วิดีโอ YouTube

 

TSC CAMP Anukoolnaree - ๑ ห้องเรียน ๑ วิถีชุมชน (วัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง)  คลิปวิดีโอชุดนี้ ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ห้องเรียน ๑ วิถีชุมชน

 ภายใต้ภารกิจ TSC ทำดีเพื่อพ่อ  สานต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWSPDm6uBRRjQEb_AlCd_RobFJeFRLLuQ4EerSa8-GK0kg9A/viewform?c=0&w=1

                                          
  นางสาวศุภลักษณ์  บุญสงค์
       ประธานสภานักเรียน
https://sites.google.com/site/studentcouncilanr/ptithin-ptibati-ngan-spha-nakreiyn
https://sites.google.com/site/studentcouncilanr/baeb-fxrm-laea-xeksar
https://drive.google.com/file/d/0B_w7vPooQyvRWDJ2NHVJVC1UY3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B_w7vPooQyvRSHRiTTZyVDZ5NUE/view
https://goo.gl/forms/CvHjwBdQPn09OGk63

ตำแหน่งที่ไม่มีชื่อ