Trang chủ

THÔNG BÁO CHUNG

KHÓA HỌC AUTOCAD 2015

- SỐ BUỔI: 12 
- HỌC PHÍ: 800.000đ
- DỰ KIẾN KHAI GIẢNG: QUA TẾT ÂM LỊCH
Đăng ký tại đây

KHÓA HỌC REVIT ARCHITECTURE 2015


- SỐ BUỔI: 16
- HỌC PHÍ: 2.000.000đ/Khóa (SV 1.800.000đ)
- DỰ KIẾN KHAI GIẢNG: QUA TẾT ÂM LỊCH
Đăng ký tại đây

KHÓA HỌC TRIỂN KHAI BẢN VẼ KẾT CẤU BẰNG AUTOCAD STRUCTURE DETAILING (ASD) 2015

- SỐ BUỔI: 16
- HỌC PHÍ: 2.000.000đ/Khóa (SV 1.800.000đ)
- DỰ KIẾN KHAI GIẢNG: QUA TẾT ÂM LỊCH
Đăng ký tại đây

    ĐIỂM HỌC: 104B, ĐƯỜNG TẦM VU


Liên hệ trực tiếp: LÊ TUẤN TÚ - Phone: 0983.789.343
- Email: lttu82@yahoo.com.vn

------------------------------------------------------------------------------

LỊCH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN BTCT

Qua tết AL sẽ có lịch hướng dẫn đồ án BTCT (nhóm Thầy Tú)

LỊCH HƯỚNG DẪN LVTN - HKII

- Tuần 1: Chiều Thứ Năm ngày 31/12 lúc 15h15' tại BM KTXD
Các Bạn SV in BV kiến trúc công trình để thầy hướng dẫn (in khổ A3)