Grupy dzieci‎ > ‎Starszaki‎ > ‎

Plan pracy


Marzec 2015

opublikowane: 09.03.2015, 12:07 przez Barbara Bączek

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej w Grupie dzieci 4 i 5-letnich.


Krąg tematyczny: W krainie baniek mydlanych 

Dziecko:
 • Wie, jak powstają bańki mydlane 
 • Stopniuje przymiotniki określające wysokość 
 • Rozumie znaczenie higieny w życiu człowieka 
 • Samodzielnie i prawidłowo korzysta z przyborów higienicznych 
 • Zna zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze środków chemicznych 
 • Przelicza i ustala równoliczność zbiorów 

Krąg tematyczny: Tęczowa wiosna

Dziecko:
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki przylatujące do Polski 
 • Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżnia głoski w nagłosie 
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną 
 • Przeprowadza doświadczenia i wyciąga z nich wnioski 
 • Poznaje pierwsze wiosenne kwiaty i wyróżnia części roślin 
 • Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach 

Krąg tematyczny: Opowieści mórz i oceanów

Dziecko:
 • Wskazuje zbiorniki wodne na mapie i globusie 
 • Poznaje zwierzęta wodne 
 • Bada czystość wody 
 • Wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń 
 • Klasyfikuje przedmioty wg kształtu 
 • Odróżnia poprawne liczenie od błędnego 

Krąg tematyczny: Płynąć nie tylko pod żaglami

Dziecko:
 • Przeprowadza zabawy badawcze, prowadzi obserwacje 
 • Grupuje obiekty ze względu na ciężar 
 • Poznaje środki transportu wodnego 
 • Wskazuje zbiorniki wodne na mapie 
 • Poznaje sporty wodne 
 • Zna zasady bezpiecznego przebywania nad wodą 


Pięciolatki:


Wodne odgłosy i eksperymenty

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 • Rozpoznaje i nazywa odgłosy wody, wzbogaca słownik czynny 
 • Odmierza płyny i porównuje poziom wody w naczyniach 
 • Pogłębia wiedzę przyrodniczą na temat przedwiośnia, przeprowadza doświadczenia 
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery ,,p”, doskonali analizę i syntezę głoskową 
 • Rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe i pochodne 
 • Poznaje stany skupienia wody i jej obieg w przyrodzie 
 • Nazywa części roślin i zna ich funkcje 
 • Rozumie znaczenie wody dla roślin 

Woda dla zdrowia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
 • Poznaje zasady zdrowego żywienia 
 • Porównuje objętość naczyń, odmierza wspólną miarą 
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery ,,j”, doskonali analizę i syntezę głoskową 
 • Rozumie konieczność dbania o higienę ciała 
 • Prawidłowo stosuje określenia dotyczące czasu: rano, po południu, wieczorem, przed, po 
 • Odczuwa odpowiedzialność za własne zdrowie 
 • Rozumie konieczność poddawania się leczeniu 

Tajemnice wodnego świata

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
 • Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat zwierząt i roślin żyjących w różnych środowiskach wodnych 
 • Wykorzystuje różne źródła wiedzy, w celu zdobycia informacji 
 • Rozumie konieczność chronienia przyrody i dbania o czystość wód 
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery ,,s”, doskonali analizę i syntezę głoskową 
 • Poznaje zapis cyfry ,,0”, porównuje liczebność zbiorów 
 • Poznaje tradycje i zwyczaje związane z żegnaniem zimy 
Sztuka bycia odważnym

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
 • Dostrzega różne aspekty i przejawy odwagi w zachowaniu swoim oraz innych 
 • Wykorzystuje w zabawie różne formy ekspresji: mimikę, ruch, gest, słowo 
 • Dokonuje oceny postępowania, poprawnie argumentując wyrażane sądy i opinie 
 • Poznaje przysłowia ludowe i rozumie ich sens 
 • Określa kierunki z punktu widzenia drugiej osoby


Piosenka Wiosna

1. Promyk słońca wyjrzał zza chmury
I zobaczył świat szarobury.
I pomyślał: "Kto tu pomoże?
Świat taki szary być nie może!" 

Ref. Kto obudzi pąki kwiatów? (WIOSNA!)
Kto pokaże gniazda ptakom? (WIOSNA!)
Kto wygoni misia nory? (WIOSNA!)
Zazieleni pola, bory?

2. Promyk słońca spotkał wiosenkę
I zaśpiewał krótką piosenkę.
Daj wiosenko kwiatków troszeczkę
I obudź misia, obudź rzeczkę.

