หน้าแรก
ภาพกิจกรรม

 • ลูกเสือจิตอาสา ร่วมกิจกรรมวันที่ 26 ตุลาคม 2560 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ นำลูกเสือ - เนตรนารี จิตอาสาร่วมทำความดี เพื่อเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2560 23:53 โดย พิไลวรรณ์ หารกา
 • การนิเทศติดตามกิจกรรมลูกเสือ กลุ่ม อ.เชียงของ นายสมดุลย์  เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และคณะกรรมการดำเนินการ  ในการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือภายในสถานศึกษา เพื่อกระตุ้นการจัดกิจกรรมลูกเสือให ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2559 19:04 โดย พิไลวรรณ์ หารกา
 • การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ กลุ่ม อ.เทิง           นายสมดุลย์  เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และคณะกรรมการดำเนินการ  ในการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือภายในสถานศึกษา เพื่อกระตุ้นการจัดกิจกรรมลูกเสือให ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2559 19:04 โดย พิไลวรรณ์ หารกา
 • 1 ก.ค. วันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  นายสมดุลย์  เจริญสุข รอง ผอ.สพป. เชียงราย เขต ๔ เป็นประธานในงานวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนปอวิทยา ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2559 19:48 โดย พิไลวรรณ์ หารกา
 • การประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 22 มิถุนายน 2559  นายสะอาด ฟองอินทร์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้บ ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2559 19:42 โดย พิไลวรรณ์ หารกา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือประชุมสัมมนา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ  ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วประชุมสัมมนาการจัดกิจกรรมล ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 02:25 โดย พิไลวรรณ์ หารกา
 • ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมฯ         ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมการจัดตั้งศูนยส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 7 มิ.ย. 2559 23:59 โดย พิไลวรรณ์ หารกา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวจาก สพฐ.


ข่าวการศึกษา