDA en VVD hebben gisteren al hun medewerking aan een gesprek toegezegd, D66 moet zich nog met de fractie beraden. De PvdA is niet zonder meer bereid het stokje van Fortuyn over te nemen, als de gesprekken maandag stuklopen. ,,Wij wachten af tot Leefbaar Rotterdam wel serieus aan het onderhandelen slaat'', zegt PvdA-lijsttrekker Kuijper.

CDA, VVD en D66 drongen er bij Fortuyn op aan een coalitie te sluiten met de PvdA, met 11 zetels en 55.000 stemmen na Leefbaar Rotterdam de tweede partij in de stad. CDA-lijsttrekker Van der Tak vindt zelfs dat de sociaal-democraten `absoluut niet moeten worden buitengesloten'. ,,De partij wordt breed gedragen in de stad. Ik kan me op dit moment geen coalitie voorstellen zonder de PvdA'', aldus Van der Tak.

Fortuyn weigert met de PvdA in zee te gaan. De vijandige houding jegens Leefbaar Rotterdam en uitlatingen van prominente PvdA'ers zijn daarvan de oorzaak. Ook vindt hij dat de partij sinds de verkiezingen `te weinig de hand in eigen boezem heeft gestoken'. ,,Het is tijd dat gebroken wordt met de regentencultuur van de PvdA die al sinds de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam heerst.''

VVD wil verder
met Fortuyn

 

 

ROTTERDAM - De VVD in Rotterdam heeft leider Pim Fortuyn van Leefbaar Rotterdam laten weten dat zij maandag verder wil praten met Leefbaar Rotterdam over de vorming van een college. "De stad moet geregeerd worden en zonder onze steun lukt dat niet", aldus VVD-leider wethouder N. Janssens.

Klik op de foto voor een afbeelding op volle grootte (426x284, 12kb)

Pim Fortuyn

Het programma van Leefbaar Rotterdam zit dicht tegen het VVD-programma aan, vindt Janssens. "We hebben hun leidraad vergeleken met ons programma. Zij zetten daarin wat wij de laatste drie perioden hebben gedaan." De liberalen hebben volgens hem in de genoemde leidraad geen aanleiding voor "overwegende bezwaren aangetroffen".

 

 

 

 

Vier medisch specialisten willen Kamer in

 

 

 

Eén oud-politicus op Lijst Fortuyn

 

 

 

 

 

Door onze correspondent Jutta Chorus

 

 

 

 

UTRECHT, 16 MAART. Onder de eerste vijftien kandidaten voor de Tweede Kamer op de Lijst Fortuyn staat er één met ervaring in de politiek. Onder die vijftien bevinden zich vier medisch specialisten.

 

 

 

 

Op nummer drie staat Jim Janssen van Raay (69). Hij was advocaat, achttien jaar lid van het Europees parlement voor het CDA en voorzitter van de internationale federatie van beroepsvoetballers.

De overige kandidaten zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, het onderwijs en de politie. Zij hebben geen politiek verleden. Vier van de eerste tien kandidaten zijn ouder dan zestig jaar.

Op de tweede plaats na Fortuyn staat de ondernemer João Varela (37) uit Maassluis. Hij is van Kaapverdiaanse afkomst, studeerde economie aan de Erasmus Universiteit en zit in de top van een cosmeticabedrijf. Onder de eerste tien kandidaten is één vrouw, landbouwdeskundige Winny de Jong. Zij is hoofd consument en kwaliteit bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. De Jong staat op de vierde plaats. Op de vijfde plaats staat oud-hoofdredacteur van het weekblad Elsevier Ferry Hoogendijk (68). Hij was vijftig jaar lid van de VVD, maar ergert zich al anderhalf jaar aan de 'puddingachtigheid' van die partij. Mat Herben (43) is nummer zes op de kandidatenlijst. Hij is woordvoerder van de Lijst Fortuyn en werkzaam als voorlichter op het ministerie van Defensie. Op nummer zeven staat een politieman en op nummer acht een notaris, van wie de namen nog niet bekend zijn.

