ซันไคโตซาน

                 ซันไคโตซาน


ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่ ซันไคโตซาน(คู่ซี้ปลดหนี้เกษตรกรไทย)
ขนาด 500 ซีซี และ 1,000 ซีซี
รหัสสินค้า: 000001

จำหน่ายปลีก/ส่ง รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
รายละเอียด:

ขนาด  500  ซีซี        ราคา 440  บาท       ใช้ได้   10  ไร่

ขนาด 1000 ซีซี        ราคา 800  บาท       ใช้ได้    20  ไร่


สั่งซื้อสินค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย


ติดต่อคุณ...กัญชลิกา  โคตะขุน   (คุณ.กุ้ง)

โทร TRUE 083-977-8111 , DTAC 082-701-6555 , AIS 084-556-5115 
อีเมลล์  sunclaraplus@gmail.com  
                 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเข้มข้น ซุปเปอร์ซันฮีโร่


คุณสมบัติทั่วไปของสารอาหารพืช ปุ๋ยน้ำ ซุปเปอร์ ซัน ฮีโร่ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100 % นำมาสกัด ผ่านกระบวนการต่างๆ ทำให้ได้สารอาหาร สูตรเข้มข้นที่มีประโยชน์ เป็นอาหารสำหรับพืช โดยปุ๋ยน้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่ได้ทำการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ต่อพืช กว่า 100 สายพันธุ์ ในหลอดแก้วและนำมาผ่านกระบวนการสกัดด้วย เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้ได้วิตามิน กรดอะมิโน เอ็นไซด์ และธาตุอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อพืช ผสานกับโกสฮอร์โมนที่สกัดได้จากไข่ไก่ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้โกสฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์มาใช้กับพืช และยังมีส่วนผสมจากเวทออยล์ ที่สกัดได้จากโรงกลั่นน้ำมัน สมุนไพรต่างๆ นำมาย่อยโมเลกุล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อพืช โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ ครบถ้วน ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตอาหารเสริม โปรตีน วิตามิน กรดอะมิโนจากธรรมชาติ 18 ชนิด ฮอร์โมนพืชจากธรรมชาติ สารไล่แมลง สกัดจากธรรมชาติ 100 % พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง


ประโยชน์ของ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่

ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช ทำให้เจริญเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง และ รวดเร็ว
ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง มีผลทำให้โรคและแมลงศัตรูพืชเข้ามาทำลายได้ยาก ช่วยกระตุ้นการออกดอก ติดผล และเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิต โดยการเพิ่มปริมาณดอก เพิ่มขนาดของผลตลอดจนสีสันและรสชาดของพืชช่วยป้องกันการขาดธาตุ อาหารต่างๆของพืชได้ดี
ช่วยให้อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าแข็งแรง โดยการแช่เมล็ดพันธุ์ หัวพันธุ์ และกิ่งพันธุ์ ก่อนนำไปปลูกและยังสามารถช่วยป้องกันแมลงได้ในระดับหนึ่ง ช่วยส่งเสริมและเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์์ในดินได้ อย่างดีและใช้ได้ดีในทุกๆ พื้นที่ที่ทำการเกษตร ธาตุอาหารต่างๆ สามารถซึมซับเข้าสู่เซลล์พืช สู่กระบวนการนิวเคลียสของพืชได้อย่างรวดเร็วช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช ได้ดี


ไคโตซาน


ไค โตซาน เป็นไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญในรูปของ D – glucosamine พบได้ในธรรมชาติ โดยเป็นองค์ประกอบ อยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว คือ เป็นวัสดุชีวภาพ ( Biometerials ) ย่อยสลายตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดผลเสียและปลอดภัย ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ ( non – phytotoxic ) ต่อพืช นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์


ประ โยชน์ของซันไคโตซาน (พืช)


1.ยับยั้ง และสร้างความต้านทานโรคให้กับพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดย ไคโตซานจะซึมผ่าน เข้าทาง ผิวใบ ลำต้นพืช ช่วยยับยั้งการเกิด โรคพืชในกรณีที่เกิดโรคพืชแล้ว (รักษาโรคพืช) และสร้างความต้านทาน โรคให้กับพืชที่ไม่ติดเชื้อ โดยไคโตซานมีคุณสมบัติที่สามารถออกฤทธิ์ เป็นตัวกระตุ้น (elicitor) ต่อพืชได้ โดยจะกระตุ้น ระบบป้องกันตัวเองของพืช ทำให้พืชผลิตเอนไซม์และสารเคมีเพื่อป้องกันตนเองหลายชนิด

