VOC Padang

Handelspost VOC Padang, comptoir 1787-1788

 • Krijgsman
 •   
 • Dederingh
 •   
 • Steenbach
 • This page is part of the Davis Family Page Davies website and posted 29 december 2002

Krijgsman


IGV 1991 INN4/112 Vragenrubriek
Gevraagd verdere gegevens over bovengenoemde personen en hun voor- en nageslacht.
R.G. de Neve, Zoetermeer.

91/5. Willem Krijgsman (Krisman, Chrisman), burger te Soerabaja 1785, testeert Semarang 17 okt. 1785, overl. Soerabaja voor 3 juni 1790. Zijn geadopteerde kinderen: 1. Christoffel Frederik Krijgsman, geb. Soerabaja in april 1774, sedert 1803 te Semarang woonachtig, gezworen translateur en scriba residentiekantoor ald. 1817, gezworen translateur in de Javaanse taal en secretaris te Semarang 1821, overl. ald. 29 juli 1823, tr. 1798 Maria Joes(s)e(e), overl. Semarang 18 april 1832. Uit dit huwelijk waren in 1817 en 1823 elf kinderen in leven. 2. Willem Engelbert Krijgsman, geb. Soerabaja 17751� burger te Soerabaja 1802, verzoekt 3 juni 1815 vergunning tot verblijf ald., overl. verm. Soerabaja voor 1 jan. 1819. Hij adopteerde kinderen van de Javaanse vrouw Rosetta. 3. Maria Magdalena Krijgsman, geb. Soerabaja 1776/� overl. ald. 6 sept. 1817, tr. Johan Caspar Ries, geb. Semarang 1777/� overl. Soerabaja 1 febr. 1840, zn. van Frans Rijnhard en __ 4. Anna Lodewijka Hendrika (Hendrika Louisa) Krijgsman (ex matre de vrije Javaanse vrouw Samie), geb. Soerabaja 12 maart, ged. ald. 20 juni 1779, overl. Soerabaja 28 maart 1859, tr. Frederik Bernard Buse, overl. Rembang 29 april 1826. 5. Johanna Frederika Krijgsman (ex matre de vrije Javaanse vrouw Samie), geb. Soerabaja 31 okt. 1781, ged. ald. 27 juli 1783, vermeld als doopgetuige te Soerabaja 15 jan. 1815, overl. ? Onduidelijk is of er een familierelatie bestaat met Willem Krijgsman, afkomstig uit Brielle en in 1729 als derde waak in Oost-Indi� aangekomen. Hij werd opperkoopman, equipagemeester en lid Raad van Justitie te Padang en testeerde met zijn huisvrouw Maria Verduyn ald. op 29 dec. 1753. Zij hadden toen vier kinderen, t.w. Willem, Gerrit, Adriana en Francina Maria. Gerrit werd te Padang geboren 30 juli 1750 en ald. 14 nov. 1751 gedoopt. Zijn zuster Adriana werd te Padang geboren 12 sept. en ald. 14 nov. 1751 gedoopt. De echtelieden Willem Krijgsman en Maria Verduyn (van Duyn) kregen tenminste nog twee kinderen, t.w. Michiel, geboren Padang 22 aug. 1758 en gedoopt ald. 8 juni 1760, en Maria Leonora, gedoopt Padang 19 dec. 1762.

Comptoir Padang, Politie

 • JaarNaamBeroep
  1788 Willem Krijgsman -

 • Willem Krijgsman
  • 1-Willem KRIJGSMAN 
   +Maria VERDUYN , m: Abt 1758
   |2-Willem KRIJGSMAN b: Abt 1749, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d:
   | Abt 1763, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Gerrit KRIJGSMAN b: 30 Jul 1750, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, c:
   | 14 Nov 1751, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: Abt 1810, Sumatra'
   | s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Adriana KRIJGSMAN b: 12 Sep 1751, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   | c: 14 Nov 1751, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Francisca KRIJGSMAN b: Abt 1754, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Michiel KRIJGSMAN b: 22 Aug 1758, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   | c: 8 Jun 1760, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: Abt 1819,
   | Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Johanna KRIJGSMAN b: 11 Sep 1759, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   | c: 8 Jun 1760, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Maria Leonora KRIJGSMAN b: 1762, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, c:
   | 19 Dec 1762, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Helena KRIJGSMAN b: 1762, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, c: 19 Dec
   | 1762, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Willem KRIJGSMAN b: 22 Apr 1765, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, c:
   | 9 Nov 1766, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 26 Feb 1827,
   | Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Adriana KRIJGSMAN b: 13 Oct 1767, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   | c: 1 Oct 1769, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Steenbach


IGV INN5/55-INN2/68 Vragenrubriek
89/7. Christina Steenbach, geb. Padang 5 febr. 1824, overl. ald. 13 maart [echtg. van C.W.A. Weijler], dr. van Mathias Steenbach en de Chinese vrouw Nona Oey. Wat er bekend het voorgeslacht van Mathias Steenbach ? Mevr. C.W. Haijer-Sasse, Arnhem.

89/7. In Padang leefde tussen 1824 en 1867 Christina Steenbach, dr. van Mathias Steenbach en de Chinese vrouw Nona Oey. Gevraagd worden aanvullende gegevens en voorgeslacht van Mathias. Mevr. C.W. Haijer-Sasse, Arnhem.

