Naamlijst 1828

Naamlijst van 1828/29 der Europesche Inwoners 

Nederlands Indie in het jaar 1827/28

Sumatra's Westkust (Padang):

+ Register van het Europese personeel op Java en Madoera,
als mede van hunne mannelijke afstammelingen boven de 16 jaren: 1823
1. Datum inschrijving, 2. Namen en doopnamen van de ingeschrevenen, 3. Geboorteland, 
4. Geboorteplaats, 5. Ouderdom op den dag der inschrijving 6. Datum en plaats van aankomst,
of waar in Indie woonachtig op den dag der inschrijving,
7. Stand van den ingeschrevenen en veranderingen in dezelven voorgevallen
+ Extract uit eene memorie van het Padangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d. 31 dec 1790,
de oudste inwoners van Padang. (met dank aan Adriaan Intveld)

 • ******update 22 mei 2004, Aronds, Barthelemy, de Stuers, Gesing**** previous upd 1 februari 2004


Naamlijst inwoners 1828/29, Register Europees personeel 1823 en Extract oudste inwoners 1790
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Alexander   Altman   Aronds   Bartherlemy   v d Berg   Bond   Bordeaux  
Borghardt   Boux   Bressers   Briois   Bronnekam   Castellan   Ceuninck  
Christie   Creemer   Dare   Dederingh   Desterk   Dessouw   Embrechts  
v Erkelens   Fisscher   Gallaran   Gesing   van Ginkel   Godfriet   Godlieb  
Goldie   Grant   vd Heijden   Heijn   van Houten   In'tVeld   Ivatts  
Jurian   Kemp   King   Krijgsman   Landre   Landtrehr   Laurent  
Lautier   Legger   Lewis   Liebenstein   v Lier   v d Linden   Londt  
Mackuitost   Maidman   v Moeschell   delaMotte   Mullij   Muijsken   Noest  
Nolting   v Ochsee   Osborne   Palm   Pechambert   Peltzer   Ploger  
Purvis   Rapseij   Rogers   Simon   Snackeij   Stewart   de Stuers  
Theuvenet   Townsend   Ungerer   de Viet   Vincent   Volmer   Vos  
Ward   Welborn   Williams   du Wind   Windijck   Wijscher   v Zanten  
Zoulus  
 • New  Barends  de Bruin  Carels  van Daalen  Davies  Gam  Hartman  Hen  Manusama
 • New  Riekerk  Steenbach  Tessensohn  Worrel  Wijshijer  van Zeelen
 • This page is part of the Richard Davies HCCnet website and posted januari 2001

Alexander

 • Family Group Record for David Alexander
  • ================================================================================
   Husband: David Alexander
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   David Alexander
   mannen: 1
   vrouwen: 1
   zoon: -
   dogters: 3
   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 7 Jan 2004
 • Family Group Record for Johannes Alexander
  • ================================================================================
   Husband: Johannes Alexander
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Johannes Alexander
   mannen: 1
   vrouwen: 1
   zoon: -
   dogters: 2
   ===============================================================================
   Wife: Sie Ansie
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Sophia Alexander
   Born: Abt 1771 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1 Jul 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Martin Borghardt
   Marr. Date:
   Spouse: Christian Lanton
   Marr. Date: 14 Mar 1802 - Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1852 nr 17, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.
   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 7 Jan 2004
 • Family Group Record for Jones Alexander
  • ================================================================================
   Husband: Jones Alexander
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Jones Alexander
   mannen: 1
   vrouwen: 1
   zoon: -
   dogters: 1
   ===============================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 10 Jan 2004
 • Family Group Record for P. Alexander
  • ================================================================================
   Husband: P. Alexander
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang
   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for Samuel Frederik Alexander
  • ================================================================================
   Husband: Samuel Frederik Alexander
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1793 - Natal, Sumatra, Indonesia
   Died: 21 May 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Samuel Alexander
   Mother: Ajonja Tjoan
   Married: 1822 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang (S.T.), 1830, 1835, 1840, 1845, 1850 (S.F.)

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3128 folio 55
   2. Alexander, Samuel Fredrik
   3. Sumatra
   4. Nattal
   5. 31
   6. Padang
   7. Herbergier

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1850 nr 19, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   4. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1833/69 S.F. Alexander Klerk

   5. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1830 gepubliceerd in 1994INN7/72 tm 82, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). nummer 11
   Op heden 31 maart 1830 is ................., gecompareerd de persoon van
   Samuel Frederik Alexander, eerste klerk op het residentiekantoor, alhier
   woonachtig, vergezeld van Daniel Pieter Aronds, tweede klerk op het
   residentiekantoor en
   William Ivatts, geemployeerde bij de notaris ter dezer plaatse en beiden
   alhier woonachtig, zijnde de eerste zwager en de tweede goede bekende van
   de comparant als getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij
   heeft verklaard dat op 10 juni 1825 geboren is een kind van de
   vrouwelijke kunne, verklarende de comparant daaraan de voornaam van
   Helena Herriet te geven.
   Wordende deze inschrijving gedaan naar aanleiding van het besluit van de
   commissaris-generaal van 24 juli laatstleden nummer 16 vermits voornoemd
   kind alsnog in geen register is ingeschreven.
   Aldus.........................................,, dezelve met mij alhier
   hebben ondertekend.

   6. IGV Indische Genealogische Vereniging: BRONNENPUBLIKATIES brp/bron
   ghg/graf.
   Brp6bron blz 88 GRAFSCHRIFTEN SUMATRA / PADANG
   44
   Hier rust S.F. Alexander, geb. Natal, overl. Padang 21 mei 1850, oud 56
   jaar en H.C. Aronds, zijne echtgenoote, geb. Padang, overl. 11 juli 1866,
   oud 65 jaar

   7. IOR: India Office Records
   http://www.bl.uk/collections/orientaloffice.html. Bengal Calendar 1792
   1792:General List of Military Servants on the Fort Marlborough
   Establishment Samuel Alexander, ensign at Malborough (Native Infantry)

   ================================================================================
   Wife: Helena Cornelia Aronds
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1800 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 11 Jul 1866 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M James Truffet Alexander
   Born: 12 May 1823 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 2 Nov 1882 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Helena Adriana Aronds
   Marr. Date: 6 Aug 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Helena Harriet Alexander
   Born: 10 Jun 1825 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Pieter Johannes Werner
   Marr. Date: 18 Feb 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Cornelia Jane Alexander
   Born: 23 Mar 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 27 Jun 1901 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johannes Adrianus Wilhelmus van Ophuijsen
   Marr. Date: 14 Sep 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 F Anna Elizabeth Alexander
   Born: 11 Dec 1828 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Cornelia Maria Alexander
   Born: 14 Feb 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 M Samuel Karby Alexander
   Born: 3 Jun 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 11 Nov 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Cornelia Helena Alexander
   Born: 11 Apr 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 14 Mar 1878 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Willem Saulus
   Marr. Date: 1 Aug 1870 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 F Maria Helena Alexander
   Born: 11 Dec 1837 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Eduard Leon Guillaume Joseph Verdooren
   Marr. Date: 8 Feb 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   9 F Annetta Carolina Alexander
   Born: 28 Jan 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Eduard David Christiaan Middelaer
   Marr. Date: 15 Sep 1860 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   10 M Frederik Samuel Alexander
   Born: 20 Apr 1842 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 Jun 1842 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   11 M John Frederik Alexander
   Born: 6 May 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Sarina
   Marr. Date: 4 May 1878 - Siboga, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   12 M Samuel Frederik Alexander
   Born: 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1851/453 Death, a.

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1867/112 death v.

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Altman

 • Family Group Record for Frederik Altman
  • ================================================================================
   Husband: Frederik Altman
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang (Altman T.), 1830, 1835

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3128 folio 56
   2. Altman, Fredrik
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 26
   6. Padang
   7. Afslager

   ================================================================================
   Wife: N.N.
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Karel Pieter Altman
   Died: 13 Feb 1860 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Elisabeth Florentina Londt
   Marr. Date: 7 Oct 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Aronds

 • Family Group Record for Daniel Pieter Aronds
  • ================================================================================
   Husband: Daniel Pieter Aronds
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1805 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 24 Sep 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Hartog Aronds
   Mother: Christina Catharina Tegoea
   Married: 1831 Place: Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3128 folio 57
   2. Aronds, Daniel Pieter
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 19
   6. Padang
   7. Buitengewoon klerk te Secretarie

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1843 nr 58, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   4. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1832/65 D.P. Aronds Klerk
   RA 1837/47 D.P. Aronds, derde kommies bij den ontvanger der inkomende en
   uitgaande regten te Padang
   ================================================================================
   Wife: Elizabeth Maria Hartog
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Eduard Lucius Aronds
   Born: 23 Mar 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 18 Sep 1875 - Soerabaja, Java, Indonesia
   Spouse: Leontina Broers
   Marr. Date: 26 May 1860 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. IGV Indische Genealogische Vereniging: Register van aangenomen
   geslachtsnamen gepubliceerd in 1994INN7/72 tm 82, aangelegd ingevolge
   art. 3 van het besluit van den Gouverneur Generaal van 12 Apr 1837.
   nummer 3
   Heden 23 januari 1839 is voor mij, Willem Jan Maurits van Schmid,
   secretaris van de residentie Padang en onderhorigheden en als ambtenaar
   van de Burgerlijke Stand te Padang verschenen Daniel Pieter Aronds, oud
   34 jaar, geboren te Padang, commies bij de ontvanger der inkomende en
   uitgaande rechten aldaar, wonende te Padang, die mij heeft verklaard te
   zijn geadopteerde vader van de persoon thans bekend onder de naam van
   Eduard Lucius, geboren 23 maart 1835 te Padang en aangezien deze persoon
   nog geen vaste geslachtsnaam bezit en zijn grootvader van vaders zijde en
   zijn vader onbekend zijn, mij verder in voldoening aan het besluit van
   het gouvernement van 12 april 1837 nr. 3, heefr verklaard, voor melde
   Eduard Lucius aan te nemen de geslachtsnaam van Aronds en de voornamen
   van Eduard Lucius te behouden, die zich mitsdien in den vervolg zal
   hebben te noemen en te schrijven Eduard Lucius Aronds.
   Van deze verklaring in deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is
   ondertekend.

   Bron: CBG, Archief Burgerlijke Stand Padang; akte 2 ontbreekt. P.A.C.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Padang 1832/205 Marriage

   RA 1844/307 BS Sumatra's Westkust Padang, Death a

   Last Modified: 21 May 2004
 • Family Group Record for Willem Frederik Aronds
  • ================================================================================
   Husband: Willem Frederik Aronds
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1796 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 30 Aug 1851 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Hartog Aronds
   Mother: Christina Catharina Tegoea
   Married: 1828 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman), Indonesia. RA
   1828/142 Naamlijst Padang (W.T.), 1840, 1845, 1850

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3128 folio 57
   2. Aronds, Willem Frederik Henderik
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 27
   6. Padang
   7. klerk bij het Policie kantoor

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1851 nr 26, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   4. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1830/56 W.F. Aronds Posthouder Poelo Batoe

   5. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). 6)
   Op heden 13 juni 1829 is....................., gecompareerd Falida,
   vroedvrouw alhier, vergezeld van Daniel Aronds en Alexander Krtjgsman,
   beiden klerken op het residentiekantoor, alhier woonachtig als getuigen,
   in wier tegenwoordigheid de comparant in betrekking van vroedvrouw mij
   beef verklaard dat op 11 juni 1829 van Adriana Petronella Londt,
   huisvrouw van Willem Frederik Aronds geboren is een kind van de
   vrouwelijke kunne, wordende aan hetzelve kind de voornaam van Helena
   Adriana gegeven.
   Aldus ......................,dezelve met mij,alhier hebben ondertekend.

   ================================================================================
   Wife: Adriana Petronella Londt
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1800 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 6 Jan 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Pieter (Jacob) Londt
   Mother: Elizabeth Florentine
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Thomas Richardson Davies Sr
   Date: 1821 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1857, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Catharina Christina Aronds
   Born: Abt 1828 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Lambertus van Roode
   Marr. Date: 19 Feb 1846 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Carolina Elisabeth Aronds
   Born: 1826 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Hendrik Tieben
   Marr. Date: 6 Mar 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Henri Antoine van de Pol
   Marr. Date: 14 Jan 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Helena Adriana Aronds
   Born: 11 Jun 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 26 Dec 1897 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: James Truffet Alexander
   Marr. Date: 6 Aug 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1897, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   4 F Magdalena Francina Aronds
   Born: 21 Jul 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 20 Jun 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johan Christiaan Frankhanel
   Marr. Date: 27 Jan 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1832, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M Amelius Hartman Aronds
   Born: 26 Jun 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Sie Rapia (Maria Magdalena)
   Marr. Date: 20 Nov 1867 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Sara Adriana Aronds
   Born: 6 Jan 1838 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 20 Oct 1838 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1838, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Clementina Adriana Aronds
   Born: 15 Dec 1839 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 12 Jan 1868 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johannes Rudolph Hoffmann
   Marr. Date: 12 Jan 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Hendrik Lawa
   Marr. Date: 15 Jan 1866 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1868 nr 4, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   8 F Christina Aronds
   Born: 6 Jun 1842 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 12 Apr 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1852/466 Death, z.

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================
   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1858/559 Death A.P. Aronds geb. Londt

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Barends

 • Family Group Record for Barend Jacob Barends
  • ================================================================================
   Husband: Barend Jacob Barends
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3129 folio 8
   2. Barends, Barend Jacob
   3. Oost Indie
   4. Padang
   5. 63 jaar
   6. Batavia
   7. Procureur bij den Raad van Justitie te Batavia, Overleden zie
   oproeping van de insolvente boedelkamer te Batavia Jav Cour nr 75 v 1831
   \
   2. IGV Indische Genealogische Vereniging: EUROPESE INWONERS VAN WEST-JAVA
   IN 1813, 1988INN1/73 tm 88. De indeling is als volgt:
   1. Naam en voornaam
   2. Geboorteplaats
   3. Datum van aankomst hier te land
   4. Thans woonachtig
   5. Bij welke authoriteit op dit eiland. Aangezien de opgave in vrijwel
   alle gevallen dezelfde is, nl. "van dit gouvernement", wordt dit in
   de onderstaande lijst weggelaten.
   6. Huidig beroep
   7. Opmerkingen
   8. Datum

   1. Barends, Barend Jacob
   2. Padang
   3. van Europa dec. 1802
   4. Batavia
   6. bookkeeper in Governmt Ricestores
   8. Batavia 17 nov. 1813

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Barthelemy

 • Family Group Record for Jean Joseph alias Joseph James Barthelemy
  • ================================================================================
   Husband: Jean Joseph alias Joseph James Barthelemy
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 26 Feb 1774 - Marseille, France
   Died: 14 Aug 1842 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Louis Barthelemy
   Mother: Elizabette Charpin
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Frances Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. The East-India Register and Directory (Island of Sumatra): European
   Inhabitants and Monthy Writers, residing at F. Marlbro and its
   Dependencies, 1814, West Coast Establishment (F.Marlbro/Bencoolen).
   Barthelmy, J.J., merchant at Padang

   2. Book: Bencoolen by A. Harfield: A history of the Honourable East India
   Company's Garrison on the West Coast of Sumatra, 1685-1825, A and J
   Partnership 1995. Fort Marlborough (Bencoolen): Although the attack in
   February 1794 .....the French did not leave the area immediately
   and.......were still enemy ships in the area. The entry reads: ...A
   French privateer arrived .......Tuesday 3 june. On acount of the alarm
   the Commandant thought proper to order Mr. Barthelemy, the French
   prisoner, into the Fort ....

   3. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3129 folio 194
   2. Barthelemij, Joseph James
   3. Frankrijk
   4. Marseille
   5. 49 jaar
   6. 1802 in Indie aangekomen Padang
   7. Herbergier

   ================================================================================
   Wife: Catharina Landtrehr
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Maria Barthelemy
   Born: Abt 1805 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 30 Jun 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Jacobus Frederik In'tveld
   Marr. Date: 1822 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1843 nr 32, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration. oud 37 j,
   d v J.R. en Catharina E. Landtehr.

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Elisabeth Barthelemy
   Born: Abt 1808 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 10 Feb 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Hoffbauer
   Marr. Date:
   Spouse: Andries Hendrik In'tveld
   Marr. Date: 19 Sep 1833 - Madras (Tamil Nadu), India
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1864 nr 5, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration. oud 57 j
   d v J.J en C.E. Landtehr

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Joseph James Barthelemy
   Spouse: Antoinnetta Serana
   Marr. Date: 5 Sep 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia


   ================================================================================
   Wife: Frances
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Charles William Barthelemy
   Born: Abt 1794 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Eliza Hannah Barthelemy
   Born: 24 Jun 1797 - Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra, Indonesia
   Died: 9 Apr 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Andries Hendrik In'tveld
   Marr. Date: 14 Oct 1817 - Calcutta, West Bengal, India
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1831 nr 18, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M James Thomas Barthelemy
   Born: 3 Sep 1799 - Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra, Indonesia

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Residentie Battalanden Afd. Baroes 1843, Death J.J. Barthelemij
   Residentie Battalanden, Afd. Baroes, Sumatra, Indonesia

   Last Modified: 1 May 2004

 • Family Group Record for Joseph James Barthelemy
  • ================================================================================
   Husband: Joseph James Barthelemy
   ================================================================================
   AKA:
   Father: Jean Joseph alias Joseph James Barthelemy
   Mother: Catharina Landtrehr
   Married: 5 Sep 1849 Place: Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1825/64 J. Barthelemy Vendumeester

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474484:
   Perkawinan (Huwelijken) 1830-1910, 1849 nr 7, Sumatra Barat, Padang
   (Kota) - Civil Registration.

   ================================================================================
   Wife: Antoinnetta Serana
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 14 Apr 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: [Damien] Anthonius Serana
   Mother: Sipia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474484:
   Perkawinan (Huwelijken) 1830-1910, 1849 nr 7, Sumatra Barat, Padang
   (Kota) - Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Maria Elizabeth Barthelemy
   Born: 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Hendrik Krijgsman
   Marr. Date: 14 Nov 1868 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474484:
   Perkawinan (Huwelijken) 1830-1910, 1868 nr 21, Sumatra Barat, Padang
   (Kota) - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Levenloos Kind Barthelemy
   Born: 3 May 1854 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 3 May 1854 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1854 nr 11, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Charles Victor Barthelemy
   Born: 26 Jul 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1855 nr 23, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1850/378 Marriage A. Serana


   Last Modified: 14 May 2004

 • Family Group Record for Charles William Barthelemy
  • ================================================================================
   Husband: Charles William Barthelemy
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1794 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: James Joseph Barthelemy
   Mother: Frances
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3129 folio 195
   2. Barthelemij, Charles William
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 29 jaar
   6. Padang
   7. Klerk bij den Resident
   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for James Thomas Barthelemy
  • ================================================================================
   Husband: James Thomas Barthelemy
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 3 Sep 1799 - Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra, Indonesia
   Father: James Joseph Barthelemy
   Mother: Frances
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3129 folio 194
   2. Barthelemij, James Thomas
   3. Sumatra
   4. Bencoolen
   5. 26 jaar
   6. Padang
   7. Boekhouder bj den Algemeenen Ontvangst
   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for Victor Barthelemy
  • ================================================================================
   Husband: Victor Barthelemy
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 28 Jan 1876 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Father:
   Mother:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang, 1835, 1840 (N. Afd) 1845, 1850 (Afd. Priaman), 1855
   Tappanolie (Victor)

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1835/61 V. Barthelemy waarnemend Posthouder Tappanolie
   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS S.W. Pad. Benedenlanden
   RA 1877/326 Death

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van den Berg

 • Family Group Record for Arend Florentinus van den Berg
  • ================================================================================
   Husband: Arend Florentinus van den Berg
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 13 Jan 1793 - Semarang, Java, Indonesia
   Father: Johannes Gerardus van den Berg
   Mother: Maria Elisabeth Coert
   Married: 27 Jan 1814 Place: Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia.
   RA 1828/142 Naamlijst Padang A.F. van den Berg, ook J.F moet zijn A.F.,RA
   1831/167 Naamlijst Padang A.F. van den Berg, RA 1835/168 Naamlijst
   Afdeeling Batoe Sangkar A.F. van den Berg, RA 1840/231 , Naamlijst
   Padangsche Bovenlanden (Batos Sangkar) Berg, A.N. (moet zijn A.F) van
   den

   Naamlijsten Djokjokarta 1840 en 1842, Batavia 1844 tot en met 1847 en
   1850

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3129 folio 195
   2. Berg, Arend Floriantius van den
   3. Java
   4. Soerakarta
   5. 30 jaar
   6. Padang
   7. Koopman

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: EUROPESE INWONERS VAN WEST-JAVA
   IN 1813, 1988INN1/73 tm 88. De indeling is als volgt:
   1. Naam en voornaam
   2. Geboorteplaats
   3. Datum van aankomst hier te land
   4. Thans woonachtig
   5. Bij welke authoriteit op dit eiland. Aangezien de opgave in vrijwel
   alle gevallen dezelfde is, nl. "van dit gouvernement", wordt dit in
   de onderstaande lijst weggelaten.
   6. Huidig beroep
   7. Opmerkingen
   8. Datum

   1. Berg, A.T. van den
   2. Samarang
   3. 12 juli 1812
   4. Batavia
   6. assistant in the H.C. Treasury and Civil Paymaster's Office
   8. Batavia 18 nov. 1813

   4. 1815 The Java Half-Yealy Directory for 1815: List of Inhabitants
   Europeans and Decendants of Europeans , 1 Jul 1815, Batavia and its
   Environs:.
   A.F. van den Berg, first assistant General Treasury, Molenvliet

   5. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1820/---- van den Berg, Ontvanger der in- en uitgaande regten
   RA 1821/---- A.F. van den Berg, Assisten Resident en Secretaris
   RA 1822/---- A.F. van den Berg, Assisten Resident en Secretaris
   RA 1828/31Berg, A.F. van den Berg schoolopziener Schoolwezen Padang

   Ind. Resolutie 9.6.1834 No 20:
   RA 1834 A.F. vd Berg Belast met het civiel gezag in de Padangsche
   Bovenlanden
   Ind. Besl. 4.3.1846 No 3:
   1846 A.F. vd Berg Geen nader onderzoek mogelijk zaak v d Berg terzake het
   gebeurde te Padang in 1822

   Schepen en Vaartuigen Padang,
   RA 1828/103 vaartuig Padang eigenaar van den Berg en Co.,
   RA 1828/103 vaartuig Sylph, eigenaar van den Berg en Co.,
   RA 1829/113 vaartuig Eleonor, eigenaar van den Berg en Co.,
   RA 1829/113 vaartuig Iris, eigenaar van den Berg en Co.,
   RA 1833/129 vaatuig Sylph, eigenaar A.F. van den Berg


