വള്ളുവനാട്-പ്രാദേശിക ചരിത്രാന്വേഷണം-ഒരു രീതി

വള്ളുവനാട് Page 1

 

നേരെ ആലോചിച്ചാൽ പഴയ പാലക്കാട് ജില്ല തന്നെയാണ് വള്ളുവനാട്. ഇന്നത്തെ ചിറ്റൂർ മുതൽ തെക്ക് കൊച്ചി രാജ്യം ആയിരുന്നു. പൊന്നാനി, പെരിന്തൽമണ്ണ, മഞ്ചേരി പ്രദേശങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിക്കുന്നതുവരെ പാലക്കാട്- വള്ളുവനാട് ആയിരുന്നു.വള്ളുവനാടിന്ന് തനതായ ഒരു സംസ്കൃതിയും ഭാഷയും കലയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും കേരളീയർ മുഴുവൻ വള്ളുവനാടൻ ഭാഷയും ആചാരങ്ങളും  ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിന്റെ തനിരൂപം എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഊറ്റം കൊള്ളും.

ഈ സംസ്കൃതിയുടെ അടിത്തറപാകിയവർ നിരവധിയാണ്. അതിൽ ചിലരെ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായും അപൂർണ്ണമായ ലിസ്റ്റ്. പൂർത്തിയാക്കാൻ തങ്കൾ സഹായിക്കൂ.പ്രാദേശിക ചരിത്ര പഠനത്തിന്നിതൊക്കെ ഉപായങ്ങളും  ഉപാദാനങ്ങളും ആണല്ലോ.

 

വള്ളുവനാടൻ സെലിബ്രിറ്റീസ്..മഹാരഥന്മാർ.

