seramik
 

Anadolu depo su deposu su tanki

içme suyu

sulama

ateş

tarımsal

tarımsal

plastik

polietilen

Polypropylene

Fiberglas

beton

Çelik

tahta

seramik

Indus vadi uygarlığı

bakteriler

 1950ler'e kadar, veya gibi, bunlardan en önemli, göreneksel killeri var, çömlekçilik, tuğlalar, kiremitlere ve gibi yapıldı, çimentolar ve camla beraber. Kil-temelli seramik, çömlekçilikte makalede tanımlanır. Seramik bileşik bir malzemesi ve metal, cermet olarak bilinendir. Seramik sözcük, bir sıfat olabilir, ve hem de bir isim olarak seramik bir malzemeye başvurmak kullanılabilir, veya seramik imalatın bir ürünü. Seramik hem de, seramik malzemelerden dışarı şeyleri yapmanın sanatına başvuruyor olan tekil bir isim olarak kullanılabilir. İmal etmenin teknolojisi, ve seramik malzemelerin kullanımı, seramik mühendisliğin alanının parçasıdır.