ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

1.       นายมะสุกรี  ดาโอ๊ะ    นศ.ระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี   ธุรกิจ ขายของชำ และทั่วไป   บ้านเลขที่  58/1 หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี  94180   เบอร์โทรศัพท์  065-0527464  อีเมล masukree97@gmail.com

2.     นางสาวอาซียะห์  อาลีมามะ    นศ.ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา)  ธุรกิจส่วนตัว ขายเครื่องสำอางค์ตามตลาดนัด และขายทางออนไลน์        
บ้านเลขที่  357/1   หมู่ที่  2   ตำบล บันนังสตา      อำเภอ บันนังสตา      จังหวัด  ยะลา            เบอร์โทรศัพท์  0653217439

3.     นางสาวรุสนา  อาลี    นศ.ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา)   ธุรกิจชายน้ำ Love Cha   บ้านเลขที่  290   หมู่ที่ 3   ตำบล ตลิ่งชัน    อำเภอ  บันนังสตา  จังหวัด ยะลา  95130     เบอร์โทรศัพท์  0936900392