   ================================================================================
   Wife: Cornelia Maria D'abo
   ================================================================================
   AKA:
   Father: Erland Nicolai D'abo
   Mother: Elisabeth Douglas
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Carel Hoorns van den Berg
   Born: Abt 1807 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 8 May 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Anna Francina Landtrehr
   Marr. Date: 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1841 nr, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Jan van den Berg
   Born: 7 May 1815 - Batavia, Java, Indonesia
   Spouse: Sie-Bonie
   Marr. Date: 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Johannes Rudolph Christiaan van den Berg
   Born: 7 Mar 1816 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Hermanus van den Berg
   Born: Abt 1818
   Died: 19 Apr 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Anna Louisa Florentina van den Berg
   Born: 17 Sep 1820 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Gerardus Elbertus Tolsma
   Marr. Date:
   Spouse: Henrij Burnabij Lautier
   Marr. Date: 20 Apr 1837 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 M Nicolaas van den Berg
   Born: Abt 1822
   Died: 6 Jan 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 M Oscar van den Berg
   Born: 20 Oct 1824 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 M Douglas van den Berg
   Born: 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================
   Dossier van den Berg (SIFA, A.R.A Den Haag) dec 1999
   Dossier van den Berg van Saparoea (CBG Den Haag) aug 2001
   Berg, Arend Florentinus van den
   1800: Aangesteld tot klerk voor Indie door de minister van Marine en Kolonien
   Maart 1819: Toegevoegd als ambtenaar aan de kommissaris en resident van Padang
   O.I. Naamboekje 1820: Ontvanger In en Uitgaande Rechten te Padang
   O.I. Naamboekje 1821: Assistent resident en secretaris te Padang
   Ind. Besl. 20.11.1822 No 11: Ontslagen en hem het ongenoegen der regering
   kenbaar gemaakt
   Ind. Resolutie 9.6.1834 No 20: Belast met het civiel gezag in de Padangsche
   Bovenlanden
   Jav. Crt 1836 No 91: Eervol ontslag en toekenning wachtgeld tot aan
   wederplaatsing. Verlof verleend naar Nederland
   Verb. 1.6.1838 No 8: Voorschot ad F. 1200,-- verleend.
   Verbalen over 1844 en 1845: Meerdere retrocacta nopens zijn reclames wegens
   zijn ontslag etc.
   Ind. Besl. 4.3.1846 No 3: Geen nader onderzoek is mogelijk in de zaak van den
   Berg terzake het gebeurde te Padang in 1822
   Ind. Besl. 12.3.1846: Wegens achterstallig wachtgeld f. 13100,-- uitbetaald.
   Ind. Besl. 31.7.1846 No 31: Hem f. 1365,-- teruggegeven als contributie aan het
   civiel weduwen en wezen fonds, door hem betaald, welke contributie ook
   ingehouden is op het achterstallige wachtgeld.
   Jav. Crt 1847 No 99 en Ind. Besl. 8.12.1847 No 9: Resident van Riouw
   Jav. Crt 1849 No 60 en Ind. Besl. 24.7.1849 No 1: Ontheven van de vervulling
   van deze betrekking wegens ongeschikheid.
   Jav. Crt 1850 No 36 en Ind. Besl. 1.5.1850 No 1: Ontslagen uit 's-lands dienst
   zonder recht op pensioen. Onderstand ingetrokken
   Ind. Besl. 22.11.1849 No 4: Tijdelijke onderstand van f. 300,--/maand
   Jav. Crt 1851 No 6: Vertrek naar Nederland
   Ind. Brief no 481 a/1 dd 31.7.1852. Heeft tijdens de Padrische Oorlog ammunitie
   verkocht aan onze vijand. Heeft herhaaldelijk getracht alsnog pensioen te
   verkrijgen. Dit is steeds afgewezen, hoe wel het bewijs van de munitie verkopen
   niet geleverd kon worden. Hij heeft elf jaar wachtgeld genoten en heeft slechts
   7 jaar en 8 maanden actief gediend.
   No 3092 f. 462,--
   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================
   The Java Half-Yealy Directory for 1815
   List of Inhabitants Europeans and Decendants of Europeans 1 juli 1815 Marriages
   Januari 1814
   On the 27th Mr. A.F. van den Berg, to Miss C.M. De Abo

   CBG dossier van den Berg van Saparoea:
   A.F van den Berg huwt 1814 Cornelia Maria D'Abo

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Bond

 • Family Group Record for Thomas Bond
  • ================================================================================
   Husband: Thomas Bond
   ================================================================================
   AKA:
   Married: 23 Aug 1856 Place: Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang (Bond, T.), 1835 Ths Bond, 1840, 1845, 1850, 1855
   Benkoelen

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. -
   Lijst Schepen en Vaartuigen, Benkoelen
   RA 1835/109 vaartuig Praauw Maijang, gezaghebber -, eigenaar Thomas Bond,
   grootte 3
   RA 1835/109 vaartuig Praauw Jonkong, gezaghebber -, eigenaarThomas Bond,
   grootte 2 1/2

   3. IOR: India Office Records
   http://www.bl.uk/collections/orientaloffice.html. Bengal Calendar 1792
   1792:General List of Civil Servants on the Fort Marlborough Establishment
   ---- (app)William Bond, surgeon

   ================================================================================
   Wife: Intjie Srie
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Thomas William Bond
   Born: 9 Jan 1831 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Died: 20 Jul 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Eliza Wyatt
   Marr. Date: 13 Sep 1856 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1864 nr 25, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M James Alexander Bond
   Born: 11 Apr 1832 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Charles Pieter Bond
   Born: 4 Oct 1834 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Died: 14 Sep 1863 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 F Maria Christina Bond
   Born: 10 Jul 1837 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M George Bond
   Born: 21 Nov 1838 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Charlotte Bond
   Born: 6 Jul 1841 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 M Henrij Bond
   Born: 20 Sep 1842 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 F Elizabeth Bond
   Born: 26 Jun 1845 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   9 F Ann Bond
   Born: 8 Oct 1846 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   10 M Benjamin Bond
   Born: 29 Jul 1848 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   11 M Edmund Bond
   Born: 23 Sep 1850 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   12 F Jane Bond
   Born: 8 Nov 1853 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   13 M Charles John Edward Bond
   Born: 9 Jun 1857 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   14 F Maria Bond
   Born: 24 May 1859 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   15 F Edith Bond
   Born: 28 Jan 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================
   RA 1835/109 Schepen en Vaartuigen Benkoelen
   Vaartuig Praauw Maijang, Gezaghebber --, Eigenaar Thomas Bond, grootte (koij)
   3
   Vaartuig Praauw Jonkong, Gezaghebber --, Eigenaar Thomas Bond, grootte (koij)
   2 1/2
   Vaartuig Praauw Jonkong, Gezaghebber --, Eigenaar Thomas Bond, grootte (koij)
   2 1/2

   BS Benkoelen
   RA 1857/491marriage Intjie Srie
   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================
   BS Sumatra's Westkust (Benkoelen)
   RA 1858/483 marriage Bond
   de vrije Inlandsche vrouw

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Bordeaux

 • Family Group Record for Pieter Louis Bordeaux
  • ================================================================================
   Husband: Pieter Louis Bordeaux
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1801 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 13 Sep 1879 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Father: Jean Baptiste Bordeaux
   Mother: Anna Maria
   Married: 1823 Place: Sumatra' s Westkust
   (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Christina Magdalena
   Date: 11 May 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang, (P. Bordoux), 1830 P.L. Bordoux, 1835 P.L.
   Bourdeaux,1840, 1845, 1850, 1855

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3129 folio 197
   2. Bourdoux, Pieter
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 22 jaar
   6. Padang
   7. geen beroep

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: BRONNENPUBLIKATIES brp/bron
   ghg/graf.
   Brp6bron blz 69 GRAFSCHRIFTEN SUMATRA / Pajacombo
   Hier rust / P.L. Bordeaux / geb. den 19en / overl. den 26en / Januari
   1888.

   ================================================================================
   Wife: Sie-Kia
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Charles Bordeaux
   Born: 19 May 1824 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 16 Aug 1874 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Christine Wilhelmine Westrik
   Marr. Date: 10 Jun 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Abel Bordeaux
   Born: 27 Jan 1826 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 6 Oct 1861 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Anna Elisabeth van Moeschel
   Marr. Date: 3 Jan 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Catarina Constantia Bordeaux
   Born: Abt 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 2 Mar 1856 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Willem Krijgsman
   Marr. Date: 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================
   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1851/388 marriage Christina Magdalena vroeger genaamd Sie Ombooi

   BS. S.W. Pad. Benedenlanden
   RA 1880/331 Death, m.

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Borghardt

 • Family Group Record for Coenraad Borghardt
  • ================================================================================
   Husband: Coenraad Borghardt
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1810 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 8 Mar 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Martin Borghardt
   Mother: Sophia Alexander
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang,1830, 1835 Afd. Poelo Batoe, RA 1840/132 Naamlijst
   Padang 1840 K. Borghardt (K moet zijn C?), 1850, 1855 C. Borghardt

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1862, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1835/61 waarnemend posthouder te Poeloe Batoe C. Borghardt

   ===============================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================
   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1863/101 Death (Coenraad)

   Last Modified: 10 Jan 2004
 • Family Group Record for Dirk Pieter Borghardt
  • ================================================================================
   Husband: Dirk Pieter Borghardt
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 30 Oct 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Martin Borghardt
   Mother: Sophia Alexander
   Married: 13 Dec 1849 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1840, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1837/198
   Naamlijst Padang (D.), 1840/320

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1850, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1837/47 deurwaarder (Raad van Justitie) D. Borghardt

   ================================================================================
   Wife: Johanna Jacoba Maria van der Houten
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 6 Sep 1876 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Michiel Hamers Date:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Maria Theresia Borghardt
   Born: 4 Jun 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Gerrit Johannis Krijgsman
   Marr. Date: 19 Apr 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================
   RA 1837/47 Raad van Justitie Padang, deurwaarder
   RA 1840/230 Naamlijst Padang 1840 D. Borghardt

   RA 1845/ 257 Naamlijst Padang 1845 D.P. Borghardt

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1851/388 marriage J.J.M. van der Houten, weduwe van Michiel Hamers

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1852/466 Death
   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================
   BS S.W. Pad. Benedenlanden
   RA 1877/328 Death Jacoba Maria

   Last Modified: 10 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Boux

 • Family Group Record for C. Boux
  • ================================================================================
   Husband: C. Boux
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Bressers

 • Family Group Record for J.H.J. Bressers
  • ================================================================================
   Husband: J.H.J. Bressers
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1829-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Briois

 • Family Group Record for J. Briois
  • ================================================================================
   Husband: J. Briois
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Bronnekam

 • Family Group Record for D. Bronnekam
  • ================================================================================
   Husband: D. Bronnekam
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang (ook P.)

   2. IGV Indische Genealogische Vereniging: Janssen's Indisch Repertorium
   http://www.igv.nl/framened.html. Bronnekam :
   INN/6 [122];
   1. Louisa Lucretia du Perron, overl. Batavia 12 okt. 1845, tr. Bagelen 14
   mei 1834 Parry Bronnekam, controleur 2e kl. landelijke inkomsten te
   Poerworedjo (Bagelen), overl. Kedong Kebo (Bagelen) 3 sept. 1834, oud 26
   jaar.

   ================================================================================
   Wife: De Wed. Bronnekam
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   De Wed. Bronnekam
   mannen: 1
   vrouwen:2
   zoon:1
   dogters:3

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

de Bruin

 • Family Group Record for Gerrit de Bruin
  • ================================================================================
   Husband: Gerrit de Bruin
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Wife: Christina Wilhelmina de Vree
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Wed. De Bruijn
   mannen: -
   vrouwen: 1
   zoon: 2
   dogters: 1

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Gerrit Aart de Bruin
   Born: 1807 - Nagasatnam, Ceylon, Sri Lanka, India
   Died: 29 Dec 1887 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Christine Marie Anne Lemaire
   Marr. Date: 18 Aug 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Sie Malassie
   Marr. Date:
   Spouse: Abina
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1887, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 10 Jan 2004

 • Family Group Record for Gerrit Aart de Bruin
  • ================================================================================
   Husband: Gerrit Aart de Bruin
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1807 - Nagasatnam, Ceylon, Sri Lanka, India
   Died: 29 Dec 1887 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Father: Gerrit de Bruin
   Mother: Christina Wilhelmina de Vree
   Married: 18 Aug 1849 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Sie Malassie Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Abina Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst: der Europeesche Inwoners in Nederlands Indië, 1857,
   Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1855/415 Naamlijst Tapanolie
   Bruin, Gerrit Aart de, 1857/458 (96)

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1887, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   ================================================================================
   Wife: Christine Marie Anne Lemaire
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1828 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Gerard Lemaire
   Mother: Sie-Kambang
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Emanuel Joseph Parez Date:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Christina Wilhelmina de Bruin
   Spouse: August Smith
   Marr. Date: 26 Oct 1872 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Christine Marie Anne de Bruin
   Died: 1 Sep 1856 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Hendrika Rosina de Bruin
   Born: 15 Jan 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 F Charlotte Mariana de Bruin
   Born: 21 Jun 1846 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 11 May 1914 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Frederik Willem Lamballais Tessensohn
   Marr. Date: 24 Aug 1872 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M Willem Frederik de Bruin
   Born: 18 Nov 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 M Henry Jean de Bruin
   Born: 14 Sep 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Suzanna Maria de Bruin
   Born: 1 Sep 1856 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   Died: 21 Mar 1921 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 F Marie de Bruin
   Born: 4 Aug 1857 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Died: 2 Jan 1896 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Carel Frederik Wilhelm Ungerer
   Marr. Date: 27 May 1876 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   9 F Engeltina de Bruin
   Born: 11 Nov 1857 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Willem Daniël Londt
   Marr. Date: 11 Apr 1875 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   10 F Louisa Maria de Bruin
   Born: 12 Apr 1859 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Carel Frederik Krijgsman
   Marr. Date: 26 Jun 1875 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------


   ================================================================================
   Wife: Sie Malassie
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Maria Magdalena de Bruin
   Born: 4 Sep 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 17 Jun 1892 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Bastiaan Franciscus Richardson Davies
   Marr. Date: 7 Aug 1869 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1721261:
   Perkawinan (Huwelijksafkondigingen), 1869 nr 5, Sumatra Barat, Padang
   (Kota) - Civil Registration. oud 18 jaar, d. v. G.A. de Bruin en inl. vr.
   Sie Malassie

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1892 nr 32, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration. oud 41 jaar, d. v. G.A. de Bruin en niasche vr
   Chalatti

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1850/378 Marriage Ch.M.A. Le Maire, wed. v E.J. Parez

   BS S.W. Pad. Benedenlanden (Padang)
   RA 1889/395 Death, m.

   Last Modified: 10 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Carels

 • Family Group Record for Andries Carels
  • ================================================================================
   Husband: Andries Carels
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Andries Carels
   mannen: 1
   vrouwen: -
   zoon: -
   dogters: 2

   ================================================================================
   Wife: Wed. Carels
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Wed. Carels
   mannen: -
   vrouwen: 1
   zoon: -
   dogters: 2

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Castellan

 • Family Group Record for Jean Francois Castellan
  • ================================================================================
   Husband: Jean Francois Castellan
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 26 Aug 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang, 1830

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   RA 1832/--- BS Padang, Death

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Ceuninck

 • Family Group Record for F. Ceuninck
  • ================================================================================
   Husband: F. Ceuninck
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang

   ===============================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Christie

 • Family Group Record for J. Christie
  • ================================================================================
   Husband: J. Christie
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang, 1830 (J. Christee)

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1826/64 Sumatra's Westkust Plaatselijk Bestuur en
   Onderhoorigheden, Gecommitterde voor de Eilanden

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Creemer

 • Family Group Record for Pieter Thomas Creemer
  • ================================================================================
   Husband: Pieter Thomas Creemer
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1801 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Family Creemer
   Mother:
   Married: 1826 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang (Creemer)

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. Sumatra's Westkust (Padang), Plaatselijk Bestuur en
   Onderhoorigheden
   RA 1826/64 De 2de Luitenant Cremer, Civiele en Militaire Kommandant van
   Agam

   Landmagt, Achtiende Afdeeling Nationale Infanterie
   RA 1830/82, P.T. Creemer 1ste Luitenant (met verlof naar Nederland)

   ==============================================================================
   Wife: Sie-Soentang
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Metje Catharina Creemer
   Born: 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 22 Aug 1908 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Andries Hermanus Simon
   Marr. Date: 10 May 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1908 nr 24, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van Daalen

 • Family Group Record for Frans van Daalen
  • ================================================================================
   Husband: Frans van Daalen
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Frans van Daalen
   mannen: 1
   vrouwen: 1
   zoon: 1
   dogters: 1

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 7 Jan 2004

 • Family Group Record for Paulus van Daalen
  • ================================================================================
   Husband: Paulus van Daalen
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1784 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 16 May 1824 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Francis van Daalen
   Mother: Catharina Maria Wouters
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.


   1. 1823, 1 aug, 3131 folio 91
   2. Daalen, Paulus van
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 39
   6. Padang
   7. Waarnemend Vendu meester en agent der Weeskamer

   2. IGV Indische Genealogische Vereniging: Vragenrubriek, 1997INN10/107 tm
   108. 97/14. Heinrich Burger, geb. Hameln 1804, overl. Indramajoe
   (Cheribon) 1858, tr. Padang [tweede helft] 1833 Anna Comelia van Daalen,
   geb. omstr. 1819, overl. Batavia 10 april 1874.
   Gevraagd nadere gegevens over haar en haar voorouders.
   P.M. Kernkamp, Wormerveer.

   Hoofdzakelijk aan de hand van de coll. Lach de Bère, berustende bij het
   Centraal Bureau voor Genealogie te ‘s-Gravenhage is het volgende samen te
   stellen:
   Frans van Daalen, vermeld 21 dec. 1790 te Padang, tr. Catharina Maria
   Wouters, overl. (als weduwe) Padang 17 dec. 1824.
   Uit dit huwelijk:
   1. Paulus van Daalen, geb. Padang [1784/85], vermeld 1820-1824 als waarn.
   vendumeester en agent
   te Padang van de weeskamer van Batavia, overl. Padang 16 mei 1824, oud 39
   jaar, tr. Catharina Juliana
   Gam, geb. [Padang] 1790, overl. ald. 22 jan. 1848, dr. van Willem Godlieb
   en Catharina Resse, zij
   hertr . Johannes Hermanus Gesing .
   Uit dit huwelijk nakomelingen, zie: E.A.F. Blokhuis,
   Het Brakel-Harderwijk’sche geslacht van Daalen
   ( ’ s-Gravenhage 1925), 163- 165.
   2. Maria van Daalen, overl. Padang 13 sept. 1854, tr. Theunis Dederingh,
   overl. [vóór 12 febr. 1822].
   3. Jan van Daalen, overl. [vóór 26 nov. 18211, tr. Johanna Cornelia
   Theuvenet, geb. Padang [1773], overl. ald. 13 dec. 1821, oud 48 jaar, dr.
   van François en Francina Maria Slamat.
   Uit dit huwelijk:
   Anna Cornelia van Daalen, geb. omstr. 1819 [?], overl. Batavia 10 april
   1874, tr. Padang 1833 [RA 1834, 1971 Heinrich Burger, geb. Hameln 1804,
   overl. Indramajoe (Cheribon) 1858.
   P.A. Christiaans, ‘s-Gravenhage.

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: EUROPESE INWONERS VAN WEST-JAVA
   IN 1813, 1989INN2/25 tm 40. De indeling is als volgt:
   1. Naam en voornaam
   2. Geboorteplaats
   3. Datum van aankomst hier te land
   4. Thans woonachtig
   5. Bij welke authoriteit op dit eiland. Aangezien de opgave in vrijwel
   alle gevallen dezelfde is, nl. "van dit gouvernement", wordt dit in
   de onderstaande lijst weggelaten.
   6. Huidig beroep
   7. Opmerkingen
   8. Datum

   1. Daalen, Jan van
   2. Amsterdam
   3. 1793
   4. Batavia
   6. burger
   7. in de vrije vaart
   8. Batavia 15 nov. 1813

   ================================================================================
   Wife: Catharina Juliana Gam
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1790 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 22 Jan 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Willem Godlieb Gam
   Mother: Maria Suzanne
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Willem Casper van Daalen
   Born: 1809 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Constantia Amalia Jefferys
   Marr. Date: 28 Jun 1837 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Frans van Daalen
   Born: 1812 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 20 Feb 1869 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1869 nr 7, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1849/417 death

   Last Modified: 4 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Dare

 • Family Group Record for Dirk Dare
  • ================================================================================
   Husband: Dirk Dare
   ================================================================================
   AKA:
   Father: Hastings Dare
   Mother: Harriet Paterson
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang, 1830, 1835, 1845 Res. Pad. Bovenlanden, 1850, 1855

   2. Book Bencoolen by A. Harfield: A history of the Honourable East India
   Company's Garrison , 1685-1825, on the West Coast of Sumatra. "Hastings
   Dare served on Fort Marlborough establishment during the periods 1799 to
   1802 and 1804 to 15 november 1805"
   ================================================================================
   Wife: Christina Elisabeth Wijsheijer
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1794 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 18 Mar 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Johannes Wijsheijer
   Mother: Catharina Elisabeth Somer
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Etienne Marx Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1859-1814, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Justina Dare
   Born: 27 May 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 12 Jul 1861 - Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman), Indonesia
   Spouse: Frans van Ginkel
   Marr. Date: 30 Jun 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1860/94, Death, v.

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Davies

 • Family Group Record for Thomas Richardson Davies Sr
  • ================================================================================
   Husband: Thomas Richardson Davies Sr
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1791 - Soerabaja, Java, Indonesia
   Married: 1821 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3131 folio 91
   2. Davies, Thomas Richardson
   3. Java
   4. Sourabaya
   5. 32
   6. Padang
   7. Zeeman

   ================================================================================
   Wife: Adriana Petronella Londt
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1800 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 6 Jan 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Pieter (Jacob) Londt
   Mother: Elizabeth Florentine
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Willem Frederik Aronds
   Date: 1828 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1857, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M William Richardson Davies
   Born: 24 May 1819 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 17 Feb 1867 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Elizabeth Annette Krijgsman
   Marr. Date: 2 Sep 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Maria Louisa Peron
   Marr. Date: 8 Dec 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1867, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Meriaan Francina Davies
   Born: 1820 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 12 May 1876 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: John Terhoeff Maidman
   Marr. Date: 4 Mar 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1876, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Thomas Richardson Davies Jr
   Born: 1822 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 19 Apr 1908 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Martha Krijgsman
   Marr. Date: 16 Sep 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Constantia Carolina Fisscher
   Marr. Date: 4 Oct 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1908, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   6 jan 2004: family tree 3rd edition by Richard Davies (W.E.R.)


   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1858/559 Death A.P. Aronds geb. Londt

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Dederingh

 • Family Group Record for Theunis Gerbrandus Dederingh
  • ================================================================================
   Husband: Theunis Gerbrandus Dederingh
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1795 - Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman), Indonesia
   Died: 28 Nov 1854 - Priaman, Sumatra, Indonesia
   Father: Theunis Dederingh
   Mother: Magdalena (Maria) van Daalen
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1829-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang Dedering, J.G.

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3131 folio 92
   2. Dideringh, Theunis Gerbrandus
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 28
   6. Padang
   7. Opziener der Wegen

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang), afd. Priaman
   RA 1856/545 Death

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Desterk

 • Family Group Record for C. Desterk
  • ================================================================================
   Husband: C. Desterk
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Johanna Catharina de Sterk
   Born: 1821 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Ludwich Wilhelm Carl von Liebenstein
   Marr. Date: 22 May 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Louisa Evroeina Desterk
   Spouse: Johannes Hendrikus Cornelis
   Marr. Date: 6 Dec 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Dessouw

 • Family Group Record for Jan Alexander Dessouw
  • ================================================================================
   Husband: Jan Alexander Dessouw
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1811 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 23 Aug 1868 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Married: 1833 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Sie-Tina Date: 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang, RA 1830/162 J.A. tm RA 1863/121 Jan Alexander

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3131 folio 93
   2. Desou, Jan
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 21
   6. Padang
   7. geen beroep

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1868 nr 33, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ===============================================================================
   Wife: Digna Adriana Nolting
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Anna Agatha Dessouw
   Died: 25 Sep 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Santje Dessouw
   Born: 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Anna Agatha Dessouw
   Born: 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: George Frederik Ungerer
   Marr. Date: 10 Dec 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Samuel Joël
   Marr. Date: 24 Sep 1846 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 F Casparina Elizabeth Dessouw
   Born: 28 Aug 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 20 Sep 1888 - Batavia (Weltevreden), Java, Indonesia
   Spouse: Carl Freidrich Christiaan Jageman
   Marr. Date: 16 Nov 1861 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Padang 1834 Huwelijk Nolting

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1869/120 death

   1868 nr 33 ouders niet genoemd, weduwnaar v DA Nolting

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Padang 1835 Overleden

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Embrechts

 • Family Group Record for Francois Edoward Embrechts
  • ================================================================================
   Husband: Francois Edoward Embrechts
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 18 Jan 1837 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Francois Adolf Embrechts
   Mother: Mary Anne Townsend
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
   Naamlijst Padang (Embrechts, T.E.A.)

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1836/64 A.F. Embrechts lid Wees en Boedelkamer

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Padang 1838

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van Erkelens

 • Family Group Record for J.R. van Erkelens
  • ================================================================================
   Husband: J.R. van Erkelens
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1796 - Steenwijk, the Netherlands
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1825, 3132 folio 44
   2. Erkelens, Jan Roelof van
   3. Nederland
   4. Steenwijk
   5. 27
   6. Padang
   7. Onderwijzer

   3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1831/60 J.R. van Erkelens, agent der Bataviasche Weeskamer en
   van den sequester

   ==============================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Fisscher

 • Family Group Record for Carel Lodewijk Fisscher
  • ================================================================================
   Husband: Carel Lodewijk Fisscher
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1757 - Neuwiler
   Died: 22 Apr 1838 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Sara Maria Londt Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3133 folio 59
   2. Fischer, Karel
   3. Duitschland
   4. Neuwiler
   5. 66
   6. 1787 aangekomen
   7. geen beroep te Padang

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1838 nr 22, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration. oud 83 jaar, 1838 nr 22 ouders onbekend

   ================================================================================
   Wife: Sie Peko
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Johanna Wilhelmina Fisscher
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Daniel Fisscher
   Born: 20 Oct 1808 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.

