ศึกษาธุรกิจ

 
 
ร้านซุ้มโค้กหน้าหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน
 
             
 
ประเภทธุรกิจ
        ร้านซุ่มโค้กเป็นธุรกิจขนาดเล็ก จัดอยู่ในประเภทธุรกิจซื้อมาขายไป โดยมีการผูกขาดสินค้าจากบริษัทโค้ก
ทำคล้ายๆเฟรนไชน์
 
 
 การดำเนินการศึกษาธุรกิจ
        -ระยะเวลาในการศึกษา
             เลือกเข้าไปศึกษาตั้งแต่ วันที่ 10, 13, 14,  15  กุมภาพันธ์ 2553 
             รวมเวลาในการศึกษา 3 ชั่วโมง 50 นาที
 
    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 (วันพุธ)
         -หาธุรกิจ ตัดสินใจเลือกธุรกิจ ซุ้มโค๊ก
       -สังเกตการณ์ โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที
       - มีลูกค้า 5 คน
         -ใช้บริหารของร้าน
 
    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 (วันเสาร์)
       -ศึกษา ตั้งแต่เวลา 15.00-15.30 น.  รวมระยะเวลา 30 นาที
         -ขออนุญาตศึกษาธุรกิจจากคุณยาย คนเฝ้าร้าน
       -สังเกตุการณ์ ประมาณ 30 นาที มีลูกค้า จำนวน 7 คน
         
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 (วันอาทิตย์)
       -เริ่มศึกษาตั้งแต่เวลา 11.55-14.05   รวมระยะเวลา 2 ชั่วโมง
         -ช่วยน้าอุบล คนเฝ้าร้านทำงาน และขายของ   เด็ดผัก  ต้อนรับลูกค้า
       -มีลูกค้าเข้าร้าน 23 คน
       -สัมภาษณ์ น้าอุบล
 
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 (วันจันทร์)
         -เริ่มศึกษาตั้งแต่เวลา  14.20-15.40 รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง
         -มีลูกค้าเข้าร้าน ทั้งหมด 6 คน
       -เข้าไปสัมภาษณ์ เจ้าของร้าน คุณวรวุธ ธนสรรวนิช    
       -ช่วยงานน้าอุบล ต้อนรับลูกค้า ขายของ ล้างจาน
         -เก็บภาพ
 
                     
 
 
 
สาเหตุที่เลือกศึกษา
      -อยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัย ทำให้ง่ายและสะดวกในการเดินทาง
เราสามารถเลือกไปศึกษาเมื่อไหร่ก็ ได้
      -เป็นกิจการขนาดเล็กที่เราสามารถเข้าถึงเจ้าของร้านเพื่อสัมภาษณ์ได้ง่าย
      -อยากทราบแนวคิดของผู้ที่เปิดร้านซุ้มโค๊ก
 
    
 
ความเป็นมาของกิจการ
                                                   
                                                    1.ผู้ก่อตั้ง,เจ้าของร้าน 
 
                                                       
                                        นายวรวุธ  ธนสรรวนิช อายุ 45 ปี เจ้าของร้าน(ขวา)
                                                      ผู้ศึกษา เก็บข้อมูล (ซ้าย)
 
          เป็นกิจการที่รับช่วงต่อจากพี่สาว ซึ่งทำมาแล้ว 5-6 ปี  และทำงานที่นี่อยู่แล้ว คือเปิดร้านกาแฟ ชื่อมอกาแฟอยู่ในห้องสมุด 
          นายวรวุธ ธนสรรวนิช เป็นคน จ.อุดรธานี
          จบการศึกษาด้านการบัญชี จากโรงเรียนพานีชย์ จ.อุดร
          แต่ก่อนทำอาชีพ ขายประกัน ในบริษัทเอกชน เป็นเวลา 12 ปี
          ปัจจุบัน แต่งงานกับ คุณ อู๊ด วิยดา มีบุตร 2 คน
 
ปัญหาในมุมมองเจ้าของร้าน
         -พนักงานหยุดบ่อย  ติดงาน ปัญหาสุขภาพ ฯลฯ
         -พนักงานออกจากงานโดยไม่บอก
         -ช่วงปิดเทอมขาดรายได้
 
 
 
 
2.พนักงานขายของ
                 
                                                   
น้าอุบล พนักงานในร้าน(ซ้าย)
ผู้ศึกษาธุรกิจ (ขวา)
 
         นางอุบล  นามมะห่อ อายุ 38 ปี
         เป็นคน จ.อุบล ต.เมืองศรีไค บ้านอยู่บริเวณ มหาวิทยาลัยอุบลฯ
         มีบุตร 2 คน
         ปัจจะบันทำงานร้านซุ่มโค้ก ได้ 3 เดือนแล้ว
 
 
ปัญหาในมุมมองของพนักงาน  
         -พื้นตู้โค๊กพัง
         -อากาศร้อน ไม่มีที่บังแดด
         -สินค้าไม่หลากหลาย
         -ช่วงที่เที่ยงๆถ้าไม่มีลูกค้าจะง่วงมาก
         -ปัญหาทีทำงานไม่สะอาด เหม็น หนูตาย
    
 
 
 
                                       รายการค้าสินค้าในร้าน

หมวด

รายการ

ราคา

ของสด

ลูกชิ้น หมู,เนื้อ,ปลา,ไก่

ไม้ละ 5

ฮอตดอก

ไม้ละ 7

ข้าวโพดต้ม ข้าวโพดข้าวเหนียว(ขาว),

ข้าวโพดหวาน(เหลือง)