De namen van vier medici op de lijst Fortuyn zijn wel bekend. Op de negende plaats staat de hoogleraar fysiologie dr. V. Bonke (62), oud-VVD'er, voormalig rector magnificus van de Universiteit van Maastricht en decaan van de faculteit geneeskunde. Nummer tien is cardioloog F. Dekker, directeur van privé-kliniek Medisch Centrum Viken in Bilthoven. Bij de eerste vijftien zit ook de van oorsprong Tsjechische internist M. Zvonar en de longarts G. Jukema. De longarts Jukema (43) is verbonden aan het Waterlandziekenhuis in Purmerend. ,,We delen een grote zorg over de wantoestanden in de Nederlandse ziekenhuizen'', is Jukema's verklaring voor de interesse van medici in de Lijst Pim Fortuyn. ,,De staf van mijn ziekenhuis was razend enthousiast over mijn besluit.'' Voor de Eerste Kamer zijn beschikbaar T. Sleeswijk Visser, ex hoofd van de MARID, de marine inlichtingendienst tevens ex-hoofd beveiliging van Philips, en de Britse KNO-arts prof. dr. G.B. Snow van het VU ziekenhuis. De laatste zal zich daartoe laten naturaliseren.

 

 

Premier Fortuyn?

16 maart 2002

 

 


De kans dat Pim Fortuyn premier wordt, is volgens beleggers op de Politieke Aandelenmarkt van de Volkskrant klein, maar bijna even groot als de kans dat VVD-lijsttrekker Hans Dijkstal een nieuw kabinet gaat leiden.

 

 

 

 

Sinds donderdag kan op PAM worden gespeculeerd op een premierschap van Fortuyn als politiek leider van zijn eigen lijst. Zijn aandeel doet een eurocent of 8, nauwelijks minder dan de 9 cent die beleggers willen betalen voor Dijkstalletjes.

Centen op de politieke markt laten zich vertalen in procenten kans. Zo is Ad Melkert weliswaar de kandidaat-premier van de grootste partij (PAM geeft de PvdA nog 31 zetels), maar diens kansen zijn volgens de beleggers in vier weken tijd gedaald van 60 tot 40 procent.

Melkertjes en Dijkstal-stukjes staan onder druk sinds het lijsttrekkersdebat. De afgelopen week verloren PvdA en VVD volgens PAM elk opnieuw een zetel, en leverde ook Leefbaar Nederland er eentje in. Samen met voorheen-zijn-vrienden van Leefbaar Nederland is Fortuyn nu even groot als de PvdA. Toch trekt Fortuyn niet alle weifelende speculanten naar zich toe. De kans dat nog heel iemand anders premier wordt (Wiegel, Stekelenburg), wordt groter geacht dan de kansen van Fortuyn en Dijkstal samen

 

 

 

 

Deze foto is zo typerend voor deze man die opgewekt in het leven stond.


Pim was iemand die zijn mening niet onder stoelen of banken schoof. Hij verspreidde zijn opvattingen en bereikte hiermee heel Nederland en ook in andere landen van Europa werd hij bekend. Dit was echter niet altijd op de manier die hij zou willen. De Nederlandse Le Pen. De Nederlandse Haider. Zo stond hij bekend bij velen. Deze onzin is de wereld in geschopt door de politieke tegenstanders van Pim. Zij konden het blijkbaar op geen enkel normaal front van hem winnen, en besloten om op deze manier tegen hem op te komen. Niet op politiek vlak, maar op persoonlijk vlak. Het ging niet langer om de politiek, maar om de mens Fortuyn. En dat is nu juist niet de bedoeling van politiek. Het gaat om standpunten en argumenten om die te onderbouwen. Persoonlijke aanvallen horen er niet bij. Dit jaar echter wel. Met voorop de Partij van de Arbeid. Wat hebben zij geprobeerd om Pim in een kwaad daglicht te stellen ! En ook de andere partijen gingen hierin mee. Zoals Pim zelf al zei tegen Robert Jensen in diens talkshow: de politici kunnen nu niet ineens hun handen van deze moord aftrekken; zij zijn mede verantwoordelijk.

Pim was een man met verstand van zaken. Intelligentie. Humor ! De manier waarop hij het ijs soms wist te breken was van ongekende klasse. De manier waarop hij met woorden oorlog kon voeren was prachtig. Met zijn manier van handelen wist hij vele harten te winnen. Zo ook het mijne.