   1. 1823, 1 aug, 3133 folio 60
   2. Fischer, Daniel
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 16
   6. Padang
   7. klerk


   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Coenraad Fisscher
   Born: 1809
   Spouse: Johanna Josephina Welling
   Marr. Date: 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Adriaan Fisscher
   Born: Abt 1813 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 8 May 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Si Anio
   Marr. Date: 1 Aug 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Sie Anto
   Marr. Date:
   Spouse: Wilhelmina Elisabeth Carolina
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1862 nr 10, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M Thomas Hendrik Fisscher
   Born: 1817 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1 Jul 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Constantia Adriana Krijgsman
   Marr. Date: 12 Nov 1842 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1859 nr 23, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Carolina Fisscher
   Born: 1824 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: George Carel Friedrich Nicolai
   Marr. Date: 23 Oct 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Tamerus Gerrit Hendrik Rosendael
   Marr. Date: 3 Jul 1861 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Wilhelmina Maria Fisscher
   Born: 1830
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 F Sara Fisscher
   Born: 16 Aug 1832
   --------------------------------------------------------------------------------
   9 M Pieter Fisscher
   Born: 10 Aug 1833
   --------------------------------------------------------------------------------
   10 F Carolina Fisscher
   Born: 2 May 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   baptized Sarah Simons

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for Coenraad Fisscher
  • ================================================================================
   Husband: Coenraad Fisscher
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1809
   Father: Carel Lodewijk Fisscher
   Mother: Sie Peko
   Married: 1829 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830 (C. Fescher), 1835, 1840


   ================================================================================
   Wife: Johanna Josephina Welling
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Hendrik Conrad Fisscher
   Born: 3 Nov 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1832, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Padang 1830 Marriage

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for Daniel Fisscher
  • ================================================================================
   Husband: Daniel Fisscher
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 20 Oct 1808 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Carel Lodewijk Fisscher
   Mother: Sie Peko
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3133 folio 60
   2. Fischer, Daniel
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 16
   6. Padang
   7. klerk

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for J. Fisscher
  • ================================================================================
   Husband: J. Fisscher
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, J. Fischer

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Naamlijst Padang 1828/143

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Gallaran

 • Family Group Record for Dominique Gallaran
  • ================================================================================
   Husband: Dominique Gallaran
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1773 - Marseille, France
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.

   1. 1823, 1 aug, 3134 folio 77
   2. Galleran, Dominique
   3. Frankrijk
   4. Marseille
   5. 50 jaren
   6. Padang
   7. werkzaam bij het pakhuis

   ================================================================================
   Wife: Sie Sagoena
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Johanna Maria Gallaran
   Born: 23 Oct 1839 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Hendrik Gallaran
   Born: 24 Sep 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Willem Gallaran
   Born: Abt 1828 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 12 Sep 1879 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1879 nr 58, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration. 54 jaar, ongehuwd

   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Gam

 • Family Group Record for Jan Gam
  • ================================================================================
   Husband: Jan Gam
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1794 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3134 folio 52
   2. Gam, Jan
   3. Padang
   4. Padang
   5. 29 jaren
   6. Rembang
   7. geen beroep

   ==============================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for Willem Gam
  • ================================================================================
   Husband: Willem Gam
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Willem Gam
   mannen: 1
   vrouwen: 1
   zoon: -
   dogters: 1

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for Willem Ernst Gam
  • ================================================================================
   Husband: Willem Ernst Gam
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Willem Ernst Gam
   mannen: 1
   vrouwen: 1
   zoon: -
   dogters: 1

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Gesing

 • Family Group Record for Johannes Hermanus Gesing
  • ================================================================================
   Husband: Johannes Hermanus Gesing
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1794 - Amsterdam, The Netherlands
   Died: Abt 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1826/64 J.H. Gesing klerk

   3. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
   Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
   Gebroeders Muller, 1852.
   J.H. Gesing, sergeant-majoor infanterie, p 96


   4. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1830 nr 3, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration. oud 36 jaar
   ================================================================================
   Wife: Catharina Resse
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Willem Godlieb Gam Date:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Last Modified: 7 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van Ginkel

 • Family Group Record for Jan Frederik van Ginkel
  • ================================================================================
   Husband: Jan Frederik van Ginkel
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 2 Jan 1795 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 3 Jul 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Frans van Ginkel
   Mother: Anna Catharina Westerveld
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3134 folio 77
   2. Ginkel, Jan Frederik van
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 27 jaren
   6. Padang
   7. Klerk bij den Resident

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: Indische voorouders op Sumatra
   Westkust, De Indische tak van de familie van Glnkel, 1992INN5/10 tm 16.

   4. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). 16)
   Op heden 24 december 1829 is..........., gecompareerd Jan Frederik van
   Ginkel,
   pakhuismeester, alhier woonachtig, vergezeld van James Stewart,
   boekhouder van de firma Van den Berg & Co., en William Ivatts,
   geëmployeerde bij de notaris, beiden alhier woonachtig en goede bekenden
   van de comparant als getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij
   heeft verklaard dat 27 april 1824 van
   hem comparant en Maria Johanna Eslinger, zijn wettige huisvrouw, geboren
   is een kind van de mannelijke hnne, aan welk de comparant verklaarde de
   voornaam te geven van Frans. Wordende deze inschrijving gedaan naar
   aanleiding van het besluit van kommissaris-generaal van de
   vierentwintigste juli jongstleden nr. 16, vermits voorschreven William
   Ivatts als nog in geene register is ingeschreven.
   Aldus .............................................., dezelve met mij
   alhier hebben ondertekend.

   5. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1826/64, J. van Ginkel, 2de kommies
   RA 1829/53, G. J. van Ginkel, Pakhuismeester, Postcommies en waarn.
   Landmeter
   RA 1831/61 J.F. van Ginkel, Pakhuismeester, Postcommies en Landmeter
   RA 1832/65 J.F. van Ginkel, kommies bij Ontvanger In- en Uitgaande
   Regten
   RA 1833/69 J. van Ginkel, kommies bij Ontvanger In- en Uitgaande Regten
   RA 1834/66 J.F. van Ginkel, Landmeter
   RA 1835/61 J. van Ginkel, kommies bij den Ontvanger
   RA 1836/63 J. van Ginkel, eleve

   ================================================================================
   Wife: Maria Johanna Eslinger
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 3 Mar 1796 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Died: 19 Sep 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Johan Andries
   Mother: N.N.
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Charlotte Elizabeth van Ginkel
   Born: 5 May 1820 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 Feb 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Pieter Philip Christiaan Oortman Ondaatje
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Jan Frederik van Ginkel
   Born: 6 Sep 1821 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 23 Aug 1839 - Soerabaja, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M James van Ginkel
   Born: 5 Jun 1822 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 Jul 1840 - Baros (Tapanolie), Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Frans van Ginkel
   Born: 26 Apr 1824 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 6 Dec 1870 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Sri Gading
   Marr. Date:
   Spouse: Justina Dare
   Marr. Date: 30 Jun 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M Thomas Eslinger van Ginkel
   Born: 25 Aug 1825 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 23 Jan 1902 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Sophia de la Motte
   Marr. Date: 3 Feb 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Jessy Westerveld van Ginkel
   Born: 23 Aug 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 18 Feb 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johan Eduard Hubertus Borgen
   Marr. Date: 31 May 1851 - Priaman, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Isabella Maria van Ginkel
   Born: 21 May 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 6 May 1911 - Batavia (Buitenzorg), Java, Indonesia
   Spouse: Julianus Christianus Lach de Bère
   Marr. Date: 11 Dec 1858 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 M Willem Alexander van Ginkel
   Born: 24 Dec 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 29 Jun 1892 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================


   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1866/117 death v.

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Godfriet

 • Family Group Record for J. Godfriet
  • ================================================================================
   Husband: J. Godfriet
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1835, 1840 Noordelijke Afdeeling, 1855 Poeloe
   Batoe

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1857/454 Isaak Godfriett,
   RA 1865/136 Izaak Godfried

   ===============================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Johanna Gottfried
   Spouse: Willem Daniël Londt
   Marr. Date: 24 Dec 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Liesabet Gottfried
   Spouse: Laurent Joseph Pierard
   Marr. Date: 4 Oct 1879 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Godlieb

 • Family Group Record for Cornelis Godlieb
  • ================================================================================
   Husband: Cornelis Godlieb
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Cornelis Godlieb
   mannen: 1
   vrouwen: 1
   zoon: 1
   dogters: -

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for Jan Hendrik Godlieb
  • ================================================================================
   Husband: Jan Hendrik Godlieb
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1763 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3134 folio 79
   2. Godlieb, Jan Hendrik
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 60 jaren
   6. Padang
   7. Policie Korporaal
   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for Martin Godlieb
  • ================================================================================
   Husband: Martin Godlieb
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1775 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 11 Oct 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1829-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1835, 1840, 1845

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3134 folio 78
   2. Godlieb, Marten
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 48 jaren
   6. Padang
   7. Schoenmaker

   3. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Martijn Godlieb
   mannen: 1
   vrouwen: 1
   zoon: 1
   dogters: 1

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   RA 1848/392 Death

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Goldie

  • Family Group Record for James Goldie
  • ================================================================================
   Husband: James Goldie
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1797 - Madras (Tamil Nadu), India
   Died: 20 Sep 1845 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Married: 1832 Place: Madras (Tamil Nadu), India
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1829/151
   Naamlijst Padang (J.A.)

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. -
   Lijst Schepen en Vaartuigen, Padang
   RA 1830/114 Brik Norfolk, gezagvoeder J. Goldie, eigenaar W. Purvis,
   tonnage 119

   ==============================================================================
   Wife: Ann Lamb
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1812 - Madras (Tamil Nadu), India
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M John James Goldie
   Born: 24 Sep 1833 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Kathinka Mackenzie
   Marr. Date: 19 Mar 1863 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M James Goldie
   Born: 8 Apr 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M William Goldie
   Born: 26 Jan 1837 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Robert Goldie
   Born: 31 Jan 1838 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Dorothea Frederika Adriana Sneep
   Marr. Date: 1874 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Anne Goldie
   Born: 18 Oct 1839 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Gustaaf Eugenius Victor Lambert van Zuijlen
   Marr. Date: 21 Feb 1863 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 M Charles Goldie
   Born: 8 Dec 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 M William Goldie
   Born: 30 Jan 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 22 Apr 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1844, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   RA 1846/375 Death,


   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Grant

 • Family Group Record for J. Grant
  • ================================================================================
   Husband: J. Grant
   ================================================================================
   AKA:
   Father: Robert Grant
   Mother: Sarah Nelson
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. IGV Indische Genealogische Vereniging: BRONNENPUBLIKATIES brp/bron
   ghg/graf.
   Brp4bron
   HET HERV. DOOPREGlS7ER VAN SEMARANG / 1851
   219. Hendrik Lodewijk [RA 1853, 434] geb. Semarang 10 december 1845, ged.
   Semarang 2 november 185 1; ouders: William Grant en de Jav. vr. Poorsia;
   getuige: Jan Willem Bloemers; extr. verl. 6 november 1851.

   Brp5bron
   GRAFSCHRIFEN JAVA / BATAVIA
   265.Hier rust / Hendrika Janna / Tuinzing-Grant / geboren 14 Juni 1896 /
   overleden 15 April 1935 / Die in Mij gelooft, zal leven / Al ware hij ook
   gestorven / Joh. 11 vs. 25 / Sacred to the memory of my / beloved
   daughter / Father / Rest in peace.

   Ghg1graf
   Suikerfabriek Wonolangen (ten O. van Probolingo)
   4. C. Grant / en / C. Etty
   5. Grant. / A.C. Grant / en C. Etty

   Ghg2graf
   Batavia Begraafplaats Tanahabang Weltevreden ( Afdeeling III)
   Wij hadden 'hen in leen / Zij bleven Gods eigendom / Nu gaan ze van ons
   heen / Wij geven hen bedroefd weerom. / E ll e n G r a n t D a y / geb.
   te Benkoelen 12 Febr. 1824 / overleden den 30 April 1903.

   IGV Indische Genealogische Vereniging: NAVORSCHER, DE INDISCHE.
   1936INO2/43
   D. Hun zoon WILHELM MARCUS, overleden te Kopenhagen 1883, huwde ANNA
   GRANT. Hij was hoofd van een handelshuis in Bengalen en had twee kinderen
   : EMILY geb. 23 Maart 1852 en ALEXANDER geb. 30 Januari 1858.

   ===============================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Hartman

  • Family Group Record for Weduwe Hartman

   ================================================================================
   Husband:
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Wife: Weduwe Hartman
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Weduwe Hartman
   mannen: -
   vrouwen: 1
   zoon: -
   dogters: 1


   Last Modified: 10 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Hen

 • Family Group Record for Wed. Hen
  • ================================================================================
   Husband: N.N.
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Wed. Hen
   mannen: -
   vrouwen: 1
   zoon: -
   dogters: 1
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Johanna Suzanne Hen
   Spouse: Hendrik Landtrehr
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 7 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van der Heijden

 • Family Group Record for Jacob van der Heijde
  • ================================================================================
   Husband: Jacob van der Heijde
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1790 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. Ra 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3135 folio 121
   2. Heijde, Jacob van der
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 33
   6. Padang
   7. Zeeman

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 6 Jan 2004
 • Family Group Record for Jacob Willem van der Heijde
  • ================================================================================
   Husband: Jacob Willem van der Heijde
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1765 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1835, 1840, 1845

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3135 folio 121
   2. Heijde, Jacob Willem van der
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 58
   6. Padang
   7. Kledermaker
   ================================================================================
   Wife: N.N.
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Heijn

 • Family Group Record for J. Heijn
  • ================================================================================
   Husband: J. Heijn
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830

   ===============================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van Houten

 • Family Group Record for Louis van Houten
  • ================================================================================
   Husband: Louis van Houten
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1793 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 26 Jun 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1835, 1840

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3135 folio 122
   2. Houten, Louis van
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 30
   6. Padang
   7. Geen beroep

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1843 nr 41, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ==============================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   RA 1844/307 BS Sumatra's Westkust Padang, Death

   1843 nr 41 ouders onbekend

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

in 't Veld

 • Family Group Record for Andries Hendrik In'tveld
  • ================================================================================
   Husband: Andries Hendrik In'tveld
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1793 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 27 Nov 1863 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Teunis In'tveld
   Mother: Anna Francina Karels
   Married: 14 Oct 1817 Place: Calcutta, West Bengal, India
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Elisabeth Barthelemy Date: 19 Sep 1833 - Madras (Tamil Nadu), India
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1830/163
   Naamlijst N. Afd. Aijer Bangies (Nattal), 1835 Afd. Agam, 1840 Zuid. Afd
   (Poeloe Chinko), 1850 Sumatra's Westkust Padang

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3136 folio 9
   2. Intveld, Andries Hendrik
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 29 jaren
   6. Padang
   7. Havenmeester te Padang

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1863, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   4. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. havenmeester van Padang 1823, posthouder te Natal, civiel
   gezaghebber te Baros en te Moco-Moco (Benkoelen), eervol ontslagen 1846

   5. IGV Indische Genealogische Vereniging: Indische voorouders op Sumatra
   Westkust, Stamreeks familie In 't Veld, 1989INN2/62 tm 67.

   ================================================================================
   Wife: Eliza Hannah Barthelemy
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 24 Jun 1797 - Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra, Indonesia
   Died: 9 Apr 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: James Joseph Barthelemy
   Mother: Frances
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1831 nr 18, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Eliza Frances In'tveld
   Born: 1818 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johannes Carel Baaij
   Marr. Date: 21 Sep 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Andel Synco Warmolts
   Marr. Date: 23 May 1846 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M James Henri In'tveld
   Born: 1820 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Grace Maidman
   Marr. Date: 9 Dec 1846 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Catharina Francina Maria Louisa In'tveld
   Born: 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Willem Frederik Godin
   Marr. Date: 4 Aug 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 F Christina Elisabeth In'tveld
   Born: 19 Dec 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Jacobus Johannes van Angelbeek
   Marr. Date: 21 Sep 1851 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1865/129 Death


   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for Jacobus Frederik In'tveld
  • ================================================================================
   Husband: Jacobus Frederik In'tveld
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1794 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 7 Mar 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Teunis In'tveld
   Mother: Anna Francina Karels
   Married: 1822 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Johanna Geertruida Nolting
   Date: 30 Jan 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828/1829`, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   N.lijst Padang (J.), 1830, 1835 Benkoelen, 1840 N. Afdeeling
   (Tappanolie), 1845, 1850 Padang

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3136 folio 9
   2. Intveld, Jacobus Frederik
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 29 jaren
   6. Padang
   7. Posthouder te Priaman

   3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. posthouder te Priaman (1823), ontvanger der in- en uitgaande
   rechten te Padang 1838
   ================================================================================
   Wife: Maria Barthelemy
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1805 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 30 Jun 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: James Joseph Barthelemy
   Mother: Catharina Landshoeter
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Theunis Bartelemy In'tveld
   Born: 14 Dec 1822 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 19 Oct 1901 - Rotterdam, The Netherlands
   Spouse: Elisabeth Peile Tolson
   Marr. Date: 4 Sep 1851 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Catharina Francina In'tveld
   Born: 24 Jul 1824 - Priaman, Sumatra, Indonesia
   Died: 10 Aug 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: William Wood Boyle
   Marr. Date: 22 May 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Juliet Elizabeth In'tveld
   Born: 8 Feb 1826 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Died: 16 Mar 1895 - Den Haag, The Netherlands
   Spouse: Frederik Schenck
   Marr. Date: 1 Aug 1846 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M William Frederik In'tveld
   Born: 4 Sep 1827 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Died: 4 Jun 1828 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Helena Louiza In'tveld
   Born: 21 Feb 1830 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Walter William Cook
   Marr. Date: 5 Jul 1849 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 M Adriaan In'tveld
   Born: 24 Sep 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 18 Apr 1864 - Utrecht, The Netherlands
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Cornelia In'tveld
   Born: 11 Apr 1832 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Died: 17 Nov 1874 - Batavia, Java, Indonesia
   Spouse: Louis Bernard van Polanen Petel
   Marr. Date: 23 Oct 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 M James Edwin In'tveld
   Born: 9 Jan 1834 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   9 F Anna Francina In'tveld
   Born: 28 Oct 1836 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Died: 19 Aug 1865 - Semarang, Java, Indonesia
   Spouse: Pieter Gerardus Neeb
   Marr. Date: 7 Apr 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   10 F Emely In'tveld
   Born: 7 Mar 1838 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Spouse: John Groom Cook
   Marr. Date: 14 Dec 1861 - Soerabaja, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   11 M Jacobus Frederik In'tveld
   Born: 28 Sep 1839 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 17 Apr 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   12 F Louisa In'tveld
   Born: 6 Mar 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 12 Jun 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   13 F Matilda Josephine In'tveld
   Born: 12 Jun 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 21 Dec 1925 - Den Haag, The Netherlands
   Spouse: Andreas Michael Pfeiffer
   Marr. Date: 7 Apr 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1853/491 Death Jacob Frederik In'tveld, a.

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   RA 1844/307 BS Sumatra's Westkust Padang, Death v

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for Teunis In'tveld
  • ================================================================================
   Husband: Teunis In'tveld
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1767 - Hellevoetsluis, The Netherlands
   Died: 15 Jul 1846 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Jan Theunisz In'tveld
   Mother: Adriana Dorsman
   Married: 1792 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3136 folio 8
   2. Intveld, Teunis
   3. Nederland
   4. Hellevoetsluis
   5. 54 jaren
   6. 1788 in de Kolonie aangekomen
   7. Algemeene Ontvanger Kassier te Padang

   2. IGV Indische Genealogische Vereniging: Indische voorouders op
   Sumatra's Westkust, Stamreeks van Juliet Elisabeth In 't Veld,
   1989INN2/62 tm 67.
   "ged. Hellevoetsluis 20 jan. 1768, vertrekt 14 okt. 1785 met het schip
   "Horssen" (kamer Delft) als ondertimmerman op 30,- 's maands naar Indië,
   waar hij 30 mei 1786 arriveerde en te werk werd gesteld op het eiland
   Onrust. Na in 1789 en 1790 nog gewerkt te hebben aan boord van 't
   scheepje "Cornelia Adriana", "leggende ten Eyland Onrust" en op de bark
   "Constantia", "leggende ten rheede Batavia", vertrekt hij naar Padang,
   waar hij in 1790 aankwam. In het scheepssoldijboek worden betalingen
   vermeld tot en met 1793 (ARA, VOC inv.nr. 14061; 5234 en 5235). Op 1 aug.
   1823 ingeschreven in het register van Europeesch personeel (ARA,
   Min.v.Kol. 1814-1849, inv.nr. 3136). Te Padang had hij de volgende
   beroepen en functies: algemeen ontvanger, tevens belast met het
   oppertoezigt,over het departement der inkomende en uitgaande regten 1824,
   lid der subcommissie van onderwijs 1830, president van de weeskamer 1831
   (ARA, Min.v.Kol. 1814-1849, inv.nrs. 3093, 3103),"

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). 20)
   Op heden 30 december 1829..........................., gecompareerd
   Theunis Intveld, ontvanger der inkomende en uitgaande regten, alhier
   woonachtig, en Eduard James Townsend, koopman, mede alhier woonachtig,
   dewelke op requeste van William Ivatts mij hebben verklaard dat hij de
   wettige zoon is van William Ivatts en Elizabeth Walker, echtelieden,
   zonder met de juiste tijd bekend te zijn, dat de geboorte heeft plaats
   gehad, doch welke volgens hieraan geannexeerde notarieele verklaring
   blijkt geweest te zijn den dertigste maart 1809. Wordende deze
   inschrijving gedaan naar aanleiding van het besluit van
   kommissaris-generaal van de vierentwintigste juli jongstleden nr. 16,
   vermits voorschreven William Ivatts als nog in geene register is
   ingeschreven. Aldus..............................................,
   dezelve met mij alhier hebben ondertekend.

   4. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1821/-- A.H. In'tVeld Havenmeester
   RA 1824/60 J. Intveld Posthouder te Priaman
   RA 1826/64 A. Intveld Posthouder te Baros en Nathal
   RA 1826/65 T. Intveld Agent Kollegie van Wees en Boedelmesteren
   RA 1829/52 Ths. Intveld Ontvanger der inkomende en uitgaande regten
   RA 1829/52 J.J Intveld Kommies Ontvanger der in- en uitgaande regten,
   Haven- en Pakhuismeester
   RA 1831/61 J.C Intveld Agent van de Bataviasche weeskamer en van den
   Sequester

   ===============================================================================
   Wife: Anna Francina Karels
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1776
   Died: 4 Sep 1833 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Andries Karels
   Mother: Inlandse Vrouw
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Elizabeth Johanna In'tveld
   Died: 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Charles James de la Motte
   Marr. Date: 23 Oct 1817 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Maria In'tveld
   Spouse: J.H. Carter
   Marr. Date: 27 May 1817 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Andries Hendrik In'tveld
   Born: Abt 1793 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 27 Nov 1863 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Eliza Hannah Barthelemy
   Marr. Date: 14 Oct 1817 - Calcutta, West Bengal, India
   Spouse: Elisabeth Barthelemy
   Marr. Date: 19 Sep 1833 - Madras (Tamil Nadu), India

   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Jacobus Frederik In'tveld
   Born: 1794 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 7 Mar 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Maria Barthelemy
   Marr. Date: 1822 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johanna Geertruida Nolting
   Marr. Date: 30 Jan 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Adriana Maria In'tveld
   Born: 1797 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 14 Apr 1839 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: James Alexander Ayton
   Marr. Date:
   Spouse: William Benjamin Davidson
   Marr. Date: 4 Oct 1824 - Calcutta, West Bengal, India
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Chistina Amalia In'tveld
   Born: 20 Jun 1805 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 24 Feb 1880 - Batavia, Java, Indonesia
   Spouse: Adriaan De Nijs van Groll
   Marr. Date: 1820 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Catharina Elizabeth In'tveld
   Born: 5 Dec 1806 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 13 Feb 1883 - Delft, The Netherlands
   Spouse: Johann H. C. Wilhelm Von Schmidt Auf von Schmidt auf Altenstadt
   Marr. Date: 15 Mar 1826 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Emanuel Francis
   Marr. Date: 1833 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 F Cornelia Louisa In'tveld
   Born: 1808 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 18 Oct 1857 - Utrecht, The Netherlands
   Spouse: William Purvis
   Marr. Date: 22 Dec 1822 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   9 F Anna In'tveld
   --------------------------------------------------------------------------------
   10 M William In'tveld
   Born: 11 May 1817 - Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra, Indonesia
   Died: 1 May 1840 - Soerabaja, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   11 M George Charles In'tveld
   Born: 1818 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1 Jan 1860 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Charlotte Eliza van Weemen
   Marr. Date: 14 Oct 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   12 M Alexander Hart In'tveld
   Died: 24 Apr 1851 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Maria Cooke
   Marr. Date: 18 Dec 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   RA 1835/--- Naamlijst Padang (Ths), 1840, 1845 (T.),

   RA 1847/390 Death a.

