Scrum Sprint

Als je klaar bent met het pressure cooker programma kan je verder met het Scrum Sprint programma. Je komt eens in de twee weken samen met een groepje ondernemers, onder leiding van een coach. Het programma is bedoeld om focus en vaart in je ontwikkeling te houden. 
Per sessie krijg je 10 minuten de tijd om aan te geven of en hoe je plannen van twee weken geleden zijn gerealiseerd en wat je daarvan geleerd hebt. Je heb 5 minuten op je plannen voor de komende twee weken toe te lichten en 10 minuten om te sparren. De groep en de coach kunnen je additionele opdrachten geven.

Als voorbereiding op iedere sessie maak je een standaard presentatie/rapportage die je vooraf toevoegd aan de Google Docs Map:
 • Naam:
 • Sessie d.d.:
 • Presentatie:
  • Behaalde resultaten afgelopen periode:
  • Afwijking t.o.v. plan:
  • Overwinningen en leermomenten:
  • Plan voor komende twee weken:
 • Sparren:
  • Vragen voor de groep

Agenda Scrum Sprint StudentsInc