Pressure Cooker

Introductie:

Pressure Cooker is van origine een onderdeel van het programma "Afstuderen op het eigen bedrijf". Het programma kan door alle student-ondernemers van StudentsInc gevolgd worden en het heeft tot doel je op weg te helpen naar een succesvol eigen bedrijf. Het programma start twee keer per jaar, in september en februari (blok A en C). Het traject duurt 20 weken, met in de eerste 10 weken workshops en in de tweede tien weken individuele coaching (facultatief). In de pressure cooker worden ondernemende competenties ontwikkeld en wordt het Business Design doorgenomen en verder uitgewerkt. De pressure cooker bestaat uit vijf opdrachten tot zelfstudie en onderzoekdie vooraf gaan aan vijf intervisie/feedback sessies met groepjes ondernemers. Het studiemateriaal is in het Engels. Hoorcolleges ter verduidelijking van de materie worden alleen op verzoek gegeven. Iedere groep van 3 tot 4 ondernemers/ondernemingen krijgt 1 (externe) coach toegewezen. De coaches zijn ervaren ondernemers/investeerders, met minimaal 15 jaar ervaring.

Voor het uitwerken van het ontwerp van de business maak je gebruik van een template website die je zelf invult en naar je hand zet. Je kan meedoen aan het Pressure Cooker programma als je als student bent ingeschreven bij StudentsInc. en als je je hebt opgegeven voor het programma.

Utrechtse School:

Het ondernemerschapsonderwijs en de ondernemerschapsondersteuning van StudentsInc. zijn gebaseerd op een aanpak die we de "Utrechtse School" noemen. De Utrechtse School onderscheid zich van de "Amsterdamse School" door meer focus op de vraagkant van de waardepropositie. Dat leidt tot een meer systematische aanpak van het Business Design en door veel onderzoek naar kritische aannames om die te vervangen door feiten. De aanpak noemen we ook wel "Fact Based Business Design". De aanpak maakt gebruik van de inzichten op het gebied van ondernemerschap van Guy Kawasaki, Saras Sarasvati, Alex Ostenwalder, Eric Ries, Steve Blank en Nils de Witte.

Zelfstudie en onderzoek:

Het didactisch model van de Pressure Cooker is afgeleid van de "Flipped Classroom", dat betekend thuis studeren en in de klas huiswerk maken. In ons geval betekent het dat: 
  • je van te voren kennis neemt van het onderwijsmateriaal, dat on-line wordt aangeboden;
  • je wordt gevraagd het onderwijsmateriaal op je eigen situatie toe te passen en er op te reflecteren;
  • je de les hebt gevolgd EN het huiswerk gemaakt, vóór de workshop begint;
  • we in de workshop de opdrachten bespreken die je thuis gemaakt hebt.
De voorbereiding voor een workshop neemt ongeveer een dag in beslag. Tijdens de workshop bespreken we de toepassing van de kennis op de eigen situatie en zoeken we mogelijkheden tot verdieping en verbreding van de kennis en aanscherping van het eigen Business Design. 

Doel van de Pressure Cooker:

Het doel van de Pressure Cooker is ontwikkeling van je ondernemerschapscompetenties. De ontwikkeling van houding, kennis en vaardigheden is toegespitst op je eigen bedrijf. Wij richten ons op jou als ondernemer. Het maakt ons niet uit of dit bedrijf een succes wordt of niet, wij willen van jou een succesvolle ondernemer maken, ongeacht het bedrijf waar je nu aan werkt. In dat kader is falen helemaal OK.

Format en eindproduct:

Het Pressure Cooker programma bestaat uit 5 workshops en de voorbereiding daartoe. De workshops vinden om de week of om de twee weken plaats. In de tussenliggende tijd is er gelegenheid tot individuele coaching op het Business Design. Je werkt één dag per week aan je business design en je werkt 4 dagen per week aan je afstudeeropdracht. Als je afstudeeropdracht een business plan of een haalbaarheidsanalyse voor een nieuwe business is, zal er veel overlap zijn.

Voor het Business Design wordt gebruik gemaakt van een website template. Het eindproduct van de Pressure Cooker is een uitgewerkt Business Design en een uitgebreide reflectie op de leerervaring.