En dan zijn politieke opvattingen. Hij had het allemaal voor elkaar. Plannen te over. Pim werd vaak aangevallen om het feit dat hij wel veel fouten kon aanwijzen van Paars, maar dat hij zelf ook geen oplossingen aandroeg. Maar in zijn laatste boek (De Puinhopen van acht jaar Paars) besloot hij elk hoofdstuk met een puntsgewijze (mogelijke) oplossing van de gestelde problemen. Hij had alles op een rijtje. Eindelijk eens iemand die iets durfde te zeggen over de grote immigratieproblemen die ons land kent. Hij doorbrak hiermee het taboe dat door de PvdA was gecreëerd. De PvdA die reeds 12 jaar prominent aanwezig is in de politiek. En die nu ineens zegt oplossingen te hebben voor de problemen die ons land kent. Plotseling ! Na 12 jaar stil te hebben gezeten ??????

Laat ik er niet veel meer over zeggen.. Diepe rouw is gepast. Rouw om de persoon Fortuyn, waarvan ik een waar fan was en zal blijven. Rouw om het dal waarin de Nederlandse politiek is geraakt. En rouw om de aanslag op de democratie. Op de vrijheid van meningsuiting. Want in dit land mag je toch alles zeggen wat je wilt, zonder dat je daarop wordt aangevallen ? Niet dus. Sinds gisteren niet meer. Er zal een hoop veranderen voor ons veilige kikkerlandje.

Rust in vrede Pim. Ik hoop dat Nederland nu eindelijk eens wakker wordt.

Met groot respect.

“At you service”

'Dier telt meer
dan een mens'

Van onze verslaggevers

 

 

AMSTERDAM - "Dieren beschermen is mensen beschaven. Ik handel gewoon rationeel. Ik hoef geen dierenvriend te zijn om dieren te beschermen." Voor Volkert van der G. (32) uit Harderwijk telt een dierenleven zwaarder dan een mensenleven. Letterlijk. Afgelopen maandagavond liquideerde de jonge vader met vijf kogels de populaire lijsttrekker Pim Fortuyn, vermoedelijk onder meer omdat deze zich op televisie wel eens positief had uitgelaten over het dragen van bont.

Op de website van de actiegroep Animal Freedom beschrijft de milieuradicaal, die in Middelburg werd geboren, zichzelf als ,,een echte dierenvriend". Volkert: "Ik kreeg al op de lagere school belangstelling voor dieren.

Ik was onder meer lid van de jongerenorganisatie van het Wereld Natuur Fonds. Vissen deed ik altijd graag met mijn oudere broer. De wormen deed hij aan de haak, ik vond dat zielig voor de wormen en de vissen."

"Op de middelbare school kwam ik erachter dat er iets niet klopte. Iedereen vond het maar normaal dat je dieren opeet en vissen bij de vangst in netten laat stikken. Op een gegeven moment wilde ik geen vlees meer eten, maar van mijn ouders mocht dat niet. Pas toen ik ging studeren in Wageningen, ben ik daarmee gestopt."

,,De vragen bleven echter. Kan melk? Kan leer? Kunnen eco-eieren? Ik besloot om met onmiddellijke ingang veganist te worden (de strengste vorm van vegetarisme waarbij men zich ook van zuivelproducten en honing onthoudt, red). Tijdens mijn studie heb ik mij beziggehouden met proefdiergebruik. Ik sloot mij aan bij de antivivisectie-bond, ik ging werken bij Lekker Dier en gaf les op diverse scholen", aldus Van der G., die in oktober 1994 in dienst trad van de Vereniging Milieu Offensief (VMO).

Van der G. heeft geen strafblad, maar is bekend bij de inlichtingendiensten. Hoe deze ogenschijnlijk geweldloze milieuactivist zich kon ontwikkelen tot de moordmachine van afgelopen maandag, blijft vooralsnog een raadsel. Zijn directe omgeving reageert perplex op de lafhartige moordaanslag van 'hun dierenvriend' op Fortuyn. Zijn vrouw zegt dat de moord voor haar als een totale verrassing komt. Zij is samen met haar baby door de politie naar een onderduikadres overgebracht.

Volgens mede-bestuurslid van VMO Sjoerd van de Wouw werkte Van der G. "altijd keihard". ,,Hij was net vader geworden. Hij zei dat hij de laatste tijd overspannen was. Ik ben verbijsterd dat de dader een collega is."

