Wetenschap/Religie-dialoog
 

"...it is proposed that a form of free dialogue may well be one of the most effective ways of investigating the crisis which faces society, and indeed the whole of human nature and consciousness today. Moreover, it may turn out that such a form of free exchange of ideas and information is of fundamental relevance for transforming culture and freeing it of destructive misinformation, so that creativity can be liberated."
David Bohm
Dialogue - A proposal (David Bohm, Don Factor, Peter Garrett)
on Meaning, Purpose and Exploration in Dialogue (David Bohm)
Comments on Bohm Dialogue (Pat Styer)
Comments on Bohm Dialogue (Ken Parejko)
Comments on Bohm Dialogue (Don Factor)
Comments on Bohm Dialogue (Jan Pieter Verhey)
On Facilitation and Purpose (Don Factor)
Frustration and Subversion (William van den Heuvel)
The Dialogue Experiment (John Briggs and David Peat)
On Dialogue (William van den Heuvel)
Dialogue and Freedom (William van den Heuvel)
Dialogue and Coherence (William van den Heuvel)
Dialogue and Anarchy (William van den Heuvel)
The Flow of Meaning (William van den Heuvel)
Selection of websites on dialogue by UIA
Dialogue page by DuVersity

"The difference between us and the Etruscans is the following: that whereas we believe lightning to be released as a result of the collision of clouds, they believe that clouds collide so as to release lightning: for as they attribute all to the deity, they are led to believe not that things have a meaning insofar as they occur, but rather that they occur because they must have a meaning."
- Seneca

"For every era hath a spirit; the spirit of this illumined era lieth in the teachings of Bahá'u'lláh. For these lay the foundation of the oneness of the world of humanity and promulgate universal brotherhood. They are founded upon the unity of science and religion and upon investigation of truth."  Selections from the Writings of `Abdu'l-Bahá #71 P109

Wil je alle centrale teksten uit de Bahá'í-geschriften over het Wetenschap/Religie-vraagstuk zelf voor studie downloaden? Klik dan hieronder voor de Engelse en Nederlandse versie:

- The Unity of Science and Religion by Jon Trevathan 2007

- Wetenschap en religie als Partners - een Bahá'í-principe - Eric Fienieg 2005

Het volgende citaat van Albert Einstein is erg mooi:

“Wetenschap kan alleen beoefend worden door diegenen die een sterke inspiratie voelen voor waarheid en begrip. De bron van dit gevoel komt echter uit het domein van religie. Hierbij behoort ook het geloof in de mogelijkheid dat de wetten die gelden voor de wereld van het bestaan rationeel zijn, dat wil zeggen, begrijpbaar door middel van rede. Ik kan mezelf geen zuivere wetenschapper voorstellen zonder dit diepe geloof. De situatie kan door middel van een beeld uitgedrukt worden: wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind”

Wat moeten wij bijvoorbeeld denken van buitenlichamelijke ervaringen zoals bij toestanden met een uitgeschakeld brein als iemand klinisch dood is? Voor een interview met de BDE-specialist Pim van Lommel, klik HIER!


Allereerst een volle pagina met LINKS naar wereldwijde platforms voor de WetRel-dialoog. Het beste is om deze ter oriëntatie eerst te raadplegen en daarna terug te keren naar deze pagina.

Download eerst het studiedocument Van_Bahai_Studies_naar_geleerdheid van het Bahá'í Wereldcentrum, 1995.

Hieronder zijn studiedocumenten van bahá'í-denkers en bahá'í-gerelateerde denkers te downloaden (rechter muisknop, opslaan als)

in PDF-formaat:

Wetenschap/Religie-dialoog - Dierick 1998

Origin Bahai Principle Harmony Science/Religion - Keven Brown 2001

De constructieve invloed van wetenschap op de Godvraag - Dr. Janine Kallen, Táhirih-lezing 2000.

Ethiek en bewustzijn - Eltjo Poort 2003 (Zie ook beneden: zijn PowerPoint)

De Onttovering van Religie - Nadie Reyhani 2006

Kwaliteit van leven - intro Henk Barendregt 2003 (Táhirih-lezing intro)

Slides van de presentatie van Henk Barendregt 2003 (Táhirih-lezing dia's)

The ancient theory of mind - Prof. Dr. Henk Barendregt 2003 (TI-lezing inhoud)

Psychotherapie, wetenschap, religie - Dr. Martin v. Kalmthout 2002 (TI-lezing)

God en toeval - Prof. Dr. Ronald Meester 2001 (Táhirih-lezing)

Wetenschap en Religie als Partners - Henk Hogeboom, 1998 (TI-lezing)

De comparatieve filosofie als bijdrage - Prof.dr. Ulrich Libbrecht 1999 (TI-lezing)

Free Will And Predestination, Can Both Be True - Jon Trevathan 2007

Religion and Evolution Reconciled.pdf - Mehanian and Friberg 2003

Wetenschap en religie als partners (compilatie uit de bahá'í-geschriften, EF)

Wetenschap en Openbaring - Martijn Rep 2007

Historical Relationship of Science and Religion.pdf - Maneck 2005

The Relationship between Philosophy and Religion (Susan Maneck, 2007)

Goddelijke Filosofie - Het eerste teken bij de volwassenwording der mensheid is het ontstaan van een universele goddelijke filosofie, zie de Aqdas (essay EF)

Het LAMA-model -  De openbaring van Bahá'u'lláh is wetenschappelijk in zijn werkwijze - Shoghi Effendi (essay EF)

Relationships between science and religion - Peter Terry 2005

Renewal of Science and Religion - (essay EF 1993)

The Faith of Science and the Method of Religion - Brian Aull 2003

Quantum Physics and the Bahá'í Writings - Robin Mihrshahi 2004


Abdu’l-Baha, Einstein en de ethertheorie, v.2 - Hans Nagtegaal 2008

Physical Universe and Divine Revelation - Gorski 2002

Religion and Science - the Two Legs of One Compass - Stephen Ako 2000

Science and Religion in Consultation - Trip Barthel 2003

A perspective on the spiritual basis of evolution - Foster 2001

Bahá’í Hermeneutics en NOMA - Foster 1999

Teilhard de Chardin and the Bahai Faith - Wolfgang Klebel 2003

In the Heart of All there Is - SciRel - Wolfgang A. Klebel 2004

The Word is the Master Key - Wolfgang Klebel 2006

The Truth Of Thyself - Wolfgang Klebel 2003

Explanation of Spiritual Evolution - The evolution of the soul of man. ‘Abdu’l-Bahá’s explanation of His evolution diagram, the cycle of man. "The True Story of Evolution" by 'Abdu’l-Bahá. Een historisch stuk. Voor de liefhebber!

The Evolution of Religion - Robert D. Finch 2002

Evolution of Human Spirituality - Ron Hershel 2003

A perspective on the spiritual basis of evolution - Foster 2001

Psychology and the revolution of thought - Behrooz Sabet 1998

The Evolution of Values for an Uncommon Global Future - Partow Izadi 1993

Interfaith Dialogue And The Science-Religion Discussion

Death of Religion And Rise of Atheism - Peter Odoyo 2007

De afschaffing van religie - compilatie uit de B-geschr

The evolutionary explanation of religion gets stuck - Judith Shulevitz 2006

A God-Shaped Hole at the Heart of Our Being - John Haught 2006

Te downloaden in PPT:

Ethiek en bewustzijn.ppt - Eltjo Poort 2003

 naar Interreligieuze Dialoog