บริษัท แสงสุริยฉัตร 2002 จำกัด (เยี่ยมชมบริษัทหมอเส็ง)

 
ถ่ายรูปหน้าศาลองค์ลือซุนเอี้ยงโจวซือ
 
      
        ผู้จัดการศูนย์เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาหมอเส็ง
 
คุณเล็กสุดสวย คุณชลดา คนเก่ง
 
Comments