โหลดบิตใน DM600PVR ด้วย Transmission

จาก DreamBox Thai : : . .

ท่านที่เคยใช้โปรแกรม transmission โหลดบิต และติดใจที่มันโหลดได้เร็ว, เลือกไฟล์ได้ แถมมี protocol encryption ที่แก้ปัญหาที่บาง isp ทำ bittorrent throttling ทำให้โหลดบิตได้ช้า อีกทั้งเท่าที่ผมทราบยังไม่มีเวบบิตไหนที่ transmission โหลดไม่ได้ เครื่องโหลดบิตส่วนใหญ่ที่ขายกันจะใช้โปรแกรมโหลดบิตธรรมดาที่ไม่มีลูกเล่นเท่า transmission หลังจากที่ผมทำให้ playonhd มันโหลดบิตด้วย transmission ได้แล้ว ผมก็เลยอยากหาทางมาทำกับ db บ้างเพราะปกติกลางวันไม่ได้ใช้ดูดาวเทียมก็น่าจะให้มันทำงานอื่นบ้าง (เดี่ยวมันจะขี้เกียจเอา :) )   ข้อแตกต่างหลักๆระหว่าง playonhd กับ db คือ cpu ของ playonhd เป็น mips แต่ db (dm500,dm600pvr) เป็น powerpc ผมจึงต้องหา optware feed ใหม่สำหรับ db แทน oleg feed ที่ใช้กับ playonhd ถ้าท่านใดสนใจผมเขียนวิธีทำไว้ตามนี้

สิ่งที่ต้องมี

- dm600pvr, dm800 ที่มี hdd อยู่ข้างใน และถูก mount ไว้ที่ /media/hdd  และต่อเนตได้
( สำหรับ dm500 ยังทำไม่ได้เพราะมันยังติดตรงที่ /dev/root เป็น 100% )

วิธีทำ

1 ) telnet ไปที่ db
2 ) พิมพ์ mkdir /media/hdd/optware_script
3 ) แตกไฟล์ optware_transmission_dm600pvr.rar (สำหรับ dm600) ส่วน dm800 ให้ใช้ไฟล์ optware_script_dm800hd.zip
จากนั้นให้ ftp ไฟล์ที่แตกแล้วไปไว้ที่โฟลเดอร์ /media/hdd/optware_script ใน db
4 ) ใน db พิมพ์ cd /media/hdd/optware_script
5 ) พิมพ์  chmod 755 *
6 ) พิมพ์  ./optware_install1.sh
7 ) พิมพ์  ./optware_install2.sh
8 ) พิมพ์  ./transmission_install.sh
9 ) พิมพ์ reboot

หมายเหตุ

- การจะเข้าไปหน้า web interface ของ transmission ให้เปิดใน web browser ตามนีี้   http://<dreamboxip>:9091  หรือโหลดโปรแกรม transmisson-remote-gui มาลงบน pc ก็ได้ (แนะนำวิธีนี้)

- พอร์ตโหลดบิตที่ต้อง forward portคือ 51413   ไฟล์ที่โหลดบิตมาจะถูกเก็บอยู่ที่  internal hdd ของ db ที่โฟล์เดอร์ชื่อ /media/hdd/BT  ถ้าอยากให้โหลดไปเก็บไว้ที่อื่นแทน เช่นที่ NAS ก็ให้ทำการ mount NAS ใน db แล้วให้ไปแก้ในไฟล์ /opt/.config/transmission-daemon/settings.json ตรงค่า download-dir แนะนำให้ใช้ ext3 partition สำหรับhdd ที่ใช้เป็นที่เก็บไฟล์ที่โหลดบิตมา ผมลองกับ xfs ก็ใช้ได้ แต่ ไม่แนะนำให้ใช้ NTFS เพราะจะมีปัญหากับ transmission

- ถ้าท่านมีการลงอิมเมจของ db ใหม่ ไม่จำเป็นต้องทำใหม่หมดทุกขั้นตอน ทำแค่ข้อ 1,4,6,9 ก็พอ

- ถ้าท่านเปิด web interface ของ transmission แล้วจะสังเกตว่า progress bar จะเป็น 0% ตลอด ไม่ต้องไปสนใจแล้วคิดว่ามันไม่โหลด  มันเป็น bug ให้ ดูค่า % จาก inspector panel ด้านขวาแทน หรือดูในโปรแกรม transmission-remote-gui  

- ก่อนปิด db ควรกด pause all หรือ stop all torrents เพื่อหยุดการโหลดก่อน

- สามารถตั้ง username และ passwd เพื่อควบคุมการเข้าถึง transmission ได้โดย ไปแก้ใน /opt/.config/transmission-daemon/settings.json ตรงค่า rpc-username, rpc-password และแก้ค่า rpc-authentication-required ให้เป็น true

- ถ้าต้องการ uninstall ทั้ง optware และ transmission พิมพ์ /media/hdd/optware_script/optware_uninstall.sh

- ถ้าจะเปิดโหลดบิตทั้งวันทั้งคืน แนะนำให้ซื้อพัดลมแบบที่ติด hdd มาติดที่ db จะช่วยยืดอายุ hdd นะคับ

การหยุด transmission พิมพ์ /opt/etc/init.d/S90transmission stop หรือแค่ S90transmission stop

การเริ่ม transmission พิมพ์ /opt/etc/init.d/S90transmission start หรือแค่ S90transmission start