การเปรียบเทียบเศษส่วน

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน    ให้นำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลย

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  
     ใช้วิธีทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากัน  แล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกัน
     หรือ  อาจใช้วิธีการคูณไขว้ระหว่างตัวเศษและตัวส่วน   แล้วนำผลคูณที่ได้มาเปรียบเทียบกัน

การทำส่วนให้เท่ากัน
จงพิจารณาการเปรียบเทียบ   และ 
ทำตัวส่วนของ  และ ให้เท่ากัน  จะได้

                     และ 

เปรียบเทียบเฉพาะตัวเศษ  จะได้  

ดังนั้น        

การคูณไขว้
เมื่อพิจารณาการคูณไขว้

       
จะได้ 3 x 5 และ 2 x 4
เนื่องจาก 3 x 5   >  2 x 4

ดังนั้น     

 

 

Comments