จำนวนเฉพาะ

จำนวนเฉพาะ

คือ  จำนวนนับที่มีค่ามากกว่า   1   และมีตัวประกอบเพียง  2 ตัว   คือค่าของจำนวนนับนั้น กับ  1 เท่านั้น

เรามาทำความรู้จักกับ จำนวนเฉพาะ  เช่น

  2       เป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบเป็น    1  ,  2               เพราะ  1 , 2    หาร   2   ลงตัว

  3       เป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบเป็น    1  ,  3               เพราะ  1 , 3    หาร   3   ลงตัว

  5       เป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบเป็น    1  ,  5               เพราะ  1 , 5    หาร   5   ลงตัว

  7       เป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบเป็น    1  ,  7               เพราะ  1 , 7    หาร   7   ลงตัว

  11     เป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบเป็น    1  ,  11             เพราะ  1 , 11   หาร  11  ลงตัว

  13     เป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบเป็น    1  , 11              เพราะ  1 , 13   หาร  13  ลงตัว

 

ดังนั้น พอจะสรุปได้ว่า  จำนวนเฉพาะของจำนวนใด ๆ    จะมีจำนวนนั้น และ  1 ที่หารลงตัว

จากความรู้  เราจะสามารถ แจกแจงจำนวนเฉพาะ จาก 1 ถึง  100   ได้ดังรูป 

 

     -  ตัวเลข สีแดงเป็นจำนวนเฉพาะ

จำนวนเฉพาะ 1- 1002

จำนวนเฉพาะ 1-102

หน้าเว็บย่อย (1): การแยกตัวประกอบ
Comments