Trang chủ

THÔNG BÁO CHUNG

HÔM NAY THẦY BẬN VIỆC KO HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN, LICH HD DỜI SANG 14H30 CHIỀU THỨ NĂM NHÉ (ngày đăng 27/3)

LỊCH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP:
-15H THỨ BA HÀNG TUẦN TẠI BM KTXD
-BUỔI HD ĐẦU TIÊN 30/1: PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHUNG

BG CƠ LÝ THUYẾT DOWNLOAD
BG CƠ KẾT CẤU DOWNLOAD

-Đáp án SBVL1 - Cần Thơ DOWNLOAD

-Đáp án Cơ Kết Cấu DOWNLOAD

-Đáp án SBVL1 - Hòa An DOWNLOAD

-Đáp án Cơ Lý Thuyết DOWNLOAD


---------------------------LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC ĐỒ HỌA XÂY DỰNG:

KHÓA HỌC ETABS 9.7 - THÁNG 6-2017

- SỐ BUỔI: 12 
- HỌC PHÍ: 800.000đ
- NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN: 1/6/2017

Đăng ký tại đây

KHÓA HỌC AUTOCAD 2015 - THÁNG 6- 2017

- SỐ BUỔI: 12 
- HỌC PHÍ: 800.000đ
- NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN: 2/6/2017

Đăng ký tại đây

KHÓA HỌC REVIT ARCHITECTURE/STRUCTURE 2016


- SỐ BUỔI: 16
- HỌC PHÍ: 2.000.000đ/Khóa (SV 1.800.000đ)
- NGÀY KHAI GIẢNG: 
SL HỌC VIÊN >= 8 SẼ MỞ LỚP

Đăng ký tại đây

KHÓA HỌC TRIỂN KHAI BẢN VẼ KẾT CẤU BẰNG AUTOCAD STRUCTURE DETAILING (ASD) 2015

- SỐ BUỔI: 16
- HỌC PHÍ: 2.000.000đ/Khóa (SV 1.800.000đ)
SL HỌC VIÊN > 10 SẼ MỞ LỚP

Đăng ký tại đây

    ĐIỂM HỌC: 104B, ĐƯỜNG TẦM VU


Liên hệ trực tiếp: LÊ TUẤN TÚ - Phone: 0983.789.343
- Email: lttu82@yahoo.com.vn

------------------------------------------------------------------------------