Επικοινωνία

Contact

Τηλ.: +30 242 40 24 058

+30 210 99 52 349


Κιν. : +30 698 70 59 575


e-mail: elpiniki.vl@gmail.com


Site: elpinikiskopelos.com

Tel. : +30 242 40 24 058

+30 210 99 52 349


Mob. : +30 698 70 59 575


e-mail: elpiniki.vl@gmail.com


Site: elpinikiskopelos.com