Van der G. blijkt overigens deels op de loonlijst te staan van de gemeente Wageningen, waar de VMO is gevestigd. De milieuradicaal blijkt tot gisteren een 'werkpremie' van de gemeente te hebben opgestreken. Deze premie was bedoeld om langdurig werklozen weer aan het werk te krijgen. De gemeente heeft de toelage gisteren met onmiddellijke ingang stopgezet.

 

 

Moordenaar is
milieuradicaal

 

 

 

door Martijn Koolhoven en Dominique Weesie AMSTERDAM - De dader van de moordaanslag op Pim Fortuyn is milieuterrorist Volkert van der Graaf (32) uit Harderwijk. Van der G. maakt volgens bronnen bij justitie onderdeel uit van een harde kern van vijf à zes "zeer gevaarlijke" radicale linkse activisten. Justitie houdt er rekening mee dat nog andere kandidaten van de Lijst Pim Fortuyn het doelwit kunnen worden van de terroristen.

Klik op de foto voor een afbeelding op volle grootte (341x512, 19kb)

De dader van de moordaanslag op Pim Fortuyn is milieuterrorist Volkert van der G. (32) uit Harderwijk (foto uit 1993). (Foto: WFA HERMAN STOVER)

De radicale activisten konden van 1992 tot 1998 onder meer beschikken over fondsen van de Nationale Postcode Loterij.

Van der G., die in het verleden betrokken is geweest bij verschillende radicale acties, moet zijn terreuractie tot in detail hebben voorbereid.

In zijn woning in Harderwijk, waar het speciale, vijftien man sterke politieteam huiszoeking verrichtte, troffen rechercheurs verschillende sporen aan die erop wijzen dat Van der G. ruim de tijd heeft genomen om zijn terreuractie voor te bereiden.

Zo dokterde hij van tevoren uit hoe hij het best de parkeerplaats van Radio-3 kon benaderen en bereidde hij de vluchtroute via het Texaco-pompstation voor.

Patronen

In zijn woning zijn onder meer patronen gevonden van hetzelfde kaliber als waarmee Fortuyn is vermoord.

Ook is een computer met belastend materiaal in beslag genomen.

Hoewel Van der G. tegenover de politie nog steeds in alle toonaarden zwijgt over het motief van de moordaanslag, lijkt het erop dat de activist de populaire LPF-lijsttrekker heeft uitgekozen vanwege diens uitspraken over het dragen van bont.

Pim Fortuyn heeft diverse malen verklaard dat hij, als hij aan het bewind zou komen, het verbod op het fokken van pelsdieren zou opheffen.

Van der G. is sinds 17 oktober 1994 secretaris/penningmeester van de Vereniging Milieu Offensief (VMO) in Wageningen. Deze actiegroep zou volgens diverse bronnen in het verleden betrokken zijn geweest bij verschillende radicale dierenbevrijdingsacties. In 2000 verklaarde Van der G. inmiddels zo veel succes te hebben gehad dat hij zich ging richten op zwaardere overtreders van milieu en dierenleed.

In het jaarverslag van de VMO veroordeelt de vereniging "iedere vorm van pelsdierenfokkerij, dat uit oogpunt van dierenwelzijn als ongewenst wordt gezien". VMO is voor deze actie een samenwerkingsverband aangegaan met Bont voor Dieren. Ook werkt VMO samen met organisaties als Milieudefensie, Stichting Lekker Dier en Animal Freedom.

De harde kern rond Van der G. kreeg van 1992 tot en met 1998 subsidiegelden van de Nationale Postcode Loterij (NPL) via de Stichting Doen, zo blijkt uit eerdere publicaties over de VMO.

Stichting Doen, een van de goede doelen van de Nationale Postcode Loterij, werd door de NPL en de ontwikkelingshulporganisatie NOVIB opgericht om "een deel van de opbrengsten van de loterij te verdelen onder organisaties voor natuur en milieu." In totaal ontving VMO 330.000 gulden waarvan 30.000 gulden als lening weer is terugbetaald.