Ref. Kto obudzi pąki kwiatów? (WIOSNA!)
Kto pokaże gniazda ptakom? (WIOSNA!)
Kto wygoni misia nory? (WIOSNA!)
Zazieleni pola, bory?

I wiosenka go posłuchała,
Kolorowe kwiaty nam dała.
Zabłysnęła w krąg kolorami
I już zostanie teraz z nami.

Ref. Obudziła pąki kwiatów! (WIOSNA!)
Pokazała gniazda ptakom! (WIOSNA!)
Wygoniła misia nory! (WIOSNA!)
Ożywiła pola, bory!

Wiersz 


Prośba do słoneczka 

Malutka główka krokusa
nad śniegiem się pojawiła.
To znaczy, że już wkrótce
przybędzie wiosna miła.

Słoneczko nasze kochane,
bardzo cię prosimy.
Ogrzewaj mocno ziemię,
zacieraj ślady zimy.

Pod śniegiem mocno bije
pani przyrody serce.
Słoneczko wyślij promienie,
daj ciepła jak najwięcej.

Urośnie młoda trawa,
rozwiną się pąki na drzewach.
Dla ciebie miłe słoneczko
każdy ptaszek zaśpiewa.

Styczeń 2015

opublikowane: 06.01.2015, 02:42 przez Barbara Bączek   [ zaktualizowane 06.01.2015, 02:48 ]

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej w Grupie dzieci 4 i 5-letnich.


4 –latki

Krąg tematyczny: W drodze do gwiazd

Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

 • poznaje tradycje noworoczne
 • poznaje urządzenia do odmierzania czasu
 • uczy się nazw dni tygodnia i poznaje nazwy miesięcy
 • oddaje nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej
 • poznaje pojęcia: przestrzeń kosmiczna, Układ Słoneczny

 

Krąg tematyczny: Gdy śnieg pada…

Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

 • wymienia nazwy zimowych miesięcy i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy
 • podziwia i porównuje obrazy o tematyce zimowej
 • nazywa sporty zimowe i sprzęt potrzebny do ich uprawiania
 • ilustruje treść opowieści matematycznej oraz układa własną opowieść
 • poznaje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
 • dostrzega rymy i układa rymowanki

Krąg tematyczny: Przysmaki z babcinego garnuszka

Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

 • poznaje pojęcie naczynie kuchenne i ich przeznaczenie
 • nazywa różne produkty spożywcze i uczestniczy w degustacji
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w kontaktach z urządzeniami elektrycznymi i gorącymi przedmiotami
 • określa zasady zdrowego żywienia
 • przygotowuje poczęstunek dla najbliższych

 

Krąg tematyczny: Zimowe wieczory w świetle lampki

Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

 • poznaje pojęcia: autor, ilustrator, biblioteka
 • obserwuje światło i rozumie znaczenie powstawania cienia
 • rozumie pojęcia: scena, kurtyna, widownia
 • przelicza i przekłada wynik na ruch
 • poznaje urządzenia elektryczne i zasady bezpiecznego korzystania z nich

 

5 -latki

 

Krąg tematyczny: Opowieści  zimowe nieba

Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

 • przyswaja pojęcia związane z rytmiczną organizacją czasu
 • wzbogaca wiedzę o słownictwo dotyczące kosmosu
 • wskazuje na globusie krainy polarne i wie, że panuje tam odmienny klimat
 • rozwija kreatywność i ekspresję słowną podczas zabaw teatralnych
 • utrwala obraz graficzny poznanych liter i cyfr


Krąg tematyczny: Sztuka życia w zgodzie

Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

 • kształtuje pozytywne postawy społeczne oparte na podstawowych wartościach, takich jak zgoda, sprawiedliwość
 • dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich
 • poznaje skuteczne sposoby łagodzenia konfliktów i dochodzenia sprawiedliwości
 • uczy się przestrzegania reguł gry i kontroli emocjonalnej w sytuacji przegranej

 

Krąg tematyczny: Z babcią i dziadkiem przy kominku

Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

 • wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną
 • rozumie swoją rolę w rodzinie oraz konieczność respektowania prawa do spokoju i wypoczynku innych osób w najbliższym otoczeniu
 • formułuje wypowiedzi na temat swoich dziadków, doceniając ich uczucia, wkład i zaangażowanie w życie rodziny
 • odczuwa radość sprawiania przyjemności najbliższym, kultywowania świąt o charakterze rodzinnym docenia wartość pamiątek rodzinnych i rozumie potrzebę ich szanowaniaWiersz


,,Podziękowanie”
/autor nieznany/ 

Babciu droga ,Babciu miła,
Tyś na ręku mnie nosiła
i opieką otaczała,
kiedy byłam całkiem mała.

