หน้าแรก
ผู้บริหาร
สพป.เชียงราย เขต 4

นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

นายทศพร เมฆอากาศ
รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

นายสมดุลย์  เจริญสุข
รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

นายสมพงษ์  บุตรวัน
รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4