Bestuurlijkheid
 

Hier komen allerlei stukken op het gebied van (wereld-) bestuurlijkheid

“Zeg, o dienaren! Laat de middelen om orde te scheppen niet verworden tot de oorzaak van wanorde, en het instrument voor vereniging niet tot gelegenheid voor onenigheid. Wij zouden liever hopen dat het volk van Bahá zich laat leiden door de gezegende woorden “Zeg, alle zaken zijn van God”. Deze verheven uitspraak is gelijk het water dat het vuur blust van de haat en de vijandigheid die in de harten en gemoederen van de mensen smeult. Door deze enkele uispraak zullen twistende volkeren en verwanten het licht van ware vereniging bereiken. Waarlijk, Hij spreekt de waarheid en wijst de weg. Hij is de Almachtige, de Verhevene, de Genadevolle.” - Tablets of Bahá'u'lláh

“One can examine the World Order of Bahá'u'lláh in terms of the issues of governance; one can look at the problems of governance in relation to the World Order of Bahá'u'lláh and one can show that the development of the World Order provides a means of governance which is a model to humanity to resolve the various governance problems.” - Peter Khan 2003

Allereerst de studiedocumenten, gebruikt in de studielijn Bahá'í Wereldorde te Utrecht:

-De Autoriteit van het Universele Huis van Gerechtigheid - Nicole des Bouvrie 2007

-De Bahá'í Wereldorde vergeleken met andere politieke en religieuze systemen - Nicole des Bouvrie 2007

Van de Moral Leadership introductietraining door Onno Vinkhuyzen 300907:

- Vervolg moreel leiderschap

- Menselijke vermogens tot transformatie

- Ontwikkeling menselijke vermogens

In de serie Handvesten van de Wereldorde van Bahá’u’lláh:

Handvesten van de Wereldorde van Bahá’u’lláh, Karmel - Studiedag 21.10.2007

Studiedocument Amerika - Nicole des Bouvrie 18.11.2007

- - -

Consultative Decision Making - Gary Reusche 2007 (bij cursus Onno Vinkhuyzen)

Huiswerk inzendingen groepen 'paper schrijven':

Scheiding van kerk en staat - oefening paper schrijven

Wereldorde en politieke systemen - oefening paper schrijven

Verder:

The World Order of Bahá’u’lláh - Cooney 2007

Good Global Governance from a Bahá’í Perspective - Saskia Law-Frischmann 2005

Reflections on the Order of Baha'u'llah - Ismael Velasco 2003

Mystical Dimensions of the Bahá'í Administrative Order - Kavian Milani 2000

Aspects of the World Order of Bahá'u'lláh - Ali Nakhjavani 2004

Principles of Bahá'í Administration - clickable! - NSA UK 2005

Normative Foundations of National Bahá’í Elections - Abizadeh 2006

Women and the Universal House of Justice - Romane Takkenberg 2007

The Flow of Divine Authority - Brent Poirier 1996

Aspecten van het Bahai Bestuurssysteem - Comp. EF 2003

Contemporary Governance and Conflict Resolution - Graham Hassall 2000

State, Society, Aqdas - Graham Hassall 2000

Consumers, Citizens, Values and Governance - Ann Boyles 1995

Kenmerken waaraan gezag moet voldoen - prijsvraag - Eric Fienieg 2004