Afstuderen op het eigen bedrijf bij Studentsinc (AOEB)

AOEB is een programma van StudentsInc waarbij studenten van UU en HUongeacht de opleiding die ze volgen, kunnen afstuderen op hun eigen bedrijf bij Studentsinc. Studentsinc is je stagebedrijf en vanuit Studentsinc krijg je de opdracht om een business design te maken voor je eigen bedrijf en dat te toetsen op haalbaarheid. Je wordt begeleid bij het afstudeerproces door een bedrijfsbegeleider (docent) vanuit Studentsinc en je wordt begeleid bij de ontwikkeling van je bedrijf door een business coach vanuit de Studentsinc community. Verder volg je het pressure cooker programma en ben je in principe fulltime aanwezig bij Studentsinc.

Afstuderen op je eigen bedrijf is niet makkelijk, je moet zowel een scriptie schrijven, als een business design maken als je eigen bedrijf opzetten en dat allemaal op eigen kracht. Je wordt wel gecoached, zowel op de ontwikkeling van je business design als op het afstudeerproces, maar je moet toch het meeste werk zelf doen. Je maakt eigen planningen, je stelt zelf prioriteiten en je zorgt er zelf voor dat zowel je opleiding, je klanten als Studentsinc tevreden zijn over je prestaties. Natuurlijk kan je vragen stellen en wordt je geholpen als dat nodig is, maar daar moet je zelf om vragen. We doen dus een groot beroep op je zelfstandigheid en je doorzettingsvermogen. Verder zijn we van mening dat iedereen de kans moet krijgen om te proberen om af te studeren op het eigen bedrijf, maar als na een paar weken blijkt dat de vorderingen onvoldoende zijn, blazen we het traject af en moet je een ander afstudeerbedrijf zoeken.

We kennen twee versies van afstuderen op eigen bedrijf:
 • AOEB:
  • Afstuderen op Eigen Bedrijf;
  • je hebt voldaan aan de inschrijfvoorwaarden;
  • we hebben afspraken gemaakt met je opleiding over het afstudeer- en beoordelingsproces;
  • wij begeleiden je zowel op ondernemerschapsgebied als bij het afstudeerproces.
 • AOER
  • Afstuderen op Eigen Risico;
  • je hebt niet voldaan aan de inschrijfvoorwaarden en/of we hebben geen afspraken gemaakt met je opleiding;
  • je wil wel (afstudeer)stage lopen bij Studentsinc en de pressure cooker volgen;
  • wij begeleiden je op het gebied van ondernemerschapsontwikkeling, maar niet noodzakelijkerwijs met het afstudeerproces;
Voor beide versies van het afstuderen is het noodzakelijk dat je het pressure cooker programma met een voldoende afrond en participeert in de community.

De procedure voor Afstuderen op het Eigen Bedrijf bij Studentsinc is als volgt:
 • Je (of jullie) afstudeervoorstel moet primair voldoen aan de afstudeercriteria van de eigen opleiding. Neem het afstudeerprotocol goed door en noteer de belangrijkste leerdoelen en competenties van het afstudeertraject;
 • Je moet een uitgesproken idee hebben over het bedrijf dat je wil beginnen of je moet een bedrijf hebben dat je wil laten groeien. Je bedrijf moet voldoende aanknopingspunten bieden om afstudeeronderzoek te doen op bachelor niveau, dat wil zeggen dat je ambities gericht moeten zijn op groei, schaalbaarheid en impact. We gaan er van uit dat je marktleider wil worden in het door jouw gedefinieerde marktsegment. Hoe verder je bent, hoe makkelijker het is om een goed afstudeervoorstel te schrijven;
 • Kom vroeg in het proces praten met Studentsinc (inloopspreekuur) over het formuleren van een afstudeeropdracht en zorg voor een plan B (wat ga je doen als je afstudeervoorstel door de opleiding niet wordt goedgekeurd?);
 • Studentsinc treedt op als je afstudeerbedrijf en wijst je een afstudeerbegeleider toe. Je formuleert zelf een stageopdracht* voor Studentsinc en een afstudeervoorstel voor je opleiding. Ben je daarmee klaar, maak dan via Teja de Groot een afspraak met je afstudeerbegeleider. Voor die afspraak heb je nodig (van te voren toesturen per mail):
  • ingevulde AOEB overeenkomst met stageopdracht;
  • ingevulde co-working agreement;
  • (concept) afstudeervoorstel;
  • motivatiebrief (1 pag. A4) waarom je wil afstuderen bij Studentsinc en wat je verwacht aan begeleiding;
  • cijferlijst van al je vakken tot nu toe gehaald en een overzicht van de vakken die je nog moet halen;
  • de afstudeerwijzer van je eigen opleiding.
 • De bedrijfsbegeleider van Studentsinc ondertekent de stageovereenkomst en begeleid je bij de uitvoer van de afstudeeropdracht;
 • De bedrijfsbegeleider tekent het stageverslag pas af als aan alle voorwaarden voor het lopen van een stage bij Studentsinc is voldaan;
 • Studentsinc biedt je een werkplek (co-working space), Pressure Cooker sessies en coaching op het gebied van ondernemerschap;
 • Onderdeel van de intake is een kennismaking met de Studentsboard die gaan over de co-working space en een kennismaking met je afstudeerbegeleider;
 • Als afstudeerscriptie maak je een Business Design en een haalbaarheidsanalyse voor (de groei van) je bedrijf. Als de opleiding additionele competenties ontwikkeld wil zien, zullen die opgenomen worden in de afstudeeropdracht (maatwerk);
 • Voor de technische aspecten van je onderneming of afstudeeropdracht kun je gebruik maken van een externe coach;
 • Studentsinc zal naast je inhoudelijke prestaties ook je ondernemende prestaties beoordelen;
 • Aan deelname aan de StudentInc programma's en gebruik van de co-working space zijn geen kosten verbonden.
Voorbereiding op afstudeertraject:
 • Denk goed na over je eigen bedrijf en je afstudeeropdracht;
 • Maak kennis met Studentsinc en bespreek je afstudeeropdracht voordat je die indient bij je opleiding;
 • Lever je afstudeervoorstel in bij de afstudeercoördinator van je opleiding;
 • Maak eventueel een afspraak tussen je afstudeerbegeleider van je opleiding en je bedrijfsbegeleider van Studentsinc;
 • Als je afstudeervoorstel is geaccepteerd tekenen we je AOEB agreement en kan je starten bij Studentsinc;
 • Voordat je intrekt bij Studentsinc teken je de Co-working Agreement.
Afstudeerstage:
 • De afstudeerstage begint in de eerste week van het blok waarin je afstudeertraject begint;
 • In week 1 houden we een kick-off waarbij we het afstudeerprogramma introduceren en je de opdracht krijgt een pitch voor te bereiden over je business idee (wie zijn je klanten, wat is hun probleem of wens, wat ga jij je klanten bieden en waarom gaan je met jou in zee en niet met je concurrenten);
 • In week 3 hou je je pitch (5 minuten) voor de coaches en bedrijfsbegeleiders, waarna je advies krijgt of het verstandig is om door te gaan met afstuderen op het eigen bedrijf of dat je beter een ander afstudeerbedrijf kan zoeken;
 • In week 3 is de eerste workshop en feedbacksessie van de pressure cooker;
 • In week 5 is de tweede workshop en feedbacksessie van de pressure cooker;
 • In week 7 is de derde workshop en feedbacksessie van de pressure cooker;
 • In week 9 is de vierde workshop en feedbacksessie van de pressure cooker;
 • In week 11 is de vijfde workshop en feedbacksessie van de pressure cooker;
 • Tussen week 12 en week 18 plan je het eindgesprek met je coach en bedrijfsbegeleider, waarna je je eindpitch houdt.
 • Als je business design, portfolio, reflectieverslag en eindpitch in orde zijn tekent je bedrijfsbegeleider je stagebeoordeling.

Op deze site vind je verder alle relevante informatie voor het afstuderen op het eigen bedrijf.

PS: deelname aan de Pressure Cooker is ook mogelijk als je niet afstudeert op je eigen bedrijf.


* de opdracht zal te maken hebben met het maken van een business design voor je eigen bedrijf en onderzoek naar de haalbaarheid daarvan, zie: https://sites.google.com/site/studentsincaoeb/afstudeeropdracht
Subpagina''s (1): eng