ख्यारोङ सू हिन ?

- आङ काजी शेर्पा "किसान"
दुक्पा तङ स्यापला ज्यो माक्याने
लुङबी मिन जम्बुलिङला फेलसी सिने 
च्योमोल्हङमो थोला तेरी सिने गोमाला ज्याने
ङिरङ दाक्पी लुङबा मिन जम्बुलिङला क्यलु
तङ लुङबा लाफ टुरिष्ट टिउङगु शेर्पा हिन
ख्यारोङ सू हिन ? 

पप, आमा तङ् पेजातो तेरी क्युरज्याङनी
मि लुङबाला माङमी लाका ल्यामु क्याने
दासा माङबुला मक ग्याम्ने
दाक्पी लुङबी मिन स्युकछेम्बु जोप
लुङबी नङला टङगा तङ नोर खुङगु
ङिरङ गोर्खा मङमी गरुङ हिन, राई हिन, याक्खा हिन, लिम्बु हिन, मगर हिन 
ख्योरोङ सू हिन ? 

दाक्पी लुङबा की ल्हो नङला
ङिमा तक्पा स कोनी छु लुङने 
दाक्पु सगोउ डु तेरी तोप्ने 
दाक्पी लुङबाला गोउ डु खुङगु
ङिरङ थारु, दनुवार, धिमाल, धानुक, किसान, मेचे, दराई उंराव, कुचवाडिया, सन्थाल हिन 
ख्योरोङ सू हिन ? 

दाक्पी लुङबी च्याङ छयोक्ला 
स, छयु, तङ दास ट्याङ्गेला खाङबा जोनी 
मि तेरीला दल्जा क्येनी मि तेरी मुला ल्यामु थिन देतु 
ङिरङ तमाङ्ग, थकालाी, ल्होवा, ह्यल्मो मनाङ्गे, लामा, थामी, भुजेल, ल्होपा, ताङवे, जिरेल, वालुङ्ग, ढोक्प्ये, सिङसवा, भोटे हिन
ख्योरोङ सू हिन ? 

यम्बुर नङकी खङबी गो, कोरुङ तङ दो जोने
सिङ, दो, थाला तङ च्याकी च्याला जोने 
यम्बुरकी काष्टमण्डप, पाटनकी कृष्ण मन्दिर भक्तपुरकी न्यातपोल जोउ 
ङिरङ यम्बुर नाङला देतु पलवु हिन
ख्योरोङ सू हिन ? 

देगीतो ङ श्यार, नूप, ल्हो, च्याङकी युल युल्ला
लाका कुतुला छोलगीउ मि ङला, मिनो ङेकी मिनला 
लाका ला ङिरे ल्ह चिङगे चिईतो 
सिङ्गकी च्यालक, चङबु नाङगी टु, थलाका च्यालक जोप
ङ राउटे, कुमाल, बोटे, राजी  हिन 
ख्योरोङ सू हिन ? 

लुङबी मिन जम्बुलिङला क्यलु ङिरङ शेर्पा हिन
लुङबी मिन स्युकछेम्बु जोपतङ टङ्ग खुङगु ङिरङ राई, लिम्बु, सुनुवार, याक्खा, मगर, गुरुङ हिन
मि तेरी मुला दल्जा क्यानी थिने देतु ङिरङ तामाङ्ग्, थकाली, सिङ्गसा, वालुङ, ढोक्प्ये, ल्होवा, ह्यल्मो, मनाङगे, सनुवार, जिरेल ताङ भोटे हिन 
ङ काष्टमण्डप, कृष्ण मन्दिर न्यातपोल जोउ ङिरङ पल्बु  हिन
लाकाला ल्हा चिङगे चिउ ङिरङ राउटे, बोटे, कुमाल हिन 
ङिरङ दि लुङवीकी राष्ट्रियता हिन
ङिरङ दि लुङव यारके तोङु मी हिन
ङिरङ दि लुङवीकी आदिवासी जनजाति हिन
जिन मालोप क्यानी, सिताङ
ख्योरोङ सू हिन ? ख्योरोङ सू हिन ? ख्योरोङ सू हिन ?