ഇതിലെത്ര പേരേ നിങ്ങൾക്കറിയാം?????? 
No Name Importance
1 Abhayam Krishnan Activist
2 Basheer, Sujeevanam Activist
3 Gopalakrishnan,Sarang Activist
4 Mayilamma Activist
5 P.E.D.Nambuthiri Activist
6 P.S.Panikkar Activist
7 V.T.Bhatathirippad Activist
8 Mundur Ravunni Activist
9 M.P.Parameswaran Activist
10 Inthyanoor Gopi Activist
11 Bheeman Nair Activist
12 R.Krishnan, Alathur Activist
13 K.K.Divakaran Activist
14 C.Achuthan Activist
15 T.K.Narayanadas Activist
16 Kinavaluur Sasidharan Activist
17 Ambat Sekharan Nair Activist
18 T.Sivadasa Menon Activist
19 Nimalanada SivayOgi Activist
20 N.N.Krishnadas Activist
21 Rajagopalan [MP] Activist
22 Sunna Sahib Activist
23 Ammu Swaminathan Activist
24 Adv.Durgadas Activist
25 Ganesan.K.M Actor
26 Harisanth Actor
27 Meena Ganesan Actor
28 Paryanampatta Actor
29 K.P.S.Menon Administration
30 K.P.S.Menon Jr. Administration
31 N.K.Sheshan Administration
32 Sir C.Sankaran Nair Administration
33 V.P.Menon Administration
34 K.P.K.Nambeesan Akaharaslokam
35 Ramachadra Iyar Akaharaslokam
36 Dandayudhapani Art Lover
37 E.M.T Art Lover
38 Kurumappilli Kesavan Nambuthiri Art Lover
39 T.R.Ajayan Art Lover
40 Lal Jose Cenima
41 Rajan Chethaluur Cenima
42 Ramettan[nambyath] Cenima
43 Kannan, Mannarkkad Cenima
44 Sethu, Mannarkkad Cenima
45 Raman Nambuthirippad Chess
46 M.P.Sankunni Nair Critic
47 Haimavathy Dancer
48 Kalamandalam Kshemavathy Dancer
49 Vineetha Nedungadi Dancer
50 Methil Devika Dancer
51 Chathunni Panikkar Dancer
52 Mrinalini Sarabai Dancer
53 Kalidas Puthumana Drama
54 Ottapalam Pappan Drama
55 P.Gangadharan Drama
56 Nedumpulli Krishnan Drama
57 K.P.Kesavamenon Editor
58 K.C.Narayanan Editor
59 Cherakkuzhi-Kuriyan Farmer
60 M.Sivasankaran Folklore
61 Annamalai Pulavar Folklore
62 K.Viswam, Chitur Folklore
63 Sadanam Kumaran Nair Gandhiyan
64 Sukumaran Gandhiyan
65 Balachandran Gandhiyan
66 Trikkaderi Nambuthiri Industry
67 E.P. Menon Industry
68 M.P.Moothetan Industry
69 Sasi Tharur International
70 Appunni Tharakan Kathakali
71 Haridasan Kathakali
72 K.G.Vasudevan Kathakali
73 Kalamandalam Appukutti Pothuval Kathakali
74 Kalamandalam Balan Kathakali
75 Kalamandalam Gopi Kathakali
76 Kalamandalam Krishnankutty Pothuval Kathakali
77 Kalamandalam Nambeesan Kathakali
78 Kalamandalam Padmanabhan Nair Kathakali
79 Kalamandalam Ramankutty Nair Kathakali
80 Kalamandalam Sivaraman Kathakali
81 Kalamandalam Unnikrishna Kurup Kathakali
82 Kalamndalan Ramu Kathakali
83 Kalanilayam Balakrishnan Kathakali
84 Kalluvazhi Vasu Kathakali
85 Koppan nair [asari koppan] Kathakali
86 Kottakkal Krishnankutty Nair Kathakali
87 Pariyanampatta Divakaran Kathakali
88 Pattikkam thodi Ravunni Menon Kathakali
89 Sadanam Harikumar Kathakali
90 Sadanam Krishnankutty Kathakali
91 Sooryanarayanan Kathakali
92 Thekkinkattil Ravunni Menon Kathakali
93 Vasu Pisharoti Kathakali
94 Vazhenkata Kunchu Nair Kathakali
95 Vellinezhi Nanu Nair Kathakali
96 V.Vijayan Kathakali
97 Vazhenkata Vijayan Kathakali
98 Kottakkal Sivaraman Kathakali
99 K.B.Raj Anad Kathakali
100 Achunni Pothuval Kathakali
101 Kumaran Nair [London] Kathakali
102 Keezhpatam Kumaran Nair Kathakali
103 Narippata Kathakali
104 Nedumpulli Narayanan Nambuthiri Kathakali
105 Sankarappanikkar Kathakali
106 Kalamandalam Iswaranunni Kootiyaattam
107 Kalamandalam Sivan Nambutiri Kootiyaattam
108 Mani Madhava Chakyar Kootiyaattam
109 Narayanan Nambyar Kootiyaattam
110 Gopi Pothuval Melam
111 Trithala Kesava PothuvaL Melam
112 Cherplasseri Sivan Melam
113 Kalloor Ramankutty Melam
114 Kallekkulangara Achyutha Marar Melam
115 Mattannuur Sankarankutty Melam
116 Pallaavuur Brothers Melam
117 Kongad Vijayan Melam
118 Trithala Kunjikrishna PothuvaL Melam
119 Chembai Vaidyanatha Bhagavathar Music
120 Mannuur Rajakumaranunni Music
121 Neralath Ramappothuval Music
122 P.Leela Music
123 Palakkad Raghu Music
124 Ramaphan Music
125 Sukumari Naredra Menon Music
126 Udayabhanu.K.P Music
127 Vellinezhi Subramaniyan Music
128 Mannuur Ramadas Music
129 Chettur Radhakrishnan Music
130 Unni Menon Music
131 NaraNath Branthan Mythical
132 Pakkanar Mythical
133 Perumthachan Mythical
134 Cherukad Novelist
135 M.S.Kumar Novelist
136 O.V.Vijayan Novelist
137 Unnikrishnan Thiruvaazhiyode Novelist
138 Methil Radhakrishnan Novelist
139 Methil Ravi Novelist
140 Uroob Novelist
141 Akkitham Narayanan Painting
142 Shadananan Anikkath Painting
143 Thrikkadeeri vasudevan namboodiri Painting
144 Nambuthiri Painting
145 A.S.Nair Painting
146 Kariyannuur Narayanan Panchavadyam
147 Dr.Sasikumar, Nechiyil Phisician
148 P.S.Varier Phisician
149 P.S.Varier (Kottakkal) Phisician
150 Vaidyamadham Namuthiri Phisician
151 Krishnankutty Varier Phisician
152 Kulukkalluur Krishna Varier Phisician
153 Dr.Jayagopal Phisician
154 Dr.C.S.Varier Phisician
155 Akkitham Achyuthan nambuthiri Poet
156 Cheruliyil kunjunni Nambeesam Poet
157 Itaseri Govindan Nair Poet
158 Iyyankode Sreedharan Poet
159 Jothibai Poet
160 Kallanmaarthoti Ravunni Menon Poet
161 Kunchan Nambiyar Poet
162 M.Govindan Poet
163 O.M.Anujan Poet
164 Olappamanna Poet
165 P.Kunjiraman Nair Poet
166 P.T.Narendra Menon Poet
167 Thunchatthezhutthassan Poet
168 Vallathol Narayana Menon Poet
169 Pulakkaat Raveendran Poet
170 Kollankode Gopalan Nair Poet
171 Chathukutty Mannaatiyar Poet
172 Ullaattil gOvindankutty Nair Poet
173 C.S.Parasseri Poet
174 P.P.Ramachandran Poet
175 P.Raman Poet
176 Nalaappaat Poet
177 V.M.Girija Poet
178 E.P.Gopalan Politics
179 C.M.Neelakandan Professor
180 Chathanath Achyuthanunni Professor
181 Shornur Karthikeyan Professor
182 Andaladi Nambuthiri Religious
183 Jyananda Saraswathy Religious
184 Mezhathur Agnihothri Religious
185 Thathri Religious
186 Soolapani Varier Religious
187 Kariyannnur Nambuthirimaar Religious
188 Sankaragupthan Religious
189 Kollangode Raja Religious
190 Kattumadam Narayanan Religious
191 Prahladan Robotics
192 Mannarkkad Mooppil Nair Ruler
193 Kavalappara Moopil Nair Ruler
194 Kuthiravattath Thampan Ruler
195 Dr.A.Jayakrishnan Scientist
196 Dr.A.P.Jayaraman Scientist
197 P.R.Pisharoti Scientist
198 Induchoodan Scientist
199 Mundur Krishnankutty Shortstory
200 Mundur Sethumadhavan Shortstory
201 P.A.Divakaran Shortstory
202 P.Narendranath Shortstory
203 Rajalekshmi Shortstory
204 Sreekrishnapuram Krishnankutty Shortstory
205 Sumamgala Shortstory
206 K.B.Sreedevi Shortstory
207 Hamza Chatholi Sports
208 Sarada Devi Teacher
209 Kootallur Namputhirippad Wisdom
210 Poomulli Araam thampuran Wisdom
211 Punnasseri Nambi Neelakanda Sarma Wisdom
212 V.T.Vasudevan Writer
213 N.P.Vijayakrishnan Writer
214 P.A.Vasudevan Writer
215 Melatur Radhakrishnan Writer
216 Iasahak Master Writer
217 Koladi Govindankutty Writer
Comments