Dziadku drogi i kochany,
dałeś świat zaczarowany.
Zabierałeś na spacerki
lub dawałeś mi cukierki.

Dziś dziękuję wam serdecznie
Drogi Dziadku , Babciu miła
Za to, że przy Was czuję się bezpiecznie!


Piosenka


Babciu, Dziadku –kocham Was! 
/muz. F. Babiński, sł. A. Ciniewicz- Tarach/ 


1. Babcia jak dobra wróżka, 
zawsze uśmiech ma na twarzy, 
najpiękniejsze czyta bajki, 
pyszne naleśniki smaży! Ref. Dziś piosenkę dla Was mam 
i całusa chętnie dam! 
Z Wami słodko mija czas. 
Babciu, dziadku – kocham Was! 


2. Z dziadkiem mogę majsterkować 
albo wybrać się na grzyby… 
O kosmosie mi opowie 
i nauczy łowić ryby! 


Ref. Dziś piosenkę dla Was mam 
i całusa chętnie dam! 
Z Wami słodko mija czas. 
Babciu, dziadku – kocham Was!
Grudzień 2014

opublikowane: 01.12.2014, 23:11 przez Barbara Bączek   [ zaktualizowane 01.12.2014, 23:19 ]

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej w Grupie dzieci 4 i 5-letnich.

Czterolatki

 

Krąg tematyczny: Guzikowy świat

Dziecko:                            

 • Dostrzega zmiany atmosferyczne charakterystyczne dla zimy.
 • Określa temperaturę powietrza i poznaje zastosowanie termometru.
 • Klasyfikuje elementy wg podanej kategorii i potrafi uzasadnić swój wybór.
 • Dokonuje pomiarów długości, stosuje określenia: długi, dłuższy, najdłuższy
 • Wie, jak zapobiegać chorobom i rozumie konieczność poddawania się leczeniu.
 • Przelicza elementy w zakresie 1-5.

  

Krąg tematyczny: Opiekunowie zwierząt

Dziecko:

 • Zna warunki potrzebne do życia zwierzętom domowym. 
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze. 
 • Zna wybrane gatunki ptaków zimujących w Polsce i wie, jak pomagać im w czasie zimy. 
 • Poznaje sposoby przystosowania do zimy danych zwierząt. 
 • Uczy się przestrzegać reguł współżycia w grupie i przeżywać sukcesy i porażki. 
 • Przelicza elementy w zbiorach i porównuje ich liczebność


Krąg tematyczny: Rozświetlona choinka

Dziecko:

 • Dostrzega piękno świątecznych dekoracji
 • Słucha utworu literackiego i wypowiada się na jego temat
 • Porównuje i grupuje przedmioty ze względu na dwie cechy
 • Opowiada o swojej rodzinie
 • Poznaje regionalną sztukę świecką


Krąg tematyczny: Sztuka bycia dobrym człowiekiem

Dziecko:

 • Kształtuje pozytywne wzorce zachowania oraz dostrzega wartość wzajemnej pomocy
 • Dostrzega różne aspekty odpowiedzialności i jej znaczenie w relacjach społecznych
 • Nabiera opiekuńczego i empatycznego stosunku do zwierząt
 • Poznaje potrzeby zwierząt domowych i sposoby opiekowania się nimi

 

 

Pięciolatki

 

Krąg tematyczny: Zimowe zabawy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega zjawiska pogodowe charakterystyczne dla zimy, wzbogaca słownictwo związane z tematem
 • Zna sposób działania termometru i dokonuje pomiarów temperatury
 • Zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i uprawiania sportów zimowych
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania, tworzy zbiory ze względu na cechy ogólne przedmiotów
 • Potrafi współpracować podczas planowania i wykonywania pracy zespołowej
 • Wykazuje zainteresowanie książkami i wie, jak należy z nich korzystać

 

Krąg tematyczny: Sztuka bycia dobrym człowiekiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 • Kształtuje pozytywne wzorce zachowania oraz dostrzega wartość wzajemnej pomocy
 • Dostrzega różne aspekty odpowiedzialności i jej znaczenie w relacjach społecznych
 • Nabiera opiekuńczego i empatycznego stosunku do zwierząt
 • Poznaje potrzeby zwierząt domowych i sposoby opiekowania się nimi