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for William In'tveld
  • ================================================================================
   Husband: William In'tveld
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 11 May 1817 - Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra, Indonesia
   Died: 1 May 1840 - Soerabaja, Java, Indonesia
   Father: Teunis In'tveld
   Mother: Anna Francina Karels
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. gezagvoerder van het schip "Charlotta"

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Ivatts

 • Family Group Record for William Ivatts
  • ================================================================================
   Husband: William Ivatts
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 30 Mar 1809 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 Jul 1863 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: William Ivatts
   Mother: Elizabeth Walker
   Married: 1830 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Carolina Theuvenet
   Date: 29 Jan 1851 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1835 Afd. Priaman, 1840 Noord. Afd. Rau 1850,
   1855 Zuid. Afd

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1863 nr 30, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: EUROPESE INWONERS VAN WEST-JAVA
   IN 1813, 1990INN3/25 tm 35. De indeling is als volgt:
   1. Naam en voornaam
   2. Geboorteplaats
   3. Datum van aankomst hier te land
   4. Thans woonachtig
   5. Bij welke authoriteit op dit eiland. Aangezien de opgave in vrijwel
   alle gevallen dezelfde is, nl. "van dit gouvernement", wordt dit in
   de onderstaande lijst weggelaten.
   6. Huidig beroep
   7. Opmerkingen
   8. Datum

   1. Ivatts, William
   2. England
   3. 6 jan. 1812
   4. Batavia
   6. inspector of mines on Banca
   7. about to proceed to Bengal on public duty

   4. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). 17)
   Op heden 24 december 1829 ......................................,
   gecompareerd Jan Frederik van Ginkel, pakhuismeester, alhier woonachtig,
   vergezeld van James Stewart, boekhouder van de firma Van den Berg & Co.,
   en William Ivatts, geëmployeerde bij de notaris, beiden alhier woonachtig
   en goede bekenden van de comparant als getuigen, in wier tegenwoordigheid
   de comparant mij heeft verklaard dat 25 augustus 1825 van hem comparant
   en Maria Johanna Eslinger, zijn wettige huisvrouw, geboren is een kind
   van de mannelijke kunne, aan welk de comparant verklaarde de voornaam te
   geven van Thomas Eslinger. Wordende deze inschtijving gedaan naar
   aanleiding van het besluit van kommissaris generaal van de
   vierentwintigste juli jongstleden nr. 16, vermits voorschreven William
   Ivatts als nog in geene register is ingeschreven.
   Aldus.............................................................,
   dezelve met mij alhier hebben ondertekend.

   5. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1832/65 W. Ivatts Klerk van den Assisten Resident

   ===============================================================================
   Wife: Christina Wilhelmina Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1810 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 16 Mar 1849 - Poeloe Chinco, Sumatra, Indonesia
   Father: Willem Krijgsman
   Mother: Maria Juliana Gam
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1849 nr 17, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Christina Wilhelmina Ivatts
   Died: 17 Aug 1869 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Willem Saulus
   Marr. Date: 4 Nov 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Elizabeth Wilhelmina Ivatts
   Born: 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 2 Jun 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1831 nr 34, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration. Willem (handelaar) en Alexander (klerk op
   residentiekantoor) Krijgsman compareren in akte en in hoedanigheid van
   ooms van de overledene

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Wilhelmine Clementine Ivatts
   Born: 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 F Agnes Letitia Ivatts
   Born: 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 Jul 1836
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Caroline Adelaida Ivatts
   Born: 1839
   Died: 28 May 1839
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Emelij Willemina Ivatts
   Born: 20 Mar 1841
   Died: 1 Oct 1879 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Maria Wilhelmia Ivatts
   Born: 2 Oct 1843 - Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman), Indonesia
   Died: 29 Mar 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1849 nr 19, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   8 F Josephina Wilhelmina Ivatts
   Born: 8 May 1845 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 22 Jul 1864 - Fort de Kock, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Willem Saulus
   Marr. Date: 9 May 1863 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   9 F Magdalena Wilhelmina Ivatts
   Born: 14 Aug 1845 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   10 M Levenloos Geboren Vd Mannelijke Kunne Ivatts
   Died: Abt 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1849 nr 16, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Padang 1831 Marriage

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1852/394 marriage C. Theuvenet

   RA 1864/111 BS Sumatra's Westkust (Padang), Death a (ambtenaar)

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1850/449 Death

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Jurian

 • Family Group Record for Pieter Jurian
  • ================================================================================
   Husband: Pieter Jurian
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1783 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3136 folio 62
   2. Jurian, Pieter
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 40 jaren
   6. Padang
   7. Afslager

   3. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Pieter Jurriaans
   mannen: 1
   vrouwen: 1
   zoon: -
   dogters: 1

   ================================================================================
   Wife: Clara Elizabeth
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Johanna Elizabeth Jurian
   Died: 26 Aug 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Jan Abraham van Mosschel
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1831 nr 8, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Clara Elizabeth Jurian
   Died: 14 Jun 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Ariantje Adriana Jurian
   Died: 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 7 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Kemp

 • Family Group Record for J. Kemp
  • ================================================================================
   Husband: J. Kemp
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. -
   Lijst Schepen en Vaartuigen, Benkoelen
   RA 1828/103 Brik Norfolk, gezaghebber, M. Kingsel, eigenaar Kemp en
   MacIntosh, tonnage 119

   ===============================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

King

 • Family Group Record for George King
  • ================================================================================
   Husband: George King
   ================================================================================
   AKA:
   Father: Philip King
   Mother: N.N.
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. -
   Lijst Schepen en Vaartuigen, Benkoelen
   RA 1828/103 Brik Sophia, gezaghebber G. King, eigenaar E. J. Townsend,
   tonnage 85
   RA 1829/113 Sophia vaartuig, gezaghebber G. King, eigendom E. J.
   Townsend tonnage 85

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: Janssen's Indisch Repertorium
   http://www.igv.nl/framened.html. King :
   BNCL [28, 33, 34, 36, 43, 54]; BRP/6 [54]; ESUR [335]; GHG/3 [100];
   INN/12 [148, 149];

   4. Sifa Stichting Indisch Familie Archief: Index Familienamen
   http://www.sifa.nl/. King Categorieën: c.f.h

   5. LDS The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: IGI
   http://www.familysearch.org/. You searched for: King, Indonesia, Asia
   Exact Spelling: Off
   International Genealogical Index / Asia - 8

   Christening: 12 SEP 1779 Fort Marlborough-Benkoelen, Sumatra-Selatan,
   Indonesia
   Age at Christening: 2
   Parents: Father: PHILIP KING

   6. Book Bencoolen by A. Harfield: A history of the Honourable East India
   Company's Garrison , 1685-1825, on the West Coast of Sumatra.

   List of Commissions granted by the Governors of the Fort Marlborough
   Presidency from 1761 to 1785 George King, Lieutenant Fireworker, Year of
   Commission 21-12-1770 and 9 October 1772

   General Muster Roll of the Company's Troops under the Command of the
   Presidency of Fort Marlboro - May 20th, 1773, Artillery Company stationed
   at Fort Marlborough George King, Lieutenant Fireworker

   Muster Rolls of the Hon'ble United East India Company's Troops under the
   Command of the Presidency of Fort Marlboro - April 15th, 1775, Artillery
   Company stationed at Fort Marlborough George King, 1st Lieutenant Nattal

   ================================================================================
   Wife: Caroline Catharine
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Edward William King
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Louise Carolina King
   Born: 18 Oct 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 10 Dec 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Willem Arent van der Linden
   Marr. Date: 20 Jun 1851 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================


   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Krijgsman

 • Family Group Record for De Wed. Willem Krijgsman
  • ================================================================================
   Husband:
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Wife: De Wed. Willem Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   De Wed. Willem Krijgsman
   mannen: -
   vrouwen: 2
   zoon: -
   dogters: 1

   Last Modified: 7 Jan 2004

 • Family Group Record for Willem Krijgsman
  • Family Group Record for Willem Krijgsman

   ================================================================================
   Husband: Willem Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 22 Apr 1765 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 26 Feb 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Willem Krijgsman
   Mother: Maria Verduyn
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.

   1. 1823, 1 aug, 3137 folio 111
   2. Krijgsman, Willem
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 60 jaren
   6. Padang
   7. Posthouder te Poelo Chinco

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1825/64 W. Krijgsman Posthouder te Poeloe Chinko

   ================================================================================
   Wife: Maria Juliana Gam
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 21 Feb 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Willem Godlieb Gam
   Mother: Maria Suzanne
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1853, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Willem Krijgsman
   Born: Abt 1791 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 2 Apr 1846 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Catarina Constantia Bordeaux
   Marr. Date:

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Alexander Krijgsman
   Born: Abt 1804 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 5 Jul 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Anna Elisabeth (Sie-Beene)
   Marr. Date: 12 Jul 1851 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Christina Wilhelmina Krijgsman
   Born: Abt 1810 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 16 Mar 1849 - Poeloe Chinco, Sumatra, Indonesia
   Spouse: William Ivatts
   Marr. Date: 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1849 nr 17, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   doopgetuigen
   Jan Diets en Maria van Duijn

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1854/495 Death

   Last Modified: 9 Jan 2004

 • Family Group Record for Willem Krijgsman
  • Family Group Record for Willem Krijgsman

   ================================================================================
   Husband: Willem Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1791 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 2 Apr 1846 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Willem Krijgsman
   Mother: Maria Juliana Gam
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang Krijgsman, W.

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3137 folio 113
   2. Krijgsman, Willem
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 32 jaren
   6. Padang
   7. Handelaar

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1846, Sumatra' s Westkust (Padang),
   Indonesia.

   4. IGV Indische Genealogische Vereniging: EUROPESE INWONERS VAN WEST-JAVA
   IN 1813, 1989INN2/121 tm 136. De indeling is als volgt:
   1. Naam en voornaam
   2. Geboorteplaats
   3. Datum van aankomst hier te land
   4. Thans woonachtig
   5. Bij welke authoriteit op dit eiland. Aangezien de opgave in vrijwel
   alle gevallen dezelfde is, nl. "van dit gouvernement", wordt dit in
   de onderstaande lijst weggelaten.
   6. Huidig beroep
   7. Opmerkingen
   8. Datum

   1. Krijgsman, William
   2. Padang
   3. juni 1813
   4. Batavia
   6. klerk bij Mr. Graham
   8. Batavia 15 nov. 1813

   ================================================================================
   Wife: Catarina Constantia Bordeaux
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1801 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 2 Mar 1856 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Jean Baptiste Bordeaux
   Mother: Anna Maria
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1856 nr 14, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.


   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Padang 1823 oud 32 jaar
   Padang 1828-1833
   Poeloe Chinco 1834-1839
   RA 1847/389 Death

   Willem Krijgsman, geb. Padang omstr. 1791; komt 28 juli 1813 te Batavia, waar
   hij 15 nov. 1813 als klerk van Mr. Graham een akte van verblijf vraagt en in
   1815 een vergunning tot inwoning; vermeld op de inwonerslijst van Bantam 1819
   en 1820 en in RA 1819 als waarn. assistent-resident van de Lampongse Districten
   (Z.-Sumatra),waarna hij zich als handelaar te Padang vestigt.

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1857/565 Death, wed. v. Willem Krijgsman

   akte 1856 nr 14 oud 55 j

   Last Modified: 16 Jan 2004

 • amily Group Record for Alexander Krijgsman
   F
  • ================================================================================
   Husband: Alexander Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1804 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 5 Jul 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Willem Krijgsman
   Mother: Maria Juliana Gam
   Married: 12 Jul 1851 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. Naamlijst
   1828/124, Krijgsman, A

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1859, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1832/65 A. Krijgsman Klerk

   ================================================================================
   Wife: Anna Elisabeth (Sie-Beene)
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Martha Petronella Krijgsman
   Born: 26 Dec 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 10 Jan 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1836 nr 1, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M John Roelof Krijgsman
   Born: 18 Aug 1833 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Ernst Krijgsman
   Born: 30 Dec 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 21 Aug 1886 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Hendrik Krijgsman
   Born: 27 Sep 1837 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 29 Aug 1897 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Maria Elizabeth Barthelemy
   Marr. Date: 14 Nov 1868 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. P Bovenlanden: naamlijst, 1885, Agam (Fort de Kock). Sumatra,
   Indonesia.

   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Johanna Pieternella Krijgsman
   Born: 26 Apr 1839 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Helena Maria Krijgsman
   Born: 23 Apr 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 9 Feb 1869 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johannes Frederik Erhart
   Marr. Date: 7 Nov 1868 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 M Joseph Alexander Krijgsman
   Born: 3 Mar 1842 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1 Nov 1882 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 F Sophia Fransina Krijgsman
   Born: 7 Jan 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 28 Aug 1914 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: James Richardson Davies
   Marr. Date: 9 Jul 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1914 nr 25, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   9 M Willem Frederik Krijgsman
   Born: 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 2 Dec 1882 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1882, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   10 F Engelina Maria Krijgsman
   Born: 26 Jun 1856 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   11 F Engelina Krijgsman
   Died: 15 Sep 1856 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1856 nr 34, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1852/394 marrage Anna Elisabeth

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1860/95, Death

   Last Modified: 9 Jan 2004


 • Family Group Record for Cornelis Krijgsman
  • ================================================================================
   Husband: Cornelis Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1793 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 25 Nov 1838 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. Naamlijst
   1828/143, Krijgsman, C

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3137 folio 114
   2. Krijgsman, Cornelis
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 28 jaren
   6. Padang
   7. Vendu afslager

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1838 nr 1, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   4. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1838/57 C. Krijgsman Bode

   5. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1830 gepubliceerd in 1994INN7/72 tm 82, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). nummer 3
   Op heden 4 februari 1830 is ......,gecompareerd de persoon van Jan
   Krijgsman, boekbinder op het residentiekantoor, alhier woonachtig,
   vergezeld van Frederik Krijgsman, geëmployeerde bij de factorij der
   Nederlandsche Handel Maatschappij alhier, broeder van de comparant, en
   Cornelis Krijgsman, ambteloos burger
   alhier, neef van de comparant, als getuigen, in wier tegenwoordigheid de
   comparant mij heeft verklaard dat op 3 februari 1830 van de Niassche
   vrouw Sie Ansier, ongehuwde jonge dochter, wonende te Padang geboren is
   een kind van de vrouwelijke kunne, verklarende de comparant zich te
   erkennen voor de vader van hetzelve kind en daaraan de voornaam van Anna
   Adriana te geven.
   Aldus ......................, dezelve met mij, alhier hebben ondertekend.

   ===============================================================================
   Wife: Maria Rosendaal
   ================================================================================
   AKA:
   Father: Simon Rosendaal
   Mother: Simpang
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1836 nr 28, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Elizabeth Annette Krijgsman
   Born: 23 May 1822 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 29 Apr 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: William Richardson Davies
   Marr. Date: 2 Sep 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1855, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Charles Henrij Krijgsman
   Born: Abt 1825 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 14 Mar 1888 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Lina
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1888 nr 14, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Martha Krijgsman
   Born: 7 Oct 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 20 Sep 1861 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Thomas Richardson Davies Jr
   Marr. Date: 16 Sep 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1861, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS. Sumatra's Westkust (Padang
   RA 1838/299 Death

   1838 nr 1 ouders onbekend

   Last Modified: 9 Jan 2004

 • Family Group Record for Jan Sr Krijgsman
  • Husband: Jan Sr Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Johanna Maria Koningsmark Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Jan Krijgsman
   mannen: 1
   vrouwen: 2
   zoon: 2
   dogters: 2

   ===============================================================================
   Wife: Sie Petra
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Jan Jr Krijgsman
   Born: Abt 1786 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 14 Apr 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Sie-Ansar (Sie Ansie)
   Marr. Date: 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: ? ? Petronella
   Marr. Date:
   Spouse: Christine
   Marr. Date:
   Spouse: Sie Mila
   Marr. Date:

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Willem Johannes Alexander Krijgsman
   Born: Abt 1788 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 22 Sep 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: N.N.
   Marr. Date:

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Frederick Krijgsman
   Born: Abt 1790 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 19 Jan 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johanna Petronella Landtrehr
   Marr. Date:

   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 7 Jan 2004


   ================================================================================
   Wife: Johanna Maria Koningsmark
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Roeland Krijgsman
   Born: Abt 1795 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 4 Dec 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Anna Maria Muller
   Marr. Date:
   Spouse: Tjinto Ato
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 7 Jan 2004

 • Family Group Record for Jan Jr Krijgsman
  • ================================================================================
   Husband: Jan Jr Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1786 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 14 Apr 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Jan Sr Krijgsman
   Mother: Sie Petra
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Sie-Ansar (Sie Ansie)
   Date: 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Christine Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Sie Mila Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. Naamlijst
   1828, Krijgsman J

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3137 folio 112
   2. Krijgsman, Jan
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 37 jaren
   6. Padang
   7. Burger

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1853 nr 24, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   4. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1830 gepubliceerd in 1994INN7/72 tm 82, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). nummer 3
   Op heden 4 februari 1830 is ......,gecompareerd de persoon van Jan
   Krijgsman, boekbinder op het residentiekantoor, alhier woonachtig,
   vergezeld van Frederik Krijgsman, geëmployeerde bij de factorij der
   Nederlandsche Handel Maatschappij alhier, broeder van de comparant, en
   Cornelis Krijgsman, ambteloos burger
   alhier, neef van de comparant, als getuigen, in wier tegenwoordigheid de
   comparant mij heeft verklaard dat op 3 februari 1830 van de Niassche
   vrouw Sie Ansier, ongehuwde jonge dochter, wonende te Padang geboren is
   een kind van de vrouwelijke kunne, verklarende de comparant zich te
   erkennen voor de vader van hetzelve kind en daaraan de voornaam van Anna
   Adriana te geven.
   Aldus ......................, dezelve met mij, alhier hebben ondertekend.

   ================================================================================
   Wife: ? ? Petronella
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   1823 boekbinder op het residentiekantoor
   1829 boekhouder ter secretarie

   Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1854/496 Death

   Last Modified: 9 Jan 2004

 • Family Group Record for Willem Johannes Alexander Krijgsman
  • Husband: Willem Johannes Alexander Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1788 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 22 Sep 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Jan Sr Krijgsman
   Mother: Sie Petra
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. Naamlijst
   1828/143, Krijgsman, W.J.A.

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.

   1. 1823, 1 aug, 3137 folio 112
   2. Krijgsman, Willem Johannes Alexander
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 35 jaren
   6. Padang
   7. Handelaar, 31 maart naar de Noordelijke Havens vertrokken,
   teruggekomen 8 augustus 1824

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1840 nr, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   4. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1821/-- H.G.A. Krijgsman Algemene Ontvanger en Kassier, tevens
   Ontvanger In- en Uitgaande Regten

   5. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). 1)
   Op heden 2 maart 1829 is ........................., gecompareerd Frederik
   Krijgsman, pakhuismeester bij de factorij der Nederlandsche
   Handelmaatschappij, wonende alhier, vergezeld van Willem Johannes
   Alexander Krijgsman, ambteloos burger alhier en broeder van de declarant,
   en Jan Krijgsman, boekbinder op het residentiekantoor alhier, halve
   broeder van de declarant als getuigen, in wier tegenwoordigheid de
   comparant mij heeft verklaard dat op 1 maart 1829 van hem declarant en
   Johanna Petronella Landtrehr, zijn wettige huisvrouw geboren is een kind
   van de mannelijke kunne, aan hetwelk de comparant verklaarde de voornaam
   van Gerrit Alexander te geven.
   Aldus ................., dezelve met mij, alhier hebben ondertekend.


   ================================================================================
   Wife: N.N.
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   RA 1828/134 Naamlijst Padang, 1830, 1835, 1840

   1823 Handelaar Padang
   1928 ambteloos burger

   RA 1841/308 Overleden Sumatra's Westkust ( Padang) 22-9-1840 (W. Johannis A.)


   Last Modified: 10 Jan 2004

 • Family Group Record for Frederick Krijgsman
  • ================================================================================
   Husband: Frederick Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1790 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 19 Jan 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Jan Sr Krijgsman
   Mother: Sie Petra

   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. Naamlijst
   1828/143, Krijgman, F

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3137 folio 113
   2. Krijgsman, Fredrik
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 33 jaren
   6. Padang
   7. Handelaar

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). 1)
   Op heden 2 maart 1829 is ........................., gecompareerd Frederik
   Krtjgsman, pakhuismeester bij de factorij der Nederlandsche
   Handelmaatschappij, wonende alhier, vergezeld van Willem Johannes
   Alexander Krtjgsman, ambteloos burger alhier en broeder van de declarant,
   en Jan Krijgsman, boekbinder op het residentiekantoor alhier, halve
   broeder van de declarant als getuigen, in wier tegenwoordigheid de
   comparant mij heeft verklaard dat op 1 maart 1829 van hem declarant en
   Johanna Petronella Landtrehr, zijn wettige huisvrouw geboren is een kind
   van de mannelijke kunne, aan hetwelk de comparant verklaarde de voornaam
   van Gerrit Alexander te geven.
   Aldus ......................., dezelve met mij alhier hebben ondertekend.

   ================================================================================
   Wife: Johanna Petronella Landtrehr
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1806 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 28 Dec 1894 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Father: Hendrik Landtrehr
   Mother: Johanna Suzanne Hen
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1894, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Child Krijgsman
   Died: 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Christina Magdalena Krijgsman
   Born: 3 Jan 1826 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 2 Dec 1895 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Huibert van Rijckevorsel
   Marr. Date: 12 Apr 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Hendrik Carel Staring
   Marr. Date: 11 Jun 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Johannes Krijgsman
   Born: Abt 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 24 Oct 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1850 nr 38, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Gerrit Alexander Krijgsman
   Born: 1 Mar 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1829, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M Frederick Koningmarks Krijgsman
   Born: 15 Nov 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Frances Anne Hofland
   Marr. Date: 10 May 1870 - Semarang, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1832, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Adriana Frederika Krijgsman
   Born: 11 Jan 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 26 May 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1840, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1842 nr 22, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   1829 geemployeerde bij de factorij der Nederlandsche Handelsmaatschappij te
   Padang

   nr 1474369: Kelahiran (Geboorten) 1829-1908 Frederik Koningmarks
   Willem Johannis (broeder) en Jan (halfbroer)

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1849/417 death

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS S.W. Pad. Benedenlanden (Padang)
   RA 1896/439 Death


   Last Modified: 9 Jan 2004

 • Family Group Record for Roeland Krijgsman
  • ================================================================================
   Husband: Roeland Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1795 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 4 Dec 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Jan Sr Krijgsman
   Mother: Johanna Maria Koningsmark
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Tjinto Ato Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1835, 1840, 1845, 1850

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3137 folio 114
   2. Krijgsman, Roeland
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 28 jaren
   6. Padang
   7. Handelaar

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1849 nr 55, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   4. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). 19)
   Op heden 29 december 1829 is ................................,
   gecompareerd Roeland Krijgsman, rentenier, wonende alhier, vergezeld van
   Jan Frederik van Ginkel, pakhuismeester, en William Ivatts, geëmployeerde
   bij de notaris, beiden alhier woonachtig en bekenden van de comparant als
   getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard dat
   op heden van hem comparant en Anna Maria Muller, zijne wettige huisvrouw,
   geboren is een kind van de mannelijke kunne, aan welk de comparant
   verklaard de voornaam van
   Nelson te geven.
   Aldus ................, dezelve met mij alhier hebben ondertekend.

