Suomen Vaakunan historiaa 

seppo.tuominen (ät) gmail.com - http://seppo.tuominen.googlepages.com

18.1.2007

Suomen vaakuna on paljon vanhempi kuin itsenäinen Suomi. Suomen suurruhtinaskunnalla oli lähes itsenäisen Suomen vaakunan kaltainen vaakuna vuodesta 1809 alkaen. Venäjän vallan aikainen vaakuna oli Suomen nykyisen vaakunan kaltainen. Leijona seisoi käyrän miekan päällä haarniskoidussa etukäpälässään suora kaksiteräinen miekka. Tämä  vaa- kuna periytyi jo Ruotsinvallan ajalta Juhana Herttuan herttuakunnan vaakunasta. Sanottakoon jo tässä, että Venäjän hallitseman suurruhtinaskunnan vaakunassa käyrä miekka ei siis millään voi kuvata venäläisvaaraa eikä suora miekka maan puolustusvoimia niin kuin eräät uskovat.

 

Kuva 1. Suomen vaakuna

 

 

Ruotsi

 

Suomen leijonavaakuna periytyy Juhana Herttuan vaakunasta vuodesta 1581 alkaen. Juhana Herttuan vaakuna oli pe- räisin Kustaa Vaasan hautamonumentista Upsalan tuomiokirkosta. Monumentissa on Ruotsin valtakunnan vaakunan molemmin puolin Uplannin vaakuna ja valtakunnan itäosan (osa nykyistä Etelä- ja Keski-Suomea) vaakuna. Kustaa Vaasan Suomen vaakunassa kruunupäisen leijonan peitti vaakunan yläreunassa vielä suurempi kruunu. Tasavaltalaisen hengen noustessa ylempi kruunu on jätetty pois, mutta poisjättäjät tuskin tajusivat, että ylempi kruunu ei edes edustanut maallista kuningasvaltaa, vaan maamme nöyrää kumartamista kuningasten Kuninkaalle Juudan leijonalle Jeesukselle. Suomen vaakunan mallityyppi on se vaakuna, jonka flaamilainen kuvanveistäjä Willem Boy (k. 1592) veisti Kustaa Vaasan hautamonumenttiin (1571-91). Mistä Boy otti mallia vaakunan leijonaan!? Leijonahan oli aika yleinen renes- sanssiajalla Euroopassa. MUTTA JUUDAN LEIJONA EI OLLUT!

 

Kuva 2.  Suomen suurruhtinaskunnan vaakuna.

 

Englanti

 

Monumentti tuotiin Ruotsiin pääosin 1571, mutta se oli täysin valmis 1591. Leijona vaakunan malli on otettu Englanin vaakunassa olevasta leijonasta. Ja tämä pystyasentoinen leijona kuvaa Juudan leijonaa. Leijona oli muinaisen Israelin valtion eteläisen osan eli Juudan symboli eläin. Englannin vaakunassa on myös toinen mielenkiintoinen eläin -  yksisarvi- nen (=alkuhärkä). Yksisarvinen on Israelin pohjoisvaltion symboli edustaen Jaakobin jälkeläisistä periytyvää kymmentä heimoa. Englannin kuningashuone uskoo, että keltit,  anglit ja saksit, jotka nyt asuvat saarilla ovat kaikki peräisin  Isra- elin heimoista, eivätkä he tästä syystä ole raamatussa mainittuja pakanoita. Näin heitä koskevat myös Raamatussa Is- raelista Jumalan antamat siunaukset. Tämä selittää mm. Englannin ja USA:n suuren mahdin ja näin meidän on helpompi ymmärtää myös se miksi Englanti ja USA niin voimakkaasti tukevat Israelia – onhan Israel heidän ALKU-kotinsa. Näistä heimoista on historian aikana syntynyt myös uusia kansoja (USA) ja kansojen yhteisö (johon kuuluvat mm. Australia ja  Kanada jne). Iso-Britannian vaakunassa on lisäksi kultainen harppu, joka on Daavidin harppu. Kuningas Daavidin Harppu on Skotlannin vaakunassa myös mukana.