 

Krąg tematyczny: Świąteczne smaki i zapachy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • Dostrzega piękno sztuki ludowej oraz zdobnictwo charakterystyczne dla własnego regionu
 • Odczuwa więź emocjonalną z rodziną i aktywnie włącza się w przygotowanie do świąt
 • Poznaje smaki i zapachy świątecznej kuchni oraz sposoby przyrządzania tradycyjnych potraw
 • Wykazuje się kreatywnością i zmysłem estetycznym podczas wykonywania prac plastycznych o tematyce świątecznej


Wiersz


,,Małej Dziecinie” 
/Z. Kunstman/ 

Zapachniała choinka, na niej
błyszczą gwiazdeczki, leży
biały opłatek, jak Pan Jezus
w żłobeczku. 

Wieczór cichy, grudniowy -
wszystkie dzieci się cieszą,
gdy się Chrystus narodzi,
do kościoła pospieszą. 

A w kościele stajenka,
pastuszkowie i granie,
aby było przyjemnie
spać Dzieciątku na sianie. 

Nasz maleńki Pan Jezus
gdy się ze snu obudzi,
uśmiechnie się serdecznie
do wszystkich na
świecie ludzi. 

Hej, niech żyje choinka!
Cukierki i jabłuszka. Niech
kochanej Dziecinie złożą
dzieci serduszka.

Piosenka


„Wesoła choinka” - piosenka
/sł. T. Kubiak, muz. K. Kwiatkowaska/


Na gałązce choinkowej wiszą dwa jabłuszka.
Przy jabłuszku pierwszym pajac, przy drugim kaczuszka.
Pajac biały jest jak piekarz, mąkę ma na brodzie
A kaczuszka złota, jakby kąpała się w miodzie.


Choinka, choinka, wesoła choinka!
Choinka, choinka, wesoła!Popatrz mamo - woła Krysia - Jak ten pajac skacze!
A czy słyszysz - mówi mama - jak kaczuszka kwacze?
Pajac skacze, kaczka kwacze, posłuchajcie sami,
a zajączek tuż tuż obok rusza wąsikami!


Choinka, choinka, wesoła choinka!
Choinka, choinka, wesoła!

Listopad 2014

opublikowane: 01.12.2014, 23:01 przez Barbara Bączek   [ zaktualizowane 01.12.2014, 23:09 ]

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej w Grupie dzieci 4 i 5-letnich.


Czterolatki


Temat: Gawry, nory i dziuple
Dziecko:                            

 • wypowiada się na temat utworów literackich
 • poznaje ptaki odlatujące z Polski na zimę
 • poznaje sposoby przygotowania się zwierząt do zimy
 • wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia
 • dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni

 

Temat: Tworzymy piękno wokół nas

Dziecko:

 • poznaje pojęcie pejzaż i potrafi docenić piękno obrazów
 • klasyfikuje obiekty ze względu na tworzywo z którego zostały wykonane
 • określa wysokość i barwę dźwięków
 • wyróżnia barwy podstawowe i tworzy kolory pochodne
 • porównuje liczebność zbiorów przez ustawianie w pary
 • podejmuje różne działania artystyczne i potrafi czerpać z nich radość


Temat: W cieple i blasku ognia

Dziecko:

 • zgodnie pracuje z innymi , tworząc prace plastyczne
 • bada i opisuje właściwości ognia
 • zna zasady bezpieczeństwa w kontakcie z ogniem i gorącymi przedmiotami
 • wskazuje naturalne i sztuczne źródła ciepła i światła
 • słucha opowiadania i potrafi je streścić własnymi słowami
 • uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę


Temat: W naszym magicznym kręgu

 Dziecko:

 • dokonuje oceny zachowania bohatera utworu literackiego
 • odgrywa role w zabawach dramowych
 • opisuje wygląd rówieśników, stosując określenia przymiotnikowe
 • dostrzega wartość koleżeństwa i przyjaźni
 • bada światło i jego wpływ na nastrój i samopoczucie

 

 

Pięciolatki

 