2.สร้าง ภูมิต้านทานโรคและแมลง ไคโตซานจะกระตุ้นให้มีการผลิตสารลิกนินและแทนนินของพืชมากขึ้น เพื่อให้พืชสามารถป้องกันตัวเอง จากการกัดทำลายของแมลงศัตรูพืช จะสังเกตุว่าต้นพืชที่ได้รับไคโตซาน จะมีแวกซ์เคลือบที่ผิวใบ

3.ช่วย เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ทำให้ดินดีและร่วนซุย ไคโตซานยังส่งเสริมการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน และลดปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคพืชในดินควบคู่กันไปด้วย


ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน

ปุ๋ยน้ำนาโน นวัตกรรมญี่ปุ่น ใช้ดี เห็นผลเร็ว ประหยัด ปลอดภัย ใช้แทนปุ๋ยเม็ดได้ 100%ขนาด 500 cc ราคา ชุดละ 440 บาท ใช้ได้ 10 ไร่
ขนาด 1000 cc ราคา ชุดละ 800 บาท ใช้ได้ 20 ไร่


ประหยัด ปลอดภัย ได้ผล เลือกใช้ คู่ซี้ปลดหนี้เกษตรกรไทย ปุ๋ยน้ำมหัศจรรย์ ซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน

ดีกว่าปุ๋ยและฮอร์โมนทั่วไป

มีธาตุอาหารหลัก รอง เสริม
มีจุลินทรีย์ 100 สายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์กับพืช
มีกรดอะมิโน 18 ชนิด
มีโกรทฮอร์โมน เอ็นไซน์ วิตามิน โปรตีน
มีสารกำจัดแมลงจากธรรมชาติ
สกัดด้วยนาโนเทคโนโลยีที่ทันสมัย สูตรลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่น เจ้าเดียวในประเทศไทย

จุดเด่น จุดขายของเรา

ใช้แทนปุ๋ยเม็ดได้
นาแล้ง หรือพืชขาดน้ำ เราช่วยได้
เห็นผลเร็ว รับประกันผลคืนเงิน
ธาตุอาหารครบถ้วน + โกร์ทฮอร์โมน วิตามิน โปรตีน ที่พืชต้องการ
ป้องกันแมลง หอยเชอรี่ เพลี้ย เชื้อรา ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ปรับค่า PH ในดินได้
ปลอดสารพิษ 100%
ใช้ง่าย ไม่ต้องใช้หลายตัว
ราคาถูกมาก ๆ จึงขายง่าย ใคร ๆ ก็กล้าลอง
ลองแล้ว ไม่ผิดหวัง ซื้อซ้ำเพิ่มขึ้น


ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย


ติดต่อคุณ...กัญชลิกา  โคตะขุน   (คุณ.กุ้ง)
โทร TRUE 083-977-8111 , DTAC 082-701-6555 , AIS 084-556-5115 

อีเมลล์  sunclaraplus@gmail.com  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ


ผู้ใช้ประทับใจ คนขาย รวย!!!
ซุปเปอร์ซัน ฮีโร่ + ซันไคโตซาน ใช้กับนาข้าว เขียวเร็ว เขียวนาน ใบตั้ง ป้องกันเพลี้ย แมลง เชื้อรา ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดสารพิษ เยี่ยมจริง ๆ ค่ะ

เจ้าแรกที่กล้าลองกับนาไม่มีน้ำ ข้าวนาแล้ง
ก็โตได้ ไม่ต้องรอฝน ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเม็ด
จ.อุบลราชธานี นาไม่มีน้ำ ดินแห้งแตกระแหง ใช้ปุ๋ยน้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน เป็นอาหารทางใบ ค่ะ


สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์น้ำมหัศจรรย์ซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน หน้าแล้ง ไม่มีน้ำ ช่วยได้จริง


ประหยัด จริง ซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน ราคา 440 บาท ใช้ได้ 5-10 ไร่ เลยทีเดียว ใช้กับนาแล้งไม่มีน้ำ ใช้เทนปุ๋ยเม็ดได้เลยค่ะ เห็นผลเร็วกว่า ยังป้องกันหนอนกอ เพลี้ย แมลง เชื้อรา ได้ด้วยค่ะปุ๋ยอินทรีย์น้ำมหัศจรรย์ ท้าพิสูจน์ 7 วันเห็นผล ปุ๋ยน้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน คู่ซี้ปลดหนี้เกษตรกรไทย
หลังใช้กับนาข้าวไม่มีน้ำ ข้าวแตกกอดี เขียว งาม สมบูรณ์ดี ค่ะ ไม่ต้องกลัวแล้งอีกแล้ว