   ================================================================================
   Wife: Anna Maria Muller
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Emelia Maria Wilhelmina Krijgsman
   Born: 1824
   Spouse: Berend de Vries
   Marr. Date: 16 Jun 1856 - Cheribon, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Nelson Krijgsman
   Born: 29 Dec 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 30 May 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1830 nr 2, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1829, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Albert (Alfred) Krijgsman
   Born: 1828 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 2 Feb 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Margaret Theuvenet
   Marr. Date: 9 Sep 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Christina Magdalena Theuvenet
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1859 nr 6, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.


   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1851/453, death

   Last Modified: 9 Jan 2004

 • Family Group Record for Benjamin Krijgsman
  • ================================================================================
   Husband: Benjamin Krijgsman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1798 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 Dec 1851 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. Naamlijst
   1828/143, Krijgsman, B

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1853/491 Death

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Landre

 • Family Group Record for J.G. Landre
  • ================================================================================
   Husband: J.G. Landre
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1824/60 Ambtenaar ter beschikking van de Resident
   RA 1826/64 waarnemend Assistent Resident voor de Zuidelijke Afdeeling der
   residentie Padang

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Landtrehr

 • Family Group Record for Johan Christiaan Landtrehr
  • ================================================================================
   Husband: Johan Christiaan Landtrehr
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1810 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 7 Sep 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Hendrik Landtrehr
   Mother: Johanna Suzanne Hen
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3138 folio 76
   2. Landtrehr, Jan Christiaan
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 57
   6. Padang
   7. Bode bij de Weeskamer, mitsgaders doodgraver

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   RA 1837/--- BS Padang, Death

   Last Modified: 7 Jan 2004
 • Family Group Record for Coenraad Lantheer
  • ================================================================================
   Husband: Coenraad Lantheer
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Coenraad Lantheer
   mannen: 1
   vrouwen: 4
   zoon: 3
   dogters: 4

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 7 Jan 2004
 • Family Group Record for Hendrik Landtrehr
  • ================================================================================
   Husband: Hendrik Landtrehr
   ================================================================================
   AKA:

   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3138 folio 76
   2. Landtrehr, Hendrik
   3. Sumatra, Padang
   4. Padang
   5. 58
   6. Padang
   7. Handelaar

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1821/--- H. Landtrehr Posthouder te Ayer Adjie
   RA 1824/60 H. Lantrehr Posthouder te Ayer Adjie

   ================================================================================
   Wife: Johanna Suzanne Hen
   ================================================================================
   AKA:
   Father: N.N.
   Mother: Wed. Hen
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Johanna Petronella Landtrehr
   Born: Abt 1806 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 28 Dec 1894 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Frederick Krijgsman
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1894, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Johan Christiaan Landtrehr
   Born: 1810 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 7 Sep 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Anna Francina Landtrehr
   Born: 1816 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Carel Hoorns Van den Berg
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M J. Landtrehr
   Born: 1817 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M Hendrik Landtrehr
   Born: 1821 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 19 Oct 1888 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Lusia Christina
   Marr. Date: 1856 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Si Loesie
   Marr. Date: 15 Apr 1871 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Adriana Magdalena Landtrehr
   Born: Abt 1812 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: James Davies Rapseij
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Anna Francina Landtrehr
   Born: Abt 1817 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Carel Hoorns van den Berg
   Marr. Date: 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Christina Sophia, overleden 2 aug 1831 Padang RA 1832/---
   Dirk, overleden 30 mei 1835 Padang RA 1836/---
   Dorothea Sophia, overleden 24 mrt 1837 Padang RA 1838/---

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Laurent

 • Family Group Record for J.B.J. Laurent
  • ================================================================================
   Husband: J.B.J. Laurent
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Lautier

 • Family Group Record for Henrij Burnabij Lautier
  • ================================================================================
   Husband: Henrij Burnabij Lautier
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 26 Nov 1887 - Pemalang, Indonesia
   Married: 20 Apr 1837 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Anna Louisa Florentia Van den Berg
   Date: 20 Apr 1837 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst 1828 Padang, 1830, 1835, 1840

   2. IGV Indische Genealogische Vereniging: Janssen's Indisch Repertorium
   http://www.igv.nl/framened.html. Burnaby Lautier :
   GHG/1 [318];Pemalang. (Algemeene Begraafplaats).
   1. E.H./Burnaby Lautier/overleden/opden/26 November / 1887.

   NL/1972 [146];

   ================================================================================
   Wife: Anna Louisa Florentina van den Berg
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 17 Sep 1820 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Arend Florentinus van den Berg
   Mother: Cornelia Maria D'abo
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Gerardus Elbertus Tolsma Date:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================


   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   FamilySearch International Genealogical Index (LDS) Film nr 183573
   Page No. 905 Reference Nummer 32038

   BS: Voltrokken huwelijken Padang: 1838

   HET HERV. DOOPREGISTER VAN SEMARANG / 1851 IGV Brp4bron
   238. Françoise Louise Alberthe [RA 1852, 406]
   geb. Semarang 16 maart 1851, ged. Salatiga 23 november 1851; ouders:
   Gerardus Elbertus Tolsma en Arma Louise Florentia van den Berg; extr. verl.
   9 december 1851.

   266. Laurence [RA 1853, 438] geb. Salatiga 16 mei 1852, ged. Salatiga 13
   februari 1853; ouders: Laurens Anton Abbink en Maria Jacoba Allegonda
   Wilhelmina van der Ven, geh. lieden; getuigen: Gerard Elbert Tolsma en
   Anna Louisa Florentia van den Berg; extr. verl. 4 maart 1853

   Plaatsing onder voorbehoud (op geboorteplaats)

   Last Modified: 6 Jan 2004
 • Family Group Record for Joseph Lautier
  • ================================================================================
   Husband: Joseph Lautier
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1867 - United Kingdom
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3138 folio 77
   2. Lautier, Joseph
   3. Engeland
   4. -
   5. 56
   6. Padang
   7. Zeeman, Blijkens de Bataviasche Courant 28 van 1827 is overleden
   Lautier
   ================================================================================
   Wife: Mary Henriette Parotin ??
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 4 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Legger

 • Family Group Record for Jan Legger
  • ================================================================================
   Husband: Jan Legger
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1803 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 13 Jan 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Jan Legger
   Mother: Helena
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3138 folio 77
   2. Legger, Jan
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 20
   6. Padang
   7. Policie Korporaal

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1831 nr 2, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   RA 1833/--- BS Padang, Death

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Lewis

 • Family Group Record for Charles Richard Sr. Lewis
  • ================================================================================
   Husband: Charles Richard Sr. Lewis
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 7 Jul 1861 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Father: Henry Lewis
   Mother: Indonesian
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/134
   Naamlijst 1828 Padang, 1830, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855 (Benkoelen)


   2. IOR: India Office Records
   http://www.bl.uk/collections/orientaloffice.html. Bengal Calendar 1792
   General List of Military Servants on the Fort Marlborough Establishment
   Henry Lewis, lieutenant at Natal (Artillery)

   East India Register and Directory Island of Sumatra 1821
   1821:European Inhabitants and Monthly Writers residing at F. Marlborough
   and its Dependencies Chas. Richard Lewis, assistant in the magistrate's
   office
   1821:List of Civil Servants on the West Coast Establishment ---- (app)
   Henry Robert Lewis, civil servant: at home
   1821:List of Civil Servants on the West Coast Establishment 1818 (app)
   James Dacres Lewis, civil servant: paymaster
   1821:List of Civil Servants on the West Coast Establishment ---- (app)
   William Thomas Lewis, civil servant: storekeeper


   3. Book Bencoolen by A. Harfield: A history of the Honourable East India
   Company's Garrison , 1685-1825, on the West Coast of Sumatra.
   1774"...General Court Martial held at Fort Marlborough on Seventh day of
   September 1774... Joseph Lewis - Judge Advocate...."

   1795 Bengal or East India Calendar 1795: Artillery Lieutenant Henry
   Lewis, Natal, Native Infantry Lieutenant Samuel Alexander and Surgeon
   Charles Wasmus, Marlborough (Bencoolen).

   1819February 1819: .....Disagreement between the British and the Dutch
   concerning trading rights and occupation ports on
   Sumatra.................. "......Padang should be restored to the
   Dutch........under those circumstances we withdrew Mr. Lewis,
   Commissioner in the Moesi Country [William Thomas Lewis had replaced
   ....."

   ================================================================================
   Wife: Charlotte
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Thomas Richard Lewis
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Charles Richard Jr. Lewis
   Born: 2 May 1833 - Fort Marlborough (Benkoelen), Sumatra, Indonesia
   Spouse: Cornelia Elisa Rogers
   Marr. Date: 22 Jun 1854 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Benkoelen)
   RA 1862/102 Death


   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Liebenstein

 • Family Group Record for Carel Lodewijk Wilhelm von Liebenstein
  • ================================================================================
   Husband: Carel Lodewijk Wilhelm von Liebenstein
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1799 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3138 folio 78
   2. Liebenstein Carel Lodewijk Wilhelm von
   3. Java
   4. Batavia
   5. 24
   6. Padang
   7. Burger
   8. Baron Ludwig Wilhelm Carl von Liebenstein 20 feb 1856 n 42.
   Inlichtengen omtrent het geval zijner wettigen kinderen aan
   Buitenlandsche Zaken, medegedeeld Verb 20 feb 1856 n 42. Zie ook de ???
   zwegen Verb 26 mei 1855 n 4/386. Ontbreken van de curatele van den raad
   van justitie te Padang, bij vonnis van dien raad van 6 nov 1856. verbl
   26 july 1860 n 3. en aanwijzen door hem bij brief van 22 jan 60 enz enz

   ===============================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 4 Jan 2004
 • Family Group Record for Ludwich Wilhelm Carl von Liebenstein
  • ================================================================================
   Husband: Ludwich Wilhelm Carl von Liebenstein
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1817 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 19 May 1856 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Christina Elisabeth Nietsnebeil (Liebenstein)
   Date: 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Johanna Catharina de Sterk
   Date: 22 May 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Charlotte Helena Wijshijer
   Date: 3 Jun 1876 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang (L.W.)

   2. IGV Indische Genealogische Vereniging: Janssen's Indisch Repertorium
   http://www.igv.nl/framened.html. Liebenstein, von :
   BAND [436]; BRP/10 [77]; DINI [3]; INN/3 [157]; INN/7 [75, 82]; INN/8
   [137]; INN/9 [121]; INN/14 [10]; VERM [149]

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1830 gepubliceerd in 1994INN7/72 tm 82, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). nummer 17
   Op heden 5 mei 1830 is ........, gecompareerd de persoon van Ludwig
   Wilhelm Carel von Liebenstein, burger alhier woonachtig, vergezeld van
   Willem Krijgsman en Joseph Freeth, ambteloze burgers alhier woonachtig
   als getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij heejt verklaard
   dat op 4 mei jongstleden van de vrije Niassche vrouw Sie Gina, ongehuwde
   jongedochter, wonende alhier, geboren is een kind van de mannelijke
   hunne, verklarende de comparant zich te erkennen voor de vader van
   hetzelve kind en daaraan de voornaam van Wilhelm Balthazar te geven.
   Aldus ........................................, dezelve met mij alhier
   hebben ondertekend.

   ================================================================================
   Wife: Si Gieno
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Bathazar Frederik von Liebenstein
   Died: 9 Dec 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: Willem
   (handelaar) en Alexander (klerk op residentiekantoor) Krijgsman
   compareren in akte en in hoedanigheid van ooms van de overledene, 1831 nr
   33, Sumatra Barat, Padang (Kota) - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang) 1845, Marriage

   BS Tappanolie
   RA 1857/566 Death

   Last Modified: 8 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van Lier

 • Family Group Record for Frans van Lier
  • ================================================================================
   Husband: Frans van Lier
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1806 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 17 Feb 1872 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. Ra 1828/143
   Naamlijst 1828 (T), 1830, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855 (F)

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3138 folio 79
   2. Lier, Frans van
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 17
   6. Padang
   7. Burger

   ================================================================================
   Wife: Sie Peto
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Aletta Christina Maria van Lier
   Spouse: Pieter Albert Bik
   Marr. Date: Abt 1850 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Jan Pieter van Lier
   Born: Abt 1842 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Elisabeth Josephine Koopmans
   Marr. Date: 20 Mar 1861 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Digna van Lier
   Born: 12 Jul 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1 Jul 1866 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johannes de Plaa
   Marr. Date: 22 Feb 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Gerard van Lier
   Born: 24 Mar 1846 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 9 Dec 1907 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Santje van Lier
   Born: Abt 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 13 Mar 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Rosalie Johanna van Lier
   Born: 20 Mar 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 22 Oct 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1850 nr 37, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Louise Agatha Elizabeth van Lier
   Born: 20 Mar 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 27 May 1873 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johann Jakob Gottschall
   Marr. Date: 23 Feb 1867 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 M James van Lier
   Born: 10 May 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Henrietta Wilhelmina Breg van den Berg
   Marr. Date: 26 Sep 1895 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1873/288 Death

   Last Modified: 6 Jan 2004
 • Family Group Record for Nemis Pasqual van Lier
  • ================================================================================
   Husband: Nemis Pasqual van Lier
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1797 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1 Aug 1866 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. Ra 1828/143
   Naamlijst 1828 (M.P), 1830, 1835, 1840, 1845(M), 1850, 1855 (F)

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3138 folio 78
   2. Lier, Nemis Pasqual van
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 26
   6. Padang
   7. Burger

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Mietje Petronella van Lier
   Died: 20 Jul 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Wilhelmina Catharina van Lier
   Born: 26 Dec 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 5 Mar 1871 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Christiaan van Yselenberg
   Marr. Date: 24 Nov 1860 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Johanna Hendrika Petronella van Lier
   Born: 16 Nov 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 3 Apr 1921 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Giovanni Antonio Filome Pienaroa
   Marr. Date: 22 Dec 1909 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Eduard James van Lier
   Born: 10 May 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Maria Magdalena van Lier
   Born: 26 May 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 M Joseph Henri van Lier
   Born: 18 Feb 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1867/112 death

   Last Modified: 6 Jan 2004
 • Family Group Record for Willem van Lier
  • ================================================================================
   Husband: Willem van Lier
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Willem van Lier
   mannen: 1
   vrouwen: -
   zoon: -
   dogters: -
   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 7 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van der Linden

 • Family Group Record for Jacobus van der Linden
  • ================================================================================
   Husband: Jacobus van der Linden
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1826 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 30 Mar 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Jacobus van der Linden
   Mother: Rekkie
   Married: 31 May 1851 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, Naamlijst Padang (Tm 1855)

   2. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). 13)
   Op heden 23 oktober 1829 is ..............., gecompareerd Jacob van der
   Linden, kommies op het residentiekantoor alhier, vergezeld van Jan van
   Ginkel, pakhuismeester, en Daniel Aronds, klerk op het residentiekantoor,
   beiden alhier woonachtig als getuigen, in wier tegenwoordigheid de
   comparant mij beef
   verklaard dat heden van de Niassche vrouw Si [...], ongehuwde jonge
   dochter, wonende alhier, geboren is een kind van de mannelijke kunne,
   verklarende de comparant zich te erkennen voor de vader van hetzelve kind
   en daaraan de voornaam van Willem Arent te geven.
   Aldus ...................., dezelve met mij alhier hebben ondertekend.

   3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1831/60 J. van der Linden kommies op het residentie kantoor,
   agent der Bataviasche Weeskamer en van den Sequester en vendumeester

   ================================================================================
   Wife: Maria Elisabeth Rekkie
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1852/394 marriage M.E. Rekkie

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1863/101 Death

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   Niascher vrouw

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Londt

 • Family Group Record for Leendert Pieter Londt
  • ================================================================================
   Husband: Leendert Pieter Londt
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1744 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Jacob (Voc) Londt
   Mother: Geertruyt
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Catharina Magdalena Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: A.Julien Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Leendert Pieter Londt
   mannen: 1
   vrouwen: -
   zoon: 4
   dogters: 3
   ================================================================================
   Wife: Schie
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Yoris Londt
   Born: 5 Nov 1769 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 7 Jan 2004

 • Family Group Record for Pieter Londt
  • ================================================================================
   Husband: Pieter Londt
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1774 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 23 Jul 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Leendert Pieter Londt
   Mother: Catharina Magdalena
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3138 folio 80
   2. Londt, Pieter
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 46
   6. Padang
   7. Baas timmerman

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1849 nr 33, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   RA 1828/--- Naamlijst Padang

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1850/449 Death

   Last Modified: 4 Jan 2004

 • Family Group Record for Pieter (Jacob) Londt
  • ================================================================================
   Husband: Pieter (Jacob) Londt
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1776 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 3 Jun 1851 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Leendert Pieter Londt
   Mother: Catharina Magdalena
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, Londt, P.

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3138 folio 79
   2. Londt, Jacob
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 50
   6. Padang
   7. Baas timmerman

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1851, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.


   ===============================================================================
   Wife: Elizabeth Florentine
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Andries Londt
   Born: 1792 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 27 Feb 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johanna Florentina van Zeelen
   Marr. Date: 1817 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Sie Kambang
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------

   2 F Adriana Magdalena Londt
   Born: Abt 1797 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Jan Willem Simon
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Daniel Londt
   Born: Abt 1798 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 25 Jul 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Frontina Johanna
   Marr. Date: 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   4 F Adriana Petronella Londt
   Born: 1800 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 6 Jan 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Thomas Richardson Davies Sr
   Marr. Date: 1821 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Willem Frederik Aronds
   Marr. Date: 1828 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1857, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1852/466 Death, Jacob Pieter Londt

   Last Modified: 6 Jan 2004

 • Family Group Record for Jacob Londt
  • ================================================================================
   Husband: Jacob Londt
   ================================================================================
   AKA:
   Father: Leendert Pieter Londt
   Mother: Catharina Magdalena
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, Londt, J. (2x Jacob en Jan Londt)

   ================================================================================
   Wife: Elisabeth Francina Arnold
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M William (Cornelis) Londt
   Born: Abt 1803 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 21 Sep 1887 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Emily Jacobs
   Marr. Date: 19 Apr 1837 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1887, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1833/129 Vaartuig Brik Tello, tonnage 40 1/2, gezaghebber en
   eigenaar W. Londt

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Jan Londt
   Born: Abt 1808 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 4 Feb 1892 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Voornamen onbekend in akte van William Londt

   Last Modified: 9 Jan 2004

 • Family Group Record for Jan Londt
  • ================================================================================
   Husband: Jan Londt
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1808 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 4 Feb 1892 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Father: Jacob Londt
   Mother: Elisabeth Francina Arnold
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, Londt, J. (2x Jan en Jacob Londt)


   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1892, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS S.W. Pad. Benedenlanden (Padang)
   RA 1894/440 Death, m.

   Robert Hendrik Londt is neef van de overledene


   Last Modified: 9 Jan 2004

 • Family Group Record for William (Cornelis) Londt
  • ================================================================================
   Husband: William (Cornelis) Londt
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1803 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 21 Sep 1887 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Father: Jacob Londt
   Mother: Elisabeth Francina Arnold
   Married: 19 Apr 1837 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1887, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1833/129 Vaartuig Brik Tello, tonnage 40 1/2, gezaghebber en
   eigenaar W. Londt

   ================================================================================
   Wife: Emily Jacobs
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1816 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Died: 24 Sep 1887 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Father: Jamans Jacob
   Mother: Sie Rimboen
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Robbert Hendrik Londt
   Born: 29 May 1839 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: Abt 1922 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Saria
   Marr. Date:
   Spouse: Unknown R.H. Londt
   Marr. Date:
   Spouse: Unknown Robert H. Londt
   Marr. Date:
   Spouse: Mananga
   Marr. Date:
   Spouse: Si Waris
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Willem Daniël Londt
   Born: 15 Sep 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 23 Feb 1907 - Menado, Celebes, Indonesia
   Spouse: Johanna Gottfried
   Marr. Date: 24 Dec 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Engeltina de Bruin
   Marr. Date: 11 Apr 1875 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1840, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M William Londt
   Born: 5 Mar 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 3 Aug 1899 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1899, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   4 F Emily Caroline Londt
   Born: 3 Sep 1845 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 27 Sep 1920 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Charles Rudolph Albert Hansen
   Marr. Date: 25 Mar 1872 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Florentina Londt
   Born: 14 Aug 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 21 Jun 1881 - Mandheling, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Johannes Hendrikus Pieter Houtam
   Marr. Date: 30 Jun 1870 - Padang Sidempoean, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
   Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1847, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   6 M Jacob Londt
   Born: 31 Dec 1851 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 Nov 1873 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1873 nr 32, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   7 M Johannes Henricus Londt
   Born: 4 Dec 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 F Maria Catharina Londt
   Born: 20 Aug 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 19 Oct 1871 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   RA 1838/230 BS Sumatra's Westkust (Padang) Marriage


   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS S.W. Pad. Benedenlanden (Padang)
   RA 1889/394 Death, v.

   Last Modified: 9 Jan 2004

 • Family Group Record for Andries Londt
  • ================================================================================
   Husband: Andries Londt
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1792 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 27 Feb 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Pieter (Jacob) Londt
   Mother: Elizabeth Florentine
   Married: 1817 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Sie Kambang Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, Londt, A.

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3138 folio 81
   2. Londt, Andries
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 26
   6. Padang
   7. Timmerman

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1859, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   ================================================================================
   Wife: Johanna Florentina van Zeelen
   ================================================================================
   AKA:
   Father: Family van Zeelen
   Mother:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Johanna Helena Londt
   Born: Abt 1818 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 11 Nov 1884 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Jan Hendrik Riekerk
   Marr. Date: 1838 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1884, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1860/94, Death

   Last Modified: 9 Jan 2004

 • Family Group Record for Daniel Londt
  • ================================================================================
   Husband: Daniel Londt
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1798 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 25 Jul 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Pieter (Jacob) Londt
   Mother: Elizabeth Florentine
   Married: 1835 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, Londt, D.

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3138 folio 80
   2. Londt, Daniel
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 28
   6. Padang
   7. Posthouder te Poelo Batoe

   3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1826/64 D. Londt Posthouder te Poeloe Batoe
   ================================================================================
   Wife: Frontina Johanna
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Adriana Magdalena Londt
   Born: 25 Apr 1842 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   RA 1837/--- BS Padang 1836 Marriage

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1858/559 Death

   Last Modified: 9 Jan 2004

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Mackuitost

 • Family Group Record for Guijon Mackintosh
  • ================================================================================
   Husband: Guijon Mackintosh
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. -
   RA 1828/103 Padang Schepen en Vaartuigen,
   Brik Norfolk, gezaghebber M. Kingsel, eigenaar Kemp en McIntosh


   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Manusama

 • Family Group Record for Gerardus Manusuma
  • ================================================================================
   Husband: Gerardus Manusuma
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1859 - Sumatra Barat, Padang (Kota) - Civil Registration
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3139 folio 140
   2. Manusuma, Gerardus
   3. Oost-Indie
   4. Padang
   5. 64 Jaren
   6. Padang
   7. Zonder Beroep

   2. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Gerardus Manusama
   mannen: 1
   vrouwen: 1
   zoon: -
   dogters: 1
   ================================================================================
   Wife: Wed. Manusuma
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Wed. Manusama
   mannen: -
   vrouwen: 1
   zoon: -
   dogters: 1

   Last Modified: 7 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Maidman

 • Family Group Record for John Butter Maidman
  • ================================================================================
   Husband: John Butter Maidman
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1792 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   Died: 3 Jul 1883 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Father: Richard Maidman
   Mother: Echtgenote Onbekend (Filmnr 1474372)
   Married: 1816 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3139 folio 140
   2. Maidman, John Butter
   3. Oost-Indie
   4. Benkoelen
   5. 32 Jaren
   6. Padang
   7. Handelaar

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1883, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   4. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). 18)
   Op heden 26 december 1829 is ................., gecompareerd John Butter
   Maidman, rentenier, wonende alhier, vergezeld van James Stewart,
   boekhouder van de firma Van den Berg & Co., en Jan Frederik van Ginkel,
   pakhuismeester, beiden alhier woonachtig en goede bekenden van de
   comparant als getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij beef
   verklaard dat op 22 mei 1828 van hem comparant en Johanna Maria Terhoeff,
   zijn wettige huisvrouw geboren is een kind van de vrouwelijke kunne, aan
   welk de comparant verklaarde de voornaam te geven van Grace. Wordende
   deze inschrijving gedaan naar aanleiding van het besluit van
   kommissaris-generaal van de vierentwintigste juli jongstleden nr. 16,
   vermits voorschreven William Ivatts als nog in geene register is
   ingeschreven.
   Aldus ................................., dezelve met mij alhier hebben
   ondertekend

   5. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1826/64 R. Maidman fung. Posthouder te Tappanolij
   RA 1836/64 J.B. Maidman, Pakhuismeester


   6. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1830, 1994INN7/78 tm 82, Sumatra Barat, Padang (Kota) - Civil
   Registration.
   LDS nr 1474369: Kelahiran (Geboorten) 1829-1908


   8. Book by John Bastin: British in West Sumatra, 1685-1825. Following
   the French capture of the norther settlements in 1794, he took Maidman's
   place as Acting Resident, which post he held from July 1794 until April
   1798. Braham succeeded him Natal in 1798 (in which year Maidman died,
   leaving the affairs of the Natal Concern in chaos

   9. IOR: India Office Records
   http://www.bl.uk/collections/orientaloffice.html. Bengal Calendar 1792
   1792:General List of Civil Servants on the Fort Marlborough Establishment
   1778 (app)Richard Maidman, senior merchant at charge at Natal

   A2A allows you to search and browse for information about archives in
   England
   date: Jan-Dec 1799:Question whether some provision should be made for the
   children of the late Richard Maidman. Charges of peculation against
   Maidman when Resident at Croee.

