Program Reklamacje .net

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną firmę handlowo produkcyjną, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania reklamacjami i serwisem gwarancyjny. Wprowadzając produkty na rynek producent lub firma handlowa musi zapewnić sprawną obsługę w zakresie reklamacji i serwisu pamiętając jedncoześnie o kosztach. Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki internetowej (apliakcja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu. Kontakty z klientami nie kończą się z chwilą złożenia zamówienia. Warunkiem długofalowego sukcesu jest umiejętność utrzymania zadowolonego, lojalnego klienta. Służy temu prowadzenie efektywnej opieki posprzedażowej i serwisowej. Stały wzrost liczby klientów oraz potrzeba zapewnienia im obsługi na najwyższym poziomie wymagaja stworzenia rozwiązania idealnie dopasowanego do potrzeb danej firmy. W zwiazku z tym oferowany program ma za zadanie usprawnić obieg dokumentów w firmie, ze szczególnym naciskiem na system zarządzania reklamacjami i serwisem. Przed wdrożeniem większość dokumentów dotyczących reklamacji jest przechowywana i procesowana w formie papierowej ewentuialnie maili lub dokumentów Worda - a nie w bazie danych. Wprowadzenie dokumentów do bazy MS SQL za pomocą systemu Reklamacje i Serwis .net formalizuje i usprawnia ich obieg. Dla firmy ważnym elementem może być również gromadzenie i analizowanie danych dotyczących przyczyn reklamacji i ich proces realizacji.
 

Aplikacja przeznaczona jest do zarządzania:

§  Zamówieniami na towary i części zamienne składanymi sprzedawcy przez kontrahentów, punkty serwisowe,

§  Zgłoszeniami reklamacyjnymi, wypełnianiem formularzy reklamacyjnych, ewidencją przebiegu procesu reklamacyjnego, wystawianiem opinii, oraz rozliczaniem za wykonane usługi napraw gwarancyjnych przez autoryzowane serwisy.

§  Zamówieniami na części zamienne dotyczącym zgłoszeń reklamacyjnych.

 

Funkcjonalność aplikacji umożliwia pełną kontrolę zgłoszeń reklamacyjnych przyjmowanych przez punkty serwisowe upoważnione do przyjmowania reklamacji i świadczenia usług serwisowych. Rejestrowane w programie zgłoszenia reklamacyjne muszą spełniać określone wymogi w zakresie zapisywanych danych. Wprowadzenie kontroli zakresu informacji w reklamacjach ma na celu umożliwienie podjęcia decyzji o akceptacji reklamacji przez sprzedawcę bez konieczności pozyskiwania kolejnych informacji o reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne są autoryzowane przez sprzedawcę.

 

Moduły programu umożliwiają kontrolowane przesyłanie dokumentów pomiędzy sprzedawcą (dystrybutorem) a kontrahentem (partnerem handlowym, autoryzowanym punktem serwisowym), kontrolę i analizę rozliczeń pomiędzy sprzedawcą a kontrahentem, przekrojową analizę wielkości zakupów kontrahentów i wiele więcej.

 
 
Ċ
SoftwareStudio Poland,
5 kwi 2009, 09:50
Ċ
SoftwareStudio Poland,
5 kwi 2009, 02:14
Ĉ
SoftwareStudio Poland,
5 kwi 2009, 02:21
Ċ
SoftwareStudio Poland,
5 kwi 2009, 02:15
Comments