40203‎ > ‎

บทเรียน Excel 2003

1.แนะนำโปรแกรม Microsoft Excel
 • แนะนำหน้าตาวินโดว์ของ Excel 2003
 • สร้างเวิร์กบุ๊คใหม่ได้ง่ายๆ
 • การใช้แถบเครื่องมือ
 • การเปิดเวิร์กบุ๊คเก่าขึ้นมาใช้งาน
 • การแก้ไขข้อมูลในเซลล์
 • การปิดโปรแกรม Excel
 • ใบงานที่1
 • การเลื่อนเวิร์กชีต
 • การเลือกหลายเซลล์โดยใช้เมาส์
 • การปรับขนาดเซลล์
 • การคัดลอกเซลล์ ย้ายเซลล์
 • การแทรกแถว และคอลัมน์
 • การการลบเซล การซ่อนหรือแสดงข้อมูล
 • ใบงานที่2
 • การจัดการเวิร์กชีต
 • การจัดการกับวินโดว์ของเวิร์กชีต
 • การแบ่งวินโดว์เพื่อจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่
 • ใบงานที่3
 • ตั้งชื่อเซลล์ให้เรียกใช้ได้ง่าย
 • ดูผลลัพธ์จากแถบสถานะ
 • ตัวดำเนินการ ( Operator )
 • การสร้างสูตรคำนวณ
 • ฟังก์ชั่นและสูตรคำนวณ
 • ใบงานที่3
 • ทำความรู้จักกับกราฟ
 • เริ่มสร้างกราฟ
 • การปรับแต่งรายละเอียดของกราฟ
 • ใบงานที่4
 • การแทรกภาพจากแฟ้ม
 • การปรับแต่งรูปภาพ
 • การเคลื่อนย้ายรูปภาพ
 • ใบงานที่5
7.การพิมพ์เวิร์กชีต
 • การกำหนดรายละเอียดการพิมพ์
 • การสร้างหัวหรือท้ายกระดาษ
 • การบังคับจุดขึ้นหน้าใหม่
 • การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
 • การสั่งพิมพ์
 • การดูตัวอย่างเว็บเพจในบราวเซอร์
 • การจัดรูปแบบเบื้องหลังเวิร์กชีต
 • การบันทึกเป็นเว็บเพจ
 • การสร้างไฮเปอร์ลิงค์
 • ใบงานที่6
อ้างอิง  http://kruchan.tanti.ac.th/excel
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม