หน้าแรก


ข่าวครูศันสนีย์

 • วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา 2554 เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคุณแม่และลูกๆ กิจกรรมได้แก่ ประกวดเรียงความ คำกลอน วาดภาพ ภาพถ่าย มีการมอบเกียรต ...
  ส่ง 13 ต.ค. 2554 09:01 โดย Yui Sunsanee
 • เข้าค่ายพุทธบุตร 3-5 กุมภาพันธ์ 2554 จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้อบรมคุณธรรม จริยธรรม ทำให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของกลุ่มพี่ๆน้องๆ และเสริมสร้างจิตใจให้ม ...
  ส่ง 13 ต.ค. 2554 08:13 โดย Yui Sunsanee
 • เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ขึ้น จะรับการประเมินในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ มีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง อาทิเช่น การดำนา การเล ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2554 23:48 โดย Yui Sunsanee
 • งานบุญบั้งไฟบ้านกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด         บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกๆปีเป็นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน นิยมทำกันในเดือน 6 หรือเดือน 7 อันเป็นช่วงฤด ...
  ส่ง 1 ต.ค. 2554 22:20 โดย Yui Sunsanee
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดใบความรู้ ใบงาน

 • แบบทดสอบก่อนเรียน.docx   463กิโลไบต์ - 29 ก.ย. 2554 00:02 โดย Yui Sunsanee (เวอร์ชัน 1)
  ‎ให้เวลานักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 20 นาที แล้วมาเฉยพร้อมกัน‎
 • ความรู้ทั่วไปกรุงศรีอยุธยา.docx   21กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:58 โดย Yui Sunsanee (เวอร์ชัน 1)
  ‎ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ‎
 • คริสต์มาส ประวัติ ความเป็นมา.doc   81กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:45 โดย Yui Sunsanee (เวอร์ชัน 1)
  ‎ให้นักเรียนศึกษาประวัติความเป็นมาของคริสต์มาส‎
 • chrom ใบงาน.docx   26กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:41 โดย Yui Sunsanee (เวอร์ชัน 1)
  ‎ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุดแล้วส่งวันที่ 30 กันยายน 2554 บนโต๊ะคุณครู ไม่เกิน 16.00 น.‎
 • chrom ใบความรู้.docx   40กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:39 โดย Yui Sunsanee (เวอร์ชัน 2)
  ‎ใบความรู้ ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า Downloads
  
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

Include gadget (iframe)

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget