Головна‎ > ‎

Де можна здобути освіту?

Тут підібрані найпопулярніші варіанти університетів, в яких можна здобути судейсько - юридичну освіту.
Сподіваюся, інформація буде вам корисною...
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: недержавна
Університет економіки і права "КРОК" заснований в 1992 році і є одним з перших приватних вищих навчальних закладів України. Університет акредитован відповідно до національної класифікації по вищому четвертому рівню. Завдання Університету - формування інноваційної освітньої системи для підготовки ...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: недержавна
Університет засновано у 1998 році. Університет "Україна" – єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. Він свідомо взяв на себе місію вчити людей із особливими потребами. У ц...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Європейський університет 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: приватна
Європейський університет має повне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу і наукової діяльності науково-практичних працівників та студентів. До послуг студентів сучасна комп'ютеризована бібліотека, з фондом в 1000000 примірників видань, спортивні зали, а також бази відпочинку, гурт...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика 
Рівень акредитації: І-ІІ
Форма власності: недержавна
Міжнародний класичний університет імені П. Орлика - це комплекс недержавних навчальних закладів, існуючих в Україні з 1996 року. Ліцензія АЕ № 527891 видана 09.02.2015 р. Вуз акредитований відповідно до національної класифікації. Комплекс Міжнародного класичного університету - це комфортні мож...

У вузі присутні: платне навчання, бібліотека. 

Університет сучасних знань 
Рівень акредитації: III
Форма власності: недержавна
Недержавний вищий навчальний заклад України, який розташований в центрі Києва, засновано в 2002 р. на базі Товариства «ЗНАННЯ» України - громадської організації з 60-річним досвідом науково-просвітницької та освітньої діяльності. 

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Київський національний університет культури і мистецтв 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Київський національний університет культури і мистецтв є сучасною освітньою корпорацією, з новими інформаційними та мультимедійними навчальними центрами, науковими лабораторіями і європейським сервісом. Це демократичний вуз, випускники якого можуть конкурувати не тільки з випускниками вітчизняних...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Національний авіаційний університет 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
Сьогодні НАУ - один із найпотужніших авіаційних вищих навчальних закладів світу, де навчається понад 50 тисяч слухачів серед них 1200 іноземних студентів із 49 країн світу. Потужні науково-педагогічні школи дають можливість готувати не лише фахівців інженерного профілю, але й економістів, юристів...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Національний університет "Києво-Могилянська академія" 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
Навчання студентів НаУКМА здійснюється на основі індивідуального планування. Щорічно згідно з вимогами бакалаврських і магістерських програм кожний студент складає власний план опанування дисциплін, до якого вносить нормативні навчальні дисципліни та обрані ним вибіркові курси. Запис на курси і форм...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі сьогодні - це: - 16 років успішної праці на ринку освітніх послуг України; - висококваліфікований науково-педагогічний склад з великим досвідом практичної, учбової та наукової роботи; - комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, ауди...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
В університеті працює 14 факультетів, 7 навчальних інститутів (Навчально-науковий центр "Інститут біології", військовий, високих технологій, журналістики, міжнародних відносин, післядипломної освіти, філології), Центр українознавства, геологічний та зоологічний музеї, Музей історії університету, Між...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Київський національний університет будівництва і архітектури 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
Київський національний університет будівництва і архітектури є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівельної галузі. Його авторитет ґрунтується на вдалому поєднанні багаторічних традицій та впровадженні нових здобутків вченими університету. На 6 факультетах університе...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Київський національний лінгвістичний університет 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
Київський нацiональний лінгвістичний університет сьогодні - провідний навчальний та науково-методичний центр по підготовці викладачів іноземних мов, перекладачів та фахівців з іноземної філології вищої кваліфікації як для України, так і для країн СНД, Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
НПУ імені М.П. Драгоманова має міцну навчально-матеріальну базу. У розпорядженні студентів і викладачів фундаментальна бібліотека (загальний книжковий фонд - 1 млн. 300 тис. книжок) і 12 читальних залів, в яких одночасно можуть працювати понад 750 студентів. Університет підтримує зв'язки з закорд...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
В університеті функціонують 20 навчальних факультетів, 9 навчально-наукових інститутів, 13 науково-дослідних інститутів і 14 наукових центрів, де працюють 44 академіки і члени - кореспонденти академій наук, біля 2500 професорів, доцентів і викладачів, навчається 41700 студентів, у тому числі біля 15...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Київський національний університет технологій та дизайну 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
Університет засновано наказом Вищої Ради Народного господарства від 17 квітня 1930 року як Інститут шкіряної промисловості. У 1941 році він одержує назву - Київський технологічний інститут легкої промисловості. З 1993 року - Державна акдемія легкої промисловості України. Постановою Кабінету Міністрі...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Навчається понад 34 тис. студентів. Підготовка фахівців здійснюється за 16 напрямами, 27 спеціальностями, 45 спеціалізаціями. Організація підготовки за сучасними актуальними для суспільства спеціальностями, привертає все більше уваги молоді, численних підприємців, організацій, підприємств.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Університет сучасних знань "Кременчуцький інформаційний центр" 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: приватна
Документ про закінчення навчання: диплом державного зразка. Кількість студентів 6 тис.. Кількість викладачів 218. Кількість професорів і докторів наук 23. Кількість кандидатів наук 119.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Національний транспортний університет 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
В університеті піклуються про фізичний розвиток студентів, добре налагоджена спортивна робота: є спортивний комплекс з плавальним басейном, літній спортивно-оздоровчий табір. Найбільшою популярністю користується мотоспорт - університетська команда відома всій Україні та за її межами. Не забуте і доз...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Київський університет права НАН України 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
Київський університет права НАН України створено у 1995 році на базі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. Це один з найавторитетніших провідних навчальних закладів України та єдиний у нашій державі заклад освіти, підпорядкований Національній академії наук...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
До складу університету входять: 6 вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації, наукові установи та виробничі сільгосппідприємства, 5 науково-дослідних інститутів, 13 проблемних лабораторій, Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, Інститут європейської ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Національна академія державного управління при Президентові України 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
За роки своєї діяльності Національна академія здобула високий авторитет у системі вищих органів державної влади України, утвердила свою лідерську роль у розвитку теорії і методології державного управління, досягла значних позитивних результатів у виконанні головного завдання - підготовки високопрофе...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Національний університет державної податкової cлужби України 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
В університеті створюються всі умови не тільки для навчання, але й для проживання та відпочинку. Побудовані житлові будинки для професорсько-викладацького складу, Інформаційний центр, новий студентський гуртожиток. Розширюються навчальні площі факультетів податкової міліції та військової підготовки....

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Київська державна академія водного транспорту 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Сьогоднi в Академiї функцiонують 19 кафедр та 3 факультети. Академiя має сучасну матерiально-технiчну базу з розвиненою iнфраструктурою, яка дозволяє забезпечити навчальний процес, проведення наукових дослiджень та вирiшувати соцiальнi проблеми: забезпечення iногороднiх студентiв житлом, оздоровленн...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Академія муніципального управління 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
В Академії діє 5 факультетів, Науково-навчальний інститут регіонального управління та місцевого самоврядування, коледж міського господарства, 27 кафедр, на яких працює 39 докторів наук, професорів, 197 кандидатів наук, доцентів, висококваліфікованих викладачів.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Міжгалузевий інститут управління 
Рівень акредитації: III
Форма власності: державна
Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: бакалавр: - держбюджет - очно; - за кошти фізичних та юридичних осіб (оплата помісячно): менеджмент: очно/заочно - 760/670 грн; облік і аудит: очно/заочно - 760/670 грн; правознавство: очно/заочно - 1030/820 грн; - розмір оплати впродовж всього терміну н...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Місія університету: здійснення вагомого вкладу у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей. Загалом у КНЕУ навчається більше 36 тис. студентів. Тільки у базовому навчальному закладі їх навчають: - 8 ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Кримський факультет Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (Ялта) 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Розвиток міжнародного співробітництва є пріоритетним для університету, адже країни, з представниками яких співпрацює наш університет, вже пройшли або торують шлях розвитку. З іншого боку, університет має достатньо власного досвіду, щоб поділитися ним із своїми зарубіжними колегами. Східноукраїнс...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Кримський економічний інститут Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана 
Рівень акредитації: ІІІ-IV
Форма власності: державна
У інституті працює висококваліфікований професорський-викладацький склад. 56, 8 % викладачів мають вчені ступені і звання. Значна частина викладачів працює над докторськими і кандидатськими дисертаціями. Тільки в 2007 році викладачами інституту захищені 1 докторська і 4 кандидатських дисертацій. При...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Кримський агротехнологічний університет 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Кримський агротехнологічний університет веде свою історію від Таврійського університету, агрономічний факультет якого в 1922 році був перетворений у самостійний вищий сільськогосподарський навчальний заклад. У ВНЗ ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів, кандидатів і докторів наук...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 
Кримський гуманітарний університет 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Кримський гуманітарний університет є єдиним державним вузом гуманітарного профілю на Південному березі Криму. У структурі університету чотири інститути: Інститут педагогіки, психології та інклюзивної освіти, у складі якого функціонують спеціалізовані групи для студентів 2-3 груп інвалідності; Інстит...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Міжнародний Соломонів університет 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: недержавна
Міжнародний Соломонів університет по праву вважається визнаним лідером вищої освіти, одним з найбільших недержавних вищих навчальних закладів на Україні. Навчальні програми МСУ відповідають міжнародним стандартам. Випускники МСУ з успіхом використовують одержанні знання в десятках країн світу.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Кримський інженерно-педагогічний університет 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Більше половини спеціальностей університету акредитовані за IV рівнем, вуз в цілому - по IV рівню. Колишні назви: Кримський державний інженерно-педагогічний університет, Кримський державний індустріально-педагогічний інститут. В університеті на семи факультетах навчається 7000 студентів по 23 спе...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 337-83-60, (098) 099-18-91.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Академія адвокатури України (Інститут адвокатури при Київському університеті ім. Т.Шевченка) 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: недержавна
В Академії працюють більше 120 викладачів, серед них відомі академіки та члени-кореспонденти Академії правових наук України, доктори та кандидати наук, професори і доценти, відомі юристи-практики, міжнародники, економісти, філологи, перекладачі.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: недержавна
Академія створена як недержавний вищий навчальний заклад. У ній навчається 1744 студенти: на денній формі - 1002, заочній та екстернатній - 694, 50 студентів отримують другу вищу освіту. Навчальні плани дають можливість, з одного боку, приділити значну увагу індивідуальній роботі зі студентами, а...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Міжрегіональна Академія управління персоналом 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: недержавна
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була заснована в 1989 році як недержавний вищий навчальний та науковий заклад. МАУП є найбільшим економіко-гуманітарним вищим навчальним закладом України. Сьогодні МАУП є лідером у сфері недержавної освіти в Україні. Академія має ліцензію Мініс...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Чернігівський інститут імені Героїв Крут (МАУП) 
Рівень акредитації: III
Форма власності: приватна
Навчальний процес у Чернігівському інституті забезпечується силами шести кафедр, з яких 4 випускаючі: - "Гуманітарних наук": професорсько-викладацький склад 11 чоловік, з яких 5 мають науковий ступінь; - "Фундаментальної підготовки": працюють 6 осіб, з яких 4 мають науковий ступінь; - "Правознавс...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: недержавна
Феодосійська фінансово-економічна академія є вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для організацій та установ різних форм власності, які працюють в умовах ринкових відносин. У навчальному закладі отримують професійну освіту громадяни України...

