Trang chủ

THÔNG BÁO CHUNG

ĐÁP ÁN CƠ LÝ THUYẾT HK2 (download)

ĐÁP ÁN CƠ KẾT CẤU HK2 (download)

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN BTCT HỌC KỲ 2:

SÁNG THỨ HAI 8/5, LÚC 8H TẠI BM KTXD


BÀI GIẢNG CƠ LÝ THUYẾT DOWNLOAD

LỊCH HƯỚNG DẪN LVTN HỌC KỲ 2:

SÁNG THỨ BA HÀNG TUẦN, LÚC 8H30' TẠI BM KTXD
(TUẦN ĐẦU TIÊN 27/12, SV IN MẶT BẰNG, MẶT ĐỨNG CÔNG TRÌNH TRÊN GIẤY A3 ĐỂ CBHD DUYỆT ĐỀ TÀI)
---------------------------LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC ĐỒ HỌA XÂY DỰNG:

KHÓA HỌC ETABS 9.7 - THÁNG 6-2017

- SỐ BUỔI: 12 
- HỌC PHÍ: 800.000đ
- NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN: 1/6/2017

Đăng ký tại đây

KHÓA HỌC AUTOCAD 2015 - THÁNG 6- 2017

- SỐ BUỔI: 12 
- HỌC PHÍ: 800.000đ
- NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN: 2/6/2017

Đăng ký tại đây

KHÓA HỌC REVIT ARCHITECTURE/STRUCTURE 2016


- SỐ BUỔI: 16
- HỌC PHÍ: 2.000.000đ/Khóa (SV 1.800.000đ)
- NGÀY KHAI GIẢNG: 
SL HỌC VIÊN >= 8 SẼ MỞ LỚP

Đăng ký tại đây

KHÓA HỌC TRIỂN KHAI BẢN VẼ KẾT CẤU BẰNG AUTOCAD STRUCTURE DETAILING (ASD) 2015

- SỐ BUỔI: 16
- HỌC PHÍ: 2.000.000đ/Khóa (SV 1.800.000đ)
SL HỌC VIÊN > 10 SẼ MỞ LỚP

Đăng ký tại đây

    ĐIỂM HỌC: 104B, ĐƯỜNG TẦM VU


Liên hệ trực tiếp: LÊ TUẤN TÚ - Phone: 0983.789.343
- Email: lttu82@yahoo.com.vn

------------------------------------------------------------------------------