นาไม่มีน้ำ ใช้แทนปุ๋ยเม็ด ข้าวยังออกรวงสมบูรณ์


ภาค อีสาน มักประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือนร้อน ขาดทุน เป็นหนี้ โชคดีที่ปีนี้ ได้อาปุ๋ยอินทรีย์น้ำมหัศจรรย์ช่วยไว้ทัน ต้องขอบคุณบริษัทสตาร์ซันไชน์ค่ะ

ป้องกันหนอนกอ เชื้อรา เม็ดเต็ม น้ำหนักดี
รวงข้าวรวงใหญ่ ๆ ใช้ซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน เม็ดเต็ม สวย ไม่มีเม็ดลีบรวงใหญ่เสมอ รวงหนา ต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย ต้านทานการทำลาย กัด ดูดของ เพลี้ย แมลง เชื้อรา ด้วยสูตรพิเศษของสตาร์ซันไชน์
ผลผลิตข้าวน่าประทับใจมากค่ะ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน ช่วยให้เม็ดข้าว สุกสม่ำเสมอกันดี

ผลผลิตข้าวไม่มีที่ติเลยค่ะ อย่างนี่เกษตรกรรวยแน่ค่ะ
เพิ่มผลผลิตข้าว 800-1300 กิโลกรัม ต่อไร่ ต้นทุนปุ๋ยยาลดลงกว่าครึ่งข้าวออกรวง ดี รวงพุ่ง ไม่จู๋ ไม่มีเชื้อรา ไม่มีหนอนกอมารบกวน ประทับใจจริง ๆ ใช้ซันฮีโร่ รอบสอง รอบแรกว่าดีแล้ว รอบสองยิ่งดีกว่าเดิม ซุปเปอร์ซันฮีโร่+ ซันไคโตซาน ยิ่งใช้ ยิ่งดี ยิ่งรวยจริงๆ
ดีใจสุด ๆ เลย ผลผลิตข้าวดีกว่าทุกรอบที่ทำมา ต้นทุนปุ๋ยยายังลดลงกว่าครึ่ง อย่างนี่ รวยแน่ ๆสุดยอด ..!! มันที่เพิ่งปลูกได้2วันรากเดินแล้ว ใช้ซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน เห็นผลทันใจปลูกได้เพียง 2วัน เพียง แช่ท่อนมันกับซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซานก่อนปลูก โอ้โห!รากเดินเต็ม มันหัวเยอะดกแน่ๆ เพลี้ยแป้งไม่มากวนอีกด้วย เกษตรกรใช้แล้วมีแต่รวย!!


สุดยอด!!!มันสำปะหลังอายุ 1 เดือนใช้ซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน ช่วยป้องกันเพลี้ยแป้งอย่างได้ผลเหลือเชื่อ!!! มันสำปะหลังอายุ 1 เดือนใช้ซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน ลงหัวแล้ว สุดยอดจริง ๆ ค่ะ
แปลง นี้ พึ่งไปถ่ายมาเมื่อวาน เจ้าของไร่เขาบอกว่า "พันธุ์มันก็ไม่ดี ดินก็มีแต่หิน แล้งด้วยตอนแรกว่าจะไม่ได้แล้วนะมันมันแย่มากๆ จนว่าจะทิ้งแล้ว พอดีเห็นพี่ข้างบ้านเขาเอาซันฮีโร่มาใช้ก็เลยลองดูสักตั้ง และก็ใช้ซันฮีโร่ไปเพียงครั้งเดียวเอง ดูสิต้นสวยมากๆ ลงหัวเร็วด้วย (อายุไม่ถึงสองเดือน) เห็นแล้วปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า10ตันต่อไร่แน่ๆ"เจ้าของไร่เกือบถอดใจ สุดยอดจริงๆค่ะ
ซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน


ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อคุณ...กัญชลิกา  โคตะขุน   (คุณ.กุ้ง)

โทร TRUE 083-977-8111 , DTAC 082-701-6555 , AIS 084-556-5115 

อีเมลล์  sunclaraplus@gmail.com  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศผลผลิตข้าวโพด ฝักใหญ่ ๆ สะใจลุงกับป้าจริงๆ
เก็บใบไปให้วัวกิน เหลือแต่ฝักข้าวโพดใหญ่ ๆ ค่ะ น่าประทับใจจริง ๆ


ฝักข้าวโพดสวยงาม อวบ ใหญ่ สมบูรณ์ทุกฝัก สุดยอดจริงๆ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำมหัศจรรย์ เพียงชุดละ 440 บาท เราอยากให้ลอง

ข้าวโพดฝักใหญ่อย่างนี้ มีที่ไหน อวบอ้วน น่ากินจริง ๆ ค่ะเหลือเชื่อ ข้าวโพดยักษ์!!! ใหญ่เท่าขวดน้ำอัดลม 1.25 ลิตร


ข้าวโพดที่ใช้ ซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน ให้ผลผลิตที่ตกตะลึงจริง ๆ ค่ะ ฝักข้าวโพดใหญ่เท่ากับแฟนต้า 1.25 ลิตร ใหญ่จริง ๆ ค่ะ


ใช้กับไม่ได้ใช้ ผลต่างกัน ใช้แทนปุ๋ยเม็ดได้ 100%

ด้านซ้ายไม่ได้ใช้ปุ๋ยน้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซานด้านขวาใช้ปุ๋ยน้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน ต่างกันเยอะเลยค่ะ ใช้แล้วรวยแน่นอน


อ้อย ลำใหญ่ แตกกอดี ไม่มีโรค ไม่มีหนอน ผลผลิต 15-25 ตัน ต่อไร่ ถูกใจป้าจริงๆแปลง ที่ใช้ กับไม่ใช้ ต่างกันนะค่ะ ปลูกพร้อมกัน แต่โตกว่ากัน อย่างนี้ เจ้าของอ้อย รวยๆๆๆๆๆ ใช้ปุ๋ยน้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน ช่วยให้อ้อยลำใหญ่ สมบูรณ์ ค่าความหวานสูง ทนแล้ง กันเชื้อรา หนอนกอ โรคต่าง ๆ ได้ดี ผลผลิตดีเยี่ยมค่ะพื้นที่แห้งแล้ง ปลูกพืชผักแล้วเจอปัญหานี้ เราช่วยได้ก่อน ใช้ พืชผักที่ปลูกไว้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เจ้าของคิดว่า ต้องตัดสินใจไถทิ้ง แต่โชคดี มีผู้แนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุึปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน

หลังใช้ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน เขียวชอุ่ม รอดตาย ไม่เป็นหนี้อีกแล้ว

หลังใช้ผลิตภัณฑ์ ช่วยให้พืชผักโตขึ้นได้ สังเกตุที่ด้านหลัง ซุ้มประตูวัด ยังแห้งแล้งอยู่ มหัศจรรย์จริง ๆ ค่ะ


ผลผลิตหอมแดง ดีจริง ๆ ใหญ่กว่ากำปั้นหนูอีกนะ
หอมแดง กลายเป็นหอมยักษ์ ไปแล้วค่ะ ผลผลิตเกรดสูงสุด อย่างนี้เกษตรกร รวย ๆ ค่ะพริกดกแบบเหลือเชื่อ !!! ดกแบบลากดิน ไม่มีโรคใบหยิก โรคกุ้งแห้ง ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลง ปลอดภัยจริงๆพริก ดกมากเลยค่ะ ตั้งแต่ปลูกพริกมายังไม่เคยเห็นพริกดกเท่านี้มาก่อนเลย ไม่มีโรคเชื้อรา โรคกุ้งแห้ง โรคใบหยิกลูกเน่า ดีจริง ๆ ประหยัดปุ๋ยยาลง ปลอดสารพิษ ผลผลิตมาก ๆ รวยแล้วทีนี้
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน ดีจริง กล้าท้าพิสูจน์ค่ะเคย เก็บพริกแดงได้ 400 กิโลกรัม หลังใช้ ซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน ดีใจมากค่ะ เก็บได้ 1500 กิโลกรัม ไม่เคยเก็บได้มากขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ


ดก เขียว แดงสมบูรณ์ทุกส่วน ไม่มีโรค ปลอดสารพิษ ประทับใจเกษตรกรจริง ๆภูเขาพริก ผลผลิต 2 ไร่ 3200 กิโลกรัม ต้องจ้างคนเก็บถึง 50 คน


พริก 2 ไร่ ต้องจ้างคนเก็บถึง 50 คน ผลผลิตพริก 2 ไร่ ได้ 3 ตันกว่า ได้มากเป็นประวัติการณ์ อย่างนี่ เกษตรกรรวยค่ะ

ใช้แล้วรวย จริง ๆ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำมหัศจรรย์ ช่วยเกษตรกรปลดหนี้และมีกำไรเหลือจากการขายพริก ออกรถไถใหม่ป้ายแดง
มะเขือเพิ่ม 2 เท่าตัว ไม่มีหนอน ผิวมันสวย ดกได้ ดกดี


ผลผลิตมะเขือ จากที่เคยได้ 150 กิโลกรัม เพิ่มเป็น 300 กิโลกรัมในพื้นที่เดิม อย่างนี้เกษตรกรรวยค่ะ
ก่อนใช้1แถวเก็บได้ถังครึ่งหลังใช้ซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซานเก็บได้4ถัง!


ลูกใหญ่ไม่แก่ ผ่ากันเห็นๆ รสชาติหวานกรอบอร่อยสุขเจริญฟาร์มเห็ดใช้กับเห็ดทุกสายพันธุ์ เก็บขายแทบไม่ทัน
คุณมะเห็ดฟางใช้ซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซานตั้งแต่เริ่มต้นป้องกันราเขียวได้ค่ะ


กันราเขียวในโรงเห็ด ยืดอายุการเก็บจาก 3 ครั้งเป็น 5 ครั้งเนื้อแน่นน้ำหนักดีขายได้ราคาเห็ดใหญ่ยักษ์ น้ำหนักดี เนื้อแน่น ไม่มีไรแดงมารบกวน ใครทำเห็ด ผลผลิตแบบนี้รวย แน่ค่ะ


ได้เห็ดอย่างนี้ กำไรเยอะค่ะ ซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซานยังช่วยให้เกษตรกร ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงหวี่ และไรแดง ที่ชอบมารบกวนอีกด้วยค่ะแตงโมยักษ์ !!! เยี่ยมจริง ๆ ผิวมันสวย เนื้อแน่น รสชาติหวานกรอบ ปลอดสารพิษ
สวนชมพู่น้องเนยปลูก 280 ต้น  เก็บผลผลิตได้เท่ากับ  500  ต้น!!


สวนชมพู่น้องเนยร่วมยืนยันเก็บได้มากกว่าเก่า
วันนี้ห่อชมพู่สองหมื่นถุงค่ะปลูก 280 ต้นไม่เคยห่อได้ขนาดนี้เลยค่ะชมพู่ผิวสวยเกรดดี หวานกรอบ ขายได้ราคาดีจริง ๆติดต่อสั่งซื้อสินค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อคุณ...กัญชลิกา  โคตะขุน   (คุณ.กุ้ง)

โทร TRUE 083-977-8111 , DTAC 082-701-6555 , AIS 084-556-5115 

อีเมลล์  sunclaraplus@gmail.com  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทานตะวันดอกใหญ่เก็บได้น้ำหนักมาก

โอ้โห ทานตะวันเทียบกับขวดปุ๋ยเลย


ปลูกทานตะวันปีนี้ประหยัดปุ๋ยเม็ดได้ถึง60%เลยค่ะหน้ายางนิ่ม บำรุงต้น เพิ่มน้ำยางเป็นเท่าตัว !!
ดีใจจริงๆ ค่ะ ต้นยางแตกยอด ต้นสวย โตเร็ว เทียบกับสวนข้างๆ ที่ปลูกก่อน 2ปีสิค่ะ
น้ำยางเกรดดี เปลี่ยนถ้วยรองแทบไม่ทันเลยค่ะ ชาวสวนยางบ้านหนูรวยผลผลิตกันเยอะแล้ว คุณล่ะใช้หรือยัง ?

เพียงคุณอยากรวย อยากช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ผลผลิตมากขึ้น


ยืนยันเคล็ดลับ "ทำง่าย ได้จริง"สมัครสมาชิก หรือ สั่งซื้อสินค้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วน star sunshine


ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อคุณ...กัญชลิกา  โคตะขุน   (คุณ.กุ้ง)

โทร TRUE 083-977-8111 , DTAC 082-701-6555 , AIS 084-556-5115 

อีเมลล์  sunclaraplus@gmail.com  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ                       สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน ด่วน!

Comments