De Nationale Postcode Loterij reageerde gisteravond geschokt. "Wat er met Pim Fortuyn is gebeurd, is verschrikkelijk. Wij als Postcode Loterij steunen veertig organisaties op het gebied van mens en natuur. Eén daarvan is de Stichting Doen. Deze stichting is zelf verantwoordelijk voor de besteding van haar gelden, maar natuurlijk worden we wakker geschud. We moeten kijken of we alerter moeten zijn", aldus woordvoerster Lisette Schone.

Opspraak

De Stichting Doen heeft haar subsidieverstrekking aan de milieuactivisten mogelijk beëindigd nadat VMO eind jaren negentig in opspraak kwam door beschuldigingen van afpersing van veeboeren.

Tegen forse betalingen zou VMO bereid zijn geweest geen tijdrovende bezwaren te maken tegen nieuwe vergunningaanvragen. Dit leidde tot grote beroering in de agrarische sector. Naar aanleiding van vragen van het Kamerlid Stellingwerf stelde minister Pronk (Milieu) destijds een onderzoek in naar VMO. Dit onderzoek leverde overigens weinig op.

Medewerkers van de Lijst Pim Fortuyn zeggen dat zij van justitie te horen hebben gekregen dat leden van de harde kern rond Van der G. al eerder iemand hebben vermoord. Volgens deze zegslieden zou dit in de doofpot zijn gestopt.

Van der G. heeft de hulp ingeroepen van het Amsterdamse advocatenkantoor van Britta Böhler, die eerder de PKK-terrorist Öcalan bijstond. Het kantoor wil op dit moment geen enkele mededeling doen rondom de verdachte.

 

 

 

Begrafenis
in Driehuis

 

 

 

AMSTERDAM - De begrafenis van Pim Fortuyn vindt vrijdag plaats op de begraafplaats van Driehuis-Westerveld bij IJmuiden. Dat heeft woordvoerder A. Booij van de Lijst Pim Fortuyn gisteravond laten weten.

Het stoffelijk overschot wordt waarschijnlijk tijdelijk bijgezet in het familiegraf, dat de Fortuyns in Driehuis-Westerveld hebben. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het stoffelijk overschot naar een graf in de plaats Pordenone, tussen Venetië en Triëst in Noord-Italië, gaat waar Fortuyn een buitenhuisje had.

Het publiek kan morgen afscheid nemen van Fortuyn in de kathedraal van Rotterdam. Het lichaam ligt dan opgebaard in de kerk aan de Mathenesserlaan. De Rotterdamse kathedraal gaat morgen om 14.00 uur open.

 

 

Finale gaat ondanks brute moord op Pim Fortuyn door
Feyenoorders diep geraakt

 

 

 

door Jeroen Kapteijns - Grote verslagenheid, maar ook ongeloof en teleurstelling. De gezichtsuitdrukking van Feyenoord-trainer Bert van Marwijk gaf gistermiddag veel prijs. De moord op politicus Pim Fortuyn was zoals overal in Nederland keihard aangekomen bij de Feyenoorders. Juist in de laatste fase van de voorbereiding op de belangrijkste wedstrijd van het jaar, de UEFA-Cupfinale tegen Borussia Dortmund van vanavond, voelde iedereen bij de club zich diep getroffen door het persoonlijke en politieke drama. "Je merkte op de training dat iedereen er mee bezig was", vertelde Van Marwijk, die ook zijn eigen gevoelens niet wegstopte. "Ik heb het er ontzettend moeilijk mee. Ook in ons land praten ze met kogels. Het is ongelooflijk en te erg voor woorden dat dit is gebeurd. Als je het mij als persoon vraagt, heb ik mijn vraagtekens of wij de finale nu wel moeten spelen."

Van Marwijk gaf uiting aan zijn gevoel even voordat de Feyenoord-selectie vroeg in de middag vertrok naar het trainingskamp in Hotel De Arendshoeve in Bergambacht. Het was verbazingwekkend dat de trainer op dat moment nog niet op de hoogte was van het officiële bestuursstandpunt, dat geheel anders luidde. "Met het bestuur heb ik nog geen contact gehad. Gewoon omdat het er nog niet van gekomen is. Vanochtend ben ik hier naar toe gegaan en meteen gaan trainen zonder dat ik iets had gehoord van de voorzitter. Wat ik nu zeg, is mijn persoonlijke standpunt", aldus Van Marwijk.

