Mil. Afk. upd

    

L I N K's MILITAIRE AFKORTINGEN

http://jandirkroeleveld.weebly.com/afkortingen.html
    
    
   Vliegveld Valkenburg mei 1940

    
    
    
    
       
   
    Aanvullende afkortingen:
    Dep. Depot; 
    HKAG Hoofdkwartier van de Adjudant-Generaal; 
    KMG Kwartiermeester Generaal
    IKB Inlichtingen Kantoor Batavia
    LGNO lichaamlijk gedeeltelijk niet geschikt;  
    LOC Leger Organisatie Centrum; 
    LTD Leger Technische Dienst; 
    MLO Militaire Lichtaamlijke Oefening; 
    MTD Militair Transport Dienst
    ODO Opsproringsdienst Overledenen; 
    TIVG Territoriale  Inlichtingen en Veiligheidsgroep;
    RAPWI Recovery Allied Prisoners of War and Internees; 
    Sld. Tkl / Sld. Ekl  T tijdelijk E eeste kl klasse
K S T Korps Speciale Troepen
D S T Depot Speciale Troepen
A D Algemene Dienst
M. M. D. Militair Motor Dienst
I. V. B De tijd. Maj. vlg. wnr. xxxxxxxxxxxx wordt m.i.v. 1 Mei 1948 eervol ontheven van het 
Commando over Detachement Nr. 21 V. B. Morotai,  en overgeplaatst naar IVB-BOING
voor overname functie Inspecteur Vliegbases Bonieo, Oost-Indonesië en Nw.-Guinea.

M L - AD Tpt  Militaire Luchtvaar Afdeling Transport ??

v.s.d. van speciale diensten

.....................................................................................................

Hoofdkwartier Adjudant Generaal Ingevoerd:

Bij beschikking Clg nr. 283/GS/35 d.d. 11-07-1946 Speld mist achterzijde

Samenstelling:

Personeels Zaken KNIL - Afd. Ia, tevens KL IIIa

Militaire Administratie KNIL - Afd. Ib, tevens KL IIIb

Juridische Zaken KNIL - Afd Ic, tevens KL IIIc

Militair Geneeskundige Dienst - Afd. IIa

Geestelijke Verzorging - Afd. IIb

Dienst Welfare - Afd. IIc

Dienst Vorming - Afd IId

Diergeneeskundige Dienst - Afd. IIe

Gravendienst - Afd. IIf

Sociale Dienst - Afd Iig

bron http://www.quartermaster.nl/index.php/nederlands-ww1-en-ww2/nederlands-insignes/hoofdkwartier-adjudant-generaal.htm

......................................................................................

bsk A.G. afdeling I dienst I.A, Troependetachement H.K =
 Beschikking Adjudant Generaal afdeling dienst Personeelszaken KNIL  Troependetachement Hoofd Kwartier

Korps M.B.P., Wapen der Infanterie.....???, tijd korporaal  M.B.P. .....???
overgegaan bij het Staf. Det. H.G.O.B. (Hoofdkwartier Grote Oost Borneo) te Makassar (Stafkwartier I.O.(Intelligence Office) 
Overgegaan bij C D G K te Djakarta .....??
overgegaan naar S K D (Staf Kwartier Divisie) Bandoeng 
Infanterie V.B.I. (Veld Bataljon Infanterie )Madoera

OvD-G Officier van Dienst - GeneeskundeComments