รวมภาพคลิปอาร์ทต่างๆ

รวมภาพคลิปอาร์ทต่าง
ขณะนี้มีทั้งหมด 84 ชุด เรียงตามลำดับหมายเข 001-084

วิธีดาวน์โหลดไฟล์

วิธีดาวน์โหลดภาพคลิปอาร์ทเว็บศูนย์สื่อการสอนวัดสวนวาง


ภาพคลิปอาร์ทนี้เป็นไฟล์บีบอัดข้อมูล winrar นามสกุล .rar
เมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้คลิกขวาที่ไฟล์
เลือกคำสั่ง Extract Here เพื่อทำการแตกไฟล์


 001สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 1 เกี่ยวกับภาพกรอบคำอธิบายรูปแบบต่างๆ

 002สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 2 เกี่ยวกับ
ภาพการกีฬา-อุปกรณ์
 003สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 3 เกี่ยวกับ
ภาพการเงิน-ธนาคาร

  004สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 4 เกี่ยวกับ
ภาพการท่องเที่ยว
 005สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 5 เกี่ยวกับภาพการละเล่น-ไพ่
 006สื่อภาพคลิปอาร์ท ชุดที่ 6 เกี่ยวกับ
ภาพการสื่อสารโทรคมนาคม-โทรศัพท์

007สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 7 เกี่ยวกับ
ภาพเกี่ยวกับดนตรี-นักร้อง-นักเต้น
008สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 8 เกี่ยวกับภาพเครื่องมือช่างอุปกรณ์
009สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 9 เกี่ยวกับ
ภาพเครื่องใช้ภายในบ้าน

 010สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 10 เกี่ยวกับภ
เครื่องแต่งตัว-เครื่องสำอางค์
011สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 11 เกี่ยวกับภาพต้นไม้-ดอกไม้-ลายดอกไม้
012สื่อบครัภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 12 เกี่ยวกับ
ภาพตราเครื่องหมายบริษัท&สถานีโทรทัศน์

013สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 13 เกี่ยวกับ
ภาพตราสัญลักษณ์ครุฑ-รูปในหลวง
014สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 14 เกี่ยวกับ
ภาพตราสัญลักษณ์ทั่วไปและป้ายจราจรต่างๆ
015สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 15 เกี่ยวกับภาพตราสัญลักษณ์ราชการ-ธรรมจักร-มหาจุฬา-ตราวัด)

016สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 16 เกี่ยวกับ
ภาพธงชาติประเทศต่างๆ
017สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 17 เกี่ยวภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศ
018สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 18 เกี่ยวกับภาพ
บ้านเรือน-อาคาร-ตึก-สถานที่สำคัญของโลก

019สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 19 เกี่ยวกับภาพแบนเนอร์
020สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 20 เกี่ยวกับ
ภาพแผนที่โลก-ทวีปต่างๆ
021สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 21 เกี่ยวกับ
ภาพพลังงานไฟฟ้า-อุปกรณ์

022สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 22 เกี่ยวกับ
ภาพการ์ตูน1
023สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 23 เกี่ยวกับ
ภาพการ์ตูน2
024สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 24 เกี่ยวกับภาพการ์ตูน3


025สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 25 เกี่ยวกับ
ภาพการ์ตูน4
026สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 26 เกี่ยวกับภาพการ์ตูนเด็ก
027สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่27 เกี่ยวกับภาพการ์ตูนเด็กไทย

028สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 28 เกี่ยวกับ
ภาพการ์ตูนเด็กไทยสี
029สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 29 เกี่ยวกับภาพการ์ตูนเด็กไทย2
030สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 30 เกี่ยวกับภาพการ์ตูนเด็กไทย3

031สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 31 เกี่ยวกับภาพการ์ตูนเด็กไทยสี4
032สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 32 เกี่ยวกับ
ภาพการ์ตูนเด็กไทยสี5
033สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 33 เกี่ยวกับ
ภาพการ์ตูนเด็กไทยสี5a

034สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 34 เกี่ยวกับ
ภาพการ์ตูนเด็กไทยสี6
035สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 35 เกี่ยวกับ
ภาพการ์ตูนเด็กไทยสี7
036สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 36 เกี่ยวกับ
ภาพการศึกษา-ครู-นักเรียน

037สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 37 เกี่ยวกับภาพ
038สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 38 เกี่ยวกับ
ภาพ
039สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 39 เกี่ยวกับ
ภาพ


040สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 40 เกี่ยวกับ
ภาพ

041สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 41 เกี่ยวกับ
ภาพ

042สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 42 เกี่ยวกับ
ภาพ


043สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 43 เกี่ยวกับ
ภาพ

044aสื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 44a เกี่ยวกับ
ภาพ

044bสื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 44b เกี่ยวกับ
ภาพ


044cสื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 44c เกี่ยวกับ
ภาพ

045สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 45 เกี่ยวกับ
ภาพ

046สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 46 เกี่ยวกับ
ภาพ

047สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 47 เกี่ยวกับ
ภาพ

048สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 48 เกี่ยวกับ
ภาพ

049สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 49 เกี่ยวกับ
ภาพ


050สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 50 เกี่ยวกับ
ภาพ

051สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 51 เกี่ยวกับ
ภาพ

052สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 52เกี่ยวกับ
ภาพ


053สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 53 เกี่ยวกับ
ภาพ

054สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 54 เกี่ยวกับ
ภาพ

055สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 55 เกี่ยวกับ
ภาพ


056สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 56 เกี่ยวกับภาพ
ภาพภาพหมอ-พยาบาล-นักวิทยาศาสตร์-อุปกรณ์

057สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 57เกี่ยวกับ
ภาพภาพอวัยวะภายในคน1

058สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 58เกี่ยวกับ
ภาพภาพอวัยวะภายในคน2


059สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 59 เกี่ยวกับ
ภาพรถเก๋ง-รถแวน-รถกระบะ-รถจี๊บ

060สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 60 เกี่ยวกับ
ภาพรถจักรยาน-มอเตอร์ไซค์-รถราง-รถไฟ-รถม้า

061สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 61 เกี่ยวกับ
ภาพรถบรรทุก-แทรกเตอร์-รถยก-รถไถ


062สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 62 เกี่ยวกับ
ภาพรถเหาะ-บันลูน-เครื่อบิน-จรวด-ยานอวกาศ

063สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 63 เกี่ยวกับ
ภาพรวมกรอบลายต่างๆ-รวมทั้งกรอบลายไทย

064สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 64 เกี่ยวกับ
ภาพรวมลวดลายต่างๆ-รวมทั้งลายไทย


065สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 65 เกี่ยวกับ
ภาพรวมลายไทย

066สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 66 เกี่ยวกับ
ภาพรวมลายมุมต่างๆรวมทั้งลายไทย

067สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 68 เกี่ยวกับ
ภาพเรือโดยสารต่างๆ


068สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 68 เกี่ยวกับภาพ
วันเกิด-คริสต์มาส--เทียน-ของขวัญ-รางวัล

 069สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 69 เกี่ยวกับ
ภาพวันวาเลนไทน์-หัวใจ

070สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 70 เกี่ยวกับ
ภาพศาสนาต่างๆ-คริสต์-อิสลามฯ 071aสื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 71a เกี่ยวกับ
ภาพพระเณร-วัด-พุทธรูป-ชีวิต-ทั่วไป

071bสื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 71bเกี่ยวกับ
ภาพศาสนพิธี-การบวช-สวดมนต์-ฟังธรรม-ตักบาตร

 071cสื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 71cเกี่ยวกับ
ภาพมารยาทกราบไหว้


 071dสื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 71d เกี่ยวกับ
ภาพประเพณีวัฒนธรรม-วันสำคัญ

 071eสื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 71e เกี่ยวกับ
ภาพคนดี-คนชั่ว-บุหรี่เหล้า

 072สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 72 เกี่ยวกับ
ภาพศิลปะ-เครื่องเขียน


 073สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 73 เกี่ยวกับ
ภาพอักษรอังกฤษไทย--ตัวเลขประดิษฐ์

 074สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 74 เกี่ยวกับ
ภาพอาหาร-เครื่องดื่ม-พ่อครัว

 075สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 75 เกี่ยวกับ
ภาพอาหาร-พืชพักผลไม้


076สื่อภาพคลิปอาร์ทชุดที่ 76 เกี่ยวกับภาพกล้องภาพยนต์-กล้องถ่ายรูป-สไลด์

077สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 77 เกี่ยวกับ
ภาพอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

078สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 78 เกี่ยวกับ
ภาพอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน


079สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 79 เกี่ยวกับ
ภาพอุปกรณ์ทีวี

080สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 80 เกี่ยวกับ
ภาพอุปกรณ์วิทยุ-เครื่องเสียง-ไมค์
081
สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 81 เกี่ยวกับ
ภาพการ์ตูนไทย

082สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 82 เกี่ยวกับ
ภาพการ์ตูนไทย
083สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 83 เกี่ยวกับ
ภาพการ์ตูนไทย
084สื่อภาพคลิปอาร์ท
ชุดที่ 84 เกี่ยวกับ
ภาพการ์ตูนไทย

   

Comments