   East India Register and Directory Island of Sumatra 1821
   1821:European Inhabitants and Monthly Writers residing at F. Marlborough
   and its Dependencies Richard Maidman, Assistant at Nattal
   1821:European Inhabitants and Monthly Writers residing at F. Marlborough
   and its Dependencies John B. Maidman, Assistant at Dispensary

   ================================================================================
   Wife: Johanna Maria Terhoeff
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1797 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 31 Jan 1872 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Dirk Terhoeff
   Mother: Sophia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1872 nr 5, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Dirk Terhoeff Maidman
   Spouse: Sie Tina
   Marr. Date: 8 Dec 1872 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Anne Elizabeth Maidman
   Born: 1817 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Died: 1 Sep 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: James Saint-Pourcain
   Marr. Date: 23 Aug 1837 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M John Terhoeff Maidman
   Born: Abt 1816 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 8 Nov 1863 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Meriaan Francina Davies
   Marr. Date: 4 Mar 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1863, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   4 F Jane Catharina Maidman
   Born: Abt 1818 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M Richard Maidman
   Born: 3 Mar 1823 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 Sep 1885 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Elisabeth Kornman
   Marr. Date: 15 Mar 1854 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Grace Maidman
   Born: 22 May 1828 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 16 Jul 1876 - Soerabaja, Java, Indonesia
   Spouse: James Henri In'tveld
   Marr. Date: 9 Dec 1846 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 M Barnaby Maidman
   Born: 14 Jan 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 F Adelina Jessey Maidman
   Born: 19 Sep 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 23 May 1926 - Batavia, Java, Indonesia
   Spouse: William Townsend
   Marr. Date: 18 Jun 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS S.W. Pad. Benedenlanden
   RA 1884/337, Death m.
   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================
   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1873/288 Death

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van Moeschel

 • Family Group Record for Abraham van Moschil
  • ================================================================================
   Husband: Abraham van Moschil
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Abraham van Moschil
   mannen: 1
   vrouwen: -
   zoon: 2
   dogters: -

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 7 Jan 2004
 • Family Group Record for Carel van Moschel
  • ================================================================================
   Husband: Carel van Moschel
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Carel van Moschel
   mannen: 1
   vrouwen: -
   zoon: -
   dogters: -

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 7 Jan 2004
 • Family Group Record for Jan van Moschel
  • ================================================================================
   Husband: Jan van Moschel
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1806 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3139 folio 141
   2. Moschel, Jan van
   3. Oost-Indie
   4. Padang
   5. 17 Jaren
   6. Padang
   7. Zonder Beroep

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 4 Jan 2004
 • Family Group Record for Jan Abraham van Mosschel
  • ================================================================================
   Husband: Jan Abraham van Mosschel
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1807 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 22 Apr 1872 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Jan Abraham van Mosschel
   Mother: Anna Christina de Groot
   Married: 1833 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang (J),1830 (J.A) , 1835, 1840 (J), 1845, 1850, 1855
   Zuidelijke Afdeeling

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1872 nr 17, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ===============================================================================
   Wife: Christina Elisabeth Reborgh
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1816 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 28 Jun 1876 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Father: Karel Reborgh
   Mother: Dina Maria van Möschel
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: BS
   Sumatra's Westkust (Padang), 1876, Sumatra Barat, Padang (Kota) - Civil
   Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Anna Elisabeth van Moeschel
   Born: 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 27 Dec 1875 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Abel Bordeaux
   Marr. Date: 3 Jan 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Christina Helena van Moeschel
   Born: Abt 1837 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Isodorus Franciscus de Preter
   Marr. Date: 18 Jul 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Maria Magdalena van Moeschel
   Born: 10 May 1838 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Johan Wilhelm van Moeschel
   Born: 26 Sep 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 7 Sep 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Johanna Wilhelmina van Moeschel
   Born: 18 Mar 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 May 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 M Johannes Alexander van Moeschel
   Born: 17 Aug 1846 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Janette Augustina van Moeschel
   Born: 26 Oct 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Julius Johannes Wilhelmus Hendrikus F. Bijarelle
   Marr. Date: 15 Jun 1892 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 M Carel Frederik van Moeschel
   Born: 7 Oct 1851 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Eliza Margaretha Theuvenet
   Marr. Date: 16 Jan 1882 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   9 F Cornelia Wilhelmina van Moeschel
   Born: 7 Dec 1856 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 28 Jul 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1857 nr 22, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   10 M Doodgeboren van Moeschel
   Born: 28 Mar 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 28 Mar 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1873/288 Death

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   RA 1834/197 BS Padang, Marriage

   BS S.W. Pad. Benedenlanden
   RA 1877/328 Death


   Last Modified: 6 Jan 2004
 • Family Group Record for Jan Hendrik van Moschel
  • ================================================================================
   Husband: Jan Hendrik van Moschel
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1786 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3139 folio 141
   2. Moschel, Jan Hendrik van
   3. Oost-Indie
   4. Padang
   5. 37 Jaren
   6. Padang
   7. Afslager

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 4 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

delaMotte

 • Family Group Record for Charles James de la Motte
  • ================================================================================
   Husband: Charles James de la Motte
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1795 - Oxford, United Kingdom
   Died: 16 Aug 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: R. de la Motte
   Mother: Jam Cotes
   Married: 23 Oct 1817 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Wilhelmina Johanna
   Date: 24 Jul 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1835, 1840, 1850

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3131 folio 94
   2. Delamotte, Charles
   3. Engeland
   4. Oxford
   5. 28
   6. -
   7. klerk bij den Algemene Ontvanger en Kassier te Padang

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1852 nr 24, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   4. IGV Indische Genealogische Vereniging: Vragenrubriek, 1992INN5/78 tm
   80. 92/5. Wat is de familierelatie tussen Charles James de la Motte (De
   Indische Nuvorscher 5 (1992), blz. 14) en Charles de la Motte (De
   Indische Navorscher 2 (1989), blz. 65)?
   B. Heijden, Nijmegen.
   1. Charles James de la Motte (Delamotte, de Lamotte), geb. Oxford 14 juni
   1792, vermeld 1 aug. 1823 (oud 28 jaar, sic) als klerk bij de algemeen
   ontvanger en kassier te Padangn, in 1832 als klerk bij de ontvanger der
   inkomende en uitgaande rechten ald., 1835-1 837(3) als
   zoutpakhuis-meester
   te Padang, vermeld op de inwonerslijst van Padang vanaf 1828, overl. ald.
   15 aug. 1852(oud 56 jaar), tr. le Padang 23 okt. 1817 Elisabeth In 't
   Veld, geb. Padang (tussen 1797 en 1805), overl. ald. 30 dec. 1834l), dr.
   van Theunis en Anna Francina Karels; tr. 2e Padang 24 juli 1852 de Niasse
   vrouw N.N., bij de doop genaamd Johanna Wilhelmina.
   Uit het eerste huwelijk:
   1. Digby Theunis de la Motte, geb. [Padang] omstr. 1823/'25, vermeld op
   de inwonerslijst van Padang 1842-1845, overl. ?, tr. N.N.4'
   Ongetwijfeld zijn dochter": Amelia Delamotte, geb. Padang 2 dec. 1843,
   overl. ald. 3 juli 1844.
   2. Amelia Charlotta Delamotte, overl. Padang 2 mei 1844.
   3. Henry Charles de la Motte, geb. Padang 1830, overl. ald. (als de
   Lamutte) 15 sept. 1830.
   4. Letitia Augusta de Lamotte, geb. Padang 1834, overl. ?
   Door het opvolgend tweede huwelijk gewettigd:
   5. Sophia de Lamotte, geb. Padang 16 maart 1837, overl. ald. 17 okt.
   1919, tr. Padang 3 febr. 1862 Thomas Eslinger van Ginkel, geb. Padang 25
   aug. 1825, opziener le kl. bij de cultures te Rau (Ayer Bangies) en
   Indrapoera 1860, commies assistent-residentiekantoor van Ayer Bangies en
   Rau, overl. Padang 23 jan. 1902, zn. van Jan Frederik en Maria Johanna
   Eslinger.

   5. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1830 gepubliceerd in 1994INN7/72 tm 82, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). nummer 8
   Op heden 30 maart 1830 is .................., gecompareerd de persoon van
   Johann Henry Carl Wilhelm von Schmidt suf Altenstadt, eerste luitenant
   bij de artillerie alhier woonachtig, vergezeld van William Purvis,
   havenmeester van Padang, alier woonachtig, zwager van de comparant en
   Charles Delamotte, klerk bij de ontvanger der inkomende en uitgaande
   rechten, insgelijks zwager van de comparant als getuigen, in wier
   tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard dat op 29 maart 1830
   van hem comparant enCatharina Eliza In't Veld, zijn wettige huisvrouw,
   geboren is een kind van de mannelijke kunne,
   verklarende de comparant daaraan de voornaam van Johann Heinrich Adolph
   Otto te geven.
   Aldus .........................................., dezelve met mij alhier
   hebben ondertekend.

   6. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1835/60 zoutverkooppakhuismeester

   7. IOR: India Office Records
   http://www.bl.uk/collections/orientaloffice.html. List of Civil Servants
   at the Residency of Fort Marlborough
   1803:List of monthly writers employed at Fort Marlborough and its
   Subordinates 1796 (app) Digby Delamotte , sub-secretary, writer

   East India Register and Directory Island of Sumatra 1821
   1821:List of Civil Servants on the West Coast Establishment 1795 (app)
   Digby Delamotte, civil servant
   ================================================================================
   Wife: Elizabeth Johanna In'tveld
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Teunis In'tveld
   Mother: Anna Francina Karels
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Amelia de la Motte
   Born: 1820 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Henry Charles de la Motte
   Born: 8 Aug 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 Sep 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1830 nr 2, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Augusta Cristina de la Motte
   Born: 30 Jul 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1853/423 marriage Johanna Wilhelmina

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1853/491 Death

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Mullij

 • Family Group Record for James William Mully
  • ================================================================================
   Husband: James William Mully
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang (J.), 1830,1835, 1840, 1855 Zuidelijke Afdeeling

   ================================================================================
   Wife: Anna Juliene Williams
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M William Mully
   Born: 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 24 May 1917 - Fort de Kock, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Sipa
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Elizabeth Anna Mully
   Born: 25 Nov 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1 Dec 1886 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1886, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Tappanolie)
   RA 1861/99 Death

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Muijsken

 • Family Group Record for C. Muijsken
  • ================================================================================
   Husband: C. Muijsken
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1826/64 C. Muijsken Assistent Resident te Padang

   ===============================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Noest

 • Family Group Record for C.L. Noest
  • ================================================================================
   Husband: C.L. Noest
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. Naamlijst
   Padang 1828/143, 1830

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1826/64 C. Noest Kommies
   RA 1830/55 C.L. Noest Translateur in de Engelsche en Fransche talen


   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 U Child Noest
   Died: 5 Sep 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Frans Karel Noest
   Born: 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1 Jul 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Nolting

 • Family Group Record for Jan Hendrik Nolting
  • ================================================================================
   Husband: Jan Hendrik Nolting
   ================================================================================
   AKA:
   Father: J.W. Nolting
   Mother:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1835

   ================================================================================
   Wife: Digna Adriana Andriesse
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 7 Jan 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Catharina Sophia Nolting
   Died: 12 May 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Petronella Wilhelmina Nolting
   Born: Abt 1762 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1834 nr 7, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Johanna Geertruida Nolting
   Born: Abt 1805 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 28 May 1871 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Jacobus Frederik In'tveld
   Marr. Date: 30 Jan 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1871 nr 20, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1858/559 Death gm van Houten

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for J.W. Nolting
  • ================================================================================
   Husband: J.W. Nolting
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Jan Hendrik Nolting
   Spouse: Digna Adriana Andriesse
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1835

   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 6 Jan 2004
  • Family Group Record for Weduwe Nolting
  • ================================================================================
   Husband:
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Wife: Weduwe Nolting
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Weduwe Nolting
   mannen: -
   vrouwen: 1
   zoon: 1
   dogters: 2

   ast Modified: 7 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

von Ochsee

 • Family Group Record for (Charles Joseph Nicolaas) von Och(s)see
  • ================================================================================
   Husband: C. (Charles Joseph Nicolaas) von Och(s)see
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 14 Jan 1804 - Chochin
   Died: 20 Feb 1852 - Palembang, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Otilia Wilhelmina Henrietta van Lijnden
   Date: 7 Jul 1841 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1826/64 von Ochsee, 2de luitenant, Civiele en Militaire
   Kommandant van Samawang

   Landmagt, Negentiende Afdeeling Nationale Infanterie
   RA 1830/ 84, K. von Ochsee, 1ste Luitenant

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: Silsilah2 ketoearga ketjil
   (kleine familiestambomen):von Ochssee, 1992INN5/150 tm 151. von Ochssee
   1. Kar1 Philip Bernhard von Ochssee, geb. Ibstein (Pfalz-Zweibrücken)
   omstr. 1763, luitenant reg. Württemberg‘) kapitein inf overl. Meester
   Comelis 6 nov. 182p, tr. le Cochin 15 maart , 1795 Elisabeth Daimichen,
   ged. Cochin 10 juli 1763, overl. ?, dr. van Johan Andreas en Pasquella
   Lucasz en wed. van -- van Haeften; tr. 2e Comelia Elizabeth Vogt, geb.
   Cochin 29 okt., ged. ald. 7 nov. 1784, overl. ald. 11 febr. 1804, dr. van
   Johan Hendrik en Augustina Johanna Claasz; tr. 3e
   Colombo, St. Peter’s Garrison Church, 13 mei 1815 Isabella Comelia van
   Dort, ged Colombo 25 dec. 1794, overl. Soerabaja 6 juli 18233), dr. van
   Adriaan en Justina Cornelia Visser.
   Uit het tweede huwelijk:
   11. Charles Joseph Nicolaas von Ochssee, geb. Cochin 14 jan., ged. ald.
   29 jan. 1804, kapitein inf. O.I.L. -1839”, zoutpakhuismeester te
   Palembang, overl. ald. 20 febr. 1852, tr. le Charlotta Louisa Muller,
   overl. Palembang 18 nov. 1839; tr. 2e Benkoelen 7 juli 1841 Otilia
   Wilhelmina Henrietta van Lijnden (van Blitterswijk), ged. Colombo 2 aug.
   1801, overl. Soerabaja 17 aug. 1855, dr. van Stephen en Henrietta
   Magdalena Leembruggen en wed. van Mattheus Petrus Raket.
   Uit het eerste huwelijk:
   1. Comelia Elizabeth von Ochssee@, geb. Padang 9 dec. 1832, overl.
   Semarang 27 jan. 1854, tr. Palembang 25 juli 1849 Johannes Andries
   VeenhuijzenQ (R.N.L.), geb. Apeldoorn 25 maart 1811, kolonel inf. O.I.L.,
   overl. Bergen op Zoom 28 dec. 1889, zn. van Albert Andriesz en Joanna de
   Graauw, hij hertr. ‘s-Gravenhage 3 juni 1857 Anna Petronella Theodora
   Verploegh Chassé.
   2. Charlotte Dorothea von Ochssee, geb. Cochin 4 okt. 1833, overl.
   Banjoemas 11 juli 1907, tr. le Palembang 31 jan. 1852 Johannes Stolk,
   geb. Nijmegen 17 jan. 1824, agent Nederl. Handel Mij. te Palembang,
   overl. ald. 21 april 1855, zn. van Jacob Jan en Helena Hendrika van
   Druijnen; tr. 2e Panaroekan (Besoeki) 2 juni 1860 Jan Gijsbert Boon, geb.
   Delft 22 mei 1822, stadsheel-
   (1845) en vroedmeester (1848) te Delft 1845-1850, Maasland 1851,
   scheepsarts, particulier geneesheer te Panaroekan 1858, te Indramjoe
   (Cheribon) 1877-, overl. Meester Cornelis 16 maart 1884, zn. van Jan
   Jansz en Rebecca Frankamp.
   Uit het tweede huwelijk de familie Boon von Ochssee.
   3. Johanna Nicoline von Ochssee, geb. Batavia 6 dec. 1834, overl.
   Semarang 28 mei 1835.
   4. Johan Gustaaf Andreas von Ochssee, geb. Semarang 18 nov. 1835, vermeld
   als onmondige
   zoon in 1841, overl. ?
   5. Gerrit Willem Frederik von Ochssee, geb. Semarang 7 mei 1837, overl.
   ald. 12 mei 1837.
   6. Charles Willem Frederik von Ochssee, geb. Palembang 1 juli 1838,
   overl. ald. 1 april 1840.
   Uit het tweede huwelijk:
   7. Urgenie Josephine von Ochssee, geb. Palembang 4 juli 1842, overl. ald.
   4 febr. 1843.

   ================================================================================
   Wife: Charlotta Louise Muller
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 18 Nov 1839 - Palembang, Sumatra, Indonesia
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Cornelia Elizabeth von Ochssee
   Born: 9 Dec 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 27 Jan 1854 - Semarang, Java, Indonesia
   Spouse: Johannes Andries Veenhuijzen
   Marr. Date: 25 Jul 1849 - Palembang, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================


   Last Modified: 10 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Osborne

 • Family Group Record for Andrew Osborne
  • ================================================================================
   Husband: Andrew Osborne
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1782 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. Naamlijst
   1828/143 Padang, 1830 Zuidelijke Afdeeling (Poeloe Tjinko)

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3140 folio 24
   2. Osborne, Andrew
   3. Sumatra
   4. Benkoelen
   5. 41 Jaren
   6. Padang
   7. Koopman

   3. IOR: India Office Records
   http://www.bl.uk/collections/orientaloffice.html. East India Register and
   Directory Island of Sumatra 1821
   1821:European Inhabitants and Monthly Writers residing at F. Marlborough
   and its Dependencies Andrew Osborne, pepper serveyor at Laye

   1821:European Inhabitants and Monthly Writers residing at F. Marlborough
   and its Dependencies H.C. Osborne, pepper surveyor at Allas

   ===============================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for Charles Osborne
  • ================================================================================
   Husband: Charles Osborne
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1802 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. Naamlijst
   1828/143 Padang

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3140 folio 24
   2. Osborne, Charles
   3. Sumatra
   4. Benkoelen
   5. 21 Jaren
   6. Padang
   7. Koopman
   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Palm

 • Family Group Record for Jan Barend Palm
  • ================================================================================
   Husband: Jan Barend Palm
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1790 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. Naamlijst
   1828/143 Padang, Palam, J.

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3141 folio 81
   2. Palam, Jan Barn
   3. Oost-Indie
   4. Benkoelen
   5. 33 Jaren
   6. Padang
   7. Schoenmaker


   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Pechambert

 • Family Group Record for T. Pechambert
  • ================================================================================
   Husband: T. Pechambert
   ================================================================================
   AKA:
   Married: 1827 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang


   ================================================================================
   Wife: Sara Florentina van Stade
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Adriaan Simons Date:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Padang 1828 Marriage van Stade

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Peltzer

 • Family Group Record for Isaac Moritz (J.M.) Peltzer
  • Family Group Record for Isaac Moritz (J.M.) Peltzer

   ================================================================================
   Husband: Isaac Moritz (J.M.) Peltzer
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1800 - Stolberg
   Died: 19 Apr 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Theodor Adolph Peltzer
   Mother: Sibella Gertruid Lijssen
   Married: 1829 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Rosa Carolina Lautier
   Date: 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: RA 1828/143 Naamlijst Padang, 1830
   ,1835, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   (J.M.) Naamlijst Padang, 1830 ,1835

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. Datum inschrijving
   2. Namen en doopnamen van de ingeschrevenen
   3. Geboorteland
   4. Geboorteplaats
   5. Ouderdom op den dag der inschrijving
   6. Datum en plaats van aankomst, of waar in Indie woonachtig op den dag
   der inschrijving
   7. Stand van den ingeschrevenen en veranderingen in dezelven
   voorgevallen

   1. 1823, 1 aug, 3141 folio 24
   2. Peltzer, Isaak Horitz
   3. Pruissen
   4. Stolberg
   5. 26 Jaren
   6. Batavia
   7. Koopman bediende, vertrek Padang zie Bat. Adverte blad no 19 van 1826,
   overl zie Jav. Ct no 60 van 1835

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1835 nr 10, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Wife: Mary Louisa Saulus
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Johannes Frans Saulus
   Mother: Catharina Cristina Aronds
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1830 nr 5, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Henry Peltzer
   Born: 4 Jul 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Adolphe Peltzer
   Born: 4 Jul 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Karel (Carl) August Peltzer
   Died: 21 Jun 1856 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Carolina Jefferys
   Marr. Date: 28 Oct 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M C.H. Peltzer
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Padang 1833 Marriage Lautier

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   1830 nr 5 Mary Louisa Lautier !, oud 27 jaar. nog eens nakijken

   Last Modified: 16 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Ploger

 • Family Group Record for Christiaan Adolph Plöger
  • ================================================================================
   Husband: Christiaan Adolph Plöger
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 19 Oct 1854 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: RA 1828/143 Naamlijst Padang, 1830
   ,1835, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1835, 1840, 1850, 1855

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1832/65 Sumatra's Westkust Padang, boomwachter
   RA 1833/69 Sumatra's Westkust Padang, pakhuismeester


   ================================================================================
   Wife: N.N.
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M C. Plöger
   Born: 1828 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Wilhelm Adolph Plöger
   Born: 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 5 Jul 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1856/544 Death

   Last Modified: 10 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Purvis

 • Family Group Record for William Purvis
  • ================================================================================
   Husband: William Purvis
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 13 Oct 1797 - Dalgety, Fifeshire
   Died: 3 Dec 1854 - Edinburgh, Scotland
   Father: Robert Purvis
   Mother: Elizabeth Cairns
   Married: 22 Dec 1822 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830,

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3141 folio 93
   2. Purvis, William
   3. Schotland
   4. -
   5. 26 Jaren
   6. Batavia
   7. Ambtenaar, mei 1824 Havenmeester te Padang

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). 5)
   Op heden 23 mei 1829 is .................., gecompareerd William Purvis,
   havenmeester, wonende alhier, vergezeld van Charles de Lamotte, klerk bij
   de ontvanger der inkomende en uitgaande rechten alhier, zwager van de
   declarant en Jan van Ginkel, pakhuismeester, alhier woonachtig en goede
   bekende van de declarant als getuigen, in wier tegenwoordigheid de
   comparant mij heeft verklaard dat gisteren 22 mei 1829 van hem declarant
   en Comelia Louisa Intveld, zijn wettige huisvrouw geboren is een kind van
   de vrouwelijke kunne, aan welk de declarant verklaarde de voornamen van
   Anna Catharina te geven.
   Aldus .................................. dezelve met mij alhier hebben
   ondertekend.

   4. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. ged. Saline 28 nov. 1796'.

