סינון נתונים על סמך קריטריונים בסינון מתקדם

 
 
 
 
 
 

סינון נתונים על סמך קריטריונים בסינון מתקדם

 

במידה וברצונך לסנן את הרשימה והסינון האוטומטי לא מספק או שברצונך לשלב בתנאי הסינון כמה שדות יש להשתמש ב- סינון מתקדם.

הפעלת סינון מתקדם הוא  על ידי:

 

בחירת נתונים (Data) , בתפריט ראשי-> נתונים->  סנן (Filter) -> סינון מתקדם (Advanced Filter).

 

ייפתח החלון הבא:

 

 
 
 

באפשרות זו מתבצע סינון של רשימה (אוסף שורות) באמצעות קריטריונים.

 

תחת השדה פעולה ניתן לבחור האם את תוצאת הסינון יש להציג באותו מקום כמו הטבלה או להעתיק אותה למיקום אחר.

 

הקריטריונים יכולים להיות משני סוגים :

 

תנאים לוגיים על שדות הרשומה או תוצאה של נוסחה.

 

במקרה של תנאים לוגיים יש לכתוב כל כותרת עמודה שערכה משתתף בתנאי הלוגי ומתחתיהן את התנאי המבוקש.

כאשר הקשר הוא וגם (And) יש להכניס את התנאים באותה שורה וכאשר הקשר הוא או (Or) יש להכניס את התנאים בשורות שונות.

לדוגמא, אם נרצה- [ (שם סוכן שמתחיל ב-א' וגם שם מוצר "א" וגם שם לקוח שמתחיל באות ב') או (שם סוכן שמתחיל באות ב' וגם ביצע עסקה אחרי תאריך 23/11/97 ולפני 27/11/97) ] נכתוב את טווח הקריטריונים באופן הבא:

 
 
 
 
 

כעת, את תיבת הדו-שיח של הסינון המתקדם נמלא באופן הבא:

 

 

 
 
 

במידה ונרצה לבטל כפילויות של רשומות זהות נסמן את רשומות ייחודיות בלבד.

 

במקרה של תוצאה של נוסחה משתמשים בקריטריון מחושב (על ידי הנוסחה) כתנאי לסינון.

 

טווח הקריטריון יוגדר באופן הבא:

 

כותרת העמודה של הקריטריון תישאר ריקה או שונה מכל כותרת בטבלת הנתונים ויש לכלול אותה בטווח הקריטריונים בתיבת הדו-שיח של הסינון המתקדם.

 

הפניה לתאים מחוץ לרשימת הנתונים חייבת להיות מוחלטת (בעזרת $).

 

הפניה לתאים בתוך רשימת הנתונים חייבת להיות יחסית (ללא $).

 

הקריטריון יתחיל בסימן שווה (=) ויהיה תנאי לוגי, כלומר תנאי שהתשובה עליו היא נכון או לא נכון.

לדוגמה, אם נרצה לבחור את השורות בהן הכמות שנמכרה גבוהה מהממוצע של סך הכמויות שנמכרו נכתוב את התנאי =F9>AVERAGE($F$9:$F$36) בתא כלשהו ומעליו נשאיר תא ריק.

בתיבת הדו-שיח של הסינון המתקדם נכניס את התא עם הנוסחא ואת התא מעליו לשדה של טווח קריטריונים.

שים לב כי התחלנו את הנוסחא בשווה (=), השתמשנו בכתובת יחסית עבור כמות הנבדקת בכל שורה ולחישוב הממוצע בכתובות מוחלטות.

 
Comments