Departamentul de Statistică și Econometrie din cadrul Academiei de Studii Economice din București 
organizează în perioada 3-7 septembrie 2018, școala de vară de statistică si econometrie 
SUMMER SCHOOL OF STATISTICS AND ECONOMETRICS (S3E-2018).