HázirendAz ellátott gyermekek köre

 

  Családi Napközink a szolgáltatás Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) meghatározott jogszabályok alapján a családban élő gyermekek napi rendszeres gondozását, ellátását, fejlesztését lája el a szülővel, törvényes képviselőjével kötött ellátási szerződés alapján.

 

Nyitvatartási idő

 

  A Családi Napközi munkanapokon 8-17 óráig nyújtja szolgáltatását. Egész napos ellátás esetén legkésőbb 17 óráig vagy fél napos ellátás esetén ebéd után, legkésőbb 12:45 óráig van lehetőség a gyermek hazavitelére. A 17 órai zárást követően a 10 perc türelmi idő leteltével minden megkezdett 30 perc után 1 óra óradíját számoljuk fel. Eltérő a munkarend, ha a nemzeti ünnepek miatt munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul: az ellátás ünnepnapokon szünetel. A nyári zárva tartás 1 hét, míg a téli (decemberben) a két ünnep közötti időszak.

 

A Családi Napközi szolgáltatásai

 

  A Családi Napközi a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek  számára harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosit, ösztönzi a gyermek kreatív, önálló tevékenységét. A Családi Napközi szolgáltatását egész napos vagy fél napos (100 órás) ellátásként lehet igénybe venni.

Az öltözőben minden gyermeknek külön fiókja van a ruhák tárolására.

Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják itt, mert a Napköziben hagyott, ill. a gyermekeken lévő vagy a hozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

Távozáskor, miután a szülő a gyermekét átvette, a Napközi egész területén teljes felelősséget vállal érte.

 

Előjegyzési, beiratkozási szabályok

 

  A Családi Napközibe a jelentkezés folyamatos, a felvétel – személyes beszélgetést követően – a jelentkezések sorrendjében a Családi Napközi szabad, betöltetlen férőhelyeinek figyelembe vételével történik. Szabad férőhely hiányában a fenntartó – külön kérésére – a gyermeket várólistára teszi, és megüresedő férőhely esetében a szülőt értesíti.

Előzetes regisztráció, előjegyzés esetén a törvényes képviselőnek a férőhelyfoglalás érdekében ún. regisztrációs díjat kell fizetnie a fenntartó számára, melynek összege egyszeri 20 000.-Ft.A fenntartó a regisztrációs díjra vonatkozóan a törvényes képviselővel írásbeli megállapodást köt. A fenntartó a regisztrációs díjat a beiratkozás után az első havi intézményi térítési díjból a törvényes képviselő részére jóváírja.

Kérjük a tárgyhavi díjat adott hónap 5.-ig pontosan fizessék be. Fizetési gondjaik esetén keressék a Napközi vezetőjét, aki segítőkészséggel áll rendelkezésükre.

 

Az ellátási jogviszony létrejötte

 

  A Gyvt. Hatályos előírásai alapján az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő (a gyermek törvényes képviselője) kérelmére történik. A Családi Napközi által nyújtott szolgáltatás, ellátás igénybevételét a fenntartó és az ellátást igénybevevő kiskorú gyermek törvényes képviselője által megkötött ellátási szerződés alapozza meg.

A szolgáltatást igénybevevő kiskorú gyermek törvényes képviselője a szolgáltatás igénybevétele előtt a rendelkezésre bocsátott adatlap kitöltésével köteles az ellátást végzőnek a gyermekre vonatkozó legfontosabb információkat megadni.

A Családi Napközi szolgáltatását csak egészséges gyermek veheti igénybe. A szolgáltatást igénybevevő gyermek megbetegedése esetén a szolgáltatás újbóli igénybevétele, a gyermek ismételt közösségbe kerülése kizárólag orvosi igazolással történhet.

 

 

 

Napirend

 

  A Családi Napközi az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó napirendet alakit ki, mely a gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből, egyéni készségfejlesztéséből, beltéri és szabadtéri játékból, ill. az étkezésből áll.

 

-         8: órától érkezés, szabad játék a szobában

-         8:30 kézmosás, reggeli

-         9:00 kezdeményezések, tízórai, játék a szobában jó idő esetén az udvaron

-         11:30 bejövetel az udvarról, tisztálkodás

-         12:00 ebéd

-         12:30 tisztálkodás-fogmosás, készülődés a pihenésre

-         12:45 délutáni pihenő

-         15:00 tisztálkodás, készülődés az uzsonnához

-         15:30 uzsonna

-         16:00-17:00 szabad játék a szobában, udvaron; folyamatos hazamenetel

 

Hetirend

 

Hétfő: Nyelvelő, Világjáró

Kedd: Nyelvelő, Ugra-bugra

Szerda: Nyelvelő, Dúdoló

Csütörtök: Nyelvelő, Ügyeskedő

Péntek: Nyelvelő, Okoskodó

 

Ünnepek, rendezvények

 

  •  Hagyományőrző ünnepek

 

- Farsang

- Húsvét

- Mikulás

- Karácsony

 

  • A Családi Napközi és a család közös rendezvényei

 

- Anyák napja

- Apák napja

- Gyermeknap

- Süni nap

 

Emellett minden gyermek születésnapjáról is megemlékezünk.

 

Együttműködés a szülőkkel

 

  A Családi Napközi vezetője és a törvényes képviselők együttműködését a gyermek gondozására, nevelésére, ellátására vonatkozóan a napi kapcsolattartáson kívül a Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott szülői értekezletek szolgálják.

A Családi Napközi vezetője-a szülő előzetes írásbeli felhatalmazása hiányában- az ellátásban részesülő gyermekeket csak a törvényes képviselőnek adhatja át. Váratlan, előre nem látható akadály esetén a törvényes képviselőnek telefonon kell jeleznie, ha írásbeli felhatalmazással nem rendelkező, vagy abban nem szereplő személy viszi el a gyermeket.

A törvényes képviselő a házirend tudomásulvételével, valamint az ellátási szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az ellátás során a dokumentálására, fénykép-és videó felvételek készüljenek.

 

Ellátottak érdekvédelme

 

  A gyermek, ill. a gyermek nevében eljáró törvényes képviselő, továbbá a gyermek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, ill. a gyermeki jogok sérelme, továbbá a szolgáltatás dolgozói kötelezettség szegése esetén a szolgáltatás vezetőjénél panasszal élhetnek.

 

Fenntartó: Maminti Alapítvány