หน้าแรก

 ยินดีต้อนรับสู่

โรงเรียนธงชัยวิทยา

สถานที่ตั้ง
        160 ม.5 ต.ธงชัย  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เบอร์โทรศัพท์
        032-816253


                                
                            นางสาวสุณี  เขตใหญ่
             ตำแหน่ง   ครู คศ.2  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
                        หัวหน้างานทะเบียน