ตรวจสายงาน เช็คคะแนน คลิ๊กเลยคะ http://www.chatmb.net/

                                                        http://www.chatmb.net/
 
 
       " รวดเร็วโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม คือเราชาวหมอเส็ง  "
   ศูนย์บริการสมาชิก  หมอเส็งโพธิ์ชัย  ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับผู้ได้รับเสื้อคุณวุฒิทุกท่าน   ตำแหน่ง  ผู้บริหารโกลด์ และเลื่อนคุณวุฒิทุกท่าน
              โดยเฉพาะทีมงานเพชรร้อยเอ็ด  ที่สามารถสร้างผู้นำปีนี้ เป็นผู้บริหารระดับ
โกลด์ ถึง  14  ท่าน                        
                                                      ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน
                                               ศูนย์บริการสมาชิก  หมอเส็ง อ.โพธิ์ชัย
                                                  081- 7493899 ยินดีต้อนรับคะ
 
 
 
 
Comments