   Sumatra's Westkust Padang, Plaatselijk Bestuur en Onderhoorigheden
   RA 1824/60 W. Purvis, Havenmeester
   RA 1829/52 W. Purvis, waarnemend Havenmeester

   Sumatra's Westkust Padang, Schepen en Vaartuigen Padang
   RA 1828/103 Naam vaartuig Kotter Padang, Gezaghebber R. Welborn, Eigenaar
   W. Purvis, Tonnage 25

   RA 1829/113 Naam vaartuig Kotter Padang, Gezaghebber R. Welborn, Eigenaar
   W. Purvis, Tonnage 25

   RA 1831/120 Naam vaartuig Brik Norfolk, Gezaghebber J. Goldie, Eigenaar
   W. Purvis, Tonnage 119

   RA 1833/129 Naam vaartuig Brik Norfolk, Gezaghebber J. Goldie, Eigenaar
   W. Purvis, Tonnage 119


   ================================================================================
   Wife: Cornelia Louisa In'tveld
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1808 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 18 Oct 1857 - Utrecht, The Netherlands
   Father: Teunis In'tveld
   Mother: Anna Francina Karels
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Robert Raaff Purvis
   Born: 1823 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Annie Lilbum Marschall
   Marr. Date: 19 Sep 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Anna Catharina Purvis
   Born: 22 May 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Frances Purvis
   Born: 24 Jun 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 9 Sep 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1831 nr 8, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M John Purvis
   Born: 5 Jun 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Elizabeth Francina Purvis
   Born: 25 Aug 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 M Thomas In'tveld Purvis
   Born: 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Sie-Itam
   Marr. Date: 1861 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 M Thom Purvis
   Died: 17 May 1908 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Sari Ani
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================
   ged. Calcutta 26-2-1815

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Davies Rapseij

 • Family Group Record for James Davies Rapseij
  • ================================================================================
   Husband: James Davies Rapseij
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1797 - Oxford, United Kingdom
   Died: 4 Nov 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3142 folio 87
   2. Rapseij, James Davies
   3. Engeland
   4. Oxford
   5. 26 jaar
   6. Padang
   7. Klerk te Secretarie, Overleden, zie oproep van de weeskamer Jav. Ct.
   No 85 van 1835

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1831 nr 107, Sumatra Barat, Padang
   (Kota) - Civil Registration.

   4. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1831/61 J.D. Rapsey Posthouder en Ontvanger der Regten


   ===============================================================================
   Wife: Adriana Magdalena Landtrehr
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1812 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Hendrik Landtrehr
   Mother: Johanna Suzanne Hen
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Andrew Henrij Rapseij
   Born: Abt 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 19 Apr 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1832 nr 4, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   RA 1832/263 BS Padang, Death

   1831 nr ??, ouders onbekend

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Riekerk

 • Family Group Record for Jan Hendrik Riekerk
  • ================================================================================
   Husband: Jan Hendrik Riekerk
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1815 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 22 Nov 1890 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Married: 1838 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1837, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1837/199
   Naamlijst Padang (J.H.)

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1890 nr 78, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.


   ================================================================================
   Wife: Johanna Helena Londt
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1818 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 11 Nov 1884 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Father: Andries Londt
   Mother: Johanna Florentina van Zeelen
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
   Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1884, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Maria Elizabeth Riekerk
   Born: 30 Aug 1839 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Anna Christina Riekerk
   Born: 13 Dec 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Gerrit Riekerk
   Born: 18 Jul 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johanna van der Ven
   Marr. Date: 31 Aug 1871 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Hermanus Riekerk
   Born: 9 Jul 1845 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 7 Jan 1892 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Anna Sara Maria Simon
   Marr. Date: 15 Apr 1871 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M Rutger Riekerk
   Born: 13 Apr 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johanna Wilhelmina Carolina von Liebenstein
   Marr. Date: 2 Oct 1875 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Helena Florentine Riekerk
   Born: 7 May 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 4 Feb 1901 - Batavia (Weltevreden), Java, Indonesia
   Spouse: Paulus Casper van Daalen
   Marr. Date: 24 Aug 1867 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 M Johan Pieter Riekerk
   Born: 7 Oct 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 M Thomas William Riekerk
   Born: 21 Mar 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   9 M Fredrik Riekerk
   Born: 8 Nov 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   10 M Willem Nicolaas Riekerk
   Born: 18 Mar 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 3 Oct 1881 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   11 M Jan Cornelis Riekerk
   Born: 16 Jul 1856 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   12 M Adriaan Thomas Riekerk
   Born: 5 Mar 1858 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   13 M Fector Christiaan Riekerk
   Born: 14 May 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 3 Jan 1861 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   14 F Wilhelmina Frederika Agusta Riekerk
   Born: 22 Mar 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS S.W. Pad. Benedenlanden (Padang)
   RA 1892/418 Death, m.

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   RA 1844/307 Sumatra's Westkust (Padang), v Death dd 18 mei 1843 ?

   BS S.W. Pad. Benedenlanden
   RA 1886/370 Death, v.

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for Pieter Riekerk
  • ================================================================================
   Husband: Pieter Riekerk
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1777 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3142 folio 88
   2. Rietkerk, Pieter
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 46 jaar
   6. Padang
   7. Koopman

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 4 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Rogers

 • Family Group Record for Edward Rogers
  • ================================================================================
   Husband: Edward Rogers
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1791 - Cornwall, United Kingdom
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/134
   Naamlijst Padang, 1830, 1835 E. Rogers, 1840, Benkoelen 1850 W. Rogers,
   1840 R. Rogers, Indrapoera 1835 P. Rogers

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3142 folio 89
   2. Rogers, Edward
   3. Engeland
   4. Helitan in Cornwall
   5. 32 jaar
   6. 1822 in Indie aangekomen, Padang
   7. Agent van een te Calcutta gevestigde Negotiehuis

   3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. -
   Sumatra's Westkust Padang, Schepen en Vaartuigen Padang
   RA1828/103 Schip Padang, Captain E. Rogers, Owner van den Berg en Co,
   size 603


   ===============================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Cornelia Elisa Rogers
   Born: 17 Nov 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Charles Richard Jr. Lewis
   Marr. Date: 22 Jun 1854 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M William Rogers
   Died: 27 Nov 1852 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Simon

 • Family Group Record for Isaak Godfriet Simon
  • ================================================================================
   Husband: Isaak Godfriet Simon
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1799 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3143 folio 204
   2. Simon, Isaak Godfriet
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 24 jaar
   6. Padang
   7. Policie Korporaal
   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 4 Jan 2004
 • Family Group Record for Jan Willem Simon
  • ================================================================================
   Husband: Jan Willem Simon
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1776 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Simon
   Mother: Johanna Helena Londt
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang (W. Simon), 1830

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3143 folio 203
   2. Simon, Willem
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 47 jaar
   6. Padang
   7. Timmerman


   ================================================================================
   Wife: Adriana Magdalena Londt
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1797 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Pieter (Jacob) Londt
   Mother: Elizabeth Florentine
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Andries Hermanus Simon
   Born: 1815 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 6 Oct 1876 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Metje Catharina Creemer
   Marr. Date: 10 May 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1876, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Snackeij

 • Family Group Record for B. Snackeij
  • ================================================================================
   Husband: B. Snackeij
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang


   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Steenbach

 • Family Group Record for Joan Mathias Steenbach
  • ================================================================================
   Husband: Joan Mathias Steenbach
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1783 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 May 1824 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Johannes (Jan)(Mathias) Steenbach
   Mother: N.N.
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Johannes Steenbag
   mannen: 1
   vrouwen: 1
   zoon: 1
   dogters: 3

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.

   1. 1823, 1 aug, 3143 folio 203
   2. Steenback, Jean Matthias
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 40 jaar
   6. Padang
   7. Kuiper

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: Vragenrubriek: Steenbach,
   1989INN2/68 en 1991INN/4/55. Christina Steenbach, geb. Padang 5 febr.
   1824, overl. ald. 13 maart 1867, [echtg. van C.W.A. Weijler], dr. van
   Mathias Steenbach en de Chinese vrouw Nona Oey. Wat er bekend het
   voorgeslacht van Mathias Steenbach ?
   Mevr. C.W. Haijer-Sasse, Arnhem.

   Blijkens de alfabetische naamlijst van alle mannelijke Europeanen en hun
   afstammelingen boven de 16 jaar d.d. 1 augustus 1823 (ARA, Min.v.Kol.
   1814-1849, inv. nr. 3141) is Joan Mathias Steenback (Steenbach) geboren
   te Padang [1783], oud 40 jaar, kuiper ald. Hij overlijdt Padang 15 mei
   1824, oud 39 jaar [sic] blijkens een aantekening in de collectie Lach de
   Bere (CBG). Uit dezelfde collectie blijkt dat hij 23 juni 1821 te Padang
   testeerde, vermeldende zijn bij de Chinese vrouw Nona Oey verwekte zoon
   Mathias Hubert Steenbach, geb. Padang, overl. ald. 16 juli 1822, oud 3
   jaar, en een dan nog niet geboren kind.
   Onze kuiper zal ongetwijfeld de zoon zijn van Johannes (Jan)(Mathias)
   Steenbag (Steenbach) die vermeld wordt op de "naamlijst en
   zielsbeschrijving van alle zodanige Christeninwoonderen alhier" (=
   Padang) van 21 dec. 1790 (ARA, VOC inv. nr. 3962), tevens afgedrukt in
   het Padangsch Nieuws- en Advertentieblad d.d. 26 jan. 1861 (KB). Johannes
   (Jan) (Mathias) Steenbag (Steen-bach), gehuwd, heeft 1 zoon (= onze Joan
   Mathias, de kuiper) en 3 dochters. Met wie Steenbach senior gehuwd is,
   wordt niet vermeld, maar zij overleed te Padang als weduwe op 30 jan.
   1814 (collectie Lach de Bere, CBG). Of t%n van zijn dochters identiek is
   met Johanna Elisabeth (ex matre de vrije vrouw Adaroe van Adjarhaga),
   geb. Padang 30 juli, ged. ald. 15 okt. 1769 (get.: Helena Johanna
   Carelsz)(collectie BvTP, CBG) is natuurlijk niet te bewijzen. Dit kind
   kan ook inmiddels (d.w.z. voor 1790) overleden zijn.
   De monsterrol van 1786 (ARA) tenslotte, vermeldt Jan Matthias Steenbak,
   van Wesel, gegageerd sergeant O.I.C. te Padang, die in 1753 als soldaat
   met het schip "Diemen" (kamer Amsterdam) naar Indië gekomen was.
   P.A. Christiaans, 's-Gravenhage.

   ================================================================================
   Wife: Nona Oey
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Mathias Hubert Steenbach
   Born: - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 16 Jul 1822 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Christina Steenbach
   Born: 5 Feb 1824 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 13 Mar 1867 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Carel Wilhelm Adolf Weijler
   Marr. Date: 22 Mar 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1867 nr 6, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Naamlijst Padang 1845, 1850, 1855


   Last Modified: 7 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Stewart

 • Family Group Record for James Stewart
  • ================================================================================
   Husband: James Stewart
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 30 Dec 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang J. Stewart, 1830, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3143 folio 215
   2. Steward, James
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 28 jaar
   6. Padang
   7. Particulier boekhouder

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). 15)
   Op heden 24 december 1829 is ........................., gecompareerd Jan
   Frederik van Ginkel, pakhuismeester, alhier woonachtig, vergezeld van
   James Stewart, boekhouder van de firma Van den Berg & Co., en William
   lvatts, geëmployeerde bij de notaris, beiden alhier woonachtig en goede
   bekenden van de comparant, als getuigen, in wier tegenwoordigheid de
   comparant mij heeft verklaard dat heden 24 december 1829 van hem
   comparant en Maria Johanna Eslinger, ztjn wettige huisvrouw, geboren is
   een kind van de mannelijke kunne, aan welk de comparant verklaarde de
   voornaam te geven van Willem Alexander.
   Aldus .................., dezelve met mij alhier hebben ondertekend


   4. IOR: India Office Records
   http://www.bl.uk/collections/orientaloffice.html. East India Register and
   Directory Island of Sumatra 1821
   1821:List of Civil Servants on the West Coast Establishment 1813 (app)
   Francis Stewart, civil servant: assistant at Manna

   1821:European Inhabitants and Monthly Writers residing at F. Marlborough
   and its Dependencies James Stewart, Assistant at Padang

   ================================================================================
   Wife: Christina Helena Reborgh
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 31 Jan 1869 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Family Reborgh
   Mother:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1869 nr 3, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M James Stewart
   Died: 18 Mar 1863 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M H. Stewart
   Born: 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 Jun 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1870/291 death

   1869 nr 2, wed. van James Stewart, ouders onbekend

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

de Stuers

 • Family Group Record for H.J.J.L. de Stuers
  • ================================================================================
   Husband: H.J.J.L. de Stuers
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908).
   2)
   Op heden 3 maart 1829 is voor mij Hubert Jean Joseph Lambert de Stuers,
   Ridder van de Militaire Willemsorde van de derde klasse en van de Franse
   Orde van het Legioen van Eer, kolonel, resident en militair commandant
   ter Westkust van Sumatra, bij ontstentenis van de assistent-resident en
   secretaris, als ambtenaar
   van de Burgerlijke Stand te Padang, gecompareerd Reinier Meinders,
   chirurgtjn-majoor van Zijner Majesteits troepen ter Westkust van Sumatra
   en plaatselijk heelmeester te Padang, wonende alhier, vergezeld van de
   personen van David Frederik Gehret, apotheker van de tweede klasse in het
   gamizoenshospitaal te Padang, goede bekende van de declarant, en Johan
   Kleck, tweede luitenant bij het korps pionniers, insgelijks goede bekende
   van de declarant, beiden alhier woonachtig als getuigen, in wier
   tegenwoordigheid de comparant mij
   heeft verklaard dat op 1 maart 1829 van de inlandse vrouw Maas binti Mera
   Batin, ongehuwde jongedochter, wonende te Padang, geboren is een kind van
   de vrouwelijke kunne, verklarende de comparant zich te erkennen voor de
   vader van hetzelve kind en daaraan de voornaam van Louisa te geven.
   Aldus ----------------------------------------------------- dezelve met
   mij alhier hebben ondertekend.

   3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1825/64, Kolonel, Resident en Militair Kommandant
   RA 1826/63, Kolonel, Opperhoofd van de Westkust van Sumatra en Militair
   Kommandant

   4. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), Regiment Huzaren No. 7.
   RA 1830/89 H.J.J.L. de Stuers, Kolonel, waarnd. Chef van den Algemenen
   Staf

   5. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
   Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
   Gebroeders Muller, 1852.
   H.I.J.L. Ridder de Stuers, generaal, p 27; per 2 nov 1824 Resident en
   Militair-Kommandant S.W.

   Mac-Gillavry, juli 1829, resident, laatstelij Resident Soerakarta op
   Java, opvolger Stuers, p 152

   1)Volgens den Generaal H.I.J.L. Ridder De Stuers, bedroeg het verlies der
   onzen bij deze onderneming tegen Kawang (Deel I bladz. 205) "in
   alles honderd
   dooden en zwaar gewonden,waaronder 3 officieren, terwijl volgens bladz
   207; de opgegeven verliezen slechts onze geregelde troepen betreffen en
   meest uit Europeanen bestaan namelijk de Majoor Du Bus, de kapitein
   Heger en de 2de luitenant Bredart, zijn uit de officiele rapporten
   overgenomen. p 390

   6. Book: H.J.J.L. Stuers, De vestiging en uitbreiding der Nederlanders
   ter Westkust van Sumatra.

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Last Modified: 8 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Tessensohn

 • Hendrik Carl Tessensohn
  • Family Group Record for Hendrik Carel Tessensohn

   ================================================================================
   Husband: Hendrik Carel Tessensohn
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1797 - Malacca, Malaysia
   Died: 6 Jan 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Jochem Hendrik Tessensohn
   Mother: Catharina Smith
   Married: 1833 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3144 folio 50
   2. Tessensohn, Hendrik Carel
   3. Maleische Kust
   4. Malakka
   5. 26 jaren
   6. Malakka
   7. 1ste klerk bij den Onder Inspekteur, (1824) Ontv der Ink en Uitg
   regten te RIOUW

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1859 nr 1, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Wife: Ida Charlotte Lamballais
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1812 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 15 Aug 1896 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Father: James Christopher Lamballais
   Mother: Constantia Maria Zugel
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Samuel Macgeorge Date: 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Hendrik Carel Tessensohn
   Born: 1 Apr 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johanna Wilhelmina Ligtvoet
   Marr. Date: 2 Jul 1872 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Carolina Charlotta Tessensohn
   Born: 16 Aug 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Catharina Helena Tessensohn
   Born: 26 Sep 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Frederik Nicolaas Lamballais Tessensohn
   Born: 22 Mar 1838 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M Frederik Willem Lamballais Tessensohn
   Born: 23 Sep 1839 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Charlotte Mariana de Bruin
   Marr. Date: 24 Aug 1872 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Padang 1834 Marriage Lamballais

   FamilySearch™ International Genealogical Index
   Film Number 1985737 Marriage Lamballais

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1860/94, Death

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   FamilySearch™ International Genealogical Index
   Filmnumber 1985560 Birth

   FamilySearch™ International Genealogical Index
   Filmnumber 2034361 Marriage MacGeorge

   FamilySearch™ International Genealogical Index
   Filmnumber 1985737 Marriage Tessensohn

   BS S.W. Pad. Benedenlanden (Padang)
   RA 1899/465 Death


   Last Modified: 16 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Theuvenet

 • Family Group Record for Francois Theuvenet
  • ================================================================================
   Husband: Francois Theuvenet
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Francois Theuvenet
   mannen: 1
   vrouwen: 1
   zoon: 5
   dogters: 4
   ================================================================================
   Wife: Francina Maria Slamat
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Johanna Cornelia Theuvenet
   Born: 1773 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 13 Dec 1821 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Jan van Daalen
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Servis Theuvenet
   Born: Abt 1784 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   3 M Willem Alexander Theuvenet
   Born: Abt 1788 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 17 Mar 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia

   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Michiel Cornelis Theuvenet
   Born: Abt 1791 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1 Feb 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Margareth Wilson
   Marr. Date: 1821 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for L. Theuvenet
  • ================================================================================
   Husband: L. Theuvenet
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for Michiel Cornelis Theuvenet
  • ================================================================================
   Husband: Michiel Cornelis Theuvenet
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1791 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1 Feb 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Francois Theuvenet
   Mother: Francina Maria Slamat
   Married: 1821 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3144 folio 54
   2. Theuvenes, Michiel Cornelis
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 32 jaren
   6. Padang
   7. Klerk bij den Ontvanger

   2. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1831, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1831/168
   Naamlijst Padang, N. Afd. Aijer Bangies (Tappanolie), 1835, 1840, 1845,
   1850
   ================================================================================
   Wife: Margareth Wilson
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 11 Jul 1880 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Father: Isedorus Dominicus Wilson
   Mother:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Louis Henri Marx Date:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Wilson Theuvenet
   Born: 1822 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Nuradjee
   Marr. Date: 28 May 1868 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Alexander Theuvenet
   Born: 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 12 Jun 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Maria Theuvenet
   Born: 6 Jan 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 22 Nov 1915 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Louis Henri Marx
   Marr. Date: 6 Feb 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Carel Wilhelmus Palm
   Marr. Date: 6 Jan 1871 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 F Margaret Theuvenet
   Born: 6 Jan 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 18 Aug 1874 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Albert (Alfred) Krijgsman
   Marr. Date: 9 Sep 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M John Theuvenet
   Born: 25 Mar 1833 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Si Sahidan
   Marr. Date: 25 Nov 1876 - Siboga, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 M Francois Theuvenet
   Born: 5 Dec 1834 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 16 Jul 1842 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Eliza Theuvenet
   Born: 14 May 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 16 Mar 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 F Anna Maria Theuvenet
   Born: 1837 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 31 Mar 1837 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   9 M Eduard Theuvenet
   Born: 21 Jun 1838 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 24 Sep 1899 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   10 M Henri Theuvenet
   Born: 20 Jun 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 5 Feb 1898 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Mathilda Louiza Josephina Schönherr
   Marr. Date: 9 Jul 1870 - Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. P Bovenlanden: naamlijst, 1885, Agam (Fort de Kock). Sumatra,
   Indonesia.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1851/453 Death

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS. S.W. Pad. Benedenlanden
   RA 1881/333 Death (Margaret Martha)


   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for Servis Theuvenet
  • ================================================================================
   Husband: Servis Theuvenet
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1784 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Francois Theuvenet
   Mother: Francina Maria Slamat
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3144 folio 55
   2. Theuvenes, Servis
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 39 jaren
   6. Padang
   7. Handelaar
   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 4 Jan 2004
 • Family Group Record for Willem Alexander Theuvenet
  • Family Group Record for Willem Alexander Theuvenet

   ================================================================================
   Husband: Willem Alexander Theuvenet
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1788 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 17 Mar 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Francois Theuvenet
   Mother: Francina Maria Slamat
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1835, XXXX, XXXX, 1850 Sumatra's Westkust Padang

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.

   1. 1823, 1 aug, 3144 folio 54
   2. Theuvenes, Willem Alexander
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 35 jaren
   6. Padang
   7. Boomwachter

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1836 nr 8, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Wife: N.N.
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Willem Rudolph Theuvenet
   Born: 1821 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 7 Oct 1877 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Cornelia Wilhelmina Koetje
   Marr. Date: 22 Sep 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   RA 1837/--- BS Padang, Death

   Last Modified: 16 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Townsend

 • Family Group Record for Edward James Townsend
  • ================================================================================
   Husband: Edward James Townsend
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 19 Apr 1780 - Yorkshire (Islington), United Kingdom
   Died: 22 Oct 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Married: 20 May 1807 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830 (E.J.), 1835, 1840, 1845, 1850, NL. 1855
   Zuidelijke Afdeeling

   NL. 1845, 1850 Townsend, James

   NL. 1855 Afdeeling Priam, Townsend, J.

   NL. 1835, Townsend, Samuel

   NL. 1828, 1835, 1840, NL. 1850 S.W. (Padang), Townsend, W.

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.


   1. 1823, 1 aug, 3144 folio 55
   2. Townsend, Edward James
   3. Engeland
   4. Londen
   5. 43 jaren
   6. 1804 in Indie aangekomen
   7. Koopman te Padang

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1841 nr 41, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   4. IGV Indische Genealogische Vereniging: BRONNENPUBLIKATIES brp/bron
   ghg/graf.
   Brp6bron blz 86 GRAFSCHRIFTEN SUMATRA / PADANG
   5a.
   Sacred to the memory of Edward James Townsend, bom in Londen the 19th of
   April 1780, who departed this life on the 22th October 1841 aged 61
   years, 6 months and 5 days.

   5b.
   Sacred to the memory of Clementina Cecilia Sophia Townsend, daughter of
   John Chew of Boston U.S.A. and Isabella Rachel Stuart of Calcutta and
   wife of William Townsend, who was bom in Calcutta on the 18th February
   1812 and died on the 17th June 1862.

   5. IGV Indische Genealogische Vereniging: Naamlijst der oprichters van de
   loge "Mata Hari" te Padang, 1995INN8/36 tm 40.

   6. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. -
   Sumatra's Westkust Padang, Schepen en Vaartuigen Padang
   RA 1829/113 Brik Sophia, gezaghehher G. King, eigenaar E.J. Townsend,
   tonnage 85

   6. IOR: India Office Records
   http://www.bl.uk/collections/orientaloffice.html. East India Register and
   Directory Island of Sumatra 1821
   1821:European Inhabitants and Monthly Writers residing at F. Marlborough
   and its Dependencies E.J. Townsend, merchant at Padang

   ================================================================================
   Wife: Cornelia Johanna Dederingh
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1790 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 30 May 1860 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Theunis Dederingh
   Mother: Magdalena (Maria) van Daalen
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M William Townsend
   Born: 6 Jun 1810 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 11 Aug 1893 - Brisbane, Australia
   Spouse: Elisabeth Salmon Thomas
   Marr. Date:
   Spouse: Clementine Cecilia Sophia Chew
   Marr. Date: 4 Mar 1832 - Calcutta, West Bengal, India
   Spouse: Adelina Jessey Maidman
   Marr. Date: 18 Jun 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1835, 1840, 1850

   2. IGV Indische Genealogische Vereniging: Naamlijst der oprichters van de
   loge "Mata Hari" te Padang, 1995INN8/36 tm 40.

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Mary Anne Townsend
   Born: 1813
   Spouse: Francois Adolf Embrechts
   Marr. Date: 1833 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Ian Gibson Townsend
   Born: 21 Jun 1817
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M James Gibson Townsend
   Born: 21 Jun 1817
   Died: 25 Feb 1882 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Johanna Maria Bouman
   Marr. Date: 14 Sep 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Johanna Carolina Strähl
   Marr. Date: 5 Nov 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 F Magdalena Christina Townsend
   Born: 24 Aug 1824 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 24 Jul 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Jacobus IJzenhoed Grevelink
   Marr. Date: 18 Jan 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 M Edward James Townsend
   Born: 1825 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 9 Jul 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Anna Constantia Amstrong
   Marr. Date: 30 Nov 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Julia
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1865 nr 24, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================
   BS Sumatra's Westkust (Padang) 1842, Death

   b. Ian Gibson 1817 jun 21 son of Edward James en Cornelia Townsend doopregister
   van de Parochie Padang (gedeeltelijk)
   b. James Gibson 1817 jun 21 son of Edward James en Cornelia Townsend
   doopregister van de Parochie Padang (gedeeltelijk)
   b. Samuel 1817 jun 21 son of Edward James en Cornelia Townsend, doopregister
   van de Parochie Padang (gedeeltelijk)

   Townsend, Eduard, BS overl./d. reg. 1836: 1835 jan 29 k.
   Townsend, Euphemia Clementina, BS geb./b. reg. 1836: b. 1835
   Townsend, Isabella Cornelia, BS overl./d. reg. 1837: 1836 jan 22 k.
   Townsend, Isabella Sophia, b. 1841 sept. 19.

   NL. 1840 Padangsche Bovenlanden(Limapoeloe Kotta's)
   Townsend, Marij Anne m. Francois Adolf Embrechts BS huw./m. reg 1834: m. 1833
   Townsend, S.

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================
   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1861/99 Death, v.

   Last Modified: 9 Jan 2004
 • Family Group Record for William Townsend
  • ================================================================================
   Husband: William Townsend
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 6 Jun 1810 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 11 Aug 1893 - Brisbane, Australia
   Father: Edward James Townsend
   Mother: Cornelia Johanna Dederingh
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Clementine Cecilia Sophia Chew
   Date: 4 Mar 1832 - Calcutta, West Bengal, India
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Adelina Jessey Maidman
   Date: 18 Jun 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1835, 1840, 1850

   2. IGV Indische Genealogische Vereniging: Naamlijst der oprichters van de
   loge "Mata Hari" te Padang, 1995INN8/36 tm 40.

   ================================================================================
   Wife: Elisabeth Salmon Thomas
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Ungerer

 • Family Group Record for Christiaan Frederik Ungerer
  • Family Group Record for Christiaan Frederik Ungerer

   ================================================================================
   Husband: Christiaan Frederik Ungerer
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1786 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 8 Feb 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Carel Friedrich Ungerer
   Mother: Constantia Petronella Steenberg
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830 (C.T.)

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1832 nr 8, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   3. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.

   1. 1823, 1 aug, 3144 folio 2
   2. Ungerer, Christiaan Fredrik
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 37 jaren
   6. Padang
   7. zonder beroep, Overleden den 8 Februari 1832 te Padang, (Ind.
   Naamboekje 1833), zie nopens zijne nalatenschap en die van Carel Frederic
   Ungerer in 1835 te Padang overleden, Overl. 18 October 1851 4/803, Overl.
   17 Sept 1852 2/650, ??3/21 1853 bi 57, Overbl mei 1853
   NIET ALLES OVERGENOMEN TZT NOG EENS KIJKEN

   4. IGV Indische Genealogische Vereniging: De oudste generaties van de
   familie Ungerer in Indië, 1995INN8/84 tm 86. 1. Philip Adam Ungerer
   (Unger), overl. Rissendorf (Hannover)
   11. Carel Friedrich (Charles Frederik) Ungerer, van Borgholzhausen
   (Westfalen), vertrekt als onder-chirurgijn 18 aug. 1784 met het schip
   "Spaame" naar Indië, aankomst ter rede van Batavia 25 mei 1785, vermeld
   als chirurgijn te Padang vanaf 1786, overl. ald. 29 juli 1815, tr.
   Constantia Petronella Steenberg, geb. Padang [1755], overl. ald. 5 febr.
   1830, oud 75 jaar, wed. van Johannes Coenraad Sluiter.
   Hij testeert Padang 23 juli 1815, waarbij tot ergenamen werden benoemd
   zijn broer Christian Heinrich Wilhelm Ungerer, zijn zusters Louisa Maria
   en Anna Frederica Ungerer, zijn vrouw Constantia Petronella en zijn zoon
   Christiaan Frederik Ungerer, alsmede de dochters van de heer
   Lamballais".
   Mevrouw de weduwe Ungerer, testeert Padang 27 juni 1821 en vermeldt haar
   kinderen Christiaan Frederik Ungerer, en haar kinderen uit haar eerste
   huwelijk, m.n. Elisabeth Helena Sluiter en Jan Coenraad Sluiter. Zij
   testeert nogmaals Padang 22 dec. 1827.
   111. Christiaan Frederik Ungerer, geb. Padang [1786], vermeld 1 aug.
   1823, oud 37 jaar, zonder beroep te Padang, vermeld op de inwonerslijst
   van Padang 1829-, overl. Padang 8 febr. 1832, oud 44 jaar, tr. Diana
   Maria van Mosschel [van Moschel, van Mösschel], geb. Padang [ 17931,
   overl. ald. 10 jan. 1851, oud 58 jaar, nat. dr. van Carel van Mosschel.

   5. IGV Indische Genealogische Vereniging: Aanvullingen en verbeteringen
   op eerder verschenen publicaties, 1997INN10/105. De oudste generaties van
   de familie Ungerer in Indië, in: De Indische Navorscher 8 (1995), 84-86.
   blz. 84. Christiaan Frederik Ungerer, enz., tr. enz. Diana Maria van
   Möschel, blijkens haar over-lijdensakte dochter van de Niasser Tolando of
   Folando en de Niassche vrouw Mamoenina! blz. 85. Pieter Hendrik Ungerer,
   enz., tr. enz. Henriette Sophia Jeannette van der Weijde, geb. omstr.
   1828, dr. van Pieter Gerhardus en de Chinese vrouw Sie Fa You, ook
   genaamd Sophie. blz. 86. George Frederik Ungerer, geb. Padang, lees:
   omstr. 1825, enz, tr. Padang 6 okt. 1849 Sophia Carolina Weijler, geb.
   lees: Padang 20 juni 1832, enz., dr. van lees: Johan Heinrich en Anna
   Antoinetta Fronteijn. vroeger genaamd Sie Manis.
   Mevr. C.W. Haijer-Sasse, Arnhem.

   ================================================================================
   Wife: Diana Maria van Moschel
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1793 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 10 Jan 1851 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Carel van Mosschel
   Mother: Manoenina
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Petronella Elisabeth Ungerer
   Born: 17 Jul 1812 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 4 Aug 1870 - Batavia, Java, Indonesia
   Spouse: George Ingram
   Marr. Date: 1833 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Willem Daniel Ungerer
   Born: 1816 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1 Dec 1883 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Virginia Goudart
   Marr. Date: 12 Aug 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Pieter Hendrik Ungerer
   Born: 1823 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 30 Jun 1874 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Henriette Sophia Jeannette van der Weijde
   Marr. Date: 5 Jan 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Joseph Alexander Ungerer
   Born: 14 Jun 1825 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 30 Sep 1888 - Batavia, Java, Indonesia
   Spouse: Adriana Catharina Simauw
   Marr. Date: 6 Apr 1853 - Batavia, Java, Indonesia
   Spouse: Margaretha Wilhelmina Simauw
   Marr. Date: 15 Jul 1871 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M George Frederik Ungerer
   Born: 1826 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 5 Jul 1867 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Anna Agatha Dessouw
   Marr. Date: 10 Dec 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Sophia Carolina Weijler
   Marr. Date: 6 Oct 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   RA 1833/-- BS Padang, Death

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1852/466 Death, v.

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1863/101 Death, v.
   19 july 1862 Dina Maria van Mosschel

   Last Modified: 16 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Vincent

 • Family Group Record for Anthony Vincent
  • ================================================================================
   Husband: Anthony Vincent
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 27 Sep 1792 - Demerary
   Died: 21 May 1828 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Charles Vincent
   Mother: N.N.
   Married: 1813 Place: Kaapstad, South Africa
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3144 folio 59
   2. Vincent, Anthonij
   3. West Indie
   4. Demerarij
   5. 31 jaren
   6. 1814 in Indie aangekomen
   7. Secretaris der residentie Padang

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: VINCENT van der Parra Breton
   Vincent, 1889INN2/49 tm 51.
   "11. Anthony Vincent, geb. Demerary 27 sept. 1792, komt met Waalse
   attestatie
   van Haarlem naar Amsterdam 12 febr. 1811, vertrekt met attestatie 16 juni
   1812 naar Demerary, komt 10 jan., 1814 naar Batavia, postmeester en lid
   van de "Commercial Committee" 1815, secretaris van de weeskamer van
   Batavia 1817, secretaris van Padang 1823-, overl. ald. 21 mei 1828, tr.
   Kaapstad 1813 Sara Wilhelmina van Groll, geb. Amsterdam 3 jan. 1787,
   overl. Kleef 19 aug. 1855, dr. van Gerard en Catharina GeertruidaBreton.
   Uit dit huwelijk:"

   4. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1821/--- C. Vincent Pakhuismeester
   RA 1824/60 A. Vincent Secretaris


   ================================================================================
   Wife: Sara Wilhelmina van Groll
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 3 Jan 1787 - Amsterdam, The Netherlands
   Died: 19 Aug 1855 - Kleef, Germany
   Father: Gerhardus van Groll
   Mother: Catharina Geertruijda Breton
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Charles Gerardus Vincent
   Born: 1 May 1814 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Catharina Sara Elisabeth Vincent
   Born: 12 May 1815 - Batavia, Java, Indonesia
   Spouse: Charles Antoine Granpré Molière
   Marr. Date: 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Anthony William Adriaan Vincent
   Born: 18 Mar 1817 - Batavia, Java, Indonesia
   Died: 31 Dec 1852 - Ponorogo (Madioen), Java, Indonesia
   Spouse: Antoinette Catharine Pahud
   Marr. Date: 14 Jun 1851 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Charles Gerard Alexander Breton Vincent
   Born: 21 Jun 1820 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M Edward James Elize Vincent
   Born: 3 Jun 1822 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 4 Sep 1877 - Batavia, Java, Indonesia
   Spouse: Anna Catharina Hofland
   Marr. Date: 25 Nov 1843 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Rosalie Antoinette Vincent
   Born: 6 Jun 1824 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 24 Mar 1902 - Fernwood, Wallington, Surrey, UK
   Spouse: Pieter James Gerhard du Puy
   Marr. Date: 7 Nov 1853 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Emelie Guillaumine Vincent
   Born: 30 Jan 1826 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: - Edinburgh, Scotland
   Spouse: Donald Maclaine
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 F Elizabeth Charlote Vincent
   Born: 6 Jun 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 14 Aug 1851 - Batavia (Buitenzorg), Java, Indonesia
   Spouse: Jan Jacobus Rochussen
   Marr. Date: 2 Sep 1848 - Batavia, Java, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Volmer

 • Family Group Record for Frederik Volmer
  • ================================================================================
   Husband: Frederik Volmer
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1797 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Jan Frederik Volmer
   Mother: N.N.
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3144 folio 60
   2. Volmer, Frederik
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 26 jaren
   6. Padang
   7. zonder beroep
   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Anna Sophie Mathilde Volmer
   Spouse: Friedrich Hirzel
   Marr. Date: 22 Mar 1876 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 4 Jan 2004
 • Family Group Record for Jan Frederik Volmer
  • ================================================================================
   Husband: Jan Frederik Volmer
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1753 - Franckendahl, the Netherlands
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3144 folio 59
   2. Volmer, Jan Frederik
   3. Nederland
   4. Franckendahl
   5. 70 jaren
   6. 1771 in Indie aangekomen
   7. zonder beroep te Padang

   ==============================================================================
   Wife: N.N.
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Frederik Volmer
   Born: Abt 1797 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------


   Last Modified: 10 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Vos

 • Family Group Record for E. Vos
  • ================================================================================
   Husband: E. Vos
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   ================================================================================
   Wife: N.N.
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Simeon Lambertus Vos
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Last Modified: 10 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Ward

 • Family Group Record for Nataniel Moore Ward
  • ================================================================================
   Husband: Nataniel Moore Ward
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855, RA 1857/456

   ================================================================================
   Wife: N.N.
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Henrij Ward
   Died: 2 Oct 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   Last Modified: 10 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Welborn

 • Family Group Record for Richard Welborn
  • ================================================================================
   Husband: Richard Welborn
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1798 - Rakshir, Engeland
   Died: 23 Jan 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: James Welborn
   Mother: Dale Wilson
   Married: Abt 1827 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA
   1828/143Naamlijst Padang, 1830, 1835, 1840, 1850, 1855 S.W. (Padang)

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1850, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.

   3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. -
   Schepen en Vaartuigen Padang
   RA 1829/103, Vaartuig Kotter Padang, gezaghebber R. Wilborn, eigenaar W.
   Purvis
   RA 1833/130, Vaartuig Schoener Anne (16 ton), gezaghebber R. Welborn,
   eigenaar W.W. Boijle

   ================================================================================
   Wife: Anna Catharina Schuler
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 10 Mar 1808 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 2 Jul 1869 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Johannes Schuler
   Mother: Clara Elizabeth
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1869 nr 32, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Richard Welborn
   Born: Abt 1828 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Tan Kien Nio
   Marr. Date: 8 Mar 1879 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Johanna Theresia Barkey
   Marr. Date: 26 Jun 1912 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Mary Welborn
   Born: 16 Jul 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 4 Sep 1902 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Louis François Verkammer
   Marr. Date: 12 May 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Hendrikus Johannes van Giebink
   Marr. Date: 2 Oct 1858 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Elizabeth Welborn
   Born: 12 Jul 1833 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 29 Jun 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 F Ana Welborn
   Died: 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1840, Sumatra Barat, Padang (Kota) -
   Civil Registration.
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1856/545 Death

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1870/292 death

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Williams

 • Family Group Record for James Williams
  • ================================================================================
   Husband: James Williams
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1794
   Died: 25 Feb 1869 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië`, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855 Zuidelijke
   Afdeeling

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1869 nr 9, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   3. IOR: India Office Records
   http://www.bl.uk/collections/orientaloffice.html. East India Register and
   Directory Island of Sumatra 1821
   1821:European Inhabitants and Monthly Writers residing at F. Marlborough
   and its Dependencies Thomas Williams, Assistant in the magistrate's
   office

   1821:European Inhabitants and Monthly Writers residing at F. Marlborough
   and its Dependencies J.B. Williams, Assistant in the lieut. gov's office

   List of Civil Servants at the Residency of Fort Marlborough
   1803:List of monthly writers employed at Fort Marlborough and its
   Subordinates 1796 (app) John Williams , ass. at Cattown, writer

   ================================================================================
   Wife: N.N.
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M J.C.N. Williams
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1870/292 death

   1869 nr 9 geboorteplaats onbekend, ouders onbekend

   Last Modified: 10 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

du Wind

 • Family Group Record for Jacob de Windt
  • ================================================================================
   Husband: Jacob de Windt
   ================================================================================
   AKA:
   Died: 3 Sep 1879 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Married: 11 May 1850 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Noer Aima Date: 12 Feb 1870 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang (Wind, J. du)

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3131 folio 95
   2. Duwind
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 21
   6. Padang
   7. geen beroep


   ================================================================================
   Wife: Anna Maria
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 M Daniël Cristiaan Gerard de Windt
   Died: 14 Jun 1862 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M James Willem Frederik de Windt
   Died: 26 Mar 1870 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Noer Amia
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS. S.W. Pad. Benedenlanden
   RA 1880/331 Death, m.

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1851/388 Marriage (Anna Maria vroeger genaamd Sie Djanie)

   Last Modified: 6 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Windijck

 • Family Group Record for C.L. Windijk
  • ================================================================================
   Husband: C.L. Windijk
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830 (Windijck), 1835, 1840


   ================================================================================
   Wife: N.N.
   ================================================================================
   AKA:
   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Hendrika Louiza Windijk
   Born: 5 Nov 1833 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 M Lodewijk Alexander Windijk
   Died: 23 Jan 1845 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   Last Modified: 10 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Wijscher

 • Family Group Record for H. Wijsscher
  • ================================================================================
   Husband: H. Wijsscher
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
   Padang. RA 1833/69 F. Wijsscher Postmeester

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Wijshijer

 • Family Group Record for Johann Wijshijer
  • ================================================================================
   Husband: Johann Wijshijer
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1786 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3145 folio 94
   2. Wijscher, Johann
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 37 jaren
   6. Padang
   7. Schoenmaker

   3. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Johannes Weijsheijer
   mannen: 1
   vrouwen: 1
   zoon: 1
   dogters: 2

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 7 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Worrel

 • Family Group Record for Jan Worrel
  • ================================================================================
   Husband: Jan Worrel
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1753 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3145 folio 93
   2. Worrel, Jan
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 70 jaren
   6. Padang
   7. zonder beroep

   2. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Jan Worrel
   mannen: 1
   vrouwen: -
   zoon: -
   dogters: -

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van Zanten

 • Family Group Record for Marinus van Zanten
  • Family Group Record for Marinus van Zanten

   ================================================================================
   Husband: Marinus van Zanten
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1792 - 's Gravensande, The Netherlands
   Died: 7 Nov 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Martin van Zanten
   Mother: Geertje Otfoord
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang, 1830, 1850, 1855 S.W. (Padang)

   2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1832 nr 35, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   3. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1830 gepubliceerd in 1994INN7/72 tm 82, LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908. Nummer 4. Op heden 20 maart 1830 is voor mij
   ................... gecompareerd de persoon van Marinus van Zanten,
   sergeant bij de politie, alhier woonachtig, vergezeld van Abraham van
   Mosschell en Etienne (Marx), de eerste korporaal bij de politie en de
   tweede korporaal bij het bataillon artillerie, beiden alhier woonachtig,
   als getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard
   dat op 19 maart 1830 van hem comparant en Maria Efancina van Mosschell,
   zijn wettige echtgenoote, geboren is een kind van de mannelijke kunne,
   verklarende de comparant daaraan de voornaam van Martin te geven.
   Aldus ..........................................., dezelve met mij alhier
   hebben ondertekend.

   ================================================================================
   Wife: Maria Efrancina van Mosschell
   ================================================================================
   AKA:
   Born: Abt 1798 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 11 Aug 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Jan Abraham van Mosschel
   Mother: Susanne Elisabeth
   --------------------------------------------------------------------------------
   Other Spouse: Jean Joseph Strähl Date: 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1865 nr 36, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 U M.E. van Zanten
   Died: 16 Apr 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Maria van Zanten
   Born: 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 M Martin van Zanten
   Born: 19 Mar 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1872 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1872 nr 12, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   4 F Gertje Elisabeth van Zanten
   Died: 20 Jul 1878 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: P(i)eter Willem Hellegers
   Marr. Date: 4 Aug 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Padang 1833 Overleden

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1866/118 death v.

   Last Modified: 18 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van Zeelen

 • Family Group Record for Jacob van Zeelen
  • ================================================================================
   Husband: Jacob van Zeelen
   ================================================================================
   AKA:
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Extract uit eene memorie vh Pdangsch Opperhoofd C.H. van Eratts d.d.
   31 dec 1790 $337: De oudste inwoners van Padang, Nr. 4, zaterdag, 26
   januari 1861.
   Jacob van Zeelen
   mannen: 1
   vrouwen: -
   zoon: -
   dogters: 1

   ================================================================================
   Wife:
   ================================================================================
   AKA:

   Last Modified: 9 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Zoulus

 • Family Group Record for Johannes Frans Saulus
  • ================================================================================
   Husband: Johannes Frans Saulus
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1794 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 26 Jan 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Frans Saulus
   Mother: Laurentina Magdalena Frans
   Married: 1819 Place: Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
   Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
   Naamlijst Padang J.F. Zoulus, 1830

   2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
   van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
   1. 1823, 1 aug, 3145 folio 16
   2. Zoulus, Johannes Frans
   3. Sumatra
   4. Padang
   5. 36 jaren
   6. Padang
   7. Schoenmaker

   3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1849 nr 6, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   4. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
   1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
   (Geboorten) 1829-1908). 4)
   Op heden 11 april 1829 is ................................, gecompareerd
   Johannes Frans Saulus, schoenmaker, wonende alhier, vergezeld van de
   personen Samuel Frederik Alexander, eerste klerk op het
   residentiekantoor, alhier woonachtig, zwager van de comparant, en Daniel
   Aronds, tweede klerk op het residentiekantoor, alhier woonachtig,
   insgelijks zwager van de comparant als getuigen, in wier tegenwoordigheid
   de comparant mij heeft verklaard dat 10 april 1829 van hem declarant en
   Catharina Christina Aronds, zijn wettige huisvrouw,
   geboren is een kind van de mannelijke kunne, aan hetwelk de comparant
   verklaarde de voornaam van Willem te willen geven.
   Aldus .................... dezelve met mij alhier hebben ondertekend.

   ================================================================================
   Wife: Catharina Cristina Aronds
   ================================================================================
   AKA:
   Born: 1798 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 20 Nov 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Father: Hartog Aronds
   Mother: Christina Catharina Tegoea
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------
   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1864 nr 54, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   ================================================================================
   Children
   ================================================================================
   1 F Mary Louisa Saulus
   Died: 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Isaac Moritz (J.M.) Peltzer
   Marr. Date: 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   Events
   --------------------------------------------------------------------------------

   1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
   Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1830 nr 5, Sumatra Barat, Padang (Kota)
   - Civil Registration.

   --------------------------------------------------------------------------------
   2 F Magdalena Francina Saulus
   Born: 1817 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 27 Oct 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Willem van der Valk
   Marr. Date: 25 Apr 1849 - Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   3 F Elizabeth Catharina Saulus
   Spouse: Gerardus Fredrik Fritz
   Marr. Date: 23 Oct 1858 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   4 M Jan Willem Saulus
   Died: 27 Jul 1863 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   5 M Frans Andries Saulus
   Born: 4 Apr 1820 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 1 Apr 1885 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Si Tjai Inte
   Marr. Date:
   --------------------------------------------------------------------------------
   6 F Catharina Anna Saulus
   Born: 1821 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 6 Sep 1888 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Bastiaan Jacobus Sneep
   Marr. Date: 9 Jun 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   7 F Wilhelmina Catharina Saulus
   Born: 30 Apr 1824 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 14 May 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Gerardus Fredrik Fritz
   Marr. Date: 13 May 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   8 F Martha Saulus
   Born: 23 Jun 1826 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   9 F Louisa Saulus
   Born: 10 Apr 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Carl Friedrich Emil Holtzinger
   Marr. Date: 13 Oct 1860 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   10 M Willem Saulus
   Born: 10 Apr 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 8 Apr 1878 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
   Spouse: Cornelia Helena Alexander
   Marr. Date: 1 Aug 1870 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Josephina Wilhelmina Ivatts
   Marr. Date: 9 May 1863 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Christina Wilhelmina Ivatts
   Marr. Date: 4 Nov 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   11 F Wilhelmina Catharina Saulus
   Born: 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------
   12 F Maria Christina Saulus
   Born: 9 May 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Died: 21 Dec 1887 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   Spouse: Moritz Hersten
   Marr. Date: 14 Apr 1860 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
   --------------------------------------------------------------------------------

   ================================================================================
   General Notes (Husband)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1850/449 Death

   ================================================================================
   General Notes (Wife)
   ================================================================================

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1847/319 marriage van Roode

   BS Sumatra's Westkust (Padang)
   RA 1866/117 death v.


   Last Modified: 8 Jan 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration


 • sources/bronnen
 • moved from NLnet 1 july 2002
 • Koninklijke Bibiotheek Den Haag :Regerings Almanakken, website http://www.kb.nl/index.html
 • Bronnenpublikaties IGV (grafschriften), IGV-cdrom, website http://www.igv.nl/framened.html
 • familydossiers Sifa website http://www.xs4all.nl/~polleke/
 • Centraal Bureau voor Genealogie Afd N.I. website http://www.cbg.nl/hoofdpag.htm
 • IOC records(Library London); website http://www.a2a.pro.gov.uk/
 • LDS archives website http://www.familysearch.com (search IGI)
 • book Bencoolen by Alan Harfield
 • overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration
Comments