Klik op de foto voor een afbeelding op volle grootte (426x284, 20kb)

Keeper Edwin Zoetebier, trainer Bert van Marwijk en topscorer Pierre van Hooijdonk (vlnr) zitten er zichtbaar aangeslagen bij.

Het Feyenoord-bestuur stond op het standpunt dat de finale doorgang moest vinden. "Als het aan ons ligt, wordt er gewoon gevoetbald", betoogde woordvoerder Jan D. Swart. "Maar ons wordt niets gevraagd, want dit is een beslissing die genomen wordt door de lokale autoriteiten in samenspraak met de UEFA. Er zijn echter bijna geen andere mogelijkheden. De wedstrijd één dag uitstellen heeft geen zin en als je de wedstrijd naar volgende week wilt verplaatsen, stuit je op het probleem dat dan voor veel spelers de voorbereiding op het WK al is begonnen."

Ook de UEFA was van meet af aan van mening dat de finale doorgang moest vinden en dus realiseerde Van Marwijk zich gisterochtend direct dat de voorbereiding op het treffen met Dortmund zo goed en zo kwaad als het ging moest worden afgerond.

"De afgelopen weken hebben we geen geluk gehad met het programma, maar doordat de wedstrijd tegen Willem II nergens meer om ging, kregen we toch anderhalve week de tijd om ons goed voor te bereiden op de finale. Dat is ook allemaal goed verlopen. De wedstrijd tegen Willem II zijn we zonder kleerscheuren doorgekomen en de eerst nog geblesseerde Patrick Paauwe en Robin van Persie maken weer deel uit van de groep. De dopingzaak rond Ebi Smolarek en zeker de moord op Fortuyn zijn echter sportief gezien heel slechte zaken die ons nu overkomen", vertelde Van Marwijk, waarbij de diepe teleurstelling en het ongeloof doorklonken in zijn stem. Ook de spelergroep van Feyenoord reageerde geschokt op de tragische dood van hun markante stadsgenoot. "Iedereen is enorm geschrokken. Zoiets verwacht je in Amerika, niet hier", aldus de Deen Jon-Dahl Tomasson. "Het is te triest voor woorden dat dit kan gebeuren", vond doelman Edwin Zoetebier.

Het animo om te spelen was desalniettemin groot in de spelersgroep. "Gelukkig is het een beslissing van de UEFA en hoef ik die niet te nemen, want ik heb dit seizoen al genoeg beslissingen moeten nemen", doelde Tomasson op zijn besluit om naar AC Milan te verkassen. "Maar ik wil hier ook goed afscheid nemen. De finale is de mooiste wedstrijd uit onze carrière tot nu toe. Weken hebben we daar naar toe geleefd en nu wil ik hem dan ook spelen." De vraag die nog het langst onbeantwoord bleef, was die over het wel of niet doorgaan van de huldiging in het geval dat Feyenoord de finale zou winnen. Ook daarover had Van Marwijk een uitgesproken mening. "Aan een eventuele huldiging moet ik al helemaal niet denken. Het lijkt mij niet gepast om in deze omstandigheden feest te gaan vieren."

Van Marwijk was toen hij deze woorden uitsprak onwetend van de opvatting van het Feyenoord-bestuur, dat ook een eventuele huldiging doorgang wilde laten vinden. "Ook nu moeten de mensen zich kunnen uiten", betoogde woordvoerder Swart. Uiteindelijk gingen de Rotterdamse autoriteiten daar niet in mee en besloten uit piëteit voor de overledene alle festiviteiten te schrappen. Een beslissing die in het verlengde lag van wat Van Marwijk eerder die dag al had verzucht. "De finale zal nooit meer de finale zijn. Het is doodzonde dat dit is gebeurd."

 

 

 

Pim,

Queen wilde je horen
Queen wilde je worden
Jouw motief werd je fataal
Getuige van het schotenkabaal
Een idealist is wie je was
Naast me gestorven in je harnas

Rust zacht
At Your Service


Jeroen Kijk in de Vegte
Sander de Heer
Merel van Dijk
Ilja Maintz
Paul Rabbering
Arjan Penders
Thomas Rouw
Ruud de Wild

ruuddewild.nl/3fm

 Klik hier voor de Pim Fortuyn-collage www.6mei2002.tk