Trang chủ

THÔNG BÁO CHUNG

Đáp án Môn Cơ kết cấu (thi ngày 26/11/2016) - có kèm file SAP
http://www.mediafire.com/file/ookn9yedukan93a/DAP_AN_CKC.rar

HK2 @ 2016-2017
https://sites.google.com/site/sucbenketcau/home/2016-11-18_091309.jpg?attredirects=0LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC ĐỒ HỌA XÂY DỰNG:

KHÓA HỌC ETABS 9.7 - THÁNG 11-2016

- SỐ BUỔI: 12 
- HỌC PHÍ: 800.000đ
- NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN: 5/11/2016

Đăng ký tại đây

KHÓA HỌC AUTOCAD 2015 - THANG 11 - 2016

- SỐ BUỔI: 12 
- HỌC PHÍ: 800.000đ
- NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN: 11/2016

Đăng ký tại đây

KHÓA HỌC REVIT ARCHITECTURE/STRUCTURE 2015


- SỐ BUỔI: 16
- HỌC PHÍ: 2.000.000đ/Khóa (SV 1.800.000đ)
- NGÀY KHAI GIẢNG: 
SL HỌC VIÊN >= 8 SẼ MỞ LỚP

Đăng ký tại đây

KHÓA HỌC TRIỂN KHAI BẢN VẼ KẾT CẤU BẰNG AUTOCAD STRUCTURE DETAILING (ASD) 2015

- SỐ BUỔI: 16
- HỌC PHÍ: 2.000.000đ/Khóa (SV 1.800.000đ)
SL HỌC VIÊN > 10 SẼ MỞ LỚP

Đăng ký tại đây

    ĐIỂM HỌC: 104B, ĐƯỜNG TẦM VU


Liên hệ trực tiếp: LÊ TUẤN TÚ - Phone: 0983.789.343
- Email: lttu82@yahoo.com.vn

------------------------------------------------------------------------------ 
Ċ
BG_CHLT.pdf
(5484k)
Le Tuan Tu,
02:56, 25 thg 5, 2016
Comments