Temat: Sztuka bycia razem

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • kształtuje pozytywną samoocenę i umiejętność jej wyrażania 
 • dostrzega znaczenie kultury bycia w życiu codziennym, w tym świadomość, że dzięki stosowaniu form grzecznościowych i kulturalnemu zachowaniu można łagodzić konflikty, naprawić błędy, stwarzać miłą atmosferę 
 • wykazuje tolerancję wobec innych, rozumiejąc, że różnimy się, mamy różne możliwości, ale potrafimy być razem 
 • wzbogaca słownictwo służące określeniu cech charakteru, postaw i zachowania oraz poprawnie formułuje wypowiedzi 
 • rozumie znaczenie współpracy wielu ludzi w celu osiągnięcia wspólnego celu 
 • odczytuje i nazywa stany emocjonalne innych osób na podstawie mimiki twarzy i postawy ciała 
 • potrafi rozdzielać elementy

 

 

Temat: Z dziejów Ziemi…

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 • wykazuje zainteresowania historią Ziemi
 • poznaje wybrane bogactwa naturalne naszej planety oraz związane z nimi korzyści dla człowieka
 • uczestniczy w obserwacjach, doświadczeniach i eksperymentach, wykazuje się myśleniem przyczynowo-skutkowym
 • rozumie konieczność segregowania odpadów i orientuje się w jaki sposób należy to zrobić
 • potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy w celu rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy
 • dostrzega zmiany o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym
 • odczuwa satysfakcję z podróży po pierwszym poznawanym żywiole - Ziemi


Wiersze


Barwy ojczyste
/Cz. Janczarski/


Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień - to miłość,
biel – serce czyste…
Piękne są nasze
Barwy ojczyste.Syrenka
/J. Laskowski/


Stoi Syrenka
nad Wisłą,
słońce w jej oczach
zabłysło.
Warszawskie dzieci tu przyszły,
stanęły na brzegu Wisły.

Kiwają Syrenie ręką:
,,Jakże się miewasz, Syrenko?”


PiosenkaPan Listopad gra 
/ muz. K.Kwiatkowska, sł.Z.Holska-Albekier/

1.Pan Listopad gra na basie:
dylu, dylu, bum!
Na jesiennym graniu zna się , 
trawką dotknąl strun.

Ref. Wesoło gra muzyka!
Pada deszcz.
Świerszcz za kominem cyka, 
Tańcz, gdy chcesz!

2. Pan Listopad gra na bębnie:
bara, bara, bum!
Z deszczem puka równo pięknie
koncert daje nam.

Ref. Wesoło gra muzyka...

3.Pan Listopad gra na flecie:
fiju, fiju, fju!
Z liści złotych ma berecik, 
a kubraczek z nut.

Ref.Wesoło gra muzyka...

Czerwiec 2014

opublikowane: 03.06.2014, 13:22 przez Barbara Bączek

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej w Grupie dzieci 4 i 5-letnich.


I. CZTEROLATKI

BLOK TEMATYCZNY: JA CZTEROLATEK – WY CZTEROLATKI

CEL OGÓLNY: 
Zapoznanie z warunkami życia dzieci na różnych kontynentach. Czerpanie radości ze wspólnych zabaw, z udziału w uroczystościach

BLOK TEMATYCZNY: MIASTO CZTEROLATKA.

CEL OGÓLNY: Poznawanie swojego najbliższego otoczenia. Budzenie świadomości narodowej

BLOK TEMATYCZNY: CZTEROLATEK PODRÓŻNIKIEM

CEL OGÓLNY: 
Wytworzenie klimatu oczekiwania na zbliżające się wakacje. Utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętnościI. PIĘCIOLATKI

BLOK TEMATYCZNY: OCZAMI DZIECKA

CEL OGÓLNY: 
Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, jak dobro, prawda, miłość, piękno. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzenie w kulturę bycia.

BLOK TEMATYCZNY: PRZEDSZKOLAKI RUSZAJĄ W KOSMOS

CEL OGÓLNY: 
Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania świata techniki poprzez obserwowanie, manipulowanie oraz przekształcanie

BLOK TEMATYCZNY: WAKACJE BEZPIECZNE I AKTYWNE

CEL OGÓLNY: 
Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia. Ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

BLOK TEMATYCZNY: WAKACJE BEZPIECZNE I AKTYWNE

CEL OGÓLNY: 
Nawiązywanie bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi osobami. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, rodzinie, wspólnocie lokalnej.

Piosenka

Podajmy sobie ręce
/sł. Dorota Gellner, muz. Krystyna Kwiatkowska/ 


Chociaż świat dookoła 
dziwny jest i wielki, 
a my tacy mali, 
mali jak kropelki- 

Podajmy sobie ręce 
w zabawie i piosence, 
w ogródku przed domem 
na łące znajomej. 

Podajmy sobie ręce 
przez burze i przez tęcze, 
pod gwiazdą daleką, 
nad rzeczką i rzeką. 

Kiedy nagle z bajki 
zniknie dobra wróżka, 
kiedy szary smutek 
wpadnie do fartuszka- 


Choć nas czasem dzielą, 
nieprzebyte góry , 
nieskończone drogi 
zachmurzone chmury.

Wiersz

Dzieci świata 
/Wincenty Faber/ 

W Afryce w szkole, na lekcji, 
śmiała się dzieci gromada, 
gdy im mówił malutki Gwinejczyk, 
że gdzieś na świecie śnieg pada. 

A jego rówieśnik Eskimos, 
też w szkole w chłodnej Grenlandii, 
nie wierzył, że są na świecie 
gorące pustynie i palmy. 

Afryki ani Grenlandii 
my także jak dotąd nie znamy, 
a jednak wierzymy w lodowce , 
w gorące pustynie, w banany. 

I dzieciom z całego świata 
chcemy ręce uścisnąć mocno 
i wierzymy, że dzielni z nich ludzie, 
jak i z nas samych wyrosną.

Maj 2014

opublikowane: 12.05.2014, 08:36 przez Barbara Bączek   [ zaktualizowane 12.05.2014, 08:43 ]

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej w Grupie dzieci 4 i 5-letnich.


I. Czterolatki

Integralny ośrodek tematyczny: W OGRÓDKU

Cele ogólne:
- Poznawanie czynności wykonywanych wiosną w ogrodzie.
- Poznanie pracy ogrodnika – czynności jakie wykonuje i narzędzi pracy.

Integralny ośrodek tematyczny: JEZDNIĘ PRZECHODZIMY PO PASACH

Cele ogólne:
 • Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie. 
 • Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię. 
 • Poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy. 

Integralny ośrodek tematyczny: DUŻO POJAZDÓW DOOKOŁA

Cele ogólne: 
 • Rozpoznawanie i nazywanie pojazdów: osobowych, ciężarowych i ratowniczych. 
 • Poznanie wyglądu, nazwy i przydatności pojazdów specjalnych, np. pomoc drogowa, karetka pogotowia. 
 • Wyjaśnienie uprzywilejowania w ruchu drogowym pojazdów specjalnych 

Integralny ośrodek tematyczny: MAMA MA DUŻO PRACY

Cele ogólne: 
 • Określanie stopnia pokrewieństwa między członkami rodziny. 
 • Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do matki. 
 • Zachęcanie do pomocy mamie poprzez wykonywanie prostych prac domowych 


II. Pięciolatki 

Tematy:

 1. Jak powstaje książka?
 2. Na łące.
 3. Mamy swoje mamy.
 4. Mam zwierzątko.

Piosenka          


Majowa majówka
(sł. St. Karaszewski, muz. Tomasz Strąk)


1. Gdy majowe słońce świeci,
o majówce marzą dzieci.
Płynie ruczaj, szumi gaj
ciepły maj – dla dzieci raj!


Ref. Gdy majowa jest majówka,
my zielono mamy w główkach.
Polny konik, boża krówka,
to majowa jest majówka!


2. Hej dziewczyny, hej chłopaki,
bierzcie torby i plecaki.
Dalej w pola, łąki, las,
Tam przygoda czeka nas!

Ref. Gdy majowa…


Wiersz


Łąka 
/Bożena Forma/ 

Powiał letni wietrzyk, 
łąka zapachniała, 
świeżą koniczyną 
pokryła się cała. 

Brzęczą głośno pszczoły, 
pracują wytrwale. 
Zapylają kwiaty, 
nie nudzą się wcale. 

Na łące tej chciałbym 
znaleźć się przez chwilę 
i stać się prześlicznym, 
barwnym motylem.

Kwiecień 2014

opublikowane: 12.05.2014, 08:34 przez Barbara Bączek

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej w Grupie dzieci 4 i 5-letnich.