 

Kuva 3. Ison Britannian kuninkaalinen vaakuna

  

Elisabeth II:nsukupuu

 

Englannin kuningattaren Elisabeth II:n sukupuu tulee Skotlannin kuningashuoneesta. Elisabet II:n sukupuu jatkuu Skot- lannista Irlannin kuningashuoneeseen. Irlannin vaakunassa on jälleen kultainen Davidin harppu sinisellä pohjalla. Kun käyt Lontoossa Buckinhamin palatsissa, niin sinulle näytetään kuningattaren sukupuuta ja voit ostaa sukupuusta kerto- van kirjan. Sukupuu alkaa Aatamista ja jatkuu Israelin kuningas Daavidiin ja edelleen kuningas Sidkiaaseen jne. Suku- puussa on kuningas Daavidista kuningatar Elisabet II:een 125 nimettyä kuningasta. Itse asiassa sukupuu jatkuu Aata- miin asti, koska loppuosa Daavidista Aatamiin löytyy Luuk. 3:31-38 jakeista – 34 nimeä. Raamatussa on toistuvia pro- fetioita siitä, että Daavidin valtaistuimella on aina istuva hänen jälkeläisensä (2. Sam. 7:10-16, Jer 33:17). Tämä oli myös profetiaa Jeesuksen eli todellisen Juudan Jalopeuran (Ilm. 5:5) tulemisesta maailmaan. Tämä on jo toteutunut En- glannin Elisabeth II:een saakka. Israelin valtio on myös tunnustanut Elisabeth II:n sukupuun aitouden. Kun viimeksi Israelin presidentti vieraili tapaamassa Kuningatar Elisabeth II hän luovutti tälle saman sukupuun Israelin valtion lahjana.

 

Englannin kieli on kaukaista sukua hebrealle.

 

British-sana muodostuu hebrealaisista sanoista: Brith = liitto ja ish = mies siis British = liiton mies. Britain samoin:  ain = maa ja Britain = Liiton maa. Britannia: annia = lai-vasto eli Britannia =  Liiton laivasto. Raamatun kääntäjien mielestä kääntäminen hebreasta englanniksi on tavallista helpompaa kielten rakenteellisen samanlaisuuden johdosta.

 

Westmister Abbey:n kruunaustuoli

 

Westminster Abbey:n kadetraalissa kruunataan Englannin kuninkaat. Kruunaus tapahtuu uuden kuninkaan istuessa kruunaustuolissa. Kruunaustuolin alla on ns. Kruunauskivi. Tuolin vieressä on kilpi Jacob’s pillar stone” =”Jaakobin päänaluskivi”.Tarinan mukaan se on sama kivi, joka päänalusena Jaakob näki unessa pakomatkallaan Mesopotamiaan taivaaseen asti ulottuvat tikapuut ja enkeleiden nousevan ja laskeutuvan niillä. Tämä kivi on tullut Lontooseen  Skotlan- nin kuningashuoneesta. Kivi on punaista hiekkakiveä, jota ei ole Englannissa eikä Skotlannissa.

 

Skotlanti

 

Skotlannin kaikki kuninkaat kruunattiin vuoteen 1296 saakka Kruunauskivellä. Silloin Englannin kuningas Edward I, Pitkäsääri, voitti skotit ja vei Kruunauskiven Lontooseen. Kruunauskiven tiedetään palvelleen skotteja yli 900 vuoden ajan. Skotlanti  sai kruunauskiven Irlannista n. A.D 480, kun Irlannin kuningas valloitti Skotlannin. 1950 skotit ryösti Kruunauskiven. Kivi luovutettiin pian englantilaisille ja Elisabeth II:n kruunattiin 1953 sen päällä. Skotlannin vaakunassa ovat samat symboli eläimet kuin Englannin vaakunassakin – vain eläinten järjestys on muuttunut – nyt yksisarvinen  alku- härkä on vasemmalla ja Juudan leijona oikealla. Vaakunassa on myös Daavidin harppu.

 

Irlanti

 

Elisabeth II:n sukupuu jatkuu Skotlannista Irlannin kuningashuoneeseen. Samoin Westminster Abbey:ssä oleva kruu- nauskivi on tullut Skotlantiin kuningassuvun mukana Irlannista. Lisäksi mainittakoon, että Irlannin vaakunassa on myös Daavidin harppu. Irlannista löytyy Euroopan vanhimmat kirjoitetut kirjat. Näistä kirjoista paljastuu jatko kertomukselle miten Elisabeth II:n sukupuu jatkuu Irlannin kuninkaista taaksepäin. Näistä kirjoituksista Tr. Rutherford paljastaa monin todistein, että profeetta Jeremia oli paennut Egyptistä Sidkian(x tyttären Teia Tefin ja joidenkin juutalaisten kanssa,  Ne- bukatnessarin hyökkäystä, aluksi Hispaniaan (Espanja) ja sieltä Irlantiin. Jeremiaasta muinaiset kirjoitukset käyttävät nimeä Ollamh Fodhla (Ihmeellinen Näkijä). Mukanaan Jeremialla oli ollut suuri arkku, jossa uskotaan olleen mm. Liiton Arkki . Lisäksi tarina kertoo hä-nellä olleen mukana myös Jaakobin päänaluskivi. Irlannissa Teia Tefin nai paikallisen kuninkaan nimeltä Eochaidh, jonka kautta suku aikanaan jatkui Skotlannin kuningashuoneeseen ja myöhemmin Englan- nin kuningashuoneeseen. Jeremia kuoli Irlannissa ja hänet haudattiin Enniskillenin (Pohjois-Irlannin etelärajalla) kaupun- gin pohjoispuolella olevan suurehkon Erne järven Devenish-nimiseen saareen. Muistoksi paikalle rakennettiin jo ennen 1000-lukua luostari, joka nyt on jo raunio. Paikalla on kuitenkin museo ja opastauluja. Olen käynyt siellä.  Teia Tefi on haudattu valtavaan hautarakennelmaan Irlannin entiseen pääkaupunkiin Taraan. Hänen mukanaan on haudattuna myös se suuri arkku, jonka Jeremia toi tullessaan Irlantiin. Monet tukijat himoitsisivat päästä avaamaan hautaa siihen liittyvien lukuisten väitteiden johdosta.

 

Hebrealaisia muutti jo varhain Hispaniaan ja Irlantiin

 

Ensimmäisenä Daanin heimoon kuuluvia tuli Irlantiin jo n. 1500 e. Kr. Espanjan koko niemimaa sai nimen Iberia, joka merkitsee hebrealainen. Samoin Ebro,joen nimi tulee hebrealaisten esi-isästä Eeberistä. Niemimaalle perustettiin kau- punki nimeltä Zaragosa, joka merkitsee Serahin linna. Serah oli Juudan heimoa. Tätä haaraa kutsutaan myös punaisen langan linjaksi (1. Moos. 38:27-30). Kirjoitukset kertovat, että laiva, jolla Jeremia, Baaruk ja Teia Tefi matkustivat – meni aluksi Hispaniaan (Espanjaan) – kuului Daanin sukukunnalle. Assyrialaiset veivät israelilaiset omaan maahansa. Nebukatnessarin valloitettua Assyrian he vapautuivat orjan asemasta. Vapautuneet Israelin 10 heimoa lähtivät luotee- seen ja tulivat Eurooppaan ja jatkoivat länteen päin. Englantilaiset tutkijat väittävätkin, että jo keltit jotka tulivat Irlantiin ja Englantiin olivat Israelin kymmentä heimoa. Vankeutensa ajalta heidän kieleensä tuli melkoisesti assyrialaisia sanoja, joita nyt löytyy kaikista länsi euroopan kielistä. Saksan hakaristi mm. on entinen Assyrian ritareiden risti. Pohjois-Irlannin (Ulster) entisessä lipussa oli punainen käsi, ranteesta katkaistuna. Tähän liittyy tarina punaisen langan linjasta. Tämä viittaa Raamatun kertomukseen Serahin syntymästä 1Moos. 38:27-30. Kun Juudan lapsi Taamar syn- nytti, niin ensimmäinen pisti  kohdusta ulos kätensä, jonka kätilö merkitsi punaisella langalla. Lapsi veti kuitenkin kätensä takaisin ja hänen veljensä Peres syntyi ensin ja vasta sitten punaisella langalla merkitty Serah. Serahin lapsenlapsenlapsi Calcol purjehti Egyptistä Espanjaan ja sitten jatkoi Irlantiin, missä hän perusti Ulladhin (Ulsterin). Tämän muistoksi Uls- terin vaakunassa on kruunatun Davidin tähden sisällä punainen käsi. Calcol on eräs kuningas jo aikaisemmin mainitussa Elisabeth II:n sukupuussa.

 

Juuda

 

Juudan muodostivat Juudan ja Benjamin sukukunnat. Pohjoisen Israelin valtion muodostivat loput 10 heimoa. Israel vietiin  v. 722 eKr. pakkosiirtolaisuuteen. Juuda ei luopunut Jeremian tuhoprofe-tioista (Jer. 25:8-11) huolimatta kau- histuttavasta epäjumalien palvelusta ja Jeremian profetoima tu-ho tuli Nebukatnessarin armeijoiden muodossa ja kansa vietiin 70:ksi vuodeksi pakkosiirtolaisuuteen. Pieni osa sai jäädä asumaan maahan, mutta kun he kapinoivat, joutuivat he pakenemaan Egyptiin (v. 588 eKr.) – vieden mukanaan Jeremiaan hänen kirjurinsa Baarukin ja, Sidkian tyttäret.  Faa- rao Hofra adoptoi Teia Tefin ja antoi hänelle palatsin asuttavaksi. Kaivauksissa tämä Juudan tyttären palatsi on löydet- ty.  Jeremia profetoi heillekin tuhon tulevan heidän jumalattomuutensa takia (Jer. 44:26). Sidkian pojat Nebukadnessar oli surmannut jo aikaisemmin. Nebukatnessar hyökkäsikin Egyptiin, mutta Jeremia, Baaruk ja Sidkian tytär Teia Tefi olivat jo ehtineet paeta Tyyrolaisella laivalla maasta Heberiaan (= Hispaniaan). Mukaansa he ottivat Liiton Arkin ja Jaa- kobin päänaluskiven, jolla nukkuessaan hän näki unessa tikapuut taivaaseen.  Matka jatkui Hebrideille (=  hebrealais- ten saarille) ja Heberniaan .  Hebernia (= hebrealaisten maa) = Irlanti.  

 

Merimatka

 

Jeremias palkkasi pakomatkalleen Tyyrolaisen laivan, jonka kapteenina oli daanilainen Buchi, Helekin poika. Buchin poika Boedan seurasi matkalaisia. Egyptistä lähdön jälkeen Jeremian tyyrolainen laiva saapui kolmen viikon kuluttua Kartagenaan, jossa he eivät kuitenkaan nousseet laivasta. Erämaa tuuli heitti heidät 7 päivää myöhemmin pohjoiseen, Tiberjoelle. Purjehdus jatkui Korsikan ja Sardinian välitse länteen Gibraltarille. Gibraltarilla Gadilaiset nimittivät Teia Tefin kuningattarekseen. Paikallinen epäjumalan patsas Neptune, hävitettiin. Osa gaadilaisista oli muuttanut jo Irlantiin. Gibraltarilla viivyttiin viisi kuukautta. Tyyrolaisten juoni tappaa Jeremiaan seurue paljastui Gibraltarille saapumisen  jäl- keen (3 kk) – joten laiva lähti paluu matkalle, jolla se haaksirikkoutui ja kaikki kuolivat. Baruk kuoli Gibraltarilla, mutta ennen kuolemaansa hän näki näyssä tyyrolaisten laivan tuhon. Baruk oli kuollessaan 80 v. Gaadilaiset kaappasivat Je- remialle kreikkalaisen laivan, jonka kapteeniksi tuli Simon, Gibraltarin hallitsijan Elierin poika. Laiva pysähtyi Breoga- nissa, Espanjassa, jossa kapteeni esitteli seurueen israelilaiselle hallitsija Ith Cian:lle, joka adoptoi Teia Tefin  tyttärek- seen. Ith kertoi heille poikansa Lughadh:in purjehtineen viidellä laivalla useita vuosia sitten pois ja uskovansa hänen kuolleen. Mutta myöhemmin paljastui, että hän oli purjehtinut Irlantiin. Seuraavalle matkalle lähdettyään heitä kohtasi armoton seitsemän päivän myrsky, joka särki airot ja peräsimet ja he ajautuivat Cornwallin rannikon lahteen, Mara- Zion (= Jerusalemin katkera loppu). Täällä he tapasivat Cornwallin voimakkaan israelilaisen hallitsijan Elatha:n, joka oli Breoganilaisen hallitsija Ith Cian sukulainen ja Gibraltarilaisen hallitsija Elierin, Zizan pojan liittolainen. Elatha korjautti Jeremian laivan  ja lähetti viestin heidän tulostaan Irlannin suurkuninkaalle (Ardri), että Jerusalemin kuningatar Teia Tefi oli tulossa ja vaati takuita turvallisesta matkasta. Merimatkan tapahtumat on kuvattu kiveen hakatuin hieroglyfein Jere- mian haudalla Tarassa Irlannissa. Irlannin kuningas lähetti 53 laivaa, 2000 miestä hakemaan Teia Tefiä kalliiden lahjojen kera. Oli vuosi 583.

