Homemade Taco Seasoning

1 tsp chili powder
1 tsp paprika
3/4 tsp salt
3/4 tsp minced onion
1/2-1 tsp cumin
1/4 tsp cayenne pepper
1/4 garlic powder
1/4 tsp sugar
1/8 tsp pepper
Comments