Czterolatki

Integralny ośrodek tematyczny: PRZYSZŁA DO NAS WIELKANOC 

Cele ogólne:
 • Poznanie tradycji związanych z Wielkanocą. 
 • Zachęcanie do czynnego udziału w przygotowaniach do świąt 


Przyszła do nas Wielkanoc

    1. Niedługo Wielkanoc
    2. Wysiewamy owies
    3. Wielkanocne zwyczaje
    4. Świąteczne baby i mazurki
    5. Wielkanocne zajączki
    6. Wielkanocny baranek
    7. Pisanki, jajka malowane
    8. Pisanki i kraszanki
    9. Kolorowa pisanka
    10. Kura i kurczątko


Integralny ośrodek tematyczny: ZWIERZĘTA W DOMU I W GOSPODARSTWIE

Cele ogólne:
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych i z wiejskiego podwórka. 
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt dorosłych i młodych. 
 • Rozumienie korzyści jakie ma człowiek z hodowli zwierząt 
Zwierzęta w domu i w gospodarstwie

    1. Na wiejskim podwórku
    2. Wesoły konik
    3. Zwierzęce przysmaki
    4. Krowa daje nam mleko
    5. Koza
    6. Pies i kot
    7. Buda dla psa
    8. Rola psa w życiu człowieka
    9. Koty i kotki
    10. Znamy wiele zwierząt


Pięciolatki

Święta wielkanocne
 1. Wielkanocne tradycje 
 2. Pisanki, kraszanki 
 3. Wielkanocne baby 
 4. Wielkanocny koszyczek 
 5. Wielkanocny stół 

Praca rolnika
 1. Pracowity dzień rolnika 
 2. Maszyny w gospodarstwie 
 3. Od buraka do lizaka 
 4. Jak powstaje chleb? 
 5. Robimy ciastka 

Chronimy środowisko
 1. Co to jest ekologia? 
 2. Jak długo będzie bić zielone serce? 
 3. Wielkie sprzątanie 
 4. Skąd się bierze prąd? 
 5. Ekologiczne talerzyki 
Kto ty jesteś
 1. Polska – legendy
 2. Godło, flaga, hymn 
 3. Kraków 
 4. Warszawa 
 5. Europa

Piosenka

Jabłonka 
/Maria Konopnicka/ 

Jabłoneczka biała 
Kwieciem się odziała; 
Obiecuje nam jabłuszka, 
Jak je będzie miała. 


Mój wietrzyku miły, 
Nie wiej z całej siły, 
Nie odtrącaj tego kwiecia, 
Żeby jabłka były.

Wiersz

Wielkanocny stół
/E. Skarżyńska/
 
... Palmy - pachną jak łąka
w samym środku lata.
Siada mama przy stole,
A przy mamie - tata.
I my.
Wiosna na nas
zza firanek zerka,
a pstrokate pisanki
chcą tańczyć oberka.
Wpuśćmy wiosnę.
Niech słońcem
zabłyśnie nad stołem
w wielkanocne świętowanie,
jak wiosna wesołe! ....

Marzec 2014

opublikowane: 02.03.2014, 09:51 przez Barbara Bączek

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej w Grupie dzieci 4 i 5-letnich.


Czterolatki


Integralny ośrodek tematyczny: JUŻ IDZIE WIOSNA

Cele ogólne:

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi okresie przedwiośnia.
 • Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów: przebiśnieg, krokus.
 • Poznanie ptaków przylatujących wiosną: jaskółka, bocian, skowronek. 

Integralny ośrodek tematyczny: MAMY CIEPŁĄ WIOSNĘ

Cele ogólne:

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną
 • Poznawanie nazw wiosennych kwiatów: żonkil, tulipan, stokrotka, bratek, hiacynt
 • Wyodrębnianie i nazywanie części roślin: pąk, kwiat – płatki, łodyga, liście.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące. 


Pięciolatki


Tematy:

 1. Oznaki wiosny.
 2. Wszystko rośnie.
 3. Pracowita wiosna
 4. Na wsi.

Wiersz


Marzanna 
/Wanda Chotomska/ 

Ruszamy gromadą, 
wesołym pochodem, 
niesiemy Marzannę 
nad zieloną wodę. 

(…) 


Płyń sobie, Marzanno, 
szumiącym potokiem, 
nad morze szerokie, 
nad morze głębokie. 

Zgiń, przepadnij, zimo 
i nie wracaj do nas- 
na przyjęcie wiosny 
otwórzmy ramiona. 

A teraz gdy zima 
poszła już daleko- 
zatańcz z nami, wiosno, 
nad zieloną rzeką. 


Luty 2014

opublikowane: 02.03.2014, 09:42 przez Barbara Bączek   [ zaktualizowane 02.03.2014, 09:46 ]

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej w Grupie dzieci 4 i 5-letnich.

Piosenka


Lubimy bajki 

I. Oj rety rety, co tu się dzieje, 
wszędzie są wróżki i czarodzieje. 
To nie do wiary, ja chyba śnię, 
wszystko co zechcę, to spełnia się! 


Ref. No, bo my lubimy bajki, 
wtedy, kiedy jest nam źle. 
My lubimy takie bajki, 
które dobrze kończą się. 

II. Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie, 
oto księżniczka tańcuje z księciem. 
Wróżka Kopciuszka stroi na bal, 
tylko macochy trochę mi żal. 


Ref. No, bo my lubimy bajki… 

III. Abrakadabra, hokus-marokus, 
w czarach jest siła i mnóstwo pokus. 
Dla czarodzieja przestroga ta 
aby nie zbudził śpiącego zła. 

Ref. No, bo my lubimy bajki…

Wiersz


Ptaszek w gościnie

/Stanisław Jachowicz/ 

Puk, puk, ptaszek do okienka: 
Niech tam otworzy panienka; 
Bo to teraz straszna zima, 
Nigdzie i ziarneczka nie ma. 
I ptaszynie otworzyli, 
Ogrzali i nakarmili, 

A ptaszyna, wdzięczna za to, 
Śpiewała im całe lato. Czy to bajka… 

(fragment) /Maria Konopnicka/ 

Czy to bajka, czy nie bajka, 
Myślcie sobie , jak tam chcecie. 
A ja przecież wam powiadam: 
Krasnoludki są na świecie. 
Naród wielce osobliwy. 
Drobny-niby ziarnka w bani: 
Jeśli które z was nie wierzy, 
Niech zapyta starej niani…

Styczeń 2013

opublikowane: 02.03.2014, 09:32 przez Barbara Bączek   [ zaktualizowane 02.03.2014, 09:41 ]

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej w Grupie dzieci 4 i 5-letnich.


Umiem wiele zrobić sam

Cele ogólne:

 • Rozumienie konieczności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy, używania zwrotów grzecznościowych.
 • Omówienie czynności związanych z zachowaniem higieny i estetycznego wyglądu. 

 1. Przyjęcie dla naszych pluszaków
 2. Nakrywamy stół 
 3. Porządkujemy naczynia 
 4. Jem już sam 
 5. Robimy kanapki 
 6. Umiemy się ubrać 
 7. Zakładamy kapcie 
 8. Dbamy o nasze buty 
 9. Dbamy o to, jak wyglądamy 
 10. Jestem samodzielny 


Zwierzęta są głodne

Cele ogólne:

 • Rozumienie potrzeby dokarmiania zwierząt w zimie.
 • Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku, np. sarna, jeleń, dzik, – nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania.
 • Obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku, rozpoznawanie i nazywanie niektórych z nich, np. wróbel, gołąb, sikorka, wrona. 

 1. Pamiętamy o zwierzętach 
 2. Przy paśniku i w karmniku 
 3. Głodne ptaszki 
 4. Wróbelek 
 5. Karmnik 


Babcia i dziadek to rodzice moich rodziców

Cele ogólne:

 • Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny; okazywanie szacunku osobom starszym.
 • Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami.
 • Czerpanie radości z przygotowywania i wręczania upominków bliskim osobom.

 1. Z babcią i dziadkiem miło spędzam czas 
 2. Kwiaty dla dziadka 
 3. Jedziemy do babci i dziadka 
 4. Gramy dla babci 
 5. Serduszko dla babci 


5-latki


Cele ogólne:

 1. Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy. 
 2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. 
 3. Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku. 
 4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku. 
 5. Zapamiętanie cech typowych dla zimy. 
 6. Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy. 
 7. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów. 
 8. Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką. 
 9. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. 
 10. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. 
 11. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. 
 12. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: zegar, woda, dom, sanki. 
 13. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski z, w, d, s w wyrazach. 
 14. Nauka piosenek i pląsów.
 15. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 16. Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.


Piosenka


Polka dla Babci i Dziadka 

1. Dziś w przedszkolu wielki bal, 
bal wspaniały na sto par. 
Bal dla dziadków i dla babć- 
pięknie zapraszamy Was. 

Ref. To jest polka dla dziadziusia 
i dla babci i dla wnusia. 
Kto poleczkę naszą zna, 
niech zatańczy tak jak ja. 


2. Do przedszkola zapraszamy 
babcię, dziadka, tatę, mamę. 
Gdy tańczymy polkę wraz 
bardzo miło płynie czas. 

Ref. To jest polka …

1-10 of 31