Ondernemende competenties op Bachelor niveau:

Algemene beschrijving:

Aan de competentie Ondernemerschap en Maatschappelijk Bewustzijn is voldaan als de bachelor:
 • kansen in de externe omgeving kan signaleren en deze, in lijn met de strategische doelen van de organisatie, vertalen in superieure waardeproposities voor klanten en stakeholders*;
 • waarde kan creëren voor de organisatie en de maatschappij, bewust van de organisatorische en maatschappelijk risico’s, gebruikmakend van de kracht van de organisatie en de beschikbare middelen en met inachtname van de belangen van klanten en stakeholders*;
 • gemaakte keuzes kan onderbouwen en beargumenteren.
 
*stakeholders zoals: personeel en management; distributeurs; leveranciers; partners; investeerders en financiers; maatschappij en milieu.

Kenmerken van een ondernemende houding:

 • ziet kansen en benut ze;
 • heeft een visie op de toekomst van de organisatie en draagt die visie uit;
 • neemt besluiten en kan deze verantwoorden;
 • steekt zijn nek uit als het moet;
 • denkt “out of the box”;
 • zoekt (internationale) samenwerking;
 • gaat verantwoord om met risico’s op zakelijk, juridisch en ethisch vlak.

Kenmerken van ondernemende vaardigheden:

 • formuleert ambities en kritische paden en mijlpalen om die ambities te realiseren;
 • formuleert strategische opties en maakt strategische afwegingen;
 • weet plannen te vertalen in termen van “impact” op het gebied van:
  • materiële rentabiliteit;
  • sociaal/maatschappelijke rentabiliteit;
  • duurzaamheid;
 • kan mogelijkheden tot innovatie herkennen, ontwikkelen en combineren op het gebied van:
  • gebruik van technologie;
  • klantwaarde;
  • bedrijfsmodellen;
  • organisatieprocessen;
  • ketens en relaties;
  • (sociale) netwerken;
  • maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • duurzaamheid;
 • overwint obstakels en overbrugt barrières;
 • weet risico’s te managen.

Kenmerken van kennis op het gebied van ondernemerschap:

Is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van strategische marketing en kan een relevante omgevingsanalyse uitvoeren naar:
 • naar de kracht van de ondernemer(s) of de organisatie;
 • naar markt, waardeketen, concurrenten en alternatieven;
 • naar trends in de macro omgeving;
 • naar nieuwe markten in het buitenland;
 • naar marktdefinitie en concurrentiestategie;
Is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van “business building” en "business design" en kan een business canvas maken voor een nieuwe of bestaande business, gebruik makend van de methoden:
 • Business Model Canvas (Osterwalder en Pigneur);
 • Lean Start-Up (Eric Ries);
 • Lean Launch Pad (Steve Blank);
 • Effectuation (Saras Sarasvathy);
 • Blue Ocean (Kim en Mauborgne);
 • Customer Value & Value Proposition Canvas (Thomson);
 • Market Definition (Derek Abell);
 • Supply Chain en Value Web (DeWitte).
Heeft elementaire kennis van:
 • Risk Management;
 • Supply Chain Management;
 • Corporate Law and Tax Law;
 • Stakeholder Analysis;
 • Financial Statements;
 • Financial Management;
 • Business Valuation and Finance.

Relevante kernvakgebieden:

 • Marketing;
 • Strategic Management.

Niveau 1: Basis

Analyseren en vertalen:
 • Opsporen en vertalen van signaleren, trends en nieuwe ontwikkelingen in de externe omgeving naar relevante kansen en bedreigingen voor de onderneming;
 • Analyseren van markt, concurrenten en alternatieven om de markt positie en de marktaantrekkelijkheid te bepalen;
 • Analyseren van de organisatie om kracht en zwakte te bepalen;
 • Formuleren van een basis marktdefinitie, concurrentiestrategie en groeistrategie;
 • Maken, samen met anderen, van een marktintroductie plan voor een onderneming;
 • Verkopen, samen met anderen, van een eenvoudig product of dienst.

Niveau 2: Gevorderde

Genereren van creatieve ideeën als antwoord op een kans of probleem:
 • Ontwikkelen van creatieve concepten op basis van een geformuleerde kans in de markt;
 • Formuleren van passende en creatieve oplossingen geconstateerde markt kansen of organisatieproblemen;
 • Maken, samen met anderen, van een volledig business model canvas voor een nieuw product, nieuwe markt of nieuw bedrijf.

Niveau 3: Expert

 • Fact Based Business Design & Business Building:
 • Het zelfstandig maken van een businessplan en haalbaarheidsanalyse voor het:
  • overnemen van een bedrijf of bedrijfsonderdeel;
  • realiseren van de groeiambities van een bestaand bedrijf;
  • ontwikkelen van nieuwe markten in verre landen;
  • start van een nieuw bedrijf met groeipotentie.