สัตร์ป่าสงวนมีอะไรบ้าง

สัตว์ป่าสงวนตามในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้และตามที่กำหนดโดยตราเป็น พระราชกฤษฎีกา ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดสัตว์ป่าสงวนได้โดยสะดวกโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา แก้ไขหรือเพิ่มเติมเท่านั้น ไม่ต้องถึงกับต้องแก้ไขพระราชบัญญัติอย่างของเดิม ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมชนิดสัตว์ป่าที่มีสภาพล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์อย่าง ยิ่ง 7 ชนิด และตัดสัตว์ป่าที่ไม่อยู่ในสถานะใกล้จะสูญพันธุ์ เนื่องจากการที่สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้มาก 1 ชนิด คือ เนื้อทราย รวมกับสัตว์ป่าสงวนเดิม 8 ชนิด รวมเป็น 15 ชนิด[1] ได้แก่

 1. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae)
 2. แรด (Rhinoceros sondaicus)
 3. กระซู่ (Dicerorhinus sumatrensis)
 4. กูปรีหรือโคไพร (Bos sauveli)
 5. ควายป่า (Bubalus bubalis)
 6. ละอง หรือละมั่ง (Rucervus eldi)
 7. สมัน หรือเนื้อสมัน (Rucervus schomburki)
 8. เลียงผา หรือเยือง หรือกูรำ หรือโครำ (Capricornis sumatraensis)
 9. กวางผา (Naemorhedus griseus)
 10. นกแต้วแล้วท้องดำ (Pitta gurneyi)
 11. นกกระเรียนไทย (Grus antigone)
 12. แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata)
 13. สมเสร็จ (Tapirus indicus)
 14. เก้งหม้อ (Muntiacus feai)
 15. พะยูน หรือหมูน้ำ (Dugong dugon)
Comments