Home

       

ŠUKAR DŽIVIPEN - PEKNÝ ŽIVOT
KOMUNITNÉ CENTRUM ŠOBOV

Sídlisko Šobov tvoria sociálne slabí obyvatelia, z ktorých väčšina má malú šancu nájsť trvalé zamestnanie a zabezpečiť tak svoje rodiny. 
Projekt komunitného centra sa svojimi aktivitami zameriava najmä na deti a mladšie generácie obyvateľov Šobova, pracuje na ich vzdelávaní a pomáha tak k lepšej integrácii sociálne ohrozených obyvateľov do spoločnosti. Budované komunitné centrum zatiaľ pozostáva z materského centra (škôlky), provizórneho detského ihriska, no našou snahou je aktivity postupne rozširovať a vybudovať plnohodnotné komunitné centrum.

Comments