ห้องเรียนครูสุณี

ยินดีต้อนรับสู่

โรงเรียนธงชัยวิทยา

สถานที่ตั้ง 160 ม.5 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190

นางสาวสุณี เขตใหญ่

ตำแหน่ ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานทะเบียน

เบอร์โทรศัพท์ 095-2534085