 

(xJes. 53:ssa sanotaan: ”Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa”. Tässä vesaa kuvaa heprealainen sana ”joneq”. Hes. 17:22:ssa ei sen sijaan ole – ihmeellistä kyllä – ”joneq” vaan vesan naispuolinen muoto ”joneqeth”. Täten Daavidin huo- neen valtaistuimen jatkajaksi on osoitettu naispuolinen seuraaja. Tämä sopisi hyvin Sidkian tyttäreen Teia Tefiin, joka tuli Jerusalemista Egyptin ja Espanjan kautta Irlantiin. Teologiahan ei näe tässä Hes 17:22:n vesassa muuta kuin Kris- tuksen. Kuitenkaan se ei voi pitää paikkaansa, koska sen enempää Jeesus kuin hänen äitinsä Mariakaan eivät olleet Daavidin kuningaslinjan jälkeläisiä, kuningaslinjan, joka kulkee Salomonin ja Sidkian kautta (josta Joosef, Marian mies, polveutui). Maria, Jeesuksen äiti, polveutui siitä Daavidin linjasta, joka kulki Daavidista Naataniin kautta ja joka ei aset- tanut yhtään maallista kuningasta (Luuk. 3:31, 1 Sam. 5:14).

 

Suomi

 

Palatkaamme vielä Suomeen. Maallisella tasolla Daavidin kuninkuus jatkuu Englannin kruunussa yhä vieläkin katkea-     katkeamattomana. Meidän vaakunassamme on kuvattuna Oikea Juudan Leijona eli Jeesus. Vaakunan pohjaväri punai- nen muistuttaa meille Jeesuksen sovintoverestä ja Pyhän Hengen tulesta. Leijonan käpälässä oleva miekka symboloi Jumalan Sanan kaikki läpitunkevaa kaksiteräistä totuuden suoraa miekkaa (Hebr. 4:12). Leijonan jalkain alle poljettu käyrä miekka edustaa Jumalan Sanan vastaisia harhaoppeja  kuten esim. väitettä, että ”Jumalalla ei ole poikaa!”. Näin väittää mm. Islam. Väärä väite on myös se, että yhdeksän ruusuketta tarkoittaisivat maakuntia. Eihän Kustaa Vaasan aikainen Suomi ulottunut edes paljoa Tamperetta pohjoisemmaksi. Ruusukkeiden merkitys liittyy jälleen Uuteen Testa- menttiin. Raamatussa mainitaan yhdeksän armolahjaa ja yhdeksän Hengen hedelmää, Jeesuksen vuorisaarnassa autu- aaksi julistettuja ryhmiä oli myös yhdeksän.      

 

Ristilipun maat.

 

Meidän kannattaa muistaa, että Kustaa II Adolf  tunnetaan Lutherin aloittaman uskonpuhdistuksen sotilaallisena puolus- tajana. Ei liene sattumaa, että hänen taistelujensa kautta uusi Lutherin oppi pelastuksesta uskon kautta armosta levisi maihin, joiden kaikkien lipussa on risti: Ruotsi, Tanska, Norja, Suomi ja Islanti. Risti lipussamme viittaa Kristuksen ris- tiin. Uskonpuhdistajia tuli muuallekin – Sveitsi ja Englanti. Näidenkin maiden lipuissa on risti. Ison Britannian kautta risti on levinnyt useisiin sen siirtomaiden lippuihin. Puhdasoppisuudesta ylpeän Kreikan lipussa on myös risti.  Pohjois Irlan- nin pääkaupungin Ulsterin entisessä lipussa oli valkoisella pohjalla punainen risti ja ristin keskellä on kruunatun Davidin tähden keskellä punainen ranteesta katkaistu käsi. (1 Moos 38. luku)

 

 

 

Saatanan harhaopit: 1. Moos. 3:1

Serah: 1. Moos. 38:30

Sukupuu: 2 Sam. 7:10-16; 1. Kun. 9:5; 2. Aik. 7:18, Psal. 89:5, 28-30; Jer. 33:17

Pako Egyptiin: Jer. 43:7 ja 44:26-28.

Kuningasten Kuningas: 1. Tim. 6:15..

Totuuden Kuningas: Joh. 18:37.

Totuuden kaksiteräinen miekka: Hebr. 4:12.

Autuaaksi julistetut: Matt. 5:3-12

Armolahjat: 1. Kor. 12: 4-10

Hengen hedelmät: Gal. 5:22.

Juudan leijona (jalopeura): Ilm. 5:5.