Blijkens de alfabetische naamlijst van alle mannelijke Europeanen en hun afstammelingen boven de 16 jaar d.d. 1 augustus 1823 (ARA, Min.v.Kol. 1814-1849, inv. nr. 3141) is Joan Mathias Steenback (Steenbach) geboren te Padang [1783], oud 40 jaar, kuiper ald. Hij overlijdt Padang 15 mei 1824, oud 39 jaar [sic] blijkens een aantekening in de collectie Lach de Bere (CBG). Uit dezelfde collectie blijkt dat hij 23 juni 1821 te Padang testeerde, vermeldende zijn bij de Chinese vrouw Nona Oey verwekte zoon Mathias Hubert Steenbach, geb. Padang, overl. ald. 16 juli 1822, oud 3 jaar, en een dan nog niet geboren kind. Onze kuiper zal ongetwijfeld de zoon zijn van Johannes (Jan)(Mathias) Steenbag (Steenbach) die vermeld wordt op de 搉aamlijst en zielsbeschrijving van alle zodanige Christeninwoonderen alhier� (= Padang) van 21 dec. 1790 (ARA, VOC inv. nr. 3962), tevens afgedrukt in het Padangsch Nieuws- en Advertentieblad d.d. 26 jan. 1861 (KB). Johannes (Jan) (Mathias) Steenbag (Steen-bach), gehuwd, heeft 1 zoon (= onze Joan Mathias, de kuiper) en 3 dochters. Met wie Steenbach senior gehuwd is, wordt niet vermeld, maar zij overleed te Padang als weduwe op 30 jan. 1814 (collectie Lach de Bere, CBG). Of t%n van zijn dochters identiek is met Johanna Elisabeth (ex matre de vrije vrouw Adaroe van Adjarhaga), geb. Padang 30 juli, ged. ald. 15 okt. 1769 (get.: Helena Johanna Carelsz)(collectie BvTP, CBG) is natuurlijk niet te bewijzen. Dit kind kan ook inmiddels (d.w.z. voor 1790) overleden zijn. De monsterrol van 1786 (ARA) tenslotte, vermeldt Jan Matthias Steenbak, van Wesel, gegageerd sergeant O.I.C. te Padang, die in 1753 als soldaat met het schip 揇iemen� (kamer Amsterdam) naar Indi� gekomen was. P.A. Christiaans, 憇-Gravenhage.

Comptoir Padang

 • JaarNaamBeroep
  1788 Jan Matthias Steenbag Zergeant

 • Joan Mathias Steenbach
  • 1-Joan Mathias STEENBACH b: 1783, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 
   15 May 1824, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Nona OEY
   |2-Mathias Hubert STEENBACH b: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 16
   | Jul 1822, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Christina STEENBACH b: 5 Feb 1824, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   | d: 13 Mar 1867, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   +Carel Wilhelm Adolf WEIJLER b: 16 Sep 1829, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia, d: 10 Jul 1867, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, m: 22
   Mar 1850, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, par: Johan Heinrich
   WEIJLER and Anna Antoinetta FRONTEIJN
   |3-WEIJLER b: 9 Jan 1851, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia, d: 9 Jan
   | 1851, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |3-Willem Frederik WEIJLER b: 27 Dec 1852, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia
   |3-Wilhelm Frederik WEIJLER b: 6 Aug 1855, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 11 Aug 1868, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |3-Sophia Maria Carolina WEIJLER b: 6 Aug 1855, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 26 Jan 1941, Den Dolder, the Netherlands
   |+Hendrik Peter Martinus Willem VAN DER WEDDEN b: 8 Oct 1847, Nijmegen, The
   | Netherlands, d: 1 Jan 1899, Nijmegen, The Netherlands, m: 1 Aug 1877,
   | Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |3-Johan Heinrich Carl WEIJLER b: 3 Feb 1858, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: mrt 1905, Soerabaja, Java, Indonesia
   |+F.A. SAMUELZ , m: 6 Oct 1894, Soerabaja, Java, Indonesia
   |3-Hendrik Otto WEIJLER b: 4 Aug 1859, Sumatra' s Westkust (Padang),
   | Indonesia, d: 14 Jan 1943, Nijmegen, The Netherlands
   +Christina Wilhelmina FRANKEN b: 20 Sep 1868, Nijmegen, The Netherlands, d:
   15 Mar 1959, Amsterdam, The Netherlands, m: 31 May 1893, Nijmegen, The
   Netherlands, par: Adrianus FRANKEN and Jacoba Wilhelmina KALF
overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Dederingh

Comptoir Padang, Kerkendienst

 • JaarNaamBeroep
  1788 Theunis, Dideringh -

 • Theunis Dederingh
  • 1-Theunis DEDERINGH 
   +Magdalena VAN DAALEN b: 1769, d: 13 Sep 1854, Padang Pandjang, Sumatra,
   Indonesia, m: 1789, par: Francis VAN DAALEN and Catharina Maria WOUTERS
   |2-Magdalene DEDERINGH d: 22 Jun 1870, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Catharine DEDERINGH
   |2-Cornelia Johanna DEDERINGH b: 1790, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia,
   | d: 30 May 1860, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   |2-Theunis Gerbrandus DEDERINGH b: Abt 1794, Sumatra' s Westkust (Afdeeling
   | Priaman), Indonesia, d: 28 Nov 1854, Priaman, Sumatra, Indonesia


overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration


Comments