პროექტი

პროექტის სახელწოდება–,,ს უ ნ თ ქ ვ ა და ფოტოსინთესის მნიშვნელობა ცოცხალ ორგანიზმში,,

პროექტის იდეა– გაეცნონ ფოტოსინთეზის მნიშვნელობას, მის როლს სუნთქვაში და გავუფრთხილდეთ ბუნებას

პროექტის აქტუალობა,. თემა აქტუალურია,რადგან სუნთქვის და ფოტოსინთეზის გარეშე, ვერც ერთი  ცოცხალი ორგანიზმი ვერ იარსებებს.

პროექტის მიზნები–;მცენარეული და ცხოველური ორგანიზმების სუნთქვის სახეობების გაცნობა, მწვანე მცენარის ფოტოსინთეზის და სუნთქვის  შედარება და დასკვნის გამოტანა,გააცნობიერონ სუნთქვის მნიშვნელობა ცოცხალ ორგანიზმში,რომელიც მიმდინარეობს განუწყვეტლივ,დღისით და ღამით,საკმარისია მათ შეწყვიტონ სუნთქვა ,რომ ისინი დაიღუპებიან. ამ პროცესში მინდა შევახსენო ფოტოსინთეზის მიმდინარეობის უდიდეს მნიშვნელობას.

მონაწილეთა ასაკი:–13 წელი

ვადები:2–3 კვირა

მოსალოდნელი შედეგები:ბავშვმა მოიძიოს ინფორმაცია ი.ს.ტ.–ის გამოყენებით შექმნან სლაიდები, სურათები, ფოტოალბომიდაგააკეთონ  პრეზენტაცია ამ მნიშვნელოვანი პროცესის უკეთ შესწავლისათვის

რესურსი:–სახელმძღვანელო,ი.ს.ტ., სურათები, მოდელები, მცენარეები.

პროექტის  მსვლელობა:დავყავი ბავშვები სამ  ჯგუფად,თითოეულს მივეცი დავალებად:ვენის დიაგრამით ერთმანეთს  შეადარონ ძუძუმწოვრების(ხერხემლიანების)და უხერხემლოების სუნთქვის ორგანოები და რა იციან მათი მრავალფეროვნების შესახებ. გააკეთონ ცდები სახლში, რა პირობებია აუცილებელი ფოტოსინთეზის  პროცესის წარმართვისადმი,პრისტალის ცდის გაცნობა, შემდეგ სკოლაში გააკეთონ პრეზენტაცია,გაავლონ  პარალელები  ძუძუმწოვრების  სუნთქვის  ორგანოებს  შორის, გაარკვიონ  ჩასუნთქული  და  ამოსუნთქული  ჰაერის  შემადგენლობა,  როგორ  სუნთქავს  წყლის  მცენარე  დახმელეთის  მცენარე,  რაზეა  დამოკიდებული , რომელი  მცენარე  რა  რაოდენობით  წყალს  აორთქლებს  და  წარმოადგინონ  წერილობით  ან  გამართონ  აზრთა   გაცვლა–გამოცვლა.  მოახდინონ  პარალელის  გავლება  ამ  მცენარეებს  შორის.

საგნებთან  კავშირი: ქიმია,  ფიზიკა.

პროექტის  ხელმძღვანელი: მ.  საათაშვილი.

ჩემი გაკვეთილიწყლის დაბინძურება