Trang chủ

THÔNG BÁO CHUNG

HKI 2016-2017


KHÓA HỌC ETABS 9.7 - THÁNG 8-2016

- SỐ BUỔI: 12 
- HỌC PHÍ: 800.000đ
- NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN: 1/8/2016

Đăng ký tại đây

KHÓA HỌC AUTOCAD 2015 - THANG 8 - 2016

- SỐ BUỔI: 12 
- HỌC PHÍ: 800.000đ
- NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN: 2/8/2016

Đăng ký tại đây

KHÓA HỌC REVIT ARCHITECTURE/STRUCTURE 2015


- SỐ BUỔI: 16
- HỌC PHÍ: 2.000.000đ/Khóa (SV 1.800.000đ)
- NGÀY KHAI GIẢNG: 
SL HỌC VIÊN >= 8 SẼ MỞ LỚP

Đăng ký tại đây

KHÓA HỌC TRIỂN KHAI BẢN VẼ KẾT CẤU BẰNG AUTOCAD STRUCTURE DETAILING (ASD) 2015

- SỐ BUỔI: 16
- HỌC PHÍ: 2.000.000đ/Khóa (SV 1.800.000đ)
SL HỌC VIÊN > 10 SẼ MỞ LỚP

Đăng ký tại đây

    ĐIỂM HỌC: 104B, ĐƯỜNG TẦM VU


Liên hệ trực tiếp: LÊ TUẤN TÚ - Phone: 0983.789.343
- Email: lttu82@yahoo.com.vn

------------------------------------------------------------------------------

LỊCH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN BTCT


LỊCH HƯỚNG DẪN LVTN - HKII 
Ċ
BG_CHLT.pdf
(5484k)
Le Tuan Tu,
02:56, 25 thg 5, 2016
Comments