Etusivu

 

 
Kurssin tavoitteena on nykysuomen kuvauksessa ja opetuksessa tarvittava kieliopin tuntemus. Opintojaksolla käsitellään suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakennetta kirjoituksen ja puheen kannalta sekä pedagogisen kieliopin perusteita.
 
Kurssimonisteen ensimmäinen versio ilmestyi Joensuun yliopiston monistuskeskuksen painatteena 1990. Idea muoto- ja lauseopin yhdistämisestä perustuu paljolti Fred Karlssonin Suomen peruskielioppiin (1983), josta myös monet kieliesimerkit ovat peräisin.
 
 
Kurssia on sittemmin päivitetty kauttaaltaan Ison suomen kieliopin käyttämän terminologian mukaisesti (ISK 2004, verkkoversio VISK 2008). Uusia kieliesimerkkejä on lainattu myös sieltä. Valtaosa uusista termeistä on sikäli läpinäkyviä, että ne ovat suomenkielisiä ja vetoavat oppijan intuitiiviseen käsitykseen äidinkielen rakenteesta.
 
Lue kurssiin liittyvä kielikolumnini Ensi kokemuksia "uuden" kieliopin opettamisesta. (Sanansaattaja Joensuun yliopistosta 4/2005, 9).
 
 
 
https://sites.google.com/site/erkinverkkojulkaisuja/_/rsrc/1365170049785/home/erkki_profiili.jpg
 
Erkki Savolainen
Ks. sivusto Erkin verkkojulkaisuja