Strona Główna

Studia Podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej

Business Intelligence

Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych


Kierownik: dr inż. Jerzy surma, prof. SGH

Sekretarz: Ilona Jastrzebska,e-mail:ijastrz@sgh.waw.pl, telefon: 503 111 551


Celem studiów jest dostarczenie wiedzy w zakresie wykorzystania metod analitycznych (big data analytics) w biznesie. Szczególny nacisk jest położony na poznanie metod analizy wymagań biznesowych, wykorzystania metod eksploracji danych (data mining) oraz efektywnego wykorzystania systemów Business Intelligence dla wsparcia analiz finansowych, sprzedaży, kosztów, klienta, itp. w celu zwiększania wartości przedsiębiorstwa.Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie