ระบบผิวหนัง

ร่างกายของเรา
                          ร่างกายของเราเกิดจากการปฏิสนธิของเซลล์ 2 เซลล์ ดังนี้
                         cell ของแม่     +    sperm ของพ่อ           Zygote             embryo
                        ในร่างกายประกอบด้วยระบบต่างๆ หลายระบบจากเซลล์ รวมตัวกันดังนี้
                        cell                      tissue                     organ                  system            body
 
        ระบบผิวหนัง
                        ระบบผิวหนังเป็นระบบที่สำคัญมาก เพราะเป็นระบบที่ปกคลุมร่างกายและเป็นระบบที่  ใหญ่ที่สุด
        หน้าที่ของระบบผิวหนัง
       1. ป้องกันอันตรายจากแสงแดด สารเคมี ฯลฯ
       2. รับความรู้สึก มีประสาทสัมผัส
       3. ควบคุมการทำงานต่างๆ ภายในร่างกาย เป็นแหล่งสะสมพลังงานและสร้างวิตามินดี
       4. ควบคุมความร้อนของร่างกายโดยการทำงานของต่อมไร้ท่อ
       ผิวหนังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
       1. ผิวหนัง
        ผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย มี 2 ชั้นได้แก่
             1.1 หนังกำพร้า (Epidermis) คือผิวหนังที่อยู่ชั้นนอกสุด จะตายร่วงหลุดไป         
        เซลล์ชั้นใต้จะสร้างขึ้นมาแทนที่ ผิวหนังจะมี melanocytes เป็น cell รูปดาว  
       ทำให้อวัยวะที่มีมากมีสีคล้ำทำให้เกิดสีผิวแตกต่างกัน แต่ถ้าไม่มี melanocytes
      จะทำให้เกิดเป็นคนเผือก จะมีผิวขาวสู้แสงไม่ได้
             1.2 หนังแท้ (Dermis) อยู่ลึกกว่าหนังกำพร้า มีความยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร 
       รอยต่อของหนังกำพร้าและหนังแท้จะเป็นคลื่นที่ยื่นขึ้นและลง เป็นสันนูน เรียกว่า ลายมือ
       (Finger print) แต่ละคนจะแตกต่างกัน บริเวณหนังแท้จะมีต่อมน้ำมัน ต่อมเหงื่อ ต่อมขน
       เส้นเลือด ท่อ          น้ำเหลือง และประสาทรับความรู้สึก
        2. อวัยวะต่างๆ ที่เกิดมาจากผิวหนังอวัยวะต่างๆ ที่เกิดมาจากผิวหนังได้แก่ ขน ต่อมน้ำมัน
       ต่อมเหงื่อ และเล็บ (nail)

Comments