У вузі присутні: платне навчання, бібліотека. 

Економіко-правовий факультет Національного університету "Одеська юридична академія" 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Економіко-правовий факультет Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Сімферополі є структурним підрозділом Національного університету "Одеська юридична академія", провідного юридичного навчального та наукового закладу України. Декан факультету: Микола Миколайович Колюка, канди...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 
Південно-Український інститут при Національному технічному університеті України "КПІ" 
Рівень акредитації: III
Форма власності: недержавна
Здійснює підготовку фахівців III і IV рівня спільно з Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".

У вузі присутні: платне навчання, бібліотека. 

Кримський факультет Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля (Феодосія) 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля - це великий навчально-науково-виробничий комплекс, у складі якого, крім базового університету в м. Луганську, функціонують: Сєвєродонецький технологічний інститут, Рубіжанська філія, Краснодонський факультет інженерії і менеджменту, А...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Таврійський екологічний інститут 
Рівень акредитації: III
Форма власності: недержавна
Таврійський екологічний інститут готує професіоналів для роботи у всіх 4-х гілках влади: законодавчоъ; виконавчої; судової; інформаційною і для господарської, комерційної і педагогічної діяльності.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Ялтинський університет менеджменту 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: недержавна
Випускники ЯУМ отримують державний диплом спеціаліста або магістра.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Нікопольський інститут МАУП 
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: приватна
Навчальний процес у Нікопольському інституті забезпечують висококваліфіковані та досвідчені викладачі. Колектив викладачів НІ МАУП творчо підходить до роботи над удосконаленням навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення. Наші викладачі ведуть науково-дослідну діяльність, займают...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Білоцерківський інститут економіки та управління університету "Україна" 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Університет "Україна" – єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я. Він добровільно взяв на себе місію вчити людей з особливими потребами. У цьому його унікальність.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, бібліотека. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Учені університету мають авторитет і визнання серед науковців України, про що свідчить залучення їх до роботи в експертних радах при ВАКу України (фізика, хімія, літературознавство) та у фахових радах при Державній акредитаційній комісії, а також членство в багатьох спеціалізованих радах із захисту ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Луцький національний технічний університет 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Луцький державний технічний Університет - один з наймолодших учбових закладів України. Його історія почалась 1966 року з відкриття відділення загальнотехнічного факультету Київського автомобільно-дорожнього інституту.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека. 

Луцький інститут розвитку людини університету “Україна” 
Рівень акредитації: III-ІV
Форма власності: недержавна
9-ти і 3-ьох поверхові адміністративні приміщення, 43 навчальні аудиторії на 1900 місць, 6 лекційних залів на 370 місць, 5 комп’ютерних класів, бібліотека, читальний зал, електронна бібліотека, що містить понад 3000 електронних підручників, зал аеробіки з роздягальнями та душовими кімнатами, студен...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 

Вінницький національний технічний університет 
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Навчально-наукову дiяльнiсть в унiверситетi здійснюють 47 кафедр, 26 iз яких мають фiлiї на пiдприємствах м. Вiнницi та областi, 36 очолюються докторами наук, професорами, бiля 84% викладачiв випускаючих кафедр та 72% викладачiв унiверситету мають науковi ступенi та звання; 2% викладачiв кафедр мают...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека. 


Comments