ข่าวครูสุภาพร แสนเสาร์

  • กิจกรรมรอบกองไฟ โรงเรีนสำโรงวิทยาคารร่วมกับกองพันทหารราบที่6จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายเฉลิมพระเกียรติ โดยในวันที่ 18 กุมภาพันธ ...
    ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:29 โดย สุภาพร แสนเสาร์
  • เทียนพรรษาอุบลราชธานี ชาวอุบลฯ ก็เหมือนกับชาวพุทธทั่วไป เมื่อถึงวันเข้าพรรษาก็จะนำเทียนไปถวายพระ ในสมัยก่อนยังไม่มีเทียนสำเร็จรูปขาย ชาวบ้านจะใช้ขี้ผึ้งซึ่งได ...
    ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:27 โดย สุภาพร แสนเสาร์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

supaporn45035@gmail.com