ถุงละ 10 ฝักละ 7

ผักกินกับลูกชิ้น โหระพา,สาระแหน่,แตงกวา,

ถั่วฝักยาว,กะหล่ำ

ฟรี

ของแห้ง

ขนมกร๊อบแกร๊บ

ราคาเริ่มต้นที่ 5 บาท

ขนมปัง

ราคาเริ่มต้นที 10 บาท

ลูกอม หมากฝรั่ง

ราคาเริ่มต้นที 2 เม็ด 1 บาท

เครื่องดื่ม

นม

เริ่มที่กล่องละ 10 บาท

น้ำอัดลม

แก้วละ 5 บาท  ขวดเริ่มต้นที่ขวดละ 10 บาท

ชา

กล่องละ 10 ขวดละ 20

กาแฟเบอร์ดี้

ขวดละ 14

เครื่องดื่มชูกำลัง เอ็ม150

 

น้ำเปล่า

ขวดละ 8

 
 
                                     
 
   
                               
  
  
    
 แหล่งที่มาของสินค้า
        -ของสด จากตลาดวาริน พวกผัก ข้าวโพดต่างๆ
        -ของแห้งจากห้าง บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส ยงสงวน
        -เครื่อง มาจากบริษัท โค๊กเป็นส่วนใหญ่ น้ำเปล่าน้ำทิพย์ โค๊ก
        -น้ำแข็ง
 
รายได้
       - รายได้ต่อวันเคยต่ำสุดอยู่ที 270 บาท
       -รายได้ต่อวันสูงสุดอยู่ที 1,300  บาท
       -โดยเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 500-700 บาท (จากน้าอุบล คนเฝ้าร้าน)
 
       -รายได้สุทธิต่อเดือนอยู่ที่ 25,000 บาท
       -กำไรสุทธิต่อเดือนอยู่ 7,000-8,000 บาท
 
รายจ่าย
       -เงินเดือนพนักงาน 1 คน 4,500 บาท
       -ค่าไฟเดือนละ 300 บาท
       -ค่าสินค้าต่างๆ อยู่ที่ 2,000-3,000 บาท
       -รวมรายจ่ายต่อเดือนประมาณ 6,000-7,000 บาท
 
ปัญหา
         -พนักงานหยุดบ่อย  ติดงาน ปัญหาสุขภาพ ฯลฯ
         -พนักงานออกจากงานโดยไม่บอก
         -ช่วงปิดเทอมขาดรายได้
         -พื้นตู้โค๊กพัง
         -อากาศร้อน ไม่มีที่บังแดด
         -สินค้าไม่หลากหลาย
            
 
 
 ประเมินความพอเพียงของธุรกิจ
         การประเมินความพอเพียงของธุรกิจจากการวิจัยเชิงปฏิบัติจริงนั้น ทำโดยการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจับดู นั่นคือ ความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวดี มีความรู้ มีคุณธรรม ซึ่งจากการศึกษา แล้ว ข้าพเจ้าสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
 
 หมวด จุดแข็ง จุดอ่อน
 การดูแลพนักงาน  -อาจจะมีการขึ้นเงินเดือนเมื่อทำงานนาน

-เงินเดือนน้อย  -ไม่มีสวัสดิการให้พนักงาน

 คุณธรรม

-ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า 

-สินค้าราคาไม่แพงมาก  

-แม่ค้าอัธยาศัยดี  โอบอ้อมอารี

-ให้ผักที่ใช้กินกับลูกชิ้นแก่ลูกค้ามาก

 

 -สถานที่ไม่สะอาด มีหนูตาย  แออัด

-ที่ล้างชาม ล้างผักยังไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่

 ภูมิคุ้มกัน

-มีร้านค้า มอกาแฟ เป็นรายได้อีกทาง 

-มีทุนสำรองมาก  

 -เจ้าของร้านให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับพนักงานมากเกินไป อาจจะมีปัญหาตามมาทีหลังได้
 พอประมาณ

-ทำตามความสามารถที่ตัวเองมี

-การลงทุนในธุรกิจไม่ใหญ่เกินตัว

-ใช้ไฟน้อย เพราะพื้นที่ขนาดเล็ก และมีความสว่างอยู่ตลอด

 

 -มีการผูกขาดสินค้าโค๊กกับบริษัทโค๊ก  น้ำแข็ง  

-การใช้สินค้าเฟรนไชน์เช่น  ลูกชิ้น  โค๊ก น้ำทิพย์

 -ต้องเปิดปิดร้านตามระบบห้องสมุดทำให้รายได้ไม่ตายตัว โดยเฉพาะปิดเทอม ไม่มีสอบ หรือวันหยุด เป็นต้น

 ความมีเหตุมีผล

-ตัดสินใจปิดร้านในช่วงปิดเทอม

-ตัดสินใจขายลูกชิ้นเพราะรู้ว่าลูกค้าชอบกินลูกชิ้นอยู่แล้ว

 
 มีความรู้

 -รู้ความต้องการของลูกค้า เช่นรู้ว่าลูกค้าชอบกินลูกชิ้น  หรือน้ำเย็นๆ

 -ไม่มีความสามารถในการปรับการผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ สถานที่

   
 
 
      
 
Comments