ख्यारोङ सू हिन ( तिमी को हौ)? कविताको नेपालीमा रुपान्तर
- आङ काजी शेर्पा "किसान"

कष्ट र मृत्युसंग नडराई कन 
देशको नाम उच्च राख्ने मन
सगरमाथा माथी विजय हासिल गरी 
नेपाललाई चिनाएर विश्वभारी
यो देशमा पर्यटक निम्त्याउने 
हामी शेर्पा हौ  ?
तर, तिमी को हौ ? 
बुबा, आमा परिवार त्यागी
विदेशी सैनिकमा राम्रो नाम राखी 
विश्व युद्धका म वीर सहभागी 
देशमा विदेशी मुद्राको भण्डार बढाउने 
हामी गोर्खा सैनिक गुरुङ, राई, लिम्बु, याक्खा, सुनुवार, मगर हौ
तर, तमी को हौ ? 

हाम्रो देशको दक्षिण वेगमा 
हाल्दै पानी खन्दै रोप्छौ धान खेतमा 
उमार्छु सबै खाद्यान्न आवश्यक पर्ने हाम्रो जीवनमा 
देशको लागी खाद्य भण्डार बढाउने 
हामी थारु, दनुवार, धिमाल, धानुक, किसान, मेचे, ताजपुरिया, बोटे, दराई उंराव, कुचवाडिया, राजी हौ
तर, तमी को हौ ?
हाम्रो देशको उत्तरी भेगमा, गर्छौ बसोबास ठण्डी लेकमा 
खुवाउछौ आलु छयूर्पी हामी संगको भेटमा 
सबैलाई मित्रता ठान्ने, शान्तिलाई मुटु झै मान्ने
हामी तमाङ्ग, सिङ्गसवा, ढोक्पये, वालुङ्ग, थकालाी, ल्होवा,ह्योल्मो, मनाङ्गे, लामा, भोटे हिन
चेपाङ, जिरेल, सुरेल, थुदाम, सियार, ताङबे, तोप्केगोल, सिडसर, लार्के, डोल्पो,मुगाल, व्यासी, बराम, भुजेल, दूरा, हायू, थामी, पहरी छन्थ्याल हौ
तर, तिमी को हौ ? 

काठमाण्डौ उपत्यकाका प्राचीन कलाका ज्यामी 
बनाउछौ काठ, ढुङ्गा, माटो, धातुको सामान नामी 
बनायौ काष्टमण्डप, कृष्ण मन्दीर, न्हेतापोला कलाको प्रतिक ठानी
राजधानीमा कला र संस्कृतिका पहरेदार 
हामी हुँ नेवार जाती हौ 
तर, तिमी को हौ ? 

 
बस्छौ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणका गाउँ गाउँमा 
कामकै लागी खोज्छन मानिस हामीलाई, होईन हाम्रो नाउमा
श्रम र शीपलाई इज्जत गर्छौ हामी हिरा मोतीको भाऊमा
काठ माटोका भाँडा नदीमा तैरने नाउ बनाउने
हामी राउटे, कुसुण्डा, कुमाल, बोटे हौ 
तर तिमी को हौ ? 

हामी शेर्पा हौ देशलाई विश्वमा चिनाउने 
हामी हामी सुनुवार, राई, लिम्बु, गुरुङ, मगर हौ देशको गौरव बढाउने 
हामी थारु, दनुवार, धिमाल, धानुक, किसान, मेचे, ताजपुरिया, बोटे, दराई उंराव, कुचवाडिया, राजी हौ देशमा खाद्यना उत्पादन गर्ने 
हामी तमाङ्ग, सिङ्गसवा, ढोक्पये, वालुङ्ग, थकालाी, ल्होवा,ह्योल्मो, मनाङ्गे, लामा, भोटे, चेपाङ, जिरेल, थुदाम, सियार, ताङबे, तोप्केगोल, सिडसर, लार्के, डोल्पो,मुगाल, व्यासी, बराम, दूरा, हायू,  पहरी छन्थ्याल हौ शान्ति र मित्रता रुचाउने 
हामी नेवार हौ यो देशको प्रचीन कला र संस्कृति जोगाउने 
हामी राउटे, बोटे, कुमाल थामी, सुरेल, भुजेल हौ श्रमको कदर गर्ने 
हामी नेपालको राष्ट्रियता हौ
हामी नेपाल मान र सान बढाउने नेपाली हौ 
हामी यो देशलाई धेरै माया गर्ने धर्तिपुत्र हौ
हामी नेपालको आदिवासी जनजाति हौ 
साँचै नडाटी भन त 
तिमी को हौ ? तिमी को हौ